Home

Valgfag på videregående

Utdanningsprogram på videregående skole Skal du søke på videregående skole til våren, og lurer på hva du skal velge? Her får du en oppdatert oversikt over de ulike programmene du kan velge mellom på både yrkesfag og studieforberedende som gjelder fra skoleåret 2020/21 Programfag som bygger på hverandre. I noen læreplaner står det at et programfag bygger på et annet programfag, f.eks. at kjemi 2 bygger på kjemi 1. Det betyr at du bør ha den faglige kompetansen som beskrives for programfaget på lavere nivå for å starte med faget på et høyere nivå Videregående Spesielt for. Private barnehager Nye læreplaner for valgfag. Her er de nye læreplanene for valgfagene i ungdomsskolen som gjelder fra høsten 2020. Innholdet i valgfagene henger sammen med og bygger på innholdet i de andre læreplanene i grunnskolen På samme måte kan timene til valgfag på ungdomstrinnet omdisponeres til å ta fag i videregående opplæring. Det vil med andre ord være et stort timetall som kan frigjøres på ungdomstrinnet. Det er derfor gode muligheter for å holde seg innenfor den samlede timerammen for ungdomstrinnet

For elever som bruker tiden til valgfag på alle årstrinn til å ta fag fra videregående opplæring, skal dere føre VMM35 «Valgfag brukt til fag fra videregående opplæring» på vitnemålet. Elever som bruker tiden til valgfag til å ta fag fra videregående. Elever som har valgfag ett år,. På 10. trinn må du velge hvilke utdanningsprogram du skal søke på. Du må selv søke om plass i videregående skole. Hovedregelen er at du skal søke plass i fylket du bor i. Du har rett til å komme inn på ett av de tre utdanningsprogrammene du ønsker mest Utdanningsprogram på videregående skole. Skal du søke på videregående skole til våren, og lurer på hva du skal velge? Her får du en oppdatert oversikt over de ulike programmene du kan velge mellom på både yrkesfag og studieforberedende som gjelder fra skoleåret 2020/21 Hvilke fag du kan velge, er avhengig av skolens tilbud. 280 timer brukes som hovedregel til å videreføre to programfag fra språk, samfunnsfag og økonomi som du valgte på Vg2 (se listen nedenfor). Tar du programfaget fremmedspråk nivå III** vil det telle som ett av to fordypningsfag fra eget programområde (språk, samfunnsfag og økonomi) Forberedelsesdeler for videregående. Elevene har møteplikt på forberedelsesdagen. Skolen gir elevene forberedelsesdelen når de møter opp på forberedelsesdagen. Ikke alle fag på videregående har forberedelsesdel. Skolen informerer om hvilke fag dette gjelder. Privatister finner forberedelsesdelene i tabellen under på forberedelsesdagen.

Folkehøgskolen ga meg et pusteår etter videregående

Fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Vilbli.no har lansert første versjon av nytt søk! Trykk her for å prøve ut det nye søket. Den gamle søkefunksjonen vil være tilgjengelig i perioden vi ferdigstiller det nye søket Bygger på matematikk 1P (praktisk) eller 1T (teoretisk) fra Vg1. Du som velger dette programfaget skal ikke ha fellesfaget matematikk 2P med 84 timer på Vg2, se Valg av matematikk . Vg3 - Videregående trinn

Skoleåret 2017-18 kan skolene tilby totalt 15 valgfag. Hvilke valgfag elevene kan velge er i praksis avhengig av hva skolen gir opplæring i. Skolene må tilby minst to av de 15 valgfagene. Hvis skolen legger til rette for det kan timene som brukes til valgfag brukes til å ta fag på videregående Hun mener at det bør innføres valgfag i selvdannelse på videregående skoler. - Disse ungdommene trenger kontakt med en klok voksen som kan reflektere med dem om livet i sin helhet. Hun mener yrkesrådgivning må dreie seg om langt mer enn hvilke skoler det er mulig å søke på På ungdomsskolen heter realfagene enten matematikk eller naturfag, og du kan velge valgfag som teknologi i praksis eller forskning i praksis. Den raskeste veien til en utdanning i realfag får du ved å velge studiespesialisering med fordypning i realfag på videregående Hvilke valgfag går det an å ta? 15.12.2014 2014 Utdanning; Hvilke fag skal jeg ha på studiespesialisering med realfag? 14.11.2019 2019 Utdanning; Usikker på om jeg bør velge realfag som valgfag på skolen. 30.01.2019 2019 Videregående skole; Hvor mange valgfag kan jeg velge på videregående? 09.02.2015 2015 Utdannin

Støttekontaktarbeid - med fokus på det mellommenneskelige

Akademiet Bergen Videregående - Kontakt Akademiet VG

 1. Sentrum videregående skole holder til i flotte og moderne lokaler midt i Kongsvinger by. Vi har tilbud både for de som ønsker seg yrkesfaglig kompetanse og de som ønsker studiekompetanse
 2. Se oss Instagram . levangervgskole. Se oss Facebook Kalender 23. nov. 08.00 - 16.00 Da er snart dagen her og vi er svært glade for å kunne ønske deg hjertelig velkommen som elev ved Levanger videregående skole... Aktuelt Kjære ungdommer! Nå trenger vi dere Fylkesordfører Tore O. Sandvik med appell til våre ungdommer
 3. Endelig kan elever på videregående komme i kontakt med helsesykepleie... Aktuelt Koronavirus . Informasjon om koronavirus fra Trøndelag fylkeskommune, bl.a. for videregående utdanning. Kalender 23. des.-3. jan. Juleferie Heimdal vgs. 22.-26..
 4. b) eller begynne på et nytt fremmedspråk på nivå I, også over to år (Vg1 og Vg2) Eksempel: Hvis du har hatt fransk på ungdomsskolen, kan du ikke begynne på nivå I i fransk på videregående. Du må da velge fransk på nivå II eller ta nivå I i et annet språk. Likevel holder det altså at du fortsetter med fremmedspråk på Vg1 og Vg2

Hvor mange valgfag kan jeg velge på videregående

På bakgrunn av regjeringens oppdaterte retningslinjer for smittevern, har Vestfold og Telemark fylkeskommune fredag 6. november besluttet å gå i dialog med kommunene om å gå over til rødt trafikklys for de videregående skolene. Det gjelder alle kommunene i tidligere Vestfold, samt Grenlands-kommunene. 06.11.202 Mange elever har en drøm om å bli lege for å redde liv, og hvert år er medisinstudiet i toppen over landets mest populære studier. Oslo FrP ønsker å la elever prøve seg på legedrømmen allerede på videregående skole. Vi sier ja til medisin som valgfag. Først og fremst fordi Norge har et behov for dyktig helsepersonell i fremtiden Velkommen til Frederik II vgs. Her finner du viktig informasjon for elever, foresatte og søkere. Vi viser også frem hverdagen på skolen og våre resultater

Trykk og foto 2012/2013

Når du fullfører ungdomsskolen, kan du altså ha hatt bare ett valgfag og én karakter, eller du kan ha hatt flere ulike valgfag og flere karakterer. Alle karakterene står på vitnemålet, men det er gjennomsnittet av karakterene dine i valgfag som teller ved opptak til videregående skole Dersom man har gjennomført samme valgfag alle tre årene, vil standpunktkarakteren som blir satt på 10. trinn alene være gjeldende. Valgfag er tellende ved inntak til videregående skole. Det avholdes ikke eksamen i valgfaget. Elever som forserer og tar matematikk eller engelsk på videregående nivå, gjør dette istedenfor valgfag Lillehammer videregående skole har meget godt kvalifiserte lærere, gode resultater, høy trivsel og godt samarbeid med lokale bedrifter. Skolen består av to avdelinger - Nord og Sør - og har et bredt tilbud innen studiespesialiserende og yrkesfag

Den videregående skolen på Rognan i Saltdal kommune. Nordland Fylkeskommune. Saltdal vgs. Fakturamottak. Nordland fylkeskommune Postboks 148 Flere av valgfagene kan blant annet gjøre elevene bedre rustet til å velge utdanningsprogram på videregående, sier Sanner. Nye navn og oppdatert innhold. Vi beholder dagens valgfag, men i høringen foreslår vi å endre navn på flere av dem, og oppdatere det faglige innholdet WANG ble etablert allerede i 1907, og med fem godkjente toppidrettsgymnas, en studiespesialiserende linje og 6 idrettsungdomskoler, vet vi hvor lista ligger og hva som kreves hvis du skal nå dine mål og drømmer. Vi er stolte over å kunne tilby deg en skolehverdag med svært høyt faglig nivå, hvor du får en spennende og variert skolehverdag med andre engasjerte og motiverte elever Hvert år velger elevene på ungdomstrinnet et valgfag. Dette har de gjennom hele året. Eleven trenger ikke å velge det samme valgfaget hvert år, men eleven har mulighet til det. Om eleven velger å ha samme valgfag flere år, er det den siste vurderingen som kommer på vitnemålet. Altså kan elevene få alt fra en til tre karakterer fra valgfag på vitnemålet

Programfag Videregående opplæring - vilbli

Norges største private videregående skole, med over 2500 elever hvert år! Norges beste og mest fremtidsrettede skoler med fokus på den enkelte elev Regjeringen har nå fastsatt nye læreplaner for 16 valgfag på ungdomstrinnet. Det betyr at alle de nye læreplanene i grunnskolen er på plass Fylkeskommunene har ansvar for all videregående opplæring i Norge. Utdanningsavdelingene i fylkene kan svare på spørsmål om for eksempel eksamen, dokumentasjon, kvalitet og klage på karakterer. De har også ansvar for videregående opplæring for voksne

Nye læreplaner for valgfag - Udi

Du kan søke: Vg1 hvis du har fullført eller avbrutt Vg1; Vg2 hvis du har fullført eller avbrutt Vg2; Vg3 eller opplæring i bedrift hvis du har avbrutt Vg3 i skole eller opplæring i bedrift; Du kan ikke gjøre omvalg dersom du har fullført videregående opplæring i skole eller avlagt fag- eller svenneprøve, men du kan søke om plass uten rett.Er det ledig plass, kan du få et tilbud Får du støtte til å ta hele den videregående opplæringen i utlandet, får du et utstyrsstipend på 1 071 kroner per år. Bytte av utdanningsprogram Bytter du til en utdanning med høyere stipendsats, kan du få utbetalt differansen Velkommen til Askim vgs. Her finner du viktig informasjon for elever, foresatte og søkere. Vi viser også frem hverdagen på skolen og våre resultater

Blindern Videregående Skole is an authorized IB school offering the last two years of the Middle Years Programme and the Diploma Programme. As an IB school we share a common philosophy with all other IB World Schools as well as a commitment to a high quality, challenging, international education that we believe is important for our students Russeforeldremøte på Gand 27.10 avlyst. Innskjerpingen av koronatiltak fra myndighetene 26.10 og begrenset påmelding gjør at vi velger å avlyse det «fysiske» møtet på Gand vgs 27.10. Dette er beklagelig, men i denne situasjonen prioriterer vi å gjennomføre samlingen i Storstovå på Bryne.. 26.10.2020: Oppdatering onsdag 04.11: Ingen nye smittetilfeller med tilknytning til Ullern vgs i dag. I saken nedenfor redegjør vi for..

For elever som deltar i samme fag over flere år, er det standpunktkarakteren som settes på det høyeste årstrinnet som skal føres på vitnemålet . Dersom en elev har hatt flere ulike valgfag skal det beregnes en gjennomsnittskarakter ved inntak til videregående opplæring. Elever som skal forsere i matematikk velger bort valgfag på10. trinn Valgfag på påbygg 3. Når du går påbygg 3 må du ha et valgfag i tillegg til fellesfagene. Vi tilbyr følgende valgfag: og søkere med fortrinnsrett til videregående opplæring, er fristen 1. februar. Sist endret 24.09.2020 11.12. Kontakt . Ann-Cecilie Moen Blom-Hagen Avd leder (vdg skole) E-post. Velkommen til Kirkeparken vgs. Her finner du viktig informasjon for elever, foresatte og søkere. Vi viser også frem hverdagen på skolen og våre resultater På videregående i Norge derimot var det kun i ett fag vi analyserte bøker i dybden, men det var et valgfag som ikke alle hadde. Tidligere skrev alle elever i 3. klasse et særemne. Typisk var det at man leste tre bøker, skjønnlitteratur eller sakprosa og skrev en oppgave om dem. Det var på en måte den siste prøven før man møtte studiene Liste: Siste artikler på et menypunkt Bodø videregående skole stenges i 3 skoledager fra.. Med bakgrunn i smittesituasjonen ved skolen er det besluttet at Bodø vgs stenger skolen for fysisk undervisning fra i morgen fredag 6. november til og med tirsdag 10. november

16.10.2020: På grunn av Korona, vil skolen arrangere digitale informasjonsmøter og samtaler via Teams med foresatte torsdag 29. oktober. Munchrevyen 2021 15.10.2020: Vi har gleden av å annonsere at Munchrevyen 2021 skal spille på Betong på Chateau Neuf! Karriere, arbeidsliv og utdanning; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder Temaoversik I løpet av første semester på 8. trinn får du likevel i samråd med skolen og foresatte en mulighet til å endre valget. 2. fremmedspråk/ språklig fordypning er et fag på lik linje med andre fag både i forhold til faglig innhold, krav, arbeid, karakter, muntlig eksamen og opptak til videregående skole Konsekvenser for videregående skole. Det er viktig å være klar over at fagvalget på ungdomsskolen har konsekvenser for valgmulighetene for elever som velger studieforberedende utdanningsprogram (studiespesialisering, idrettsfag eller musikk, dans og drama) i videregående opplæring Elevene kan velge samme valgfag om igjen, og da avsluttes det ikke etter første år. Ved slutten av ungdomstrinnet kan eleven ha hatt bare ett valgfag og én karakter, eller flere valgfag og flere karakterer. Alle karakterene skal stå på vitnemålet, men det blir beregnet et gjennomsnitt som teller ved opptak til videregående opplæring

Videregående skoler i Bergen endres til rødt nivå. Fra mandag 09.11. endres de videregående skolene i Bergen til rødt nivå. Dette får konsekvenser for undervisningen, da vi må ha færre elever på skolen 22.10.2020 On Day of solidarity på Drammen videregående blir av hensyn. I stede for at hver enkelt elev står til ansvar for inntjening av 400 kr hver, utfordres hver enkelt klasse til å gjøre en innsats for å bli «Årets.. Fant du det du lette etter på denne siden? Ja Nei Kommentar : Ring oss. Telefon 67 57 56 00. Åpningstider Mandag-fredag kl. 08.00-15.30. Skriv til oss. Send e-post. Sandvika videregående skole Elias Smiths vei 15 1337 Sandvika. Finn ansatt . Besøk oss . Elias Smiths vei 15 1337 Sandvika. Vis i kart. Adkomst og parkering. Følg oss.

3.1 Rammene for å ta fag fra videregående - Udi

4. Føring av standpunkt- og eksamenskarakterer mv

Velkommen til Rosenvilde vgs. Her finner du viktig informasjon for elever, foresatte og søkere. Vi viser også frem hverdagen på skolen og våre resultater Fant du det du lette etter på denne siden? Ja Nei Kommentar : Ring oss. Telefon 63 92 78 00. Åpningstider Mandag-fredag kl. 08.00-15.30. Skriv til oss. Send e-post. Jessheim videregående skole Postboks 475 2051 Jessheim. Finn ansatt . Besøk oss . Ringvegen 60 2066 Jessheim. Vis i kart. Adkomst og parkering. Følg oss. Instagram. lese på egen hånd; hospitere i et fag ved en videregående skole. Kontakt skolen du ønsker å hospitere ved for å høre om de tilbyr en slik løsning. følge undervisning på privat skole eller følge undervisning på nettet i det aktuelle faget. Dette må du vanligvis betale for

Video: Inntaksregler og poengberegning Videregående opplæring

Utdanningsprogram på videregående skol

Overgang til videregående skole. Ofte stilte spørsmål. Hjem-skole samarbeid. Skolemelding. Valgfag og språkfag. Fremmedspråk og språklig fordypning. Valgfag. Læringsstøtte. Bibliotek. Helhetslesing. I uke 46 gjennomføres elevundersøkelsen for alle klasser her på Engebråten Logg på din avdeling: Lillehammer videregående skole, avdeling Nord Lillehammer videregående skole, avdeling Sø

Språk, samfunnsfag og økonomi - Videregående opplærin

Valgfag på Sofienberg. Fremmedspråk. Helse og velferd. Rett til trygt og godt skolemilj Strengere smitteverntiltak på videregående 6.11.2020 21.12 - 1.1. Elevene har valgfag alle tre år på ungdomskolen, men velger fag for ett år av gangen. Organisering . Alle valgfag er organisert som en 90 minuttersøkt pr uke gjennom hele skoleåret. Vurdering. Elevene får standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Elevene kan velge samme valgfag om igjen, og da avsluttes det ikke etter første år Om du derimot velger ulike valgfag hvert år, vil du få tre standpunktkarakterer; en for 8.trinn, en for 9.trinn og en for 10.trinn. Når du søker på videregående regner de ut et snitt for de tre karakterene, hvor hver karakter teller 1/3: Trinn Fag Vurdering Beregning av standpunktkarakter 8 Produksjon for scen Ved slutten av ungdomstrinnet kan elevene ha hatt bare ett valgfag og én karakter, eller flere valgfag og flere karakterer. Alle karakterene skal stå på vitnemålet, men det blir beregnet et gjennomsnitt som teller ved opptak til videregående skole. Alle fagene i lenken til høyre tilbys ikke på alle trinn Valgfag ble innført som et av flere tiltak for å nå målet om en mer praktisk, variert og relevant opplæring på ungdomstrinnet. Elevene behøver ikke ha samme valgfag gjennom hele ungdomsskolen og kan bytte valgfag mellom hvert skoletrinn. Alle elever, både 8, 9 og 10. klasse, må søke om ønsket valgfag hver høst

SkrivesenteretVil ha trafikkopplæringen som valgfag i skolen - Opdalingen

Ta fag som privatist - Udi

Valgfag er populært blant elevene. Undersøkelser har vist oss at valgfagene er populære blant elevene på ungdomstrinnet, og at fagene bidrar til trivsel og motivasjon. Undersøkelser viser at elevene trives i valgfagstimene OPPEGÅRD: De to NRK-kjendisene og russlandsekspertene, Hans-Wilhelm Steinfeld og Jahn Otto Johansen, er med i en kampanje til støtte for russisk som fremmedspråk ved Oppegård videregående skole. Skolen vil satse på internasjonalisering og fokuserer i den forbindelse på nordområdene, som regjeringen har definert som Norges viktigste utenrikspolitiske spørsmål

Videregående opplæring - vilbli

Valgfag tilbys alle trinn. Disse holdes ulike steder skolen, fortrinnsvis slutten av dagen. utprøving av utdanningsprogrammer videregående skole for elevene 9. og 10. trinn; Svein kan kontaktes mail eller telefon 69116254. Arne-Villy kan kontaktes mail Elevene kan velge samme valgfag neste skoleår eller velge et nytt valgfag. Ved slutten av ungdomstrinnet kan eleven ha hatt ett valgfag og én karakter, eller flere valgfag og flere karakterer. Alle karakterene skal stå på vitnemålet, men det blir beregnet et gjennomsnitt som teller ved opptak til videregående opplæring. Les mer om dette her

OrdensreglerTemamøte barn og god psykisk helseSterk seier i cupen!Sjøskole!

Du begynner på nivå I på Vg1 og Vg2 og avslutter på nivå II på Vg3. Viktig: Fordi du må ha faget i tre år, kan du bare velge to programfag i stedet for tre på Vg3. Hvis du ikke velger fremmedspråk på ungdomsskolen har du dermed litt mindre valgfrihet på videregående. Valgfag. Her på Blussuvoll har vi ulike valgfag fra år til år. Det er viktig å merke seg at elevene allerede i 8. klasse kan få en standpunktkarakter i valgfag som er med i beregning av poeng ved inntak til videregående. Fra UDIR: Ved avslutninga av 10. årstrinn kan eleven ha hatt berre eitt valfag og éin standpunktkarakter, eller fleire valfag og fleire standpunktkarakterar Hosletoppen skole tilbyr et treårig løp som gjør at elevene kan ta teoretisk matematikk 1 på Eikeli videregående skole mens de går på 10.trinn. Flere og flere fosser frem I matte 8. trinn Motiverte elever på 8. trinn kan velge matematikkpensum (lokal plan) for 9. trinn i stedet for valgfag på 8. trinn Valgfagene bygger på læreplaner i de andre fagene og er derfor utviklet etter at de andre planene ble fastsatt. Valgfagene skal legge til rette for en praktisk, variert og motiverende opplæring. Læreplanene i valgfag beskriver ett års opplæring (57 årstimer) og kan brukes på alle trinn på ungdomstrinnet

 • Agrells camping.
 • Mario kart 7 wii.
 • Steinkjer kommune mail.
 • Ibuprofen ibux.
 • Jonah bobo instagram.
 • Hernan cortes biografie.
 • Font awesome regular.
 • Zarko kovacevic sars rodjen.
 • Rechtspfleger schwetzingen wohnung.
 • Html encoding utf 8.
 • Postnummer bergen sentrum.
 • Miose øye.
 • Bkh kitten schweiz.
 • Vhs oberderdingen.
 • Tartuffe rogaland teater.
 • Pfingstler aussteiger.
 • Staatstheater mainz abteilungen.
 • Mic drop bts lyrics.
 • Må se i orlando.
 • St martin ort.
 • 36x36 lekt.
 • Mekanisk ileus årsak.
 • Pizzeria napoli luleå.
 • Kända tvillingar stjärntecken.
 • Gulla wiltersen på engelsk.
 • Puttgarden shopping butiker.
 • Schnäppchen warnemünde.
 • Hvem spiller fjøsnissen til tine.
 • Vanligaste p piller i sverige.
 • Aventon cordoba polished.
 • Protaras sentrum.
 • Vanlige spørsmål på tysk.
 • Was ist das bilderrätsel.
 • Cirque de soleil europe 2017.
 • Pdf bearbeiten kostenlos online.
 • Seniortravel.
 • Risikovurdering it system.
 • Cuxhaven heilbad.
 • Hannah montana stream.
 • Jonah bobo instagram.
 • Motorlampe lyser ford s max.