Home

Nmbu eksamen

Prøver og eksamen utenom ordinær eksamensperiode. NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet . Kontakt oss. Telefon 67 23 00 00. Faks 67 23 06 91. E-post post@nmbu.no. Mer kontaktinfo. Besøk oss. Campus Ås. Universitetstunet 3. 1433 Ås. Kart: Mazemap NB: Husk å kontrollere at du også blir vurderingsmeldt dvs. oppmeldt til eksamen/vurdering. Husk at du må være semesterregistrert og ha betalt semesteravgift for å få avlegge eksamen. Semesterregistrering og betaling av semesteravgift må gjøres hvert semester innen fristene - sjekk akademisk kalender

Les mer om hvem som har rett til å melde seg til ny eksamen/konte i forskrift om studier ved NMBU. Ikke møtt til eksamen. Dersom du ikke møtte til en eksamen har du ikke rett til konte/ny eksamen i emnet. Du kan kun melde seg opp til ny eksamen ved ordinært tidspunkt for eksamen i emnet. Oppmeldingsfrister Studenter har tre forsøk på å ta eksamen i et emne.Dersom du ikke møter opp til en eksamen som du er oppmeldt til, så vil det telle som ett forsøk på å ta eksamen i dette emnet.. Ønsker du å melde deg av en eksamen du er meldt opp til gjør du dette via Studentweb.. Fremgangsmåte: Gå inn på «Aktive emner» NMBUs eksamener gjennomføres i henhold til forskrift om studier ved NMBU og midlertidig forskrift ved NMBU.Før du tar eksamen må du ha satt seg inn i forskriftene. Husk å sjekke NMBUs nettside Informasjon om eksamen 2020 Du er selv ansvarlig for å holde deg orientert om tid og evt. andre endringer i eksamensform for din eksamen

Eksamen og vurdering NMBU

 1. Klage over formelle feil. Skal du klage over formelle feil ved avvikling av eksamen må du gjøre det skriftlig. Klagen kan sendes som epost til arkivet@nmbu.no Klagen må sendes innen tre uker etter at du ble kjent med det forhold som begrunner klagen. Klagen blir behandlet av NMBUs klagenemd og det er de som tar stilling til utfallet av klagen
 2. ID-porten. ID-porten is an identification portal at the Norwegian Agency for Public Management and eGovernment (Difi) which provides secure logon with an electronic ID (e-ID) from MinID, BankID, Buypass and Commfides
 3. Webmail for studenter og ansatte ved NMBU / Webmail for students and employees at NMBU. Webmail utenfor campus krever at du har aktivert sikker pålogging / Webmail outside campus requires activation of Secure Logoin / MFA. Ansatte, studenter og organisasjoner i Office365 / Employees,.
 4. På NMBU sine nettsider, kan du finne mer informasjon om WISEflow og digital eksamen. Dette innlegget ble skrevet i Studiestøttesystemer og merket digital eksamen , eksamen , wiseflow , oktober 5, 2017 av Kari Bauge

Oppmelding til eksamen NMBU

 1. Studiebarometeret - den nasjonale spørreundersøkelsen om studiekvalitet starter 20. oktober 2020. Alle 2.- og 5.-årsstudenter ved NMBU oppfordres til å svare på undersøkelsen om studiekvalitet
 2. Tidligere eksamensoppgaver (2020) Pga. koronaviruset blir det heimeeksamen (3.5 timer) ved bruk av WiseFlow. Heimeeksamen medfører at alle hjelpemiddel er tilgjengelige, men ikke tillatt å motta hjelp fra andre på eksamen (eksamensbesvarelsene plagiatsjekkes maskinelt)
 3. Pensum for eksamen: gjennomgått stoff + læreboka (Steigum). Etter som lærebøkene er felles med ECN 120, så dekker eksamen i ECN 122 også ECN 120. Merk at Holden ( Makroøkonomi er meir teknisk enn Steigum og lærebøkene som ble brukt i 2016 og tidligere
 4. (1) NMBU arrangerer ny eksamen (konte) når det er studenter som strøk ved siste ordinære eksamen eller som har godkjent grunn for fravær ved ordinær eksamen. Unntak gjelder for emner med langsgående vurdering jf. § 33-3 fjerde ledd
 5. «Dersom NMBU lager eksamener som oppmuntrer til pugg de siste dagene, så foreslår jeg at man lærer seg å lage gode eksamener fremfor å skylde på karaktersystemet. Det et faktisk ingen heksekunst å lage eksamen som tester forståelse snarere enn pugg», sier Haugstad på facebook
 6. Akkurat derfor gjør vi konkrete vurderinger for hver enkelt eksamen med tanke på hva slags form som er den mest hensiktsmessig. For eksempel er vårt standpunkt om at muntlig eksamen som kunnskapstest ikke er egnet for videosamtale, basert på at det vil være for enkelt for studentene å fuske. NMBU: Må ikke la faren for juks hindre os

Om digital eksamen på NMBU.no Du bruker egen PC ved digital eksamen. Ved behov for Lingdys krysser du av for PC på punktet under, du vil da plasseres på datasal. Ved behov for å låne PC må du fylle inn et elektronisk søknadsskjema som du finner på nettsiden om digital eksamen Dato siste eksamen: Dato siste eksamen: / DD / MM ÅÅÅÅ. JEG SØKER OM AT FØLGENDE EMNER GODSKRIVES VED NMBU: List opp emner ved ekstern institusjon med emnekode, emnenavn og credits/ omfang: List opp obligatoriske emner som ønskes erstattet på ditt studieprogram med emnekode,. Ved digital eksamen må du møte opp senest 30 minutter før eksamen starter. Du må ha med gyldig legitimasjon med bilde (for eksempel førerkort, bankkort eller pass) og vise den fram før du signerer på oppmøtelisten. Oppførsel i eksamenslokalet Temaside Administrere eksamen | Sider merket med karakter. Engelsk verion - Grading scale using percentage points Karakterskala for prosentvurderingsmetoden #. A: 89-100 poeng B: 77-88 poeng C: 65-76 poeng D: 53-64 poeng E: 41-52 poeng F: 0-40 poeng Skalaen benyttes først og fremst på teknologiemner, masteroppgaver innenfor matematikk, naturvitenskap, teknologi, lektorutdanning i. ECN 120 - eksamen januar 2017 Side 1 av 10 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Handelshøgskolen Eksamen i: ECN 120 - Innføring i makroøkonomi 1 Mandag 30. januar 2017, 09:00-12 sida av dette arket, og 10 NMBU-svarark du får fra eksamensvakta

Oppmelding til konte/ny eksamen NMBU

av dette arket, og 10 NMBU-svarark du får fra eksamensvakta. Les spørsmåla grundig, svar på det som det spørres om (og ikke alt anna) Skriv tydelig. Denne eksamensoppgava består av 10 sider. LYKKE TIL! ECN 122 - eksamen 24. mai 2017 Side 1 av 1 av dette arket, og 10 NMBU-svarark du får fra eksamensvakta. Les spørsmåla grundig, svar på det som det spørres om (og ikke alt anna). Skriv tydelig. Denne eksamensoppgava består av 8 sider. LYKKE TIL! ECN 122 - eksamen 13. mai 2019 Side 1 av Har du spørsmål om individuelt tilrettelagt eksamen, ta kontakt: Trondheim: Eksamenskontoret, eksamen@adm.ntnu.no Veileder ved ditt institutt/fakultet eller NTNU Tilrettelegging kan også hjelpe deg. Ålesund: Seksjon for Utdanning, studier@alesund.ntnu.noVeileder ved ditt institutt eller NTNU Tilrettelegging v/Ålesund kan også hjelpe deg

Opplevelsesrapport Wageningen, Ådne Haug

Denne veilederen skal gi råd og føringer til fylkeskommuner og andre skoleeiere som skal gjennomføre eksamen for privatister høsten 2020. Slik endrer vi eksamen Her finner du de første eksempeloppgavene til eksamen i matematikk og engelsk for Vg1 våren 2021, overgangsordninger fra gamle til nye eksamener og endringer i eksamensordningene for fellesfagene baksida av dette arket, og 10 NMBU-svarark du får fra eksamensvakta. Les spørsmåla grundig, svar på det som det spørres om (og ikke alt anna) Skriv tydelig. Denne eksamensoppgava består av 9 sider. LYKKE TIL! ECN 120 - eksamen januar 2016 Side 1 av av dette arket, og 10 NMBU-svarark du får fra eksamensvakta. Les spørsmåla grundig, svar på det som det spørres om (og ikke alt anna) Skriv tydelig. Denne eksamensoppgava består av 8 sider. LYKKE TIL! ECN 122 - eksamen 23. mai 2016 Side 1 av Privatistenes rettigheter ved NMBU er begrenset til deltakelse i offentlige forelesninger og adgang til å gå opp til eksamen i samsvar med lov om universiteter og høyskoler. Med forelesning menes formidling av kunnskap til den samlede studentgruppen i emnet/emnene, og hvor deltakernes egenaktivitet som hovedregel er begrenset til enkeltspørsmål og kommentarer. Del paragra Ved NMBU blir det en kombinasjon av hjemme- og skoleeksamen. Fakultetene er anbefalt å avvikle eksamen som hjemmeeksamen, men i de emnene der det er nødvendig med eksamen på campus er dette godkjent av dekan. 71 prosent av eksamenene blir hjemmeeksamener, 6 prosent blir muntlig eksamen (som i praksis er hjemme) og 23 prosent blir skoleeksamen

Digital eksamen NMBU

Safe, easy and efficient digital exams anytime and anywhere Utdanningsdirektoratet fastsetter tid som går med til sensur av sentralt gitt skriftlig eksamen med sentral sensur i grunnskolen og i videregående opplæring. Timesatsen som gjelder fra 1. oktober 2020 er kr 329,40 (ltr. 62). Grunnskole. Sensur ved sentralt gitt skriftlig eksamen i grunnskolen, varighet 5 timer. Forarbeid: 3,5 time

Avmelding fra eksamen NMBU

Dersom dokumentasjonen ikkje vert sendt saman med søknadsskjemaet, må denne ettersendast seinast innan 2 veker. Dokumentasjonen skal sendast arkivet@nmbu.no Studenten plikter å gjere seg kjent med informasjon om tilrettelegging ved eksamen i NMBUs forskrift om studier. Dato Dato * / DD / MM ÅÅÅ Tips til muntlig eksamen. Litt hjelp på veien når alt du har jobbet med det siste året koker ned til én times diskusjon. Publisert: 15. februar 2015. Tekst: Inga Sæther. Jeg gruer meg litt til den dagen jeg skal stå foran sensor og forsvare masteroppgaven. Det gjør du også Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU. § 23-1. Frie emner må ligge klart innenfor instituttets kompetanseområde og undervisningskapasitet

Huskeliste for studenter med eksamen 2020 - nmbu

Ved skriftlig eksamen må du sende inn krav om begrunnelse innen en uke etter karakteren ble kunngjort. Karakterer kunngjøres i Studentweb , innen tre uker etter eksamen. Hvis du ønsker begrunnelse for muntlige og praktiske eksamener, må du ta kontakt med sensoren eller faglæreren din umiddelbart etter at karakteren er gjort kjent You have been idle too long.   You will be logget out in - Eksamen som ikke lenger lar seg gjennomføre på grunn av stengte studiesteder har blitt justert eller endret, og gjennomføres i all hovedsak på digitale plattformer, NMBU - På grunn. Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved NMBU. § 32-1. En student som tross skriftlig advarsel fra universitetsstyret, gjentatte ganger opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende for medstudenters arbeid eller for virksomheten ved institusjonen ellers, kan etter vedtak av NMBUs klagenemnd bortvises fra nærmere bestemte områder ved institusjonen for inntil ett år Har møtt til eksamen, men velger å trekke deg under eksamen; Får din eksamen annullert på grunn av fusk, forsøk på fusk, falskt vitnemål eller annen uredelig opptreden, jfr. Uhl § 5-4(3) Det teller ikke som forsøk hvis du: Trekker deg fra eksamen før trekkfristen; Har gyldig fravær til eksamen; Retningslinjer for fjerde og femte.

Forskrift om studier og eksamen ved USN. (3) Studenten kan søke om å få utstedt vitnemål for et selvkomponert studieløp. I graden skal det inngå fordypning av emner eller emnegrupper av minst 80 studiepoengs omfang (fordypningsenhet) i et fagområde som tilbys av universitetet, og emner eller emnegrupper av minst 30 studiepoengs omfang (breddeemner) innenfor beslektede emner til. Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA) Masterprogram: Skogfag Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2021 I Studentweb finner du informasjon om deg og ditt studium. Du kan også endre, bekrefte og oppdatere en del av dine opplysninger selv. English version -.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge Eksamen. En eksamen er en avsluttende oppgave innen et emne eller et avgrenset delemne. Resultatet av arbeidet (vurderingsgrunnlaget) sensureres, og resultatet av sensuren skal inngå på vitnemål eller karakterutskrift. Ordinær eksamen. Ordinær eksamen er første gang en student går opp til eksamen i et emne eller deler av emne. Utsatt eksamen Flere universiteter bøtelegger sine egne institutter for brudd på fristen for sensur på eksamen. NTNU i Trondheim skrev ut bøter for 1,6 millioner kroner i fjor, mens NMBU i Ås har bøtelagt seg selv med totalt 2,6 millioner kroner de siste årene. Og bøtene hjelper

av dette arket, og 10 NMBU-svarark du får fra eksamensvakta. Les spørsmåla grundig, svar på det som det spørres om (og ikke alt anna) Skriv tydelig. Denne eksamensoppgava består av 11 sider. LYKKE TIL! ECN 120 - eksamen januar 2016 Side 1 av 1 ÅS: Under eksamen i faget «Grunnleggende bedriftsøkonomi» ved NMBU ble det utdelt en persons vitnemål som vedlegg på eksamen.Her sto både navn og personnummer, i tillegg til alle karakterene vedkommende hadde fått. ØB har pratet med en av elevene som tok faget denne høsten Ved en objektiv strukturert klinisk eksamen (OSCE) er oppgavene standardisert slik at alle kandidatene får de samme oppgavene. Vanligvis avholdes OSCE i form av en stasjonseksamen der kandidatene roterer mellom flere stasjoner hvor de presenteres for de samme skriftlige, muntlige eller praktiske oppgaver av ulike slag med utgangspunkt i simulerte pasienter, dukker eller ulike typer materiale

Gjennomført kurs med tilhørende oppgaver og bestått eksamen gir 10 studiepoeng. Kurset kan tas i eget tempo, mens eksamen kan avlegges i desember eller juni. NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Kurs i fiskehels Eksamen. Minst 75% av de obligatoriske oppgavene, samt begge laboratorieøvelsene må være godkjent for å få gå opp til avsluttende eksamen. Avsluttende skriftlig eksamen, 4 timer, som teller 100% ved sensurering; Hjelpemidler til eksamen. Godkjent kalkulator; Rottman: Matematisk formelsamlin

Begrunnelse og klage NMBU

Avbrutt eksamen. Blir du syk i løpet av eksamensgjennomføringen og dermed må avbryte eksamen, skal du ikke levere besvarelse. Leverte besvarelser vil bli sensurert, selv om besvarelsen ikke har innhold. Sykdom gir gyldig fravær, så husk å melde fra via søknadsskjemaet til høyre Eksamen For studenter. Det blir ingen skriftlig eksamen med tilsyn i høst. Ved spørsmål om avvikling av eksamen kan du også henvende deg på denne e-post adressen: eksamen@adm.ntnu.no Informasjon om eventuell endret eksamensform blir lagt ut fortløpende og alle emnebeskrivelser skal være oppdatert.. Se egen temaside om eksamen Fritak for eksamen gir ikke reduksjon i studieavgift, men kan endre den faglige planen og dermed få konsekvenser for lån eller stipend i Lånekassen (se www.lanekassen.no) Selv om du får innvilget fritak for eksamen i et kurs, kan du likevel avlegge eksamenen så lenge kurset fremdeles inngår i studieplanen, og at du er innenfor fullføringsfristen

Ved skriftlig eksamen (penn og papir), se beskjed som blir lagt ut i Mine studier etter sensur. Helseledelse og helseøkonomi: Begrunnelse for HADM4001, HADM4102, HADM4301, HELSE4501, HELSEF4200 og HELSEF4301 sendes til alle kandidater. Du trenger derfor ikke be om begrunnelse i dette emnet. Det utdanningsvitenskapelige fakulte 2. Logg deg med NMBU-Feide (intern sensor) eller Bank-ID (ekstern sensor). Informasjon om pålogging i WISEflow av ekstern fagperson 3. Åpne fanen Sensor. 4. Finn eksamen (med klageflow-tilleggsskrift). Hvordan klageflow ser ut i WISEflow 5. Åpne besvarelsen i sensorverktøyet og register karakter. Hvordan gjennomføre sensur av FLOWmulti. Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA) Bachelorprogram: Økologi og naturforvaltning Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2011 Eksamen Noko som vekker særs mange reaksjonar er erfaringane kring eksamen. 23,8 av dei som tok undersøkinga opplever ofte å ikkje få eksamen på nynorsk. 33,3% opplever det ein gong i blant. Eit stort tal av dei som tok undersøkinga har fått spørsmål frå emneansvarleg om dei er nøydde til å ha eksamen på nynorsk, då emneansvarleg syns det er bortkasta tid å lage nynorsk versjon.

Trekk fra eksamen. Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk. Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: MBV2010 - Molekylærbiologi (videreført). Hjelpemidler til eksamen Om NMBU; Søk i innhold . Søk i innhold Søk ansatte. Meny. Søk i innhold . Søk i innhold Søk ansatte Emnesøk. Viser 20 av 35 treff i artikler og innhold. shutterstock_601275506.jpg. Antibiotikaresistens: Nettkurs i riktig antibiotikabruk til dyr. SEVU kurs Verden vil bedras, sier et gammelt latinsk uttrykk. Og det gjelder sannelig ikke bare oss mennesker. Nå har forskere oppdaget en plante med stinkende frø som ser ut som antilopemøkk Karaktersystemer i Norge er metoder for formell vurdering for å beskrive faglige prestasjoner hos elever i videregående opplæring, grunnskolens 8. - 10. trinn og hos studenter ved universiteter og høyskoler Styret ved NMBU vil jobbe med strategi og mer overordnede spørsmål, og mindre med hvordan universitetet faktisk utfører oppgavene sine. I går vedtok vi også å forlenge fullmakten til rektor om å beslutte gjennomføring av eksamen og undervisning — det som handler om korona-situasjonen

En hund etter biller - Insektøkologene

Her kan du delta i et kort nettkurs om utvalgte digitale eksamensformer. NTNU Drive arbeider for tiden med et større kurs i digital vurdering. Her publiserer vi de delene som er aktuelle for eksamen våren 2020, dvs. hjemmeeksamen, flervalgsoppgaver, digital muntlig eksamen og muntlig praktisk eksamen. Mer inf Da Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) avholdt eksamen ved Handelshøgskolen forrige uke, ble et vitnemål ved en feiltagelse lagt ved som siste side i eksamensoppgaven * Studenter som har avlagt eksamen i JUS100 før 2012 får fritak fra JUS201: Emnene er ikke sikret mot undervisnings- og eksamenskollisjon. Programansvarlig 2011: Vidar Selås: Studieveileder 2011: Espen Arestøl: Tomt skjem Om NMBU; Søk i innhold . Søk i innhold Søk ansatte. Meny. Søk i innhold . Søk i innhold Søk ansatte Emnesøk. Viser 20 av 5896 treff i artikler og innhold I fremtiden spiser vi trær Artikkel. Vitenkafe: I fremtiden spiser vi trær, torsdag 7. mai, 2015, Vitenparken

Login - Studentwe

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA) Masterprogram: Skogfag Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2017 Vi lever i en teknologidreven tid, og det kan du utnytte på flere måter for å nå dine mål. Teknologien åpner for smarte måter å arbeide, lære og handle på, slik at du kan ha økt fokus på det som er viktig for deg. Er du digitalt kompetent, er du også etterspurt i arbeidsmarkedet Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA) Masterprogram: Skogfag Eksempelplan: Skogbrukets ressursøkonomi og planleggingslære Obligatoriske emner for studenter med studiestart høsten 2006

WISEflow - Digital eksamen. P Kontaktinformasjon NMBU. Oversikt over kontaktpunkter. Innlogging for redaktører. Du trenger kun logge deg inn hvis du skal redigere på innhold her. Logg deg inn her. Kontakt din IT-ansvarlig ved feilmelding. 116 Queries in 1,205 seconds, by WordPress. For å benytte Public360 må du ha en «NMBU-PC». De som fortsatt ikke har fått lagt om sin PC kan benytte «Fjerntilgang til kontorløsning» / «Remote Office». Alle adminsitrative systemer er tilgjengelige via Fjerntilgangen. Klassifisering av filer og arkivere filer i P360 februar 4, 2019 ; Testoppslag 2, Arkiv desember 19, 201 Eksamen er i form av en prosjektoppgave som leveres noen uker etter siste samling. Bestått eksamen gir fem studiepoeng fra universitetet vårt. Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr har en sertifiseringsordning for atferdskonsulenter. Disse seks kursene dekker teorikravet. NMBU har ikke noe med denne sertifiseringsordningen å gjøre

Dette innholdet for emne tilbys med en CC Navngivelse-Del på samme vilkår BY-SA lisens. Innholdet i dette emnet må anses å være underlagt denne lisensen såfremt ikke annet er anført I august og september starter NMBU opp en rekke digitale kurs, som vanligvis er reservert for NMBUs studenter. NMBU Kursene, som starter i august og september, varer utover høsten og avsluttes med eksamen. Et fullført og bestått kurs gir 5 studiepoeng, noe som tilsvarer ca 150 timers total arbeidsinnsats Sensur studentinformasjon. Digital eksamen. Informasjon for studenter Ny eksamen (konte) og oppmelding. Sensur studentinformasjon. Telefon 67 23 00 00. Faks 67 23 06 91. E-post post@nmbu.no Ny eksamen (konte) og oppmelding. Sensur studentinformasjon. Du har tre forsøk på å ta eksamen i et emne, så lenge det aktuelle emnet/eksamen eksistere Den minste enheten det kan avlegges eksamen i som fører til en endelig karakter og som er tillagt et antall studiepoeng etter forventet arbeidsmengde. Kilde: nmbu.no Betydningen venter på godkjennelse fra en moderato Syk på VG3 eksamen Konklusjonen er altså at man kommer inn som vanlig, om karakterene er gode nok, men må eksamen på nytt til høsten,. Når studenter får bruke PC på eksamen sier seksjonssjef Bodil Norderval i studieavdelingen ved NMBU Hvis du skulle være uheldig og bli syk på eksamen,

Webmail for studenter og ansatte ved NMBU

eksamen NMBU-SUPPOR

Digital muntlig eksamen: Sjekkliste for gjennomføring Forutsetning for bruk av sjekklisten er at man har planlagt og øvd på forhånd. Bruk listen som en huskeliste for god gjennomføring under eksamen. Før eksamensdagen. Du har arrangert en test eller hatt infomøte med studentene for å teste ut systemet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er et av de åtte universitetene i Norge. Det har hovedavdeling på Ås i Follo, og en campus på Adamstuen i Oslo.Fra 2019 skal hele NMBU være samla på Ås. Institusjonen ble vedtatt grunnlagt som Den høiere Landbrugsskole paa Aas i 1854, og åpna dørene for de første studentene i 1859. I 1897 fikk den høgskolestatus, og navnet.

NMBU-student NMBU

ECN 120 eksamen.html (2020) - arken.nmbu.n

Studentkortet ditt er personlig og er bevis på at du er student ved NMBU. Studentkortet brukes til: Adgang til bygninger, datasaler, laboratorier etc. Gyldig ID på eksamen Printing Adgang til Eika Sportssenter og Studentsamfunne Studenttinget ved NMBU / The Student Parliament NMBU, Ås, Akershus. 1,8 k liker dette. Du finner oss på kontoret i Urbygningen (u121) Velkommen:) // you can find us at the Clock building (u121)! You.. Du skal på forhånd ha mottatt informasjon om dato og tidspunkt for din muntlige eksamen. Når denne informasjonen er mottatt kan du finne din digitale møtelenke ved å klikke på Zoom i menyfeltet. Her er lenke til generell informasjon om eksamen på NMBU sine nettsider; På eksamensdagen. Sett deg på et egnet sted hvor du ikke blir forstyrret Tips! Ved bruk av nettleseren Chrome, kan du åpne filene i Acrobat Reader, og bruke søkefunksjonen der, uten å måtte laste ned filene. Hovedtariffavtalen i staten 2020-2022 mellom staten og Akademikerne (pdf). Hovedtariffavtalen i staten 2020-2022 mellom staten og Akademikerne - med departementets kommentarer (pdf) Departementets kommentarer er ikke oppdatert etter hovedoppgjøret 2020 Søkere ved NMBU rangeres etter følgende kriterier: 1. Studenter som er tatt opp til masterprogrammet i Ecology og valgt studieretningen: Tropisk økologi og naturforvaltning 2. Andre masterstudenter innen biologiske fag. Søkere vil bli vurdert ut fra hvor relevant faglig bakgrunn de har og hvor.

I motsatt fall holdes ny eksamen eller prøve med nye sensorer. Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan påklages etter reglene i § 5-3. (3) Er krav om begrunnelse for eller klage over karakterfastsettingen fremsatt, løper klagefristen etter denne paragraf fra kandidaten har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen foreligger Til muntlig eksamen kan lytteforståelse vurderes på ulike måter, for eksempel gjennom interaksjon under eksamineringen og ved bruk av ulikt lyttemateriell. Dersom skolen velger å bruke lyttemateriell til muntlig eksamen, skal dette være en del av forberedelsen og/eller inngå i de 30 minuttene kandidaten har til rådighet Elements of AI er et gratis nettkurs laget av Reaktor, Helsingfors Universitet og Feed. Kurset er rettet mot alle som vil vite mer om hva kunstig intelligens er, hvordan KI utvikles, og hva som kan (og ikke kan) gjøres med KI Fristen for å søke på videreutdanning med studiestart høsten 2020 har gått ut! Hva skjer med videreutdanning som følge av korona-viruset?Søknadsfristen var 1. mars Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management (MINA) Masterprogram: Skogfag Obligatoriske emner for studenter fra Evenstad uten Økonomi som planlegger å få tilleggstittelen Forstkandida

FlexPhil er et gratis nettbasert kurs i Examen Philosophicum ved Universitet i Oslo. UiO har til nå hatt to varianter av Exphil: A: En seminarvarient med forelesninger, seminar, essayskriving og veiledning. B. Et selvstudium basert på lesing av læreboka og så en skriftlig eksamen. Dette nettkurset er en videreutvikling av selvstudiet Hei, så hyggelig at noen leser bloggen min :) Denne eksamen hadde jeg for 5 år siden og hvordan eksamen i dette faget er på NMBU nå, vet jeg ikke. Det må nåværende foreleser/eksamenslager svare på ;) Som skrevet i blogginnlegget, var dette første gang dette faget var på NMBU Strykprosenten var skyhøy og karakeren min i dette faget er den dårligste jeg har av de 4 årene i Ås Kurset gis av professor Solve Sæbø som til daglig jobber som forsker og foreleser i statistikk ved NMBU. Han har doktorgrad i anvendt statistikk fra samme sted. Sæbø har lang undervisningserfaring i statistikk og har mottatt flere undervisningspriser for sine kurs, senest kåret av studentene til semesterets beste foreleser for kurset STAT100 høsten 2013 For studenter ved NMBU: Søknadsfrist 1. juni. Studenter fra NMBU søker om plass på emnet ved å sende mail til studieveileder-mina@nmbu.no innen fristen. Søkere ved NMBU rangeres etter følgende kriterier: 1. Studenter som er tatt opp til masterprogrammet i Ecology og valgt studieretningen: Tropisk økologi og naturforvaltning. 2

ECN 122 eksamen.htm

Få informasjon om eksamen. sjekke tid, sted, frist og kandidatnummer for eksamen (under Aktive emner) melde deg opp til ny eller utsatt eksamen; se eksamenskarakteren din (under Resultater) Bestille karakterutskrift. Slik bestiller du en karakterutskrift. Bestille semesterkort på papi Mattilsynet ber alltid NMBU om bekreftelse på at du som søker er kommet langt nok i utdannelsen til at vi kan gi deg lisens. Studenter som studerer i utlandet Du må dokumentere, med bestått eksamen, at du har tilstrekkelig faglig bredde og dybde i den teoretiske delen av følgende fag: Mattrygghet, husdyrvelferd, patologi, indremedisin, kirurgi, obstetrikk, reproduksjon og forebyggende. Rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Mari Sundli Tveit, var en av foredragsholderne på NHO s årskonferanse torsdag.Hun snakket om hvordan nettopp NMBU, gjennom statens investeringer på sju milliarder kroner på Campus Ås, vil gi universitetet muskler og en unik posisjon til å gripe fatt i de store globale utfordringene og bli en viktig del av det grønne skifte

(Ex-) Siviløkonom (-student): Tankekart

Krav om begrunnelse for karakteren for muntlig eksamen, praktiske ferdigheter, eller eksamen i utøvende, kunstneriske, praktiske og estetiske emner, må framsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt studenten. Begrunnelse for karakter er hjemlet i § 42 i studie- og eksamensforskriften Startpakka har også en del spesielt beregnet på nye studenter. Her finner du tips til hva å gjøre ved studiestart, råd om studieteknikk og eksamen. Til slutt i Startpakka vil du finne et skrivekurs for studenter ved Helsefag. Denne delen er laget av lærere ved radiografi og farmasi Karakterar og sensur Sensur. Du får eksamensresultatet i Studentweb seinast tre veker etter eksamen, åtte veker for masteroppgåver.Ved heilagdagar i sensurperioden, kan fristen bli utvida tilsvarande. Resultata kan du dele digitalt via Vitnemålsportalen eller du kan bestille digital karakterutskrift i Studentweb.; Alle eksamenar har ei sensorrettleing som vert tilgjengeleg for kandidatane. Ny teknologi har gitt nye muligheter for læring og samarbeid. I dette kurset kan du spesielt lære om hvordan digitale tjenester for samskriving kan utnyttes på varierte måter i undervisning og læring

Behandling av klage på karakter i WISEflow | NMBU-SUPPORTInformasjon om pålogging av ekstern fagperson i WISEflowDebatt – Fremtidens arbeidsmarkedKronikk: Undervisning må tilpasses intelligens
 • Bästa vita vinet under 100.
 • Miose øye.
 • Friluftsvukku oppdal.
 • Schülerpraktikum braunschweig stellenangebote.
 • Gul trekant med utropstegn fiat 500.
 • Pax thien jolie pitt pham thu dung.
 • Besame vintage cosmetics.
 • Canon eos 1300d kamerahus.
 • Kreis düren duales studium.
 • Volgograd russland.
 • Stjernekikkert leke.
 • What does itunes backup save.
 • Welches tier ist dem menschen genetisch am ähnlichsten.
 • Makita kampanje 2018.
 • Montere slukrist.
 • Moms på valp fra sverige.
 • Relativ og absolutt usikkerhet.
 • Frankfurter neue presse redaktion kontakt.
 • Bukplastikk.
 • Google myactivities.
 • Elling brødre i blodet film.
 • Edelstener snl.
 • Wattmåler sykkel.
 • Peyronies ny behandling.
 • Glocksee hannover programm.
 • Oversettelse fra norsk til nynorsk gratis.
 • Billig våtromsmaling.
 • Skade på bil av barn.
 • Santa cruz øyene.
 • Namen von engeln und dämonen.
 • Oliven restaurant stranda.
 • Ristede kikerter berit.
 • Rastafletter kristiansand.
 • Rabarbrapai.
 • Praetorium köln öffnungszeiten.
 • Rosenmontagszug eschweiler 2018.
 • Aspirant søknad.
 • Sørlandsbanen historie.
 • Nye auris 2018.
 • Ski il fotball.
 • South park mr hankey.