Home

Kart over europa etter første verdenskrig

Kart som viser Europa i 1942 og etter andre verdenskrig. Fra nettstedet «Historical Atlas of the Twentieth Century». Utviklet av Matthew White og trykket i flere bøker Søk etter: Første verdenskrig kart. Disse første verdenskrigskartene er valgt ut og satt sammen av Alpha History-forfattere. Kart som vises her, er i det offentlige domene eller vises under lisenser for kreative samfunn. 1914 - Oversikt over Europa. 1914 - Et satirisk kart over Europa. 1914 - Det britiske imperiet. 1914 - Det tyske riket Første verdenskrig var en global konflikt, utløst av skuddene i Sarajevo, med sentrum i Europa, som varte fra 1914 til 1918.Mer enn 70 millioner soldater ble mobilisert, over 9 millioner stridende og over 7 millioner sivile ble drept. Krigen omfattet datidens stormakter: Ententemaktene (opprinnelig Frankrike, Russland og Storbritannia, USA fra 1917) og sentralmaktene (Tyskland, Østerrike.

Kart over europa tidlig på 1900 tallet. Noen av de nye landene i europa etter første verdenskrig. Det ga dem status respekt og stemmerett i flere land. Kart som viser europa i 1942 og etter andre verdenskrig. Den vil gi elevene en bedre forståelse av den komplekse politiske situasjonen som førte til krigens utbrudd Versaillesfreden hadde som mål at den første verdenskrigen skulle være krigen som gjorde slutt på alle kriger i Europa. Men 20 år senere ble det er enda verre krig: andre verdenskrig! I ettertid kan vi stille masse kritiske spørsmål til fredsavtalen. Det ble utnyttet av Adolf Hitler. Først så het første verdenskrig den store krigen Andre verdenskrig var en global krig som varte fra 1939 til 1945. På den ene siden av krigen stod Aksemaktene: Tyskland, Italia (1940-1943), Slovakia (1939-1945), Den uavhengige staten Kroatia, Bulgaria, Romania og Ungarn (alle fire 1941-1944), samt Japan (1941-1945) og Thailand (1942-1945). Finland var i årene 1941-1944 i en løs allianse med Tyskland som begrenset seg til. Første verdenskrig endret radikalt det politiske kartet i Europa, med Sentralmaktenes nederlag, inkludert Østerrike-Ungarn, Tyskland og Det osmanske rike, og med Bolsjevikenes maktovertagelse i Russland.Seierrike allierte stater som Frankrike, Belgia, Italia, Hellas og Romania fikk utvidet sine territorier, mens nye stater ble dannet etter Østerrike-Ungarns, Russlands og Det osmanske rikes. Dette ble en av årsakene til neste verdenskrig. De første årene etter selvstendigheten i 1918 hadde Polen diverse stridigheter med nabolandene, og spesielt blodig ble den polsk-russiske krigen i 1920. Et særtrekk ved den nye staten var at en tredel av innbyggerne var av ikke-polsk opphav (tyskere, ukrainere og hviterussere). Finlan

Lenker til kart Porta

Første verdenskrig kart - no

Animerte kart over andre verdenskrig i Europa. Home / Animerte kart / Animerte kart over andre Andre verdenskrig Antikken Den franske revolusjonen Den kalde krigen Den russiske revolusjonen Den store nordiske krig Første verdenskrig Henrik Ibsen jødisk historie Knut Hamsun Kolonialisme Norge i middelalderen Norsk historie Norsk. Europa under første verdenskrig - Trippelalliansen (sentralmaktene) Stater som sluttet seg til trippelalliansen Årstall angir tidspunkt Trippelententen (ententemaktene) Østfronten Vestfronten november Sør-Europa Trippelententens framrykning Grense for trippelententens framrykning Stater som sluttet seg til trippelentente

Første verdenskrig - Wikipedi

 1. Første verdenskrig kart 2015 og 1914 YouTube første verdenskrig - Store norske leksikon Historie Vg2 og Vg3 Nye stater - nye grenser NDLA Kart Over Europa Før Første Verdenskrig | Kart Kart: Grensene i Europa etter 1. verdenskrig NDL
 2. dre sentraleuropeiske stater og Tyskland ble omformet fra monarki til republikk
 3. Versaillestraktaten: er fredsavtalen fra 1919 som ble ble til etter den seks måneders lange fredskonferansen i Versailles, utenfor Paris. Traktaten var den offisielle slutten på første verdenskrig
 4. Resultatet blir et kart over kollektive En sjekk på det første spørsmålet viser at det dreier seg om hvorfor det finnes så mange tomme Dette blir altså ikke et kart av Europa
 5. 28. juli 1914 erklærte Østerrike-Ungarn, som hadde Tysklands støtte, krig mot Serbia. Dette ble startskuddet for første verdenskrig, en krig som varte frem til 11. november 1918. Krigen var ødeleggende for hele det europeiske kontinentet

Helt nytt Europa-kart Fire store riker kollapset med første verdenskrig: Det tyske keiserriket (Keiser Wilhelm abdiserte i 1918), Østerrike-Ungarn (drapet på den østerrikske hertugen Franz Ferdinand i Sarajevo i 1914 var startskuddet for krigen), det russiske tsarriket (tsar Nikolai 2. abdiserte under revolusjonen og ble henrettet) og det osmanske keiserriket Europa etter første verdenskrig Nye stater Områder som Russland måtte avstå Områder som Tyskland måtte avstå Demilitarisert sone Korsika Sardinia a n Sicilia ITALIA ROMANIA BULGARIA JUGOSLAVIA TSJEKKOSLOVAKIA POLEN FINLAND NORGE SVERIGE SOVJET! UNIONEN TYSKLAND FRANKRIKE HELLAS DET OSMANSKE RIKET ALBANIA SVEITS LUX. BELGIA NEDERLAND. 1. verdenskrig: Tidslinje 40 millioner mennesker mistet livet under 1. verdenskrig - og etter avslutningen vendte enda flere hjem fra skyttergravene med dype arr på både kropp og sjel. Få full oversikt over den store krigen her

Kart Over Europa Før Og Etter Første Verdenskrig Kart Mor

Stormangrepene over åpen mark mot piggtrådsperringer, maskingevær og artilleriild var et helvete. Begrepet «granatsjokk» oppstod for å beskrive traumene og det mentale sammenbruddet mange soldater opplevde. Les også: Siste soldat fra julevåpenhvilen i 1914 død. Krigens forløp. Gassmaske brukt under første verdenskrig. Foto: Scanpix/AFP første verdenskrig var en sentral hendelse i menneskets historie. Mye av omveltningen, konflikten og lidelsen i det 20. århundre kan spores tilbake til 'den store krigen' 1914-18. Som enhver god student vet, ble første verdenskrig utløst av drap på en mindreårig østerriksk kongelig i Sarajevo Europa før første verdenskrig var preget av store og mektige imperier. Storbritannia hersket over en fjerdedel av jorden. I Europa var det tre store keiserriker: Det russiske, det tyske og det østerrikske. Etter krigen var det bare det britiske imperiet som besto som før, til og med styrket. De tre keiserrikene var gått under Etter mer enn fire års kamper, var 1. verdenskrig endelig slutt. 16,5 millioner soldater og sivile døde under krigen, mens ytterligere 20 millioner ble såret. Første verdenskrig Så dødelige var giftgassangrepene under 1. verdenskrig

Etter første verdenskrig stengte franske myndigheter av 1200 kvadratkilometer Fransk krigskirkegård ved Verdun der over 300.000 soldater ble drept under første Laster kart, vennligst. Start studying Spørsmål fra første verdenskrig. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Innholdet er ordnet etter kapitlene i boken. Start med å velge kapittel i menyen til venstre. Fra kapittelsidene velger du oppgaver og andre nettressurser til kapitlet. Her er oppsummering til hvert kapittel, forklaring av sentrale begreper i kapitlet, pdf-filer av alle kartene i boka, tidslinjer til hvert kapittel og lydfiler med lærebokteksten

1. verdenskrig - Daria.n

Ettervirkningene av første verdenskrig førte til drastiske politiske, kulturelle og sosiale endringer på tvers av Europa, Asia, Afrika, og til og med i områder utenfor de direkte innvolverte.Fire imperier kollapset grunnet krigen, gamle stater ble avskaffet og nye opprettet, grenser ble trukket på ny, internasjonale organisasjoner ble etablert, og mange nye og gamle ideologier fikk fast. Viktige hendelser i Europa . 1751: En avtale slår fast hvor grensen mellom Norge og Sverige skal gå. 1814: Danmark må gi Norge til Sverige. Etter en kort krig med svenskene går Norge i union med Sverige. 1826: Grensene mellom Norge, Finland og Russland bestemmes. 1914-1918: Første verdenskrig. Keiserrike Østerrike-Ungarn blir splittet

andre verdenskrig - Store norske leksiko

Liste over endringer i landegrensene siden første verdenskrig viser til endringer i grenser mellom nasjoner under eller siden 1914. For informasjon om grenseendringer fra slutten av Napoleonskrigene til 1914, se Liste over endringer i nasjonale grenser fra 1815 til 1914.Dette er en liste over betydelige grenseendringer med land Kart over Europa har et et innebygd søk for å hjelpe deg med å finne plasseringen som interesserer deg. Europa er en av de Syv Verdensdelene som er mer kulturelt og politisk enn geografisk skilt fra Asia, som leder til forskjellige syn når det kommer til faktiske grenser av Europa Kart over Europa Kart over Europa Kart over EU Online kart Europa Online terreng kart Europa Satellitt kart Europa Kart over Sentral-Balkan Kart over Sentral-Europa Kart over Baltic region Blank kart over Europa Blank kart over Europa (grenseområdene) Blank kart over Europa (grenseområdene, stater) Kart over europeiske byer Været for Norge.

Andre verdenskrig - Wikipedi

På fagspråket snakker man om LBK-kulturen og det finnes boplasser over hele store deler av det sentrale Europa, fra Ungarn til Polen, Tyskland og Frankrike. Støtter innvandring Resultatene fra den nye studien støtter teorien om at denne kulturen, og dermed det første jordbruket i Europa, oppsto som følge av innvandring fra sør og øst PARIS (VG) Søndag er det hundre år siden våpnene ble lagt ned etter 1. verdenskrig - en krig som forandret Europa og tok livet av nærmere 18 millioner mennesker Drapet sendte sjokkbølger over hele Europa. Østerriksk-ungarske tjenestemenn oppdaget de serbiske røtter i plottet og erklærte krig mot Serbia 28. juli 1914 - nøyaktig en måned etter drapet. I frykt for represalier fra Russland, som hadde vært en sterk alliert av Serbia, Østerrike-Ungarn nå søkt å aktivere sin allianse med Tyskland i et forsøk på å skremme russerne ut av å handle Dette forelesingsnotatet tar for seg avslutningen på første verdenskrig. Det legger vekt på begivenhetene som ledet frem til at krigen fikk en avgjørelse, revolusjonene i Russland og USAs inntog på vestmaktenes side, og på fredsoppgjøret som fulgte. Fredsoppgjøret er viktig, for det la på mange måter grunnlaget for fascismens fremmarsj i mellomkrigstiden, og med de Alle tiders historie (2013) er et læreverk til videregående skole og er skrevet etter Kunnskapsløftets læreplan. Dette nettstedet er en del av læreverket og er til alle utgavene/kursene. Les mer om læreverkene på våre nettsider cdu.no Elevnettsted Elever kan fritt benytte nettstedet. Nettstedet er delt inn etter bøkenes kapitler

Europeisk historie | iEuropa

Noen kart viser likevel disse områdene som Palestina, men okkupert av Israel, mens andre viser alt som staten Israel. Hva er riktig? (I 1982 får for øvrig Egypt tilbake Sinaihalvøya etter en fredsavtale med Israel, og Egypt blir første arabiske land som anerkjenner staten Israel. I 1988 gir Jordan avkall på alle krav på Vestbredden. Hva og hvorfor: Dette er en praktisk øvelse for å visualisere alliansene mellom Europeiske land før og under første verdenskrig. Den vil gi elevene en bedre forståelse av den komplekse politiske situasjonen som førte til krigens utbrudd. Fag og nivå: Historie på VGS eller samfunnsfag på ungdomsskolen. Forarbeid/forberedelser: Elevene må vite hva en allianse betyr Søndag 11. november er det 100 år siden krigen tok slutt. Test hva du har fått med deg i historietimen. Les deg gjerne opp her før du tar quizen: Krigen som endret verde

På 1800-tallet, som stort sett hadde vært ganske fredelig av seg etter at man var kvitt bråkmakeren Napoleon, hadde det i Europa blitt konsolidert 5 imperier: Storbritannia, Frankrike, Russland, Tyskland og Østerrike-Ungarn. Etter første verdenskrig var Østerrike-Ungarn knekt og delt i en rekke svake stater. Dette var en elendighet Vestfronten var det sentrale stridsområde under første verdenskrig, kampen pågikk mellom 1914 og 1918 og bestod for det meste av en skyttergravskrig, der ingen av partene vant fram.Ved krigens innledning sommeren 1914 fulgte tyskerne Schlieffenplanen og franskmennene Plan XVII.Schlieffenplanen fungerte best, men tyskerne lyktes ikke med det som var planens målsetting, nemlig å omringe den. Tyske tilnærminger til historielektene fra første verdenskrig er preget av en følelse av avstand og en krigstilstand. Men sannsynligvis den mest slående egenskapen til måten Tyskland lærer sine barn om første verdenskrig i dette hundreårsåret, er den sidelengs forbindelsen som gjøres over hele Europa Første verdenskrig startet sommeren 1914 og varte frem til 11. november 1918. Det var en krig mellom to store allianser; trippelententen og trippelaliansen bestående av de største europeiske nasjonene. Trippelententen bestod av kongedømmet Storbritannia, den franske republikken og det russiske tsar

Før andre verdenskrig brøt ut, hadde Kina og Japan vært i konflikt i over førti år. I den første kinesisk-japanske krig i årene 1894-1895 ble Kina tvunget til å gi fra seg Taiwan. Kina var et splittet land med store interne konflikter, mens Japan på sin side hadde blitt til en stormakt gjennom en rekke moderniseringstiltak Første verdenskrig var en krigslig konflikt som rammet alle de store politiske og militære kreftene til tiden. Krigen begynte 28. juli 1914 og avsluttet 11. november 1918. Første verdenskrig var også kjent som den store krigen, et navn som var igjen til utbruddet av andre verdenskrig. Historikere anslår at mellom 9 og 10 millioner dødsfall skjedde og nesten 30 millioner mennesker ble skadet Første verdenskrig. F 12 - 2014. F 9 - 2014. Vi har vært med den norske Herculesen på jobb i Afghanistan. Nå er. F 6-2014. F nr 11. Heimevernets årsberetning 2012. Utgave 3 - Heimevernet. Fred og frihet nr. 3 - 2014

Historie Vg2 og Vg3 - Nye stater - nye grenser - NDL

Kart Europa. Kart over Europa

Første verdenskrig varte fra 1914 til 1918, og krevde nærmere 18 millioner menneskeliv. Slaget ved Somme, fra 1. juli til 18. november 1916, blir husket som ett av historiens mest blodige og. 1. Hvilke konsekvenser fikk første verdenskrig for kvinnerollen? 2. Hvem var suffragettene, og hvordan påvirket første verdenskrig deres arbeid? 3. Gi eksempler på nye oppgaver kvinnene tok på seg under krigen. 4. Hvordan var de britiske kvinnenes lønn sammenliknet med hva menn fikk betalt for å utføre de samme oppgavene? 5 Første verdenskrig skulle få slutt på alle kriger. Slik preger den oss i dag. Det er hundre år siden første verdenskrig var over. Men verden er fortsatt synlig merket av det som skjedde i en togvogn i en fransk skog 11. november 1918 Fredsoppgjøret etter 1. verdenskrig er ekstremt sentralt for utviklingen av den andre verdenskrigen. Ut av krigen hadde demokratiet kommet styrket, en hadde beseiret keiserdømmet i Tyskland og det..

Havtemperaturen ved Spitzbergen steg med 12 °C etter første verdenskrig Opplysningene fra dette innlegget er sakset fra NOAA, USA - PDF [attachimg=1] [attachimg=2] Dette er enda en bekreftelse på den voldsomme oppvarmingen i Arktis etter første verdenskrig. Her er også 1918 nevnt som starten på oppvarmingen Denne forelesningen ble strømmet direkte. Du finner opptaket av forelesningen her: Årsakene til første verdenskrig: hundre års debatt Rolf Hobson er professor II ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionvitenskap, Universitetet i Bergen. Han har forsket på rustningskappløpet mellom Storbritannia og Tyskland før Første verdenskrig («Imperialism at Sea» 2002) og har.

Kurdistan er navnet på et stort landområde i Midtøsten hvor det bor mange kurdere. Området omfatter deler av Tyrkia, Irak, Syria og Iran. Kurderne har lenge hatt et konfliktfylt forhold til myndighetene i disse landene, og flere kurdiske grupper kjemper om selvstyre. De siste årene har kurderne spilt en viktig rolle i krigene i Syria og Irak verdenskrig eller første verdenskrig (oprindeligt Den store krig eller (indtil 1939) blot Verdenskrigen) var en global militær konflikt, der varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt sted på slagmarker hovedsageligt i Europa, men også i Mellemøsten, Afrika og sporadisk i Sydøstasien.Krigen kostede over ni millioner menneskeliv og blev dermed en af de blodigste De ble da spredd over hele Europa og Midtøsten. Denne delen av historien har spilt en viktig rolle for at jøder har følt eierskap til (historiske) Palestina, og for at mange jøder har flyttet dit i nyere tid. Jødisk innvandring til Palestina. Etter første verdenskrig gikk det osmanske riket, som Palestina var en del av, i oppløsning

Akkurat idag er det 90 år siden første verdenskrig sluttet. Tenkt dere hvor mange liv som gikk tapt der igjen og man kan jo bare tenke på andre verdenskrig igjen men samme det. Første verdenskrig var en av de blodiste som har herjet rundt i Europa o.. Første verdenskrig. I 1913 startet en ny oppgangstid. Det ulmet i Europa, og man viste at molybden ville bli nyttig i en eventuell krig. Det ble gjort flere undersøkelser i Knabeheia, og landet ellers. Etter hvert som krigen startet og skred fram, økte interessen for gruvedrift

Historie Vg2 og Vg3 - Oppgjøret etter første verdenskrig

Inatur KartSkjold Leir Kart

Disse endret både Europa og Amerika med tanker om folkestyre, maktfordeling og menneskerettigheter. Perioden sluttet med en omfattende rivalisering mellom Europas stormakter som var en av forutsetningene for utbruddet av første verdenskrig i 1914 Kart over Berlin etter 2.verdenskrig (Bildet mangler) Den første sprekken i den solide Sovjet-blokken oppsto i Polen. Over hele Øst-Europa var veier, fabrikker og boliger elendig vedlikeholdt, mange fabrikker var lite produktive, maskinparken var gammeldags og inneffektiv Verdenskart. Velkommen til vår nettsted! Leter du etter et kart over Verden? På vårt nettsted finner du flere politisk, fysisk, terreng og online kart over Verden og kart over kontinenter (Europa, Afrika, Asia, Amerika, Antarktika, Australia og Oseania)

Det var lastet med kull og skulle til Gibraltar. Dette skulle imidlertid bli damipets siste reise. I Europa raste første verdenskrig (1914-1918). Norge var nøytralt, men den norske handelsflåten seilte i farlige farvann. Allerede den første krigshøsten 1914 ble flere norske Fortsett å lese D/S Polstads siste reise krigsåret 191 Etter all sannsynlighet ble også ulikhetene i samfunnet tydeligere, og antakelig gikk folk over til å snakke et indoeuropeisk språk. Det er ukjent hvilket språk de snakket før dette. Alle disse endringene kom sannsynligvis med innvandrere fra klok­ke­beger­kul­turen (2700-2400 f.Kr.) - Nord- og Vest-Europas første metallbrukende samfunn Etter slutten av første verdenskrig, Lær hva som skjedde i første verdenskrig er Aftermath. Verden kommer til Paris. på det franske utenriksdepartementet 18. januar 1919 samtalene i utgangspunktet inkludert ledere og representanter fra over tretti nasjoner

Etter første verdenskrig Versailles-traktaten overbelastes den tyske økonomi, av blant andre den franske representant Georges Clemenceau, for å finansiere gjenoppbygningen av de rammede områder. I krigens løp har Frankrike mistet (blant annet) 633 000 huser, 20 000 fabrikker, 7985 km med jernbane og 4875 broer [1] (til sammen tre millioner hektar [2] ) En av disse ungdommene var den nå 95-årige Alf Sund fra Hemnesberget. Sønn av Albert Martin Johansen Sund og Amanda Charlotte Nilsen. Alf ble født i Brønnøysund 1. januar 1923, og flyttet sammen med sin mor og søsken til Hemnesberget i 1926 Europakartet endret seg veldig etter krigen. Det ble holdt flere konferanser for å løse alle spørsmålene som sto igjen, den viktigste var Versailles-konferansen i 1919 1. verdenskrig eller første verdenskrig (oprindeligt Den store krig) var en global militær konflikt, der varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt sted på slagmarker hovedsageligt i Europa, men også i Mellemøsten, Afrika og sporadisk i Sydøstasien.Krigen kostede over ni millioner menneskeliv og blev dermed en af de blodigste konflikter i verdenshistorie

Pilegrimsleden KartBuss Oslo Kart

Første verdenskrig Bakgrunn, hjemme, årsaker, utvikling den Første verdenskrig Det var en krigslig konflikt som rammet alle de store politiske og militære kreftene til tiden. Krigen begynte 28. juli 1914 og avsluttet 11. november 1918 Første verdenskrig var en global konflikt, utløst av skuddene i Sarajevo, med sentrum i Europa, som varte fra 1914 til 1918.Mer enn 70 millioner soldater ble mobilisert, over 9 millioner stridende og over 7 millioner sivile ble drept.Krigen omfattet datidens stormakter: Ententemaktene (opprinnelig Frankrike, Russland og Storbritannia, USA fra 1917) og sentralmaktene (Tyskland, Østerrike. Etter skuddene i Sarajevo 28 juni 1914, erklærer Østerrike-Ungarn krig mot Serbia 28.juli 1914. Russland støtter Serbia og trekker dermed med seg Frankrike. Tyskland støtter Ø-U, Storbritannina har lovet å støtte Beliga, og snart er hele Europa innblandet i denne krigen Kart over andre verdenskrig Hjem / Historiske verdenskart Andre verdenskrig, asia, europa, Verdenskart. Beskrivelse Omtaler (0) Beskrivelse. Kart med visuel beskrivelse over frontene i 1943 under andre verdenskrig. Kartet er trykket i brunt kraftpapir. Omtaler Det er ingen omtaler ennå. Bli den første til å omtale Kart over andre. Streiflys over forholdet mellom Norge og Sverige under krigen 1940-1945. 128 sider. (175 kr) Med Tyskland som mål (1945) En offisiell beretning fra De forente staters Army Air Forces om 8. bombekommandos første år over Europa. 126 sider. Rikt illustrert. (150 kr) Rolv R. Skre - Bjørn West i aktiv innsats (1995) 179 sider. Illustrert. (250 kr

 • Sportle quiz.
 • Hvordan avlive sjøkreps.
 • Most beloved president of usa.
 • Ål kommune barnehage.
 • Basset raser.
 • Hvordan tegne sektordiagram for hånd.
 • Skifte støpsel selv.
 • Cad 3d drucker.
 • Proteksjonistisk.
 • Hofgeismar aktuell traueranzeigen.
 • Hjemmelaget snickers iskake.
 • Xray minecraft 1.10 2.
 • Håkon den gode navn.
 • Dirk kuyt wikipedia.
 • Oransje katt.
 • Hyra stuga årsvis västra götaland.
 • Maddie ziegler instagram.
 • Ü30 party jena heute.
 • Overføre filmer fra mac til ipad.
 • Mgp junior 2018.
 • Gordon ramsay chicken recipes.
 • Namnsdag 1/7.
 • Vi er barn av samme jord tekst.
 • Anatomi eksamen 2017 sensorveiledning.
 • Engangsløft festeavgift.
 • Kartoffel stärkegehalt.
 • Access uis no.
 • Rechtspfleger schwetzingen wohnung.
 • Arvesynd snl.
 • Tekstilkunstner kryssord.
 • Hva er bull og bear.
 • Makita kampanje 2018.
 • Hallenbad cham öffnungszeiten.
 • Hjelpemiddelsentralen haugesund.
 • Small stars emoji.
 • Chad smith will ferrell.
 • Tusen hjertelig takk for alle gratulasjonene.
 • Sparebank 1 forsikring telefon.
 • Special characters.
 • Steinsenteret.
 • Van moof.