Home

Repetisjon av de fire regneartene

I denne videoen repeterer jeg de fire regneartene. Ledd + Ledd = Sum Ledd - Ledd = Differens Faktor * Faktor = Produkt Dividend / Divisor = Kvotient Fokus er.. De fire grunnleggende regneartene er addisjon (å legge sammen), subtraksjon (å trekke fra), multiplikasjon (å gange) og divisjon (å dele) De fire regnearter. Vi har fire regnearter som ligger til grunn i mange grener av matematikk. Addisjon, subtraksjon, divisjon og multiplikasjon. . Addisjon De fire regneartene kalles addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. Dersom du adderer 2 og 5 kaller vi tallene for ledd, men dersom du multipliserer 2 og 5 kalles de for faktorer. Alle de fire regneartene har egne matematiske begreper knyttet til seg. ADDISJON. Tallene vi adderer kalles ledd og svaret er en sum: ledd + ledd = sum . SUBTRAKSJO Skip navigation Sign in. Searc Sammenhengen mellom de fire regneartene: De fire regneartene er: Addisjon (legge til) Subtraksjon (trekke fra) Multiplikasjon (å gange) Divisjon (å dele) Det er viktig å ha for seg noen klare fundamentale sammenhenger mellom de fire regneartene

Under De fire regnearter finner du Finn likevekt, Fang sneglene, Subtraksjon på tallinjen, Regnedrops, Skyt tallene, Praktisk divisjon, Rund av, Avrunding på tallinjen, Konfekt, Fra multiplikasjon til addisjon, Multiplikasjon og addisjon, Fra addisjon til multiplikasjon, Multiplikasjons- drill, Oppstilt addisjon, Oppstilt subtraksjon, Oppstilt multiplikasjon, Oppstilt divisjon, Sprettert. De fire grunnleggende regneartene er addisjon (å legge sammen), subtraksjon (å trekke fra), multiplikasjon (å gange) og divisjon (å dele). Hva gjør vi når vi har et regnestykke med både addisjon og multiplikasjon? Hva gjør vi når det i tillegg er parenteser i regnestykket De fire regnearter; Multiplikasjons- drill; Tilbake. Multiplikasjons- drill Disse nettsidene trenger en nyere versjon av Adobe Flash for å fungere. Klikk på knappen under for å laste ned og installere siste versjon av Flash. Hvis du har problemer med å installere Flash-tillegget, ta kontakt med systemansvarlig på skolen Derfor har vi med god erfaring repetert de fire regneartene litt hver eneste uke. På den måten glemmer aldri elevene hvordan man setter opp f.eks et minusstykke, og det er mye lettere å dra i gang temaet subtraksjon neste gang vi kommer til det. På den måten frigjør vi også tid i mattetimene til å holde på med andre ting innen matematikkfaget; vi får mer tid til å snakke og.

α00170: Tallregning - Repetisjon av de fire regneartene

De fire regneartene - Mæla ungdomsskol

Ventearbeid: MATTESTJERNE er godt egnet til ledige stunder i en økt, eller som mengdetrening. Formålet er en positivt ladet drilling av de fire regneartene. Drill trenger ikke å være kjedelig eller demotiverende. Med ti spill og aktiviteter som alle er differensierte er det enkelt å finne oppgaver som er kjekke og utfordrende på en gang! [ På 3.trinn skal elevene kjenne til de fire regneartene og kunne se sammenhengen mellom dem og arbeide med oppgaver der man må bruke alle fire. Her er noen slike oppgaver: De fire regneartene 1 De fire regneartene 2 De fire regneartene 3 Kompetansemål: utvikle og bruke varierte metodar for multiplikasjon og divisjon, bruke dei Tema Repetisjon av fjoråret og de fire regneartene. Repetisjon av fire regneartene. M6 Tall Tall Tall Tall Oppsummering Prøve Statistikk og sannsynlighet Kompetanse-mål Beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal, brøkar og prosent, og plassere dei ulike storleikane på tallinj

Dette gjelder også for de andre regneartene; ved å repetere litt hver uke slipper vi å starte nesten på nytt hver gang det kommer et nytt tema, og vi får gjort mye mer i matematikkfaget. Det er fint å bruke noen av innføringene fra våren på 5. trinn som repetisjonsoppgaver, det er ingen fare for at elevene kan alle oppgavene utenat etter såpass lang tid Kunnskap.no tilbyr nettbaserte læremidler for barnehage, grunnskole, videregående og voksenopplæring

De fire regneartene : Matematik

Matematikk Repetisjon av de fire regneartene. Kunne 2-, 3-, 4- og 5-gangen. Engelsk Repetisjon og bli kjent med nye bøker. Samfunnsfag Kunne kjenne til nettvettreglene. Fokus Kunne inkludere alle i lek. Lekser til NB: Mandag Tirsdag No: Salto lesebok s. 4-7. Velg den teksten som passer deg best, og les minst tre ganger De fire regnearter; Regneslange (de fire regneartene - tall opp til 100) Regneslange (de fire regneartene - tall opp til 100) De fire regnearter Innhold. Video: Regneslange med de fire regneartene Prøv selv! Prøv selv

Video: Repetisjon av de fire regneartene - YouTub

Forside > 8.trinn > Brøk > Brøk og de fire regneartene. Brøk og de fire regneartene . Mål: Du skal kunne addere og subtrahere brøker med lik nevner: Omvendt undervisning Campus Inkrement: Addisjon og subtrasksjon med lik nevner: Grunntall s.72 Drevet av Webnode. Repetisjon regnefortellinger og Vinteraktivitetsdag Ta med egne ski og rumpeakebrett hvis du har. Det vil være mulighet for å grille, så ta med grillmat hvis du vil. Ta gjerne med noe varmt å drikke og et sitteunderlag. TIEY Regning: Repetisjon av de fire regneartene Fredagssjekken Naturfag: Livssyklus TIEY Lesing og skriving. Kartlegging av de 4 regnearter (Oppgavene er hentet fra DSL-Matte. Med dette programmet får du en mer detaljert vurdering av dine resultater.) Du testes i om du behersker de 4 regningsarter. Oppgavene løses uten kalkulator ! 4,95 + 299,7 + 75 =. 73 + 0,65 + 8,09 + 1,3 =. 84,57. Noen ganger inneholder et regnestykke flere av de fire regneartene og også kanskje en parentes. Da må vi gjøre regneoperasjonene i en beste..

De fire regneartene Matematik

* I fire av regnestykkene i tabellen er det første sifferet halvparten av de andre. Melodi: Lille Petter Edderkopp 6 x 6 er trettiseks - en trollmann og ei heks 6 x 7 er førtito - nå kjører begge to 6 x 8 er førtiåtte - nå kommer de til slottet 6 x 9 er femtifire - nå må heksa gire 7-gange Kunne arbeide med de fire regneartene og velge riktig regneart i for eksempel Deler av dette kapittelet vil være en repetisjon fra 2. trinn. Kapittelet fokuserer på oppstilt addisjon og subtraksjon. Uke 34 3A: 1 De skal beskrive deler av en hel ved hjelp av brøk På 3.trinn skal elevene kjenne til de fire regneartene og kunne se sammenhengen mellom dem og arbeide med oppgaver der man må bruke alle fire. Her er noen slike oppgaver: De fire regneartene 1. De fire regneartene 2. De fire regneartene 3. Kompetansemål Les oppgavene høyt. Elevene skal kun skrive svaret. Samle inn gangetesten før del 2 av prøven deles ut

Start studying Begreper- de fire regneartene. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Vi har plukket ut noen sitater fra den delen av «Kunnskapsløftet» som omhandler mål som elevene skal kunne etter fullført 10. trinn. De emnene som er behandlet i dette heftet, er skrevet i kursiv. Tall og algebra: utvikle, bruke og gjøre rede for metoder ved hoderegning, overslagsregning og skriftlig regning tilknyttet de fire regneartene Her følger en rekke oppgaver innen de fire første regneartene. Oppgavene er blandet slik at det ikke skal bli for monotont å gjøre dem. Oppgavene er fordelt på 2 nivåer. Enkle oppgaver Oppgave 1 a) 82 + 49 b) 38 k 7 c) 46 − 32 d) 45 : Prøven består av oppgaver innenfor de fire regneartene. De enkle tekstoppgavene består av ett eller flere ledd, med bruk av bare hele tall, 13 oppgaver i alt. 4. Tidsramme Tegning som problemløsningsteknikk vil være fremmed for mange. Derfor vil en del elever bruke lenger tid på oppgavene enn om de hadde hatt rutiner i arbeidsmåten på.

De fire regneartene. Multiplikasjon og divisjon. Multiplikasjon og divisjon. Tre eksempler - I et rom står det 6 bord. Ved hvert av bordene er det plassert 4 stoler. Hvor mange stoler det er i rommet? - 24 stoler er fordelt likt rundt 6 bord. Hvor mange stoler er det ved hvert bord Repetisjon av brøkregning. Forberede oss til prøva. Tysk: Til i dag: Bruk tyskboka og Schularbeit til å være godt forberedt til prøven. Skolen: Husk perm og ordbok. Møt på rom 603. - Desimaltallforståelse - De fire regneartene med brøk - Brøkforståelse 3 Samtalegrupper Kunst & håndverk Musikk Spille gitar og synge. Lære gitargrep. Matematikk - begreper Learn with flashcards, games, and more — for free Ventearbeid: MATTESTJERNE handler om mengdetrening - ja regelrett drilling - av de fire regneartene. Samtidig er det viktig å understreke at drill ikke trenger å være kjedelig eller demotiverende. Med ti spill og aktiviteter som alle er differensierte er det enkelt å finne oppgaver som er kjekke og utfordrende på en gang! Ventearbeid: MATTESTJERNE kommer [

Visit the post for more. Litt om meg. Hei! Jeg heter Anne Marte og jobber på en barneskole i Oslo. Jeg elsker å lage undervisningsmateriell og finne morsomme måter å lære bort på De fire regneartene Enkle spill for å trene de fire regneartene. Brøkmaskinen Test deg selv i brøkregning. Maskinen er stilt inn på normal. Dersom du vil ha vanskelige oppgaver, kan du gå inn på matematikk.net . Enkle brøkspill På denne siden finner du mange brøkspill. Brøk heter fractions på engelsk. Geometri Symmetri.

De fire regnearter / Drill / Matematikk Norsk / Salaby Intr

 1. isteren
 2. Noen ganger inneholder et regnestykke flere av de fire regneartene og også kanskje en parentes. Da må vi gjøre regneoperasjonene i en bestemt rekkefølge
 3. De fire regneartene på Huseby-abakus; De fire regneartene på Huseby-abakus. En abakus er en regnetavle. Huseby-abakus er beregnet på blinde, men egner seg for alle elever. Abakus kan bidra til å øke tallforståelsen og forståelse av posisjonssystemet. Dette heftet tar for seg hvordan abakus kan brukes for å notere tall,.
 4. Gjør dette med hver av de fire regneartene. Til slutt kan du lage regnestykker som inneholder flere regnearter. Kapittel 1. Tallregning Side 9 Senere er det spist 8 kakestykker til (de røde på den øverste figuren), til sammen 20 av 36 kakestykker. Dette kan vi skrive som regnestykke
 5. us - gange - dele. Trykket på tykt halvblankt papir. Passer i standard rammer. Alle våre plakater kommer rullet i solid trekantesk
 6. De fire regneartene. Addisjon. Det finnes mange forskjellige måter vi kan gjennomføre subtraksjon av tosifrede tall. Vi skal se på noen av de mest vanlige. Jeg kommer til å bruke tegnebrettet til dette. Her kommer jeg også til å si noe om addisjonsalgoritmen. Noen spørsmål

Tallregning - de fire regneartene - Matematikk

Multismart øving er bra til repetisjon og mengdetrening. Her kan Elin se hvor den enkelte elev er faglig og følge opp. Elevene bør ha kladdeark ved siden av nå de jobber. Mattedrill-> de fire regneartene. Ren repetisjon, og feil må rettes. Må underskrives av foreldre De skal beskrive deler av en hel ved hjelp av brøk, beskrive deler av en mengde ved hjelp av brøk, bruke enkle brøker i passende praktiske situasjoner og plassere enkle Elevene arbeider videre med mønster og speiling, som er en repetisjon fra 2. trinn. I tillegg møter elevene parallellforskyving Hva er temabaserte problemløsningsoppgaver - og hva kan de brukes til? Multiplikasjon er en av de fire regneartene som i mange tilfeller er en effektiv måte å skrive og regne ut gjentatt addisjon på. Svaret i et multiplikasjonsstykke kalles produkt, og tallene som multipliseres sammen kalles faktorer Aritmetikk (fra gresk αριθμός, arithmos = tall/siffer) betegner vanligvis den gren av (eller forløperen for) matematikken som omhandler elementære operasjoner på tall.Blant matematikere benyttes ofte ordet som et synonym for tallteori.. De fire vanlige aritmetiske operasjonene er: addisjon (pluss +); subtraksjon (minus, − eller -).

Multiplikasjons- drill / De fire regnearter / Drill

 1. Repetisjon av ting elevene har jobbet med tidligere - gir en oversikt over hva de ulike elevene mestrer innen de fire regneartene. Tall og algebra Beskrive plassverdisystemet for desimaltall, regne med positive og negative hele tall, desimaltall, brøker og prosent, og plassere de på tallinjen. Stille opp og forklare beregninger o
 2. Modul 1: De fire regneartene . Tips! Lær deg to metoder til hver regneart. Får du samme svaret på begge metoder er det nok riktig:) Treningsoppgaver fra tidligere oppgaver . Løsningsforslag til de fire regneartene modul 1 Film til løsningsforslaget. Drevet av Webnode.
 3. Repetisjon av forkunnskaper. Om en elev ikke klarer å løse oppgaver innen et bestemt tema i kompetansemål, fra ligninger med én ukjent til ligninger med to ukjente etc. Elevene kan ikke lære om brøk og prosent før de har lært de fire regneartene
 4. Jeg regner selv er et velutprøvd regneverk for elever som trenger ekstra trening i matematikk. Verket består av ti engangshefter som gir grunnleggende trening i de fire regneartene. Heftene er først og fremst beregnet på elever fra 1. til 4. trinn, men kan også fungere som nyttig oppgavetrening for eldre elever

Kittys oppgaver - Google Site

UKENS MALIMO 38 - Sj-lyd - Sjenerte Siv Formålet med UKENS MALIMO er å gi lærere et enkelt alternativ som er differensiert. Det er godt egnet til morgenarbeid, repetisjon, stasjoner, lekser og mer. Elevene er innom norsk, matematikk og engelsk i hvert opplegg God til innlæring eller repetisjon av prosedyrer. At man ikke må regne ut selv, gjør at elever som ikke har automatisert enkel utregning av de fire regneartene, får øving kun i prosessen, uten å måtte plages med å regne ut. Programmet gir også mulighet for å lage oppgaver selv. Algebra Touch gir elevene mulighet for mestring

3 Kunne regne de fire regneartene med parenteser, altså følge regnerekkefølgen > 4.2 Utvide > 4.3 Omregning av tall til brøker > 5 Kunne regne med brøker: > 5.1 Pluss og minus > 5.2 Ganging > 5.3 Deling > 5.4 Parenteser (repetisjon) > 5.5 Med bokstaver > 5.6 Brudden brøk > 6 Forstå faktorer og faktorisering > 7 Forstå det som ligger. 1. Supplement til de fire regneartene 2. Sjongløren en regnelek avTor Arne Mørkved 3. Pedagogisk innhold• Sjongløren er en regnelek som legger opp til at elevene får øvelse i å sjonglere mellom ulike regnearter (brukt på gitte tall)• Den stimulerer til å estimere resultatene av regneoperasjonene på forhånd.

Klasse 10d :: Matematikk og Naturfag på Holtan

Matematikklærere må ha god regnekompetanse i de fire regneartene og en bred forståelse av hvordan elever resonnerer og regner. Formålet med boka er å gi matematikklærere og lærerstudenter bedre tallforståelse og gode regneferdigheter. Boka kommer med flere innfallsvinkler til hvordan man kan regne og tenke matematisk. Ved å jobbe med flere forskjellige løsningsstrategier forstås. Trenger du noen arbeidsark til repetisjon eller arbeidshefter? Vi har laget en stor pakke med 65 gratis arbeidsark for 1. - 7. trinn, med tema de fire regneartene, nabotall, tekstoppgaver, sudoku, tallpyramider og tallrekker. https://arbeidsark.no/gratis Lik og del Arbeidsark. Bokmerker: Monster LØKO: 24 unike Halloween-ark Matematikk 1 - 4: 40 arbeidsark med addisjon, subtraksjon, tallpyramider, nabotall, sudoku, mm Matematikk 5 - 7: 22 arbeidsark med de fire regneartene, tekstoppgaver, tallrekker, m

2. og 3. Klass

 1. De fire regneartene og regnerekkefølge (ca. 1 time) Når en skal jobbe med oppgaver som involverer de fire regneartene kan det i noen tilfeller være kjekt å «dele opp» de involverte tallene. Eksempler er å se på tallet 13 som (10 + 3) eller (5 + 8) eller (5 + 5 + 3) eller (15 - 2) eller (20 - 7). Om en skal multiplisere 13 med 5 vi
 2. utter. B - Samarbeid. 100
 3. Matematikklærere må ha god regnekompetanse i de fire regneartene og en bred forståelse av hvordan elever resonnerer og regner. Formålet med boka er å gi matematikklærere og lærerstudenter bedre tallforståelse og gode regneferdigheter. Boka kommer med flere innfallsvinkler til hvordan man kan regne og tenke matematisk
 4. Hva er temabaserte problemløsningsoppgaver - og hva kan de brukes til? Multiplikasjon er en av de fire regneartene som i mange tilfeller er en effektiv måte å. Hva er addisjon? Addisjon er gjerne det første barnet lærer seg. Mange kan allerede dette når de begynner på barneskolen, men de vet ikke alltid hvordan
 5. Gjør dette med hver av de fire regneartene. Til slutt kan du lage regnestykker som inneholder flere regnearter. Kapittel 1. Tallregning Side 9 Eksempel 1 578 + 337 = Før du regner den nøyaktige verdien skal du regne ut et svar som du vet er for lavt, et svar d

Bruke de fire regneartene i regning med brøk, og i utviding og forkorting av brøker Sammenlikne brøker og gjøre om blanda tall til uekte brøk og omvendt Forklare begrepene brøk og prosent og se sammenhengen mellom desimaltall, Repetisjon av skoleåret Bruke de fire regneartene på desimaltall. Løse tekstoppgaver med desimaltall Jobbe med de fire regneartene og desimaltall. Kikoraoppgaver g Se eget ark for hvilke mål du skal kunne i forbindelse med prøven Jobbe med repetisjon fram mot fredagens prøve Sjekk at du kan svaret på nøkkelspørsmål fra de Multiplikasjon eller ganging er en av de fire grunnleggende regneartene (operasjonene) innenfor aritmetikken. Ny!!: Regneart og Multiplikasjon · Se mer » Operand. En operand (fra latin operandum, noe som bearbeides) er, i matematikken, hvert av objektene som en operator virker på. Ny!!: Regneart og Operand · Se mer » Subtraksjo Lesekloden.no. 6,940 likes · 89 talking about this. Lesekloden.no: en nettside med tavleverktøy og ressurser til småskolen

Matematikk - en ressursside for lærer

 1. 12.jun.2018 - Ventearbeid: MATTESTJERNE handler om mengdetrening - ja regelrett drilling - av de fire regneartene. Samtidig er det viktig å understreke at drill ikke trenger å være kjedelig eller demotiverende. Med ti spill og aktiviteter som alle er differensierte er det enkelt å finne oppgaver som er kjekke og utfordrende på en g
 2. De fire regneartene; Disse nettsidene trenger Adobe Flash for å fungere. Klikk på knappen under for å laste ned og installere siste versjon av Flash. Hvis du har problemer med å installere Flash-tillegget, ta kontakt med systemansvarlig på skolen. Gyldendal Norsk.
 3. De fire regneartene Min yngste holder på med begreper for de fire regneartene. Derfor laget vi en enkel plakat: Lagt inn av Unknown kl. 09:26. Send dette via e-post Blogg dette! Del på Twitter Del på Facebook Del på Pinterest
 4. En plakat som oppsummerer de fire regneartene og hva leddene heter
 5. Addisjon er en av de fire grunnleggende regneartene, sammen med subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. Leddene som adderes kan være tall, men vi kan også addere andre typer størrelser, som for eksempel funksjoner, vektorer og polynom. Regneregler . Addisjon og subtraksjon oppfyller fire grunnleggende regneregle

Matematikk - Alle regnearte

 1. e tidligere bloggposter med linker. Likninger og Di fire første ukene skal vi jobbe med kapitlet Tall i Grunntall 8 og gjennomføre kartleggingsprøver. Læremål for kapitlet er: regne med de fire regneartene i hele tall og desimaltall og i hoderegning og overslagsregning; bruke lommeregner og.
 2. Å mestre de fire regneartene er sentralt for de fleste områdene i matematikken. Regning er også en grunnleggende ferdighet i alle fag i skolen og en viktig del av dagliglivet. Regnefaktaprøven er et redskap for å kartlegge den delen av elevens grunnleggende regneferdigheter som er knyttet til framhenting av enkle tallkombinasjoner (regnefakta)
 3. Addisjon Addisjon (pluss) er det samme som å legge sammen, og er en av våre fire grunnleggende regnearter. Når du adderer legger du sammen to eller flere tall og resultatet kalles en sum. Tallene som legges sammen eller adderes kalles for addender. Eksempel på addisjon: 4 + 6 = 10 (uttalt verbalt: fire pluss seks
 4. Beskrive oppbyggingen av mønster ved hjelp av fagspråk. Kongruens Geometriske figurer Det gylne rektangel og snitt Repetisjon Speile om linje og punkt Anvende den pytagoreiske læresetning Repetisjon og heldagsprøve 47-49 50-51 43-46 38-42 35-37 Sannsynlighet, Excel, De fire regneartene, overslagsregning, problemløsning Repetisjon fra 9. 2.
 5. 10. De fire regneartene Øve 1 side 84; Øve 2 side 85; Øve 1 side 88; Øve 2 side 89; Øve 1 side 92; Øve 2 side 93; Øve 1 side 9
 6. De fire regneartene (desimaltall, prioritetsregel, overslag, faktorisering, tallrekker, potenser, kvadrattall, kvadratrot, å regne med tid, positive og negative tall ) Brøk, prosent og promille (omgjøring mellom brøk, desimaltall og prosent, hvordan finne det hele, prosenten eller delen, brøkregler med de fire regneartene.

Matematikkvideoer :: getSmart

Ville du ha begynt med å forklare de fire regneartene (pluss, minus, gange og dele) og hva tall, algebra men da må de også ta konsekvensene av det. Hvis de vil anta at 2+2=5 så er mer tankeløs anvendelse av formler og mer repetisjon. Det gjør vi med å skape undring, glede, fascinasjon og nysgjerrighet, ved å åpne opp for. De ulike rommene krever følgende matematiske kompetanse: 1. De fire regneartene med heltall og desimaltall. 2. Likninger med én ukjent. 3. Brøkregning med de fire regneartene. 4. Matematiske begreper (interaktiv oppgave) 5. Likninger med to ukjente, koordinatsystemet, speiling om punkt og linje. 6. Målestokk, volum, omgjøring av.

DE FIRE REGNEARTENE ADDISJON 2 + 3 = 5 addend addend sum SUBTRAKSJON 7 - 4 = 3 minuend subtrahend differanse MULTIPLIKASJON 4 ⋅ 2 = 8 faktor faktor produkt DIVISJON 6: 3 = 2 dividend divisor kvotien De 4 regneartene og tekstoppgaver Engelsk: Repetisjon: lytte- og leseoppgaver Slutt 13.15 Idrettsdag Slutt 13.15 Musikk: Vi øver på sanger vi har lært TIEY Regning: De 4 regneartene og tekstoppgaver Lesing og skriving: Repetisjon av homonymer og synonymer Slutt 13.15 Engelsk: Repetisjon: lytte- og leseoppgaver Naturfag: Bygge broer med papir. utvikle, bruke og gjere greie for ulike metodar i hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning med dei fire rekneartane gjere berekningar om forbruk, bruk av kredittkort, inntekt, lån og sparing, setje opp budsjett og rekneskap ved å bruke rekneark og gjere greie for berekningar og presentere resultat Du kan også finne de i app-biblioteket til itslearning. «Vi føler at vi har ligget litt foran hele veien og at vi er i takt med den nye utviklingen av mattefaget» sier Skage Hansen. « Vi forventer at elevene behersker de fire regneartene når de kommer fra barnetrinnet, slik at vi kan takle problemløsningene fra første dag i 8.klasse

- De fire regneartene (repetisjon) Matte: - De fire regneartene (repetisjon) 1105-1125 Mat 1125-1150 Storefri 1150-1250 K & H GYM / SVØM Naturfag - Ta vare på naturen E 3 K 4 TE 1 K 2 Engelsk: - A day in my life KRLE: -1300 Den gylne regel K & H Gr. 1 K & H Gr. 2 Gr. 3 K & H Gr. 4 Friminutt 1250-1300 -1400 ksT TE. 2 R SK . 1 g ng øy d / era. Kjøp Tall og de fire regneartene fra Bokklubber Matematikklærere må ha god regnekompetanse i de fire regneartene og en bred forståelse av hvordan elever resonnerer og regner. Formålet med boka er å gi matematikklærere og lærerstudenter bedre tallforståelse og gode regneferdigheter Regne med de fire regneartene i hele tall, desimaltall og negative tall og i hoderegning og overslagsregning. Bruke lommeregner og regneark. Faktorisere sammensatte tall Korte filmer som sammenligner matematiske systemer i språkene arabisk, dari, pashto, polsk, somali og tigrinja med norsk. På hvert språk er det filmer om tall, de fire regneartene og tid, klokke og kalender. Filmene er laget på oppdrag av Kikora i forbindelse med et prosjekt for andrespråksundervisning i matematikk • måle og beregne omkrets av mangekanter. • velge passende målenhet, og gjøre om mellom målenheter, som mellom mm, cm, dm, m og km, og mellom dl og l. • forstå oppbygningen av mål for areal, forstå sammenhengen mellom lengde, bredde og areal av rektangler og også beregne arealet av trekanter

Tall - skolekassa.n

Repetisjon: De fire regneartene Mandag Tirsdag Onsdag 1 Oppgaver på ark. Still opp og regn ut i skriveboka. 2 Oppagver på ark. Still opp og regn ut i skriveboka. 3 Opåpgaver på ark. Still opp og regn ut i skriveboka. Innføring Før inn oppgavene som er merket med en stjerne. Digitalt Tusen millioner på internett Engelsk The radi • runde av tall til nærmeste tier og hundrer og bruke det til å gjøre overslag. • bruke automatiserte ferdigheter knyttet til alle fire regneartene, som. gangetabellen for ensifrede tall. • regne i ulike praktiske situasjoner innen de fire regneartene, blant annet ved kjøp. og salg Jeg er drittlei av å skifte batterier på regnemaskinene mine. De som er avbildet på denne siden er svært pålitelige, og trenger ikke batteriskift. Dermed er disse de foretrukne hjemme hos meg og på jobb. Dette er en Original Odhner. Den kan utføre de fire regneartene De fire regneartene KRLE Jødedom - oppsummering Bibliotek Naturfag Kroppen Matte De fire regneartene PALS-premie Film i samlingssalen Naturfag Kroppen Norsk Nøkkelord Work shop Gym Svømming: 3B Innegym: 3C Utegym: 3A Norsk Vi leser sammen K&H Vi gjør ferdig broene Engelsk Repetisjon Matte De fire regneartene Norsk Arbeidsplan Dikta Addisjon er en matematisk operasjon som representerer det totale antall objekter i en samling. Symbolet for addisjon er plusstegnet (+).For eksempel, i bildet til høyre er det 3 + 2 epler, som betyr tre epler og to epler sammen. Dette gir totalt 5 epler, så 3 + 2 = 5

I e-læringen er det filmer som viser regneartene, samt tekst og illustrasjoner for å lære grunnleggende regning. Oppgaver og aktiviteter i e-læringen. E-læringen inneholder forklaringer, filmer og mange øvingsoppgaver. Oppgavene er selvrettende med løsningsforslag. Oppgavene er delt inn i fire temaer De fire regneartene Kap.4: Mellomkrigst - Russiske Prøve i kap. 9 De to første ukene jobber vi med boka, etterpå blir FRILUFTS LIV Orientering Gateorient. Turorient. Mål: praktisere ulike former for friluftsliv i ulike naturtyper. Orientere seg ved hjelp av kart og kompass. Forklare andre måter å orientere Friluftstur -pakking. - De matematiske begrepene sum, differanse, produkt, kvotient, ledd og faktor - Gjøre overslag med de fire regneartene - Navnet på forskjellige tall (naturlige tall, hele tall, partall, oddetall og primtall) UKE 34 Mandag 19/8 - Vi blir kjent med matteboka - repetisjon av begreper - enkle regneoppgaver - vi legger bind på bøken Kjøp Tall og de fire regneartene fra Norske serier Matematikklærere må ha god regnekompetanse i de fire regneartene og en bred forståelse av hvordan elever resonnerer og regner. Formålet med boka er å gi matematikklærere og lærerstudenter bedre tallforståelse og gode regneferdigheter De fire regneartene En plakat som oppsummerer de fire regneartene og hva leddene heter. mai 8, 2015 mai 9, 2015 Kjell Merket med addisjon , divisjon , matematikk , multiplikasjon , regnearter , subtraksjon Legg igjen en kommenta

Mattesøk - fire regnearter [BM-NN] Malim

De får en repetisjon av måleenheter, eksperimentere med ulike ingredienser og lager video. De skal tegne dem i Scratch, rotere dem og leke litt med dem. De er innom de fire regneartene. Vis læringsopplegg. Læringsopplegg Matematikk 1-7 Kjenne til bruken av regneark gjennom celler, kolonner og rader, samt enkle formler. Kunne forklare en tankegang ved hjelp av matematikkuttrykk. Kunne forstå sammenhengen mellom de fire regneartene. Kunne vise og forklare fremgangsmåten og utregning av tekststykker, og bruke tekst og benevning. Kunne lage enkle formler i regneark Ved å mestre regneartene legger elevene grunnlaget for å jobbe med mer komplisert problemløsning i matematikken. I forbindelse med Stavangerprosjektet..

4 GODE grunner til at du bør bruke tangram i klasserommet

Vi ser på *.HVIS.SETT familien av funksjoner (SUMMER.HVIS.SETT etc.) Oppslagsfunksjoner (FINN.RAD, XOPPSLAG etc.) Tekstfunksjoner; Målgruppe. Deg som. Har erfaring med formler. Skal utvikle egne regneark og trenger gode tips. Trenger mer avanserte regnemetoder enn de fire regneartene. Har grunnleggende kunnskaper i Excel og ønsker å lære mer Noen barn fordrar ikke matte, andre elsker den følelsen når de endelig kommer frem til riktig svar. Uansett hvilket forhold barnet ditt har til faget, så kan denne appen være langt mer motiverende enn å løse regnestykker i boka. Selv om Fiete math climber fokuserer mer på drilloppgaver og øving enn forståelse og læring, s Matematikklærere må ha god regnekompetanse i de fire regneartene og en bred forståelse av hvordan elever resonnerer og regner. Formålet med boka er å gi matematikklærere og lærerstudenter bedre tal. This website works properly with JavaScript enabled in the browser. Please enable JavaScript in order to get full mCourser functionality. Ta strona internetowa.

De fire regneartene - De magiske tallene

6 stk regnetavle for utregninger i de fire regneartene. Hver (siffer) kolonne har fire enere (enerperler) og en femmer (femmer-perle). Kjøpsvilkår. Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å lagre hvilke produkter du har lagt til din handlekurv Generell løsning av andregradslikninger. Keplers lover. Logaritmisk skala. Lekser. Lekse 1-5 - Store og små tall. Lekse 6-8 - Likninger og ulikheter. Lekse 10-12 - Geometri. Lekse 14-16 - Utforsking. Lekse 18-25 - Repetisjon / På stram line. Verktøykassen. Titallssystemet. De fire regneartene. Regneoppstillinger. Hoderegnin Har du Mattemaur på din skole, kan elevene øve på de fire regneartene utendørs . Hvis ikke kan Mattemaur bestilles på mattemaur@gmail.com Nå koster spillene bare kr 1150,- per regneart, og i tillegg får du 4 spillpakker til prisen av 3 . Tips gjerne en skole du kjenner Besøk oss på mattemaur.n

 • Rense jakke tromsø.
 • Kinesiska muren från rymden.
 • Avisbud aftenposten.
 • Tnt band medlemmer.
 • Rolls royce phantom drophead.
 • Polaris atv norge.
 • Nagelform squoval.
 • Falkenarten wikipedia.
 • Bulgur couscous.
 • Städer i usa som börjar på a.
 • Flug memmingen heraklion.
 • Berlin christmas market attack.
 • Ronaldo goals 2018.
 • Når begynner spedbarn å puste med munnen.
 • Die hard 3.
 • Runding sehenswürdigkeiten.
 • Www trondheim.
 • Simkort z3 compact.
 • Ringsakern.
 • Rhododendron sorter.
 • Nsb ekspressgods.
 • 8 zell stadium.
 • Littoral zones.
 • Basset raser.
 • Krossobanen.
 • Hund og skalldyr.
 • Bvb kader 2016 2017.
 • Freies wort hildburghausen traueranzeigen.
 • Ketolyse snacks.
 • Jobs neumünster holsten galerie.
 • Muttizettel prisma dortmund.
 • Malaga shopping.
 • 50 cal bullet.
 • Ibux gel gravid.
 • Chopper bike.
 • Gabriel iglesias stavanger.
 • Hva er faktorene til 15.
 • Fm wikipedia.
 • Kitty kielland bok.
 • Ü50 party wuppertal.
 • Fernsehturm stuttgart silvester.