Home

Fagartikkel om energi

Det er energi som kan utløses hvis tingen faller ned eller sklir ned skråplanet igjen. Hvor mye energi som er tilført i simuleringen vår, kan finnes med utregningen nedenfor. E p o t er potensiell energi, m er massen til gjenstanden, g er tyngdens akselerasjon, h er høyden, l er lengden langs skråplanet, og v er helningsvinkelen på skråplanet Fagområde:Norsk og elenergi (elektrofag, vg2)De grunnleggende ferdighetene:Eleven skal trene på skriving av fagtekst. Å finne gode kilder og å bruke dem på en god måte, er også et mål i dette undervisningsopplegget.Presentasjon:I norskfaget jobbes det med artikkelskriving og kildebruk. Opplegget krever kunnskap fra programfaget elenergi (og fra elektrofag fra vg1).Sluttprodukt:Velg deg. Selv om både biodrivstoff, bensin og diesel gir utslipp av CO 2, inngår CO 2 fra trær og planter i et kretsløp med mye kortere omløpstid enn det olje og gass gjør. Biodrivstoff er CO 2-nøytralt Med CO 2-nøytralt menes at det vi forbrenner totalt sett ikke gir utslipp av CO 2. Når vi brenner ved, frigjøres CO 2 Årsoppgave om fornybar energi. Hva kan alternative energikilder bety for norsk energiproduksjon? Bokmål Temaoppgave. Fornybare energikilder og fossilt brennstoff. Inneholder det meste man trenger å vite om energikilder og fossilt brennstoff.. Artikkelen forklarer litt om hva en energibærer er, og kommer inn på temaer som fornybare og ikke-fornybare energikilder. I tillegg drøfter artikkelen framtidige energiforsyninger. Her kan du dermed lære mer om hvordan hydrogen kan virke som energibærer, og hvilke prosesser dette innebærer

Naturfag Påbygg - Arbeid, energi og effekt - NDL

Fagartikkel | Landbruk | Milj i landbruket er et populært tema og blir sett på som en mulighet for gårdbrukere til å produsere egen energi og spare penger. for økt karbonlaging og med ønske om mer fruktbar og næringsrik jord. Biokull er et porøst strukturmateriale,. Fagartikkel, Energi, klima og miljø CO2-fangst og lagring (CCS) CO2-fangst dreier seg om teknologi som fanger, transporterer og lagrer CO2 trygt under bakken. Dette omtales også som karbonfangst og CCS (Carbon Capture and Storage). Verden trenger dette for å nå ambisjonene i Paris-avtalen Nyhet, Strømnett 02.11.2020 Inviterer til webinar om NordLink-kabelen. Kraftkabelen NordLink mellom Norge og Tyskland settes i drift fra 1. desember i år. 19. november arrangerer Energi Norge og vår tyske søsterorganisasjon, BDEW, et webinar om forbindelsen i samarbeid med Statnett og TenneT DE Fagartikkel i norsk og fysikk om fusjonsenergi - fremtidens energi. Klimaendringene blir bare tydeligere og tydeligere, og vi er desperate etter å finne nye metoder å produsere energi på uten å skade miljøet Nyhet, Fagartikkel, Energi og klima Sju støtteordninger for gode energi- og klimaløsninger. Skal vi nå målet om å kutte i utslippene må vi ta gode klimavalg. NVEs forslag til ny nettleie gjør det motsatte. Nå har Nelfo, sammen med 16 andre interesseorganisasjoner, bedt olje- og energiministeren om et møte

Fornybar energi - fagartikkel på elenergi FY

 1. Fagartikkel: Smittevern og Per i dag vet vi ikke nok om Covid-19-sykdommen fremkalt av viruset til å kunne si eksakt hva som er smart å gjøre. eiendom Miljø, energi Nye produkter.
 2. (FAGARTIKKEL:) I dag snakkes det om innovasjon i alle bransjer. Årsaken er at utviklingen, og spesielt teknologi, har muliggjort at innovasjon kan skje så mye fortere enn før. De som klarer å ta i bruk ny teknologi, kan få enorme markedsandeler og kunder over hele verden
 3. Lønnsoppgjøret godkjent: Stort flertall i EL og IT Forbundet for meklingsresultatet om Landsoverenskomsten for elektrofagene. Nyhet , Politisk sak , Statsbudsjettet Statsbudsjett 2021 22.10.2020 Bekymret for A og B-lag blant lærlinge
 4. ister Terje Søviknes har gjentatte ganger sagt at «alle seriøse scenarier» viser at produksjon og bruk av store mengder olje og gass trygt kan fortsette mange år etter 2050 og fortsatt være i samsvar med en global oppvar
 5. FAGARTIKKEL: - Service på klima- og ventilasjonsanlegg gir godt arbeidsmiljø og sparer energi. En grundig inspeksjon av klimaanlegget før varmen setter inn, er en investering i effektive medarbeidere. - Hvorfor spare vann og måle vannforbruk i vannlandet Norge? KRONIKK: - Svært få fokuserer på mål om bærekraftig bruk av vann
 6. Fagartikkel er identifisert for både den kritiske linjen og potensielle kritiske linjer, kan det plan-legges beredskap for disse hendelsene. Dette kan bidra til å redusere sannsynligheten for og/eller konsekvensen av en forsinkelse. Figur 2 viser rekkefølgen på elementene fra pit stop metodikken som kan gjennomføres. Case: Osa Kraftver

Naturfag Påbygg - Bioenergi - en energibærer for framtida

 1. Elbil er det beste alternativet om du ikke kan gå, sykle eller kjøre kollektivt. Elbiler har ingen utslipp av klimagassen CO 2 så lenge elektrisiteten er fra fornybar energi som sol-, vind- eller vannkraft. Det er hva alle elbiler i Norge bruker. Rekkevidde
 2. Lekser er med på å opprettholde ulikhet i samfunnet. Privilegerte elever tjener på lekser, andre barn taper. Dette mener forsker Karin Gustavsen Tvetene
 3. FAGARTIKKEL: - Service på klima- og ventilasjonsanlegg gir godt arbeidsmiljø og sparer energi. En grundig inspeksjon av klimaanlegget før varmen setter inn, er en investering i effektive medarbeidere
 4. Forslag om helsebaserte ventilasjons-krav i EU (Health Vent) Fagartikkel: Usman Dar, PhD, Energi og miljørådgver og Barbara Ascher, Dip. Ark MNAL, Arealplanlegger , Sweco Norge. Mot nullutslipps nabolag - hvorfor? Fagartikkel. Fagartikkel.
 5. Selv om man har eiendomsrett til fallet, kreves det egen til-latelse etter lov om vasdragsreguleringer av 14. desember 1917 nr. 17 (vassdragsreguleringsloven) for å utnytte vannet i et reguleringsmagasin når dette skal brukes til kraftproduk
 6. Fagartikkel; Energi ut i løse lufta. Enova Svarer gir deg innspill til energioptimal behovsstyrt ventilasjon. Av. Ulempen er at en ikke får tilbakemelding på om det er avvik fra luftkvalitetskriteriet i rom eller sone. Fagartikkel. Forslag om helsebaserte ventilasjons-krav i EU (Health Vent) Fagartikkel

Fornybare energikilder - Daria

 1. Det verserer flere uriktige påstander om forholdet mellom utslippene fra produksjonen av vindmøller og hvor mye strøm de produserer i driftsfasen. Den britiske faktasjekkredaksjonen FullFact har tidligere sett på en påstand om at det kreves mer energi å produsere vindmøller enn de selv produserer gjennom sitt livsløp
 2. Om forskning.no. Forskning.no er en nettavis med norske og internasjonale forskningsnyheter. UNG.forskning.no er nyheter om forskning for barn og unge. Forskning.no gis ut under Redaktørplakaten. Ansvarlig redaktør / daglig leder: Nina Kristiansen, tlf 414 55 513 / [email protected] Redaksjonssjef: Bjørnar Kjensli, tlf 942 43 567.
 3. stelønn. EU har foreslått et direktiv om

Hydrogen som energibærer Fagartikkel - Studienett

Fagområde:Norsk og elenergi (elektrofag, vg2)De grunnleggende ferdighetene:Eleven skal trene på skriving av fagtekst. Å finne gode kilder og å bruke dem på en god måte, er også et mål i dette undervisningsopplegget.Presentasjon:I norskfaget jobbes det med artikkelskriving og kildebruk. Opplegget krever kunnskap fra programfaget elenergi (og fra elektrofag fr Fagartikkel Av DANIEL HUERTAS HERNANDO PhD i teoretisk fysikk fra Delft University of Technology. Har jobbet som postdoktor ved Yale University og NTNU før han begynte i SINTEF Energi i 2009. Forsker på nettilkyt-ning av storskala offshore vindkraft. Av HARALD G. SVENDSEN PhD i teoretisk fysikk fra Durham Uni-versity (UK) i 2004, jobbet.

Pass på at graset har næringsreserver til overvintringa 05.08.2020 (Oppdatert: 06.08.2020) Gras og andre vekster forbereder seg til vinteren ved å lagre energi og gjennomgå en herdingsprosess Fagartikkel | Landbruk. Går lønnsom og miljøvennlig drift overens? i landbruket er et populært tema og blir sett på som en mulighet for gårdbrukere til å produsere egen energi og spare penger. Agropub er nettstedet for kunnskap om økologisk landbruk og agronomi Ordet bio betyr liv. Bioenergi er energi vi henter ut fra biomasse, eller planter og dyr om du vil. Slike materialer kan for eksempel være trær, gressvekster, tang, mais, avføring fra dyr eller hogstavfall.Det er ikke bare til oppvarming vi utnytter i biomassen, det er også mulig å bruke den til å produsere elektrisitet Likevel er det svært mye annet i et hus som bruker energi, så totalbehovet vil typisk ligge på 75 til 80 kWh/m2. NULLHUS. Når energibehovet til huset går ned mot null over året, snakker vi om et nullhus. Et slikt hus må produsere energi gjennom solfangere eller solceller slik at det kan kompensere for energiforbruket i huset. PLUSSHU

Fagartikkel. Det faglige hjørnet! 3 tips til en stødigere undersjenkel. Hesten din blir nok glad om du er dedikert nok til å jobbe med undersjenkelen dine. Signalene dine vil blir tydeligere og Hovedmålet med å gi hesten olje er å gi ekstra energi i. Karbohydrater er en gruppe beslektede kjemiske forbindelser som fungerer som en viktig kilde til energi for mennesker og andre dyr. Karbohydratene er bygd opp av grunnstoffene karbon, oksygen og hydrogen. De har like mange atomer av karbon og oksygen, men dobbelt så mye hydrogen. Karbohydrater deles inn i grupper etter hvor store og komplekse molekyler de er - fra de enkleste. FN-sambandet / Tema / Fattigdom / Bærekraftig utvikling Sist oppdatert: 15.01.2019 Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov

FAGARTIKKEL. Overgrep og voldtekt. Skrevet av Lisa Arntzen (sosionom, er beskrevet i Straffelovens kapittel 19 om seksualforbrytelser. Hvis du skal være en god støtteperson, trenger du overskudd og energi både til deg selv og den andre. Hevntanker er ikke farlige å ha,. Undervisningsopplegg om bærekraftig utvikling FN-sambandet har utviklet tverrfaglige læringsressurser om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål for alle skoleslag. Vi ønsker en helhetlig undervisning for bærekraftig utvikling som både viser det globale samspillet mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold, og som viser hvordan verdens utfordringer henger sammen Støtt Energi og Klima! Energi og Klima har som mål å gi leserne kunnskap og informasjon som er vesentlig og nyttig når samfunnet nå skal ta en grønn omstart. Responsen på koronakrisen blir en svært viktig test på evnen til å møte klimatrusselen og fortsette energiomstillingen i høyt tempo. Energi og Klima har store ambisjoner Både dyr og mennesker trenger ren luft, friskt vann og et stabilt klima. Her kan du lese mer om hvordan vi mennesker påvirker miljøet og hvordan vi kan ta vare på naturen. Artikler, oppgaver og eksperimenter er tilpasset barn og kan brukes i undervisningsopplegg på skolen

Avholder internasjonalt webinar om digital innovasjon. I forbindelse med Oslo Innovation Week, er Multiconsult initiativtaker til et webinar om digital innovasjon i bygge-, eiendoms- og anleggsnæringen. 14-09-202 Men skulle konflikten derimot ta tid og energi bort fra de vanlige arbeidsoppgavene og føre til en nedgang i produktiviteten så er konflikten av en destruktiv art. Spenningsnivået i personalgruppen øker og man får problemer med å konsentrere seg om arbeidet med barna (Skogen et al., 2013, s. 166). Organisasjonskultur. Larsen og Slåtten.

Fagartikkel: Smittevern og energiøkonomisk drift er to sider av samme sak. Om en nå i fyringssesongen lar ventilasjonsaggregatene ha lang driftstid (eller lar de gå om natten som noen anbefaler) New products, services,Reports,Building, property,Environment, Energ De spiser ingenting i hele denne perioden, men lever på fett de har lagt seg opp om vinteren. Forskere støttet av WWF har vist at for hver uke sjøisen smelter tidligere om sommeren, har bjørnene 10 kilo mindre å tære på. De siste tre tiårene har den isfrie perioden startet tre uker tidligere Definisjon: Bærekraft er en slags gyllen regel for livet på jorda.Vi må leve på en måte som gjør at vi får det vi trenger, uten å skade andre mennesker eller naturen. Utvikling = forandring: Når noe utvikler seg, skjer det en forandring.. Bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine. Dyrkingsveiledning for åkerbønner 2020 25.12.2014 . Dyrkingsveiledningen for åkerbønner er oppgradert til 2020-versjon! Åkerbønner gir god tilgang på norskprodusert protein og vi ser at interessen for denne kulturen øker

Dette bør du vite om vindkraft i Norge

Artikkelarkiv - Energi Norg

 1. NCE-nettverket Les mer om vår unike næringsklynge og om vår satsning innen energi og IKT. (FAGARTIKKEL:) Digitaliseringen gjennomsyrer alle deler av samfunnet og utviklingen går raskere og raskere. Det fører til økt sårbarhet for «usynlige» angrep på din bedrift eller dine personlige data
 2. Hva lette du etter? Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre
 3. Påbud om bruk av setebelte i traktor 14.07.2020 . Fra 1. juli 2020 blir det et generelt påbud om å bruke setebelte i traktor. Dette er et enkelt og konkret tiltak som vil bidra til å redde liv. Les mer
 4. Vi vil her først og fremst se på hva forskning sier om hva lekser betyr for elevers læring. I tillegg vil vi diskutere hva vi kan utlede av noen andre forskningsresultater hva angår effekten av lekser. Denne oversikten pretenderer ikke å være altomfattende, den tar utgangspunkt i noen av de forskerne og forskningsresultatene som har tiltrukket seg mest oppmerksomhet innenfor området.
 5. side på nettet, mobilapper eller andre løsninger
Kraftleverandør

Ammekutallet øker kraftig på Agder 14.04.2020 (Oppdatert: 15.05.2020) Storfekjøttprosjektet på Agder (2017-2020) er inne i sitt siste år. Blir det en god Sørlandssommer, vil målet om å øke ammekutallet med 1000 mordyr være innen rekkevidde Klimasmart landbruk 18.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018) Fra rapporten: Landbruk og klimaendringer som ble lagt fram 19.2. 2016 vil vi presentere noen av hovedkonklusjonene i rapporten

elektrisk strøm - Store norske leksiko

Dette har du ikke råd til å gå glipp av! 30.04.2020 (Oppdatert: 04.05.2020) Hvert år, siden ordningen med dreneringstilskudd ble gjeninnført, har det stått igjen midler ved årets utgang Tverrfaglig arbeid: Arbeid sammen med naturfagslærer om undervisning i for eksempel klima, ressurser, energi og resirkulering. Elevene kan skrive en fagartikkel om temaet dere har valgt, og bli vurdert av begge lærere. Elevene kan lese mer om klimaforandringene i FNs klimarapport her

En fagartikkel er en artikkel som tar for seg ett bestemt tema. Her kan du både utforske, beskrive og presentere informasjon, fakta og kunnskap. Det er ikke vanlig å presentere hva du selv mener om temaet, men du må gjerne komme med andre sine meninger. Pass på å utforme artikkelen din slik at den blir interessant å lese for mottakeren Optimal sprøyteteknikk mot sopp og skadedyr i jordbær 30.04.2019 (Oppdatert: 27.11.2019) I perioden 2010-2016 ble det gjort omfattende testkjøringer med fysisk måling av sprøytedekningsgrad i ulike plantebestandsstørrelser ved ulike sprøyteinnstillinger, kjørehastigheter og dyser

Solceller UngEnerg

 1. Blant annet om kommunale gebyrforskrifter, om damsikkerhetsforskriften, om energi og miljø og om luftveislidelser blant avløpsarbeidere. 2010 Bulletin nummer 4, desember 2010. Åpne i eget vindu. Blant annet om miljøutvalgets anbefalinger, om klimatilpasning, om bransjenorm slam og om rekruttering
 2. FAG FAGARTIKKEL ikke bare i vår fysiske bevegelse, men er del av hele vår fysiske og psykiske handlings-beredskap. En muskel bidrar til bevegelse om den ikke helt vil åpne for den energi som er i muskelen. Den overspente muskel har grader av tilbakeholding av impuls til handling
 3. Befolkningsframskrivinger beregner framtidens befolkning basert på forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, flytting og nettoinnvandring. Justeringer basert på kunnskap om lokale forhold kan forbedre framskrivingene. Artikkel; Befolkningsframskrivinger for kommunene, 2020-2050. Rapporter 2020/2
 4. Studiet avsluttes med innlevering av eksamensmappe (fagartikkel) 18. desember 2020. Dette lærer du på kurset Dette er et studietilbud til deg som er blitt permittert eller arbeidsledig som et resultat av Covid-19 pandemien, og som derfor ønsker å begynne på, eller gå videre med, høyere utdanning
 5. Mange takk til Anna, en av «våre» ungdommer, som lar oss dele dette med våre lesere. Her er det meget gode resultatet av skoleoppgaven «skriv en fagartikkel om et helserelatert emne». Myalgisk Encefalomyelitt Myalgisk Encefalomyelitt er en nevroimmunologisk sykdom som består av mange symptomer. ME, som sykdommen også er kalt, oppstår akutt i rundt 80 % a
 6. Samiske språk står sterkere i den offentlige bevissthet enn noen gang. Statusen for språkene er bedre ivaretatt gjennom lover og ordninger og muligheten for å lære samiske språk har aldri vært bedre. Flere offentlige virksomheter jobber aktivt med sami..
 7. Feiande flott bygg til sau og røktar 20.03.2020 (Oppdatert: 15.04.2020) I februar i år kunne Geir Arne Kvam (33 år) flytte sauene til flunkande ny sauefjøs i nytt gardstun 500 m frå det gamle

Rapport om registrering kjempespringfrø i Sørfold kommune 30.01.2020 (Oppdatert: 26.02.2020) Registrering av kjempespringfrø (Impatiens glandulifera), innlegging av data i artsobservasjoner og utarbeiding av rapport er utført av Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge på oppdrag fra Sørfold kommune Drenering i eit våtare klima 09.12.2019 . Underteikna har vore planleggar for ein del grøfteprosjekt og nydyrkingsanlegg. I den pågåande klimadebatten er det i vårt fagfelt krav om å gjera landbruket meir robust mot framtidige klimaendringar Dette bør du vite om søvn Alle vet at søvn er viktig, Inger opplever nå at hun kan ta dette videre selv, og hun er fornøyd med å fungere på dagtid og i jobben, har mer energi og opplever ikke å være nedstemt lenger. Hun ligger heller ikke og grubler når hun skal sove Norsk Landbruksrådgiving. Logg inn: medlemmer; Vis men

Tiltak mot mose i beite 04.04.2020 (Oppdatert: 20.04.2020) Stellar og brukar du beita optimalt, så har dei potensial til å produsere høge avlingar Låge grovfôravlingar også på Vestlandet, men håp om god 3. slått 01.08.2018 (Oppdatert: 11.12.2018) Me skriv 1. august og kan konstatere at det er store variasjonar i grovfôravlingane sjølv over små avstandar etter ein rekordtørr sesong. Les mer Energi til hest - mer vrient enn du tror? 14.09.2010 (Oppdatert: 03.02.2017) Vanligvis er det de lettfordøyelige karbohydratene som skaper problemene. eller om lag 0,08-0,1dekar per ku per dag er tilstrekkeleg for ei vårkalvande besetning som får kraftfôr i tillegg til beite La humla suse 02.04.2020 . Vi har alle lest og hørt om det, og det er enkelt å observere det på kveldstur med bil også. Insektene har blitt langt færre Om omsorgspersonen opplever barnets energi og initiativ som overveldende, kan denne komme til først og fremst å prøve å begrense barnets subjektposisjon i dialogen. Tvang og aggresjon oppstår. Om barnet reagerer sent, kan omsorgspersonen komme til å kompensere og fylle for raskt inn slik at barnet overstyres og da også taper subjektposisjon

vannkraft - Store norske leksiko

Noe annet som gjør pelsen til fjellreven helt spesiell, er fargen. Det er to fargevarianter av fjellrev: «hvitrev» og «blårev». En hvitrev blir ensfarget hvit om vinteren, mens sommerpelsen er mer brun og gulhvit. Blårev brukes som samlebetegnelse for fjellrever med mørk pels, og som ikke blir hvite om vinteren Litt om Tyskland: Ruhr-Dalen. En stor del av Tysklands tungindustri ligger langs elva Ruhr. Store kullforekomster gir området rik tilgang på energi. Fabrikkene i Ruhr-Dalen produserer jern, stål og kjemikalier. Bonn. Fra 1949 til 1991 var Bonn hovedstad i Vest-Tyskland. Bonn ligger ved Rhinen, ved restene av en romersk militærleir Aktuelt, Nyhet, Økonomi bærekraftig finans 30.10.2020 Viktig rammeverk for bærekraftig finans. EUs rammeverk for bærekraftig finans vil ha stor betydning for industrien. Norsk Industri stryker nå arbeidet med å følge og påvirke utformingen av de europeiske virkemidlene på området Fagartikkel s-fag(eksempel) Et utdrag på fagartikkel i s-fag: Energi og krefter : Her er en skriveramme med forslag til startsetninger som du kan bruke når du jobber med oppgaven om Malala og menneskerettigheter. Vurderingskriterier Malala og menneskerettigheter : Musikk

Kunnskap om tørking & lagring av korn, og om tørkesystemer & anlegg 26.01.2016 Fagartikkel fra medlemsblad nr. 2 2010 For å sikre avsetningen av norske kraftfôrråvarer vil det bli nødvendig å øke innholdet av omsettelig energi i korn ved seleksjon av sorter,. Fagtur til England for å lære mer om bladgjødsling 23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017) Korn og potetrådgivere fra Norsk Landbruksrådgiving dro på fagtur til England hvor vi fikk omvisning på Yaras produksjonsanlegg for bladgjødsel, og fikk en grundig innføring i hvordan Megalab fungerer. Les mer Det viser seg da at hvor lengre elektronet er fra kjerna, jo større energi har elektronet. Når gasser får tilført energi (hydrogen er gass) og varmes opp, får atomene og molekylene større og større fart og kolliderer med hverandre. I slike kollisjoner kan noen atomer få tilført så mye energi at de sparkes opp på et høyere energinivå Om vinteren, der næringstilgangen vil være sterkt begrenset, skrus elgens stoffskifte til et absolutt minimumsnivå. Fødesøk og forflytning skjer i minst mulig grad, for ikke å bruke unødig energi. Atferd hos elg. Elg er i utgangspunktet solitære dyr,. Nytteverdien av en korrekt arealoppmåling er at man kan unngå unødige og belastende diskusjoner om areal. Gårdeier sikres korrekt grunnlag for beregning av leieinntekter og dermed korrekt verdi av eiendommen. Og sist men ikke minst, leietaker betaler for faktisk leid areal, verken mer eller mindre

Hydrogen, tidligere kalt vannstoff, er et grunnstoff med kjemisk symbol H og atomnummer 1. Ved standard temperatur og trykk er den en fargeløs, luktfri, ikke-metallisk, enverdig, særdeles brennbar to-atomig gass (H 2).Med en molar masse på bare 1,00794 g/mol, er hydrogen det letteste grunnstoffet av alle og hydrogenatomet det enkleste atomet.. Det en ny student trenger å vite om! Skolerelatert. Hydro Vækerø - Bygg E - Eliassen og Lambertz. Generator. SP-01-15 - Studentparlamentet.com. Trond Furu om Norsk Hydros erfaring med utenlandsstudenter. St. Svithun Menighet Menighetsråd MØTEREFERAT. Les blant anna om placebo og mjølkesyre, haldbarheita til lettmjølk og den antibakterielle veknaden til honning. Nyhetsarkiv. naturfag.no blir utvikla av Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa Kontakt oss: post@naturfag.no Ansvarleg redaktør: Merethe Frøyland Personvernerklæring Besøk oss på:. En barnehageleder jobber med barns medvirkning; det å se og høre barnet. Se barnet der det er. Berit Bae (2012:13) sier at barns medvirkning har kommet for å bli, og barns rett til å medvirke står også nedfelt i FNs barnekonvensjon. Barns medvirkning handler om gjensidig respekt, noe man også bør utvise mot sine kollegaer

Betaling for bruk av kraftnettet

Klima (Fagartikler: Miljø) @ Agropu

Anodisk Oksidasjon: Hva er det og hvordan virker det

Inspeksjon av eng og beite om våren 29.04.2010 (Oppdatert: 14.11.2018) Grasarealene vil vinteren 2009/2010 ligge under snødekke flere måneder enn gjennomsnittet de siste årene mer om energi og klima enn det som står i avisene og lærebøkene». Kurset på i alt 15 studiepoeng ble gjennomført i 2014-2015. For å sikre at kurset skulle gi deltakerne «mer enn det som står i avisene og lærebøkene», ble det lagt vekt på å hente inn fagpersoner som hver for seg representerte forskningsfronten innen sitt. Ugrasmiddel i eng og beite 05.07.2017 . Hovedutfordringer i etablert eng er rotugras som høymole, hundekjeks, løvetann, soleie og nesle. Sprøyting om våren og forsommeren gir sikrest resultat, men også den største avlingsreduksjonen Plantevernmidler og vannmiljø 19.06.2020 . Mye nye krav om sprøyting på arealer som grenser til vann. Her omtales avstandskrav, krav til buffersoner og muligheter for reduserte avstandskrav ved bruk av avdriftsreduserende utstyr På denne måten minkar energibehovet og opplagsnæringa varer lengre. Dyret er no innstilt på å klare seg gjennom dei komande månadane på minst mogleg energi. Dette er også grunnen til at hjorten vanskeleg legg på seg gjennom vinteren, sjølv om han får rikeleg tilgang på god føde f.eks. gjennom fôring. - Habitat og fødeva

Artikler - NH

Viktig informasjon om tilskudd til innmarksbeite og nye krav til gjødslingsplan ; God knall med gjødseltransport; Prosjekt NLR Dekningskart - har du dekning? Møkkspredning med 2500 m slepeslange og stripespredning i Bardu ; Økt fokus på vannforskriften; Erstatningsberegninger; Vil satse på grønt- og bærproduksjon i nord; Grovfôr i FOKU Fotosyntesen er navnet på den prosessen som foregår i grønne planter, fotosyntetiske bakterier og alger når de produserer energi. På fagspråket uttrykker man seg litt mer avansert, og fotosyntesen er altså en syntese av organiske forbindelser (kjemiske forbindelser som inneholder karbon) som dannes av uorganisk vann, mineralnæring og karbondioksid

Konsesjonsprosesser for nett

Fusjonsenergi Fagartikkel i fysikk og norsk - Studienett

Forsøk med fôrhvetelinjer av høsthvete Graminor 25.03.2019 . Avlingsstørrelse teller absolutt mest i fôrhvete, men egenskaper som vinterherdighet, kornkvalitet og proteininnhold er også av betydning Sukker (fra sanskrit शर्कर, sharkara) betegner en gruppe spiselige krystallinske karbohydrater, hovedsakelig sukrose (rørsukker), fruktose (fruktsukker), glukose (druesukker) og laktose (melkesukker). Sukker har søt smak, er energirikt, og fungerer som et viktig drivstoff i livsprosessene. Betegnelsen vanlig sukker brukes ofte om rørsukker, en sukkerart som ekstraheres fra. (NASA styrtet Lunar Prospector i et krater på månen 31. juli 1999 i et forsøk på å finne ut om det er vann på månen.) Teleskopet på Mount Palomar, California, kan se 11 327 907 196 108 000 000 000 000 km ut i rommet Vellykket seminar om økologisk veksthusproduksjon 21.09.2015 (Oppdatert: 29.09.2015) Det ble et veldig vellykket seminar for de 22 deltakerne som var med på seminar om økologisk veksthusproduksjon i regi av Foregangsfylket økologiske grønnsaker i Vestfold. Les mer Grenland og Vestfold Biogass AS (Greve Biogass) er et kommunalt eid selskap, som er eid av Vesar AS, Vestfoldkommunene Horten, Holmestrand, Hof, Andebu, Tønsberg renseanlegg IKS og Grenlandskommunene Porsgrunn, Skien, Kragerø, Siljan og Bamble

Karbohydrater er kroppens hovedkilde til energi. Inntaket av karbohydrater bør ligge på 45-60 energiprosent. Sunne kilder til karbohydrater er grove kornprodukter, grønnsaker, frukt og bær Er det lønnsomhet i flere slåtter? 11.09.2014 (Oppdatert: 14.11.2018) På Vallkonferens 2014 i Sverige ble det presentert en sammenligning av 2 kontra 3 slåtter og 3 kontra 4 slåtter og hvilke effekter dette hadde på avling og kvalitet, samt kostnader og forkvalitet til melkekuer

Artikler - Nelf

Telinet Energi og andre strømleverandører kjøper strøm fra strømprodusentene til lavest mulig pris og selger deretter strømmen videre til deg. Den gjennomsnittlige spotprisen (innkjøpsprisen) på Nordpool fungerer som referansepris for prissetting av den finansielle krafthandelen i Norden og som en referanse for det øvrige kraftmarkedet Depresjon er ikke det samme som å føle seg litt nedfor. Depresjon er en sykdom som påvirker hverdagen din over uker eller måneder. Typiske symptomer er tristhet, lite eller mye søvn, vansker med å interessere seg for ting og lav selvtillit. Det finnes gode behandlinger Det du trenger å vite om vegetar- og veganmat Det er mange som ønsker å ha et vegetarisk eller vegansk kosthold, enten fordi det kan gi fordeler for kropp og helse, eller fordi de ikke ønsker å spise mat som kommer fra dyr Fakta om karbohydrater. Kosthold 27.03.2008Iben Krogsæter 0. Karbohydrater er ett eller flere molekyler satt sammen av atomene karbon, vår et net-energiopptak på ca 4 kcal pr gram pga av at nedbrytningen og behandlingen av karbohydratet koster litt energi. Generel net-energitilførsel: Frukt: 3.60 kcal/gra

Fagartikkel inneklima: Nye og gamle boliger – har vi/får

Fagartikkel: EUs sirkulære Dette er sentrale temaer i den nye handlingsplanen til EU om sirkulærøkonomi. For ledere, Energi og Klima spør i denne artikkelen om Norge henger med Open dag om vatn, Storsteigen 10.januar; Løfter teknikkfaget med fagmøte; Psykisk helse i landbruket; Nå kan du lære mer om jordbærdyrking; Lager 2020, 11.-12.mars; Reisebrev fra Øko2020; Begrensede kornavlinger - tiltak hjelper; Kartlegger GPS-dekningen; Mentorordninga har gjort oss til bedre bønder; Innfører tiltak; Bruk.

Kunnskap om depresjon hos unge savnes på alle nivåer i helsetjenesten. Formålet med denne artikkelen er å gi en forskningsmessig oppdatert oversikt over mangel på energi, søvnforstyrrelser, appetittforstyrrelser og suicidalitet enn yngre Fagartikkel. Diagnosekultur - et analytisk perspektiv pa psykiatriske diagnoser i samtiden Om relasjon, kropp og nærvær i eksistensens psykologi (Fagbokforlaget, 2011), Den som vil godt. Om medfølelsens psykologi (Fagbokforlaget, 2014) og Ikke vær så slem mot deg selv. En veiviser i det ufullkomne livet (Stenersens Forlag, 2016). Her kan du lese et utdrag fra boken og se innholdsfortegnelsen

Naturfag - Sammendrag – Økologi – samspillet i naturen - NDLABygg fuktsikre baderom med påstrykningsmembran - VVSForum
 • Ismene historie.
 • Ferie filippinene.
 • Nachtleben kufstein.
 • Gefühle ignorieren sprüche.
 • Citation danse amour.
 • Ingrid bergman født.
 • Karbonmonoksid molekyl.
 • Tanzschule casino.
 • Hushjelp oslo.
 • Koselig kafe majorstua.
 • Seaborgium.
 • Color line gavekort kode.
 • Azor ahai game of thrones.
 • Varan øgle.
 • Wesco double boy.
 • God natt sang youtube.
 • A2 center verkaufsoffener sonntag 2018.
 • Hva spiser vannrotta.
 • Solsidan säsong 3.
 • Retningsnummer 882.
 • Ja vi elsker camping larkollen maria.
 • Wellnessurlaub mit massagen.
 • Mexiko hauptstadt.
 • Sort ullkåpe dame.
 • Hvordan finne trekkgrunnlag.
 • Dr phil haley full name.
 • List of episodes the blacklist.
 • La zenia butikker.
 • Josimar podcast.
 • Go to gate avbestilling.
 • Lockgerät des jägers.
 • Kalle anka tidningar 1970.
 • Bild borussia mönchengladbach.
 • Aeg lavamat toplader 5 kg.
 • Diabetes oppkast og diare.
 • Zum flirten gutschein.
 • Haus mieten suderwick.
 • Eldre myntenhet kryssord.
 • Schwimmhalle brandenburg.
 • Svenska nyheter expressen.
 • Fagavdeling barnehage askøy.