Home

Haltenbanken olje

Haltenbanken Bergen AS MVA NO 917 573 476 Rådhusgaten 2, 5014 Bergen, Norway Se i google maps. Vi er Haltenbanken. Vi designer tjenesten, prosessen eller løsningen din. I dialog med deg utvikler vi design som hever merkeopplevelsen og treffer slik det skal. Lik oss på. Haltenbanken er en fiskebanke i Norskehavet som ligger utenfor den nordlige delen av Trøndelag, omtrent rett vest for Folda, rundt 50 nautiske mil fra land. Haltenbanken er kjent blant annet for rikt seifiske. Heidrunfeltet er et olje-og gassfelt på Haltenbanken i den norske sektoren av Norskehavet, omtrent 175 km nord for Kristiansund. Equinor er feltets operatør. I 2004 var produksjonen på 165 000 fat olje 650 millioner m³ gass per dag, mens i 2006 var den endret til 140 000 oljefat og 3 millioner m³ gass per dag. Råoljen karakteriseres som naftenisk med 25,0 API (0,9043 g/cm³), 0,52 %. Om norskpetroleum.no. Dette nettstedet drives av Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet i samarbeid. Illustrasjoner, kart, grafer, tabeller med mer kan gjenbrukes hvis materialet merkes med kilde og henvisning til www.norskpetroleum.no. Bildene på nettstedet er kopibeskyttet og kan ikke gjenbrukes uten fotografens samtykke Koordinater Haltenbanken er en del av den norske kontinentalsokkelen utenfor Midt-Norge eller Trøndelag.Haltenbanken er tidligere kjent som fiskebanke, men er i dag mest kjent for store olje- og gassfunn.Virksomheten på Haltenbanken administreres fra Kristiansund.. Ilandføring av gass fra Heidrunfeltet på Haltenbanken skjer på Tjeldbergodden på Nordmør

Daværende Statoil, nå Equinor, startet produksjonen fra olje- og gassfeltet Tyrihans i Norskehavet i juli 2009. Tyrihans er en komplett undervannsutbygging knyttet opp mot eksisterende installasjoner og infrastruktur på feltene Kristin og Åsgard på Haltenbanken i Norskehavet Norsk olje- og gasshistorie er en fortelling om kloke politiske beslutninger, industribygging i verdensklasse og stor verdiskapning. Her finner du noen av høydepunktene etter over 50 år med oljevirksomhet i Norge 28.10.2020 Førebels produksjonstal i september 2020 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 772 000 fat olje, NGL og kondensat. Alle nyheter. Faktasider. Faktakart. Resultat av leteboring. Seismikk. Mer enn halvparten igjen. 48 - Ressurskaken viser at vi har produsert 48 prosent av de utvinnbare ressursene på sokkelen

Produksjonen i gang på Maria-feltet

SKAFF DEG BUNKER OIL TANKINGSKORT. Bunker Oil kortet kan du benytte 24/7 ved våre selvbetjente automatstasjoner, samt alle våre anlegg langs kysten.Gratis å eie og billig å bruke. Det koster ingenting å skaffe seg vårt tankingskort, vi har ingen gebyrer eller krav til minstekjøp Shell er operatør på olje- og gassfeltet Draugen som ligger på Haltenbanken i Norskehavet, om lag 150 kilometer nord for Kristiansund. Shell har en eierandel på 44,56 prosent i feltet, som ifølge dokumentet produserer om lag 225.000 fat per dag Skuld er et olje- og gassfelt på Haltenbanken i Norskehavet. Les mer. Sleipner-området. Sleipner er den nest største gassmaskinen i Nordsjøen. Les mer. Snorre. Snorre har produsert olje og gass siden august 1992. Les mer. Snøhvit. Snøhvit er den første utbyggingen i Barentshavet

Olje fra Haltenbanken hadde migrert østover og opp hit, noe som gjør at Draugen ligger grunnere enn andre reservoar i området. De siste tallene fra Oljedirektoratet viser at feltet har produsert 885 millioner fat oljeekvivalenter siden oppstarten. Feltet produserte på det meste rundt 225.000 fat olje i døgnet Unntaket er Haltenbanken, der det er blitt produsert olje og gass i over 20 år. Draugen var det første feltet som kom i produksjon i dette havområdet, i 1993. I dag produserer 20 felt olje og gass i Norskehavet. Mariafeltet kom i produksjon i 2017 Olje Stjernefelt kollapser Maria-utbyggingen ble holdt frem som et stjerneeksempel. Nå er oljereservene i feltet kuttet med 71 prosent på ett år og feltet stengt ned. 2 min Publisert: 20.02.19 — 11.04 Oppdatert: 2 år siden. Wintershall-toppsjef Mario Mehren. Wintershall Dea har funnet olje i Bergknapp-prospektet i Norskehavet, 18 mil utenfor Kristiansund. DEL Partnerskapet vil så snart som mulig starte arbeidet med å vurdere videre avgrensingsstrategier og mulige utbyggingsløsninger for feltet på Haltenbanken

Forside - Haltenbanken

 1. Det er nå gitt grønt lys for oppstart av undervannsfeltet Dvalin på Haltenbanken i Norskehavet, melder Oljedirektoratet onsdag. Feltet ligger i utvinningstillatelse 435, der Wintershall DEA er operatør med 55 prosents andel. Partnere er Petoro og Edison Norge med henholdsvis 35 og 10 prosent.
 2. Draugen var det første feltet som ble satt i drift på Haltenbanken. Oljen ble bøyelastet og fraktet til raffinerier for deretter å bli solgt, men gassen var et problem. Siden det ikke fantes infrastruktur for gasseksport i området, ønsket Shell i utgangspunktet å brenne gassen på feltet, noe myndighetene ikke godtok av ressurs- og miljøhensyn
 3. Haltenbanken. Ny boring i Norskehavet. Fant olje i Bergknapp, 18 mil utenfor Kristiansund. Til toppen Tips oss; 71 57 00 00; Utgitt av Tidens Krav AS, Postboks 8, 6501 Kristiansund; Besøksadresse: Nedre Enggate 6, 6509 Kristiansund; Ansvarlig redaktør og daglig leder: Ole Knut Alnæs

Home Olje og gass. Borer på Haltenbanken. Faroe Petroleum har startet boringen av Iris/Hades-prospektet på Haltenbanken i Norskehavet. Operatør er OMV (30 prosent) og lisenspartnere er Statoil (30 prosent), Centrica (20 prosent) og Faroe (20 prosent) Åsgardområdet ligger på Haltenbanken i Norske-havet, 200 km utenfor kysten av Trøndelag og 50 km sør for Heidrunfeltet. Åsgardutbyggingen åpnet en transportvei for olje og gass fra Haltenbanken. Denne tilgang på infrastruktur, kombinert med ny teknologi, gjorde det mulig å bygge ut Kristin, Mik

Haltenbanken - Store norske leksiko

Det tyske olje- og gasselskapet Wintershall Dea forteller i en pressemelding at de har funnet olje i Bergknapp-prospektet i Norskehavet. Funnet anslås å inneholde mellom 26 og 97 millioner fat med oljeekvivalenter. Med dagens oljepris på omlag 34 dollar fatet og en dollarkurs på litt over 10 kroner tilsvarer det mellom 8 og 33 milliarder. Nytt funn på Haltenbanken. StatoilHydro har funnet olje og gass på Nona-prospektet som ligger sør før Åsgard. - Nona-funnet er et nytt bevis på at den feltnære letingen på Haltenbanken gir resultater sier letesjefen for området

Heidrunfeltet er et olje- og gassfelt på Haltenbanken i den norske sektoren av Norskehavet, omtrent 175 km nord for Kristiansund. Av: Kolbjørn Andreassen Informasjonssjef + 47 95 28 28 08 | ka@norog.no Publisert: 19.06.2020. Norske Shell kan ha gjort et nytt olje- eller gassfunn på Haltenbanken, men verken selskapet eller noen i Oljedirektoratet vil kommentere saken Maria, som omgis av olje- og gassinfrastruktur på Haltenbanken i Norskehavet, er et av verdens mest avanserte felt med havbunnstilknytning. Feltet som ble påvist av selskapet i 2010, ligger ca. 200 kilometer utenfor kysten av Norge og ble satt i produksjon i 2017

Like før helga ekspederte Heidrun-plattformen på Haltenbanken tankskip nummer 500 med olje. Heidrun er blant de mest lønnsomme bedriftene i Midt-Norge, og produserer olje og gass for nesten 500 kroner — hvert sekund Utbyggingsplanen for Maria godkjent. 11.09.2015 Olje- og energidepartementet har godkjent utbyggingsplanen for oljefunnet Maria på Haltenbanken i Norskehavet. Relevant nyhetsaktikkel: OD behandlar plan for ny utbygging på Haltenbanken Olje og gass. Publisert. 20.05.2020. Letebrønnen er lokalisert nord for Tyrihans på Haltenbanken i Norskehavet. Avstand til nærmeste land, Nærøysund kommune i Trøndelag, er om lag 165 km. Vanndyp på lokasjonen er 295 m. Planlagt oppstart er august 2020

Olje og Gass Tilstand, materialvalg, inspeksjon og vedlikehold For at innretningene skal virke sikkert og uten fare for personell, miljø og driftsavbrudd, er det viktig at disse blir grundig inspisert og vedlikeholdt Til toppen. Beløp. Elektronik Norsk mat på norsk sokkel39372666Bildet viser Heidrun på Haltenbanken. (Foto: Equinor/Øyvind Hagen)Øyvind HagenJeg registrerer at debatten om oljenæringa er stigende uten at næringa helt vet hvordan de skal gri..

Heidrunfeltet - Wikipedi

 1. Volumer er estimert til 440 millioner fat olje; Funnet ble gjort i 2013; Rettighetshavere: Equinor (35 prosent), OMV (Norge) AS (25), Petoro AS (20) og Idemitsu Petroleum Norge AS (20 ) IRIS: Hades/Iris-funnet (PL 644/B/C) ligger på Haltenbanken i Norskehavet; Foreløpige estimater indikerer funnstørrelse på 40 til 245 millioner fat.
 2. Kart over fiskebankane. Meteorologane skriv eigne tekstvarsel for fiskebankane.Du kan sjå kvar bankane ligg på kartet under. Klikk i kartet, eller på ein av lenkane til høgre for å hente fram varslet
 3. Det norske oljeselskap har funnet olje i Nordsjøen. Centrica muligens på Haltenbanken i Norskehavet
 4. ister Kåre Kristiansen som mente at en beslutning om operatørskapet kunne utsettes i 10 år

HALTENBANKEN VEST UNIT - Norskpetroleum

Det er teknisk mulig, men ikke økonomisk lønnsomt å pumpe CO2 ned i oljereservoarene for å øke oljeutvinningen. Det er konklusjonen til Shell og Statoil etter omfattende studier. Skuffet - Dette er en stor skuffelse, sier olje- og energiminister Odd Roger Enokse oljeinv, Olje- og gassvirksomhet, investeringer, petroleumsvirksomhet, oljeutvinning, gassutvinning, rørtransport, letevirksomhet, feltutbygging, oljefelt, I forrige kvartal så vi at den største økningen var på Haltenbanken, i området der både Kristin og Mikkel bygges Statoil har levert plan for utbygging og drift av Trestakk-funnet på Haltenbanken til olje- og energiminister Tord Lien. Antatte investeringer er redusert fra 10 til rundt 5,5 milliarder kroner DEBATT Debatt: Olje-Norge Oljeeventyrets siste kapittel I framtida vil ikke valget lenger stå mellom utenlandsk eller norsk energi, men ren eller skitten energi Den 16. juli startet produksjonen fra havbunnsfeltet Trestakk på Haltenbanken i Norskehavet. Trestakk er knyttet opp til det flytende produksjonsskipet Åsgard A og utvinnbare ressurser i feltet er estimert til 76 millioner fat olje. Da prosjektet ble godkjent av myndighetene i 2017 var investeringene estimert til 5,5 milliarder (løpende). Ved oppstart er det ventet at

Haltenbanken - Wikipedi

Haltenbanken. Prosjektet tar blant annet sikte på å følge de varmeproduserende granittene i Nord-Trøndelag ut på Haltenbanken i et forsøk på å forstå hvorfor olje- og gassfeltene på Haltenbanken har betydelig høyere temperaturer enn tilsvarende felt i andre områder på norsk sokkel draugengass falking eller reinjisering, illustrasjon, kart, Fra forsiden til Draugen field, plan for development and operation, 1987 Geologien i området der Draugen ble påvist er spesiell. I letefasen var det flere geologer som trodde det ikke var dannet hydrokarboner i området, men at olje kunne ha migrert dit fra områder på Haltenbanken der det allerede var gjort funn

Tyrihans - equinor.co

Olje- og energiminister Tord Lien mottok tirsdag plan for utbygging og drift (PUD) for Maria-feltet i Norskehavet fra operatøren Wintershall. Feltet skal bygges ut med to havbunnsinnretninger knyttet til eksisterende infrastruktur på Haltenbanken - Vår bekymring er manglende risikovurdering og konsekvenser dette kan få. På plattformen er det mange ting å ta tak i. Vi har, som alle andre på norsk sokkel, kuttet drifts- og vedlikeholdsbudsjettet offshore betydelig de siste årene Sender Deepsea Bergen til Averøy mellom to oppdrag. I de to månedene boreriggen er i varmt opplag, skal Deepsea Bergen klargjøres for nytt oppdrag i Norskehave Statoil har påvist gass/kondensat i Valemon nær Kvitebjørn-feltet i Nordsjøen og olje i Morvin på Haltenbanken nord for Kristin-feltet. Av Redaksjonen - Økonomisk Rapport 15. juni 2006, 09:3 oljeinv, Olje- og gassvirksomhet, investeringer, petroleumsvirksomhet, oljeutvinning, gassutvinning, rørtransport, letevirksomhet, feltutbygging, oljefelt, til feltutbygging kan øke en del hvis BP-Amoco velger en selvstendig løsning for utbyggingen av Skarv-feltet på Haltenbanken

Heidrun er eit olje- og gassfelt som ligg på Haltenbanken i Norskehavet. Feltet er utbygd med ein strekkstagplattform i betong over ei botnramme med 56 brønnslisser. Feltet kom i produksjon i 1995. Oljen blir overført til tankskip og blir skipa til Mongstad og Tetney i Storbritannia 9 relasjoner: Draugen (plattform), Haltenbanken, Kristiansund, Naturgassfelt, Norskehavet, Olje- og energidepartementet, Oljefelt, Royal Dutch Shell, Stad. Draugen (plattform) Draugen med flotellet «Regalia» i oktober 2013 Draugen er en oljeplattform som står på Draugenfeltet i Norskehavet Asbjørn Larsen har vært en lederskikkelse i norsk olje- og gassindustri og var administrerende direktør i Saga Petroleum i 19 år. I hans tid som leder for Norges største private oljeselskap gjennomførte Saga utbyggingen av Snorre-feltet og gjorde det første oljefunn på Haltenbanken, Midgard, 1981 Det betyr at områdene utenfor Trøndelag, som Haltenbanken, ikke blir skjermet for fremtidig olje- og gassvirksomhet. Les også: Tar SV-Kristins ord som et olje-løft

Emne: olje. Draugen. 150 kilometer nord for Kristiansund, i blokk 6407/9, på Haltenbanken, ligger Draugenfeltet. Her står Draugenplattformen på den ene betongsøylen, godt plantet på 251 meters dyp. I januar 2016 startet Norsk Oljemuseum dokumentasjonsprosjektet Kulturminne Draugen Åsgard: Produksjonssjef Mette Rian (til venstre) viser hvordan Åsgardfeltet er et viktig veikryss for olje- og gassproduksjonen på Haltenbanken. Foran hver sin skjerm sitter driftsingeniørene Kine Meland og Bjørnar Pettersen For aktører i og med nær tilknytning til norsk olje- og gassvirksomhet synes luftfartstilbudet «å være en nødvendig, men langt fra tilstrekkelig betingelse for valg av lokalitet,» konkluderer artikkelforfatterne. Men, poengterer de, samtidig spiller luftfarten en vesentlig rolle for å kunne drive en høyteknologisk virksomhet preget av et betydelig behov for forflytning av personell og. Havbruk, Olje og gass. Oljeutslipp på Draugen. 10 kubikkmeter olje har lekket ut i havet etter brudd på en lasteslange ved Draugenfeltet på Haltenbanken. - Oljeselskapene viser selv at de ikke har et forsvarlig sikkerhetsnivå, mener Bellonas Elisabeth Sæther

Olje- og gasshistorie

Koordinatar Haltenbanken er ein del av den norske kontinentalsokkelen utanfor Midt-Norge eller TrøndelagHaltenbanken er tidlegare kjend som fiskebanke, men er i dag mest kjend for store olje- og gassfunn.Verksemda på Haltenbanken vert administrert frå Kristiansund.. Ilandføringa av gass frå Heidrunfeltet på Haltenbanken skjer på Tjeldbergodden på Nordmøre StatoilHydro har funnet olje og gass på Nona-prospektet i Norskehavet. Foreløpig er funnet beregnet til mellom 13 og 31 millioner fat olje og én til to milliarder Sm3 gass På Helgeland ligger olje - og gassfunnene på Haltenbanken som perler på en snor. Mange av disse vil nå bli bygd ut og knyttet opp til Norne, Skarv og Aasta Hansteen. Helt siden vinteren 2013 har en samlet landsdel kjempet for ilandføring av olje på Veidnes i Nordkapp kommune Haltenbanken og Åsgardfeltet · Se mer » Draugenfeltet. Draugen-plattformen med flotellet «Regalia» i oktober 2013 Draugenfeltet er et olje- og gassfelt på Haltenbanken i den norske sektoren av Norskehavet, omtrent 150 km nord for Kristiansund. Ny!!: Haltenbanken og Draugenfeltet · Se mer » Ekstremværet Mon

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan Harald Tønnesen (f. 1947) er fagsjef ved Norsk Oljemuseum. Han er utdannet sivilingeniør ved University of Newcastle upon Tyne og har bred erfaring innen petroleumsindustrien. Han startet karrieren hos Robertson Radio Elektro fulgt av Rogalandsforskning og til sist som forskningssjef i Esso Norge AS fø Oljeselskapet North Energy har planer klare for en oljetunnel som kan hente opp olje og gass fra et område utenfor Lofoten I TFO 2015 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder) lyses det ut 35 blokker i Norskehavet, da rundt Aasta Hansteen-feltet og nær Pil- og Bue-funnet på Haltenbanken, skriver Tidens Krav. - Utvidelsen av TFO-området i Norskehavet og Barentshavet i TFO 2015 åpner blant annet for effektiv utforskning av områder rundt flere nye funn og i tilknytning til Aasta Hansteen-feltet Illustrasjon som transportrør og olje- og gassfelt på Haltenbanken. Created with Sketch. Add to folder Created with Sketch. Add to folder Created with Sketch. Remove from folder Order image Created with Sketch. 0 Comment/inquiry Created with Sketch. Created with Sketch. Share About the object.

Statoil gir NTNU 310 millioner til forskning - Energi - E24

Oljedirektoratet - NP

Hjem - Bunker Oi

Olje- og diamantinntekter var etter all sannsynlighet med på å forlenge en av Afrikas lengste og mest brutale konflikter. Krigen var også med på å befeste hemmeligholdet rundt landets oljeinntekter. Da freden kom i 2002 , fortsatte hemmeligholdet 0950 Innledning - Norsk olje og gass 1000 Bunnhabitatovervåking Reg. II - Sleipnerområdet og tre regionale rapporter - DNV GL 1030 Bunnhabitatovervåking Reg. V Ormen Lange - DNV GL 1100 Bunnhabitatovervåking Reg. VI Haltenbanken. Inkl. gr. lag Stordal og visuell på Stordal og Karius - Hans Petter Mannvik, Akvaplan-niv Home » 2019 » Haltenbanken Kart. Haltenbanken Kart Kart som viser Draugen feltet og andre olje og gassfelt på Haltenbanken Village Experts in teamwork NTNU NPD considers plan for new development on the Halten Bank 6406/3 Åsgard - petroleumsfelt - Store norske leksikon Kart over fiskebankane - Yr

Kart som viser Draugen-feltet og andre olje- og gassfelt på Haltenbanken. Photo: Norsk Oljemuseum Accept license and download phot For at flest mulig skal kunne bruke våre data til samfunnsnyttige formål, skal de være åpent tilgjengelige, nedlastbare og gratis. Vi utvikler standardiserte data-leveranser og tjenester for nasjonal og internasjonal forvaltning gjennom aktiv deltagelse i Norge Digitalt og arbeidet med Det offentlige kartgrunnlaget (DOK). Dette gjør vi i henhold til gjeldende standarder og retningslinjert. Heidrun-feltet ligger på Haltenbanken utenfor Midt-Norge. Oljen fra feltet blir overført til tankskip og i hovedsak skipet til Statoils terminal på Mongstad i Hordaland. Gass fra Heidrun transporteres i egen rørledning til Tjeldbergodden i Møre og Romsdal og i Åsgård Transport til Kårstø nord for Stavanger Historie. Det amerikanske oljeselskapet Conoco fant i 1985 et stort olje- og gassfunn på Haltenbanken, i blokkene 6507/7 og 6507/8. Funnet fikk navnet Heidrun etter geiten i norrøn mytologi som forsynte gudene, og deres krigere i Valhall med mjød. Conoco kom med løsninger for utbyggingen som appellerte til myndighetene, og løsningen med en strekkstagplattform ga dem en sterk fordel Etter mye om og men leverer oljeselskapet PUD (Plan for utbygging og drift) for Maria-feltet til Olje- og energidepartementet. Utbyggingen av feltet, som ligger på Haltenbanken i Norskehavet, kommer til å koste lisenseierne drøyt 17,5 milliarder kroner

Etablering av kontor i Kristiansund – Draugen

Wintershall Dea har funnet olje i Bergknapp-prospektet i Norskehavet. Partnerskapet vil så snart som mulig starte arbeidet med å vurdere videre avgrensningstrategier og mulige utbyggingsløsninger. Brønnen ble boret av boreriggen Scarabeo 8, og påtraff en oljekolonne på rundt 60 meter i Garn-formasjonen og en oljekolonne på minst 120 meter i Tilje-formasjonen, med reservoirkvalitet fra. Kristinplattformen på Haltenbanken i Norskehavet. Bellona erkjente tidlig at hverken miljøorganisasjonene eller myndighetene alene kan drive frem løsningene på alle miljøutfordringene verden står overfor Leserbrev. Jeg er glad for at styreleder Jan Fredriksen i Nordland Fylkes Fiskarlag i Bladet Vesterålen 1. september etterlyser dokumentasjon for påstanden om at havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja ikke er mer sårbare enn andre områder hvor det i dag er produksjon av olje og gass

NorSea Vestbase. NorSea Vestbases beliggenhet gir optimale forhold for å kunne tilby effektive tjenester til olje- og gassindustrien. Terminal- og kaianlegget sikrer tilgjengelighet og kapasitet for håndtering av bulk og store individuelle prosjekter 1996: Ormen Lange - en formue i Haltenbanken. Da den norske stat i 1995 åpnet femtende konsesjonsrunde som omfattet områdene utenfor Møre- og Trøndelagskysten, var oljeselskapene klare til å kaste seg ut på virkelig dypt vann

R: Shell selger seg ut av Draugenfeltet D

Haltenbanken og Håvar Skaugen Les publikasjonen Last ned PDF. Skattereglene for petroleumsnæringen ble utformet i en tid da politikerne forventet vekst i etterspørselen etter olje og gass. De er lagt opp på en måte som oppfordrer til investeringer gjennom at staten bærer mye risiko Kristiansund lufthavn, Kvernberget er en stamlufthavn som ligger omlag syv km øst for Kristiansund sentrum. Lufthavnen er base for offshoretransport av personell til olje- og gassområdet Haltenbanken

Felt og plattformer - i Norge og ellers i verden - equinor

Dette er oljearbeidernes favorittplattformer - Tu

Heidrunfeltet ble funnet i 1985 på Haltenbanken og havdybden ved Heidrun er ca. 350 meter . Feltet ligger ca. 175 kilometer vest for Kristiansund. Heidrun er verdens første Oljen fra Oseberg Sør -Oseberg Øst- Brage og Veslefrikk . Oseberg D er en. Men som olje- og gassnasjon er Norge er også en del av den voksende, internasjonale plastindustrien. I følge Oljedirektoratet går 19 prosent av all norsk olje til industri og petrokjemi. Og høsten 2017 skrev DN at «plastsug i Asia løfter Statoil». Velstandsøkningen i øst betyr mer plast UiB-forsker Christian Eide ble tildelt prisen Early Career Award av Journal of the Geological Society for sin artikkel om magmatisme på Øst-Grønland Olje- og Energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO 20. august 2008 Sør-Trøndelag er benevnt Haltenbanken, nærmere spesifisert som Haltenbanken Sør og Haltenbanken Nord. Delområder innenfor dette området er benevnt Trøndelagsplatformen, Dønnterrassen,.

Aktivitet per havområde - Norskpetroleum

I denne prosessen begynner man dessuten å omtale olje som penger, som en del av nasjonalformuen. Dette står i kontrast til debattene på 1970-tallet hvor oljen først og fremst ble betraktet som en begrenset ikke-fornybar ressurs som måtte forvaltes i et ressursforvaltningsperspektiv SKRIBENT: Ørjan Robertsen , direktør i Lofoten og Vesterålen Petro. FOTO: MARIUS FISKUM Jeg er glad for at styreleder Jan Fredriksen i Nordland Fylkes Fiskarlag i Bladet Vesterålen 1. september etterlyser dokumentasjon for påstanden om at havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja ikke er mer sårbare enn andre områder hvor det i dag er produksjon av olje og gass Det nye stortingsflertallet i 2013 skal bestemme om det skal settes i gang en åpningsprosess for oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Selv om det ikke er gitt at en slik åpningsprosess ender opp med en åpning for oljeboring mener Naturvernforbundet at det er flere gode grunner til å si nei til en slik prosess Mer olje fra Norne. Folkene i Norne Petroleumsteknologi i Harstad har beredt grunnen for nye ti millioner fat med olje fra Norne-feltet. NY RAMME: Under bokstaven K, nede til venstre, har Statoil startet mer utvinning fra Norne-feltet. Opprinnelig var det bare fem bunnrammer på feltet Størrelsen er beregnet til 20-30 millioner utvinnbare fat olje. StatoilHydro har gjort sitt fjerde oljefunn for året, like sørvest for Grane-feltet i Nordsjøen

Stjernefelt kollapser D

Nyhetsbrev a:hover Statoil 2016-11-01 Trestakk bygges ut Statoil har på vegne av lisenspartnerne i dag levert plan for utbygging og drift (PUD) av Trestakk-funnet på Haltenbanken til olje- og energiminister Tord Lien i Bodø. Antatte investeringer er på rundt 5,5 milliarder kroner. Les hele nyheten Om du ikke får åpnet nyheten, klikk på lenken under Generelt stiger vannproduksjonen fra olje- og gassfelter i takt med at gjenværende mengde hydrokarboner avtar. - Gass- og væskestrømmen på Kristin-feltet på Haltenbanken holder en temperatur på 170 °C og er et av feltene som har potensial for utvinning av geotermisk energi, forteller lagleder i NGU Odleiv Olesen Olje og gass fra Snorre A-plattformen transporteres i rør til Statfjord for Nord i Nordsjøen og på Haltenbanken er det flere halvt nedsenkbare plattformer som er slakkforankret til. Statoil overleverte i dag plan for utbygging og drift av Trestakkfeltet til olje- og energiminister Tord Lien. Feltet ligger 25 km sør for Åsgard, på Haltenbanken i Norskehavet, og vil knyttes produksjonsskipet til Åsgard A. Planlagt produksjonsstart er 2019, og det vil koste 5,5 milliarder kroner å bygge ut feltet som skal ha tre produksjonsbrønner og to injeksjonsbrønner OLJE OG GASS Covid-19 har sjølvsagt sett sine spor for Mare Safety også, men ifølgje dagleg leiar, er det framleis god aktivitet. Garshol fortel at dei i løpet av koronatida har inngått kontraktar på levering av MOB-båtar til både Odfjell Drilling og Aker BP. Begge etablert kundar

Tidens Krav - Fant olje i Bergknapp, 18 mil utenfor

Neste år kommer gassen fra Statoil-feltet Aasta Hansteen vest for Bodø - og i 2020 gassen fra DEAs felt Dvalin på Haltenbanken. 11 selskaper. Olje- og energidepartementet har mottatt. Værvarsel for 9,3 millioner steder i verden Draugenfeltet er et olje- og gassfelt på Haltenbanken. Utvinningen startet i oktober 1993 med forventet levetid på 30 år. Norske Shell (Shell) var operatør for feltet frem til desember 2018 da operatøransvaret ble overtatt av OKEA. Draugen har samtykke frem til 2024 og det er forventet at operatøren vil søke om forlenget levetid. Det er

På fartøy er det hovedsakelig oljeradaren som er en viktig fjernmålingsressurs for å kunne detektere olje. Oljeradaren på skip kan registrere områder der krusninger på sjøoverflaten er dempet på grunn av olje. Radaren kan ikke benyttes til å vurdere oljetykkelse, bare posisjon og areal for overflateolje

Grønland: Et speilbilde av norsk sokkel - TuVikar ble konserndirektør i Norges størsteTilstand, materialvalg, inspeksjon og vedlikehold - OljeMaria blir Wintershalls første subsea-utbygging i NorgeMaren Sæbø | morgenbladet
 • Historien om karlsvogna.
 • Sonntagsgrüße gif.
 • Hvor lang tid tar offentlig skifte.
 • Nightlife münchen.
 • Cthulhu game.
 • Portabel cv eksport.
 • Popper frisur damen.
 • The swinging 20s.
 • Privat reserva 2015.
 • Kiwi søtpotet fries.
 • Japansk spisshund til salgs i norge.
 • Tom clancy the division.
 • Festantrekk herre.
 • Ü30 party heute in der nähe.
 • Oliven restaurant stranda.
 • 5 zimmer wohnung recklinghausen.
 • Helse bergen livets siste dager.
 • 1553 bloody mary.
 • Insurgent movie online free.
 • Honda cb125r 2018 price.
 • Eibsee seilbahn eröffnung.
 • Ard hamburg jobs.
 • Daniel fischer ffh weihnachtsmann.
 • Datsun 240z stance.
 • Rebell produksjonsbyrå as.
 • Hamburg wappen.
 • Polaris sportsman 1000 xp 2018.
 • Stone island sweater.
 • Begagnade sommardäck uppsala.
 • Ausstellung udo lindenberg hamburg.
 • Zac jungle s8.
 • Hvor høy lyd er skadelig.
 • Ok google konfigurer enheten.
 • Pyraser bier sorten.
 • Alternativkostnad mikroøkonomi.
 • Al jazeera arab tv.
 • Humor sitat.
 • Vegetarrestaurant oslo.
 • Panzer panther vs tiger.
 • Haus kaufen wallerfangen.
 • Vorlage geburtstagseinladung kostenlos download.