Home

Kompetansemål engelsk 10 trinn

Kompetansemål etter 10

Kompetansemål og vurdering Engelsk (ENG01‑04) Ikke gyldig for 10. trinn før 1.8.2021 Denne versjonen av læreplanen er ikke gjeldende for 10. trinn før 1.8.2021 Kompetansemål og vurdering. 7. trinn; 10. trinn; Vg1 YF; Vg1 SF; Vurderingsordning. Fagkoder. Timetall. Gyldighet og innføring. Planleggingsverktøy Planleggingsverktøy. Støtte til læreplanen. Ressurser for faget. Oversettelse av læreplan i engelsk (ENG01-04) Hva er nytt i engelsk og engelsk for elever med tegnspråk? Kjennetegn på.

Læreplan i engelsk (ENG01-04) - Udi

 1. Gjeldende læreplan Læreplan i engelsk (ENG1-03) Gjelder fra: 1.8.2013 Under utfasing Engelsk (ENG01-04) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innføring UTGÅTTE Utgåtte / erstattede læreplaner . Læreplan i engelsk (ENG1-02) Gjelder fra: 1.8.2010 Gjelder til: 31.7.201
 2. Kompetansemål etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 - yrkesfaglige utdanningsprogram Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . vurdere og bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å videreutvikle egne ferdigheter i engelsk; vurdere egen framgang i arbeidet med å lære engelsk
 3. Vurderingskriterier muntlig engelsk 10. trinn. Posted on 9. februar 2016 9. februar 2016 by Haavard Pettersen. Engelsk muntlig vurderingskriterier. 6: Eleven har en høy måloppnåelse p.
 4. Engelsk har kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn i grunnskolen og etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram/Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram. Oversikt over hovedområder: Læreplan i engelsk Læreplankode: ENG1-03 Side 3 av 11 Årstrinn Hovedområder 1.-10. Vg1 Vg2 (yrkesfaglig
 5. Engelsk har kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn i grunnskolen og etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram/Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram. Oversikt over hovedområder: Årstrinn Hovedområde
 6. Smartbok Grunnskole 8.-10. trinn Engelsk. Engelsk. Enter 8-10, Basic Skills, 2.utgave, Smart Bok. Flertrinnsbok som i samspill med Enter 8-10 øver opp språkkunnskaper og grunnleggende ferdigheter. Les mer

10. trinn; Oppleggene er For noen få av oppleggene er det brukt kompetansemål fra Læreplan i engelsk. Årsaken til dette er at noen av oppleggene har aktiviteter eller oppgaver som dekkes bedre av kompetansemålene i denne læreplanen. Disse oppgavene er spesielt rettet mot elever som trenger å bygge selvtillit i faget Skjema utarbeidet av Silje Ranes for PPT Tromsø kommune, 2013 ENGELSK 1.-10. TRINN GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER HOVEDOMRÅDER 1.-10. TRINN KOMPETANSEMÅL I ENGELSK: 1.-2. ÅRSTRINN (K06 Kompetansemål engelsk fordypning 10 trinn Læreplan i engelsk (ENG1-03) - Udi . Kompetansemål etter 10. årstrinn Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk; kommentere eget arbeid med å lære engelsk Side 1 av 10 FAGPLAN ENGELSK FORDYPNING 8-10 trinn 8.trinn MÅNED UK E TEMA LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMÅTER VURDERING August - september 34 - 38 Chap:1 Being young! On the Move 1 Diverse filmer tilknyttet temaet -Eksperimentere med ulike skriftlige og muntlige uttrykksformer i ulike sjangere -Formidle egne opplevelser av musikk o

Demokrati og medborgerskap Arkiver - Undervisningsopplegg

Læreplan i engelsk (ENG1-03

Vurderingskriterier muntlig engelsk 10

Kompetansemål etter 10. trinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og reflektere over tekstenes formål, innhold, sjangertrekk og virkemidle Kompetansemål engelsk 10 trinn; Kompetansemål engelsk vg1; Kompetansemål engelsk 7 trinn; Kompetansemål engelsk fordypning; Kompetansemål engelsk fagfornyelsen; Kompetansemål engelsk 4 trinn; Kompetansemål engelsk 2.trinn; Kompetansemål engelsk vg2 yrkesfag; Västerländsk; The twelfth fret; Fahira idris; Roxy klassiske møbler; Ta.

Engelsk muntlig vurderingskriterier. 6 Kompetansemål - Turn i skolen 8.-10. trinn Idrett og dans - Aktivitet livsstil Elevene skal kunne • vere med i eit breitt utval av idrettar (Her: TURN Kompetansemål i naturfag, etter 10. trinn, forskerspiren; innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og framstille resultater grafi 1.-10. KLASSE VURDERING AV ELEVENS MÅLOPPNÅELSE LK 06 Norsk, matematikk og engelsk PPT Orkdal, Agdenes og Meldal KOMPETANSEMÅL Studiet bygger på Engelsk 1 og innebærer en fordypning i studiet av det engelske språket og ulike typer tekster. I tillegg fokuserer det på videreutvikling av de grunnleggende ferdighetene, med spesiell vekt på progresjonen fra 5. til 10. trinn, interkulturell kompetanse, noen varianter av engelsk, tilpasset opplæring og ulike vurderingsformer knyttet til kompetansemålene i engelsk FAGPLAN I ENGELSK, 10.trinn DATO TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMÅTER/ LÆRESTOFF VURDERING Uke 34-36 CANADA OG INUITTENE Bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk Kommentere eget arbeid med å lære engelsk Identifisere vesentlige språklige likheter og ulikhete

I dette evalueringsskjemaet finner du alle kompetansemålene i engelsk Vg1 brutt ned til mål tilpasset karakternivåene 1 - 2, 3 - 4 og 5 - 6. De grunnleggende. Gjennomgående plan i engelsk fordypning for 8.-10. trinn ved Atlanten ungdomsskole Side 3 Kunnskapsløftets kompetansemål etter 10. årstrinn 1. presentere eksempler på forskjeller mellom ulike varianter av engelsk 2. presentere ordspråk og billedlige uttrykk på engelsk og sammenlikne med eget morsmål, og samtale om hvordan slike uttrykk ka

GRIP er et læreverk for voksne innvandrere som får opplæring i samfunnsfag, naturfag, matematikk og engelsk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene for 1.-10. trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet. For faget engelsk ivaretar verket også forsøkslæreplanen i engelsk for forberedende voksenopplæring (FVO).. GRIP basisfagene!. ÅRSPLAN ENGELSK, 10. TRINN - 3 - UKE EMNE HOVEDOMRÅDE KOMPETANSEMÅL K06 MATERIELL ANNET 34-38 A Nation of Immigrants USA, andre engelskspråklige land og Norge ÅRSPLAN I ENGELSK FORDYPNING 10. TRINN SKOLEÅR 2017 - 2018 Periode 1: UKE 33 - UKE 39 Kompetansemål: Produsere skriftlig og presentere muntlig selvvalgte fordypningsarbeider Ta utgangspunkt i tekster som gjenspeiler kultur og samfunn i engelskspråklige land, o

Alle fag Arkiver - Undervisningsopplegg med fokus på

Velkommen som student til Engelsk 1 for 5.-10. trinn, videreutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Vi har planlagt et høstsemester som vil være spennende, trygt og inkluderende for alle våre studenter Kompetansemål (for grunnopplæringen) er et definert mål i læreplanen for elevens læring, som ble innført med Kunnskapsløftet i 2006. I læreplanen Kunnskapsløftet er målsettingene for grunnskoleutdanningen definert gjennom slike kompetansemål i alle fag etter henholdsvis 2., 4., 7. og 10. trinn. I videregående opplæring er kompetansemål definert for hva elevene skal kunne etter. Matematikk.org: 8.-10.trinn Trenger du et utprøvd og velfungerende undervisningsopplegg eller ønsker du å få ideer for hva du kan gjøre med elevene dine innefor et spesifikt tema? Da er du på riktig sted! Søke opp i en database på over 400 undervisningsopplegg! Du velger selv trinn, hovedområde eller kompetansemål Gi elevene hjemmeoppgaver i engelsk allerede på 1.trinn. De foresatte må engasjeres, elevene må føle mestring og lærere må være kreative, målbevisste og ha de riktige verktøyene. En som underviser i engelsk må være faglig kompetent og sikker i sin utførelse som språkpedagog. Her finnes gode tips til en variert og god.

Engelsk . I arbeid med kompetansemål i engelskfaget kan den engelskspråklige versjonen av Du bestemmer benyttes. Mål for opplæring i engelskfaget er at eleven skal kunne: Etter 4.årstrinn Skriftlig kommunikasjon - bruke digitale verktøy for å hente informasjon og eksperimentere med å skape tekst Upolert, 8. - 10. trinn. Under følger flere opplegg knyttet til forskjellig fag, med utgangspunkt i produksjonen Upolert. Engelsk. Kompetansemål. uttrykke og begrunne egen mening om forskjellige emner; drøfte levesett og omgangsformer i Storbritannia, USA,. Kompetansemål etter 4. trinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleve Kompetansemål: Elevene skal kunne: gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk; hilse, stille og svare på enkle spørsmål og bruke noen høflighetsuttrykk. finne ord og uttrykk som er felles for engelsk og eget morsmå Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn i Bergen Som lærer for 5.-10. trinn videreutvikler du elevenes grunnleggende ferdigheter, og legger til rette for læring hos barn og unge. Grunnskolelærere har et meningsfullt og spennende yrke med en variert hverdag

Video: Engelsk / 8.-10. trinn / Grunnskole / Smartbok - Gyldenda

Kompetansemål etter 10 trinn. Kompetansemål etter 10. trinn. Mål for opplæringa er at eleven skal kunne. Elevane viser og utviklar kompetanse i kroppsøving på 8., 9. og 10. trinn ved å trene på og bruke kunnskapar og ferdigheiter i stadig meir komplekse bevegelsessituasjonar, bruke eigne ferdigheiter og kunnskapar. Kompetansemål etter 10.trinn Samfunnsfag. Kjerneelementer: Undring og utforsking, Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking, Medborgarskap og berekraftig utvikling . beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfun Kompetansemål- etter 10 trinn I denne bloggen har jeg først og fremst tenkt på film i forhold til kunst-og håndverksfaget. Film kan også brukes i andre fag, eller som ett tverrfagelig opplegg som kan romme ett mangfold av emner

Trinn 10 Periodeplan 1 Kompetansemål SPRÅKLÆRING Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk kommentere eget arbeid med å lære engelsk Velg trinn og fag for å vise kompetansemål. Friluftsliv i skolen Norsk friluftsliv Nedre Slottsgt. 25 0157 Oslo. Tlf 23 31 09 80. post@norskfriluftsliv.no

Engelsk Fordypning - Fremmedspråksentere

Engelsk . Språklæring . Muntlig kommunikasjon . Skriftlig kommunikasjon . Samfunn, kultur og litteratur. 2. Trinn - gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk - bruke digitale ressurser i opplevelse av språket - delta i enkle innøvde dialoger og spontane samtaler knyttet til nære omgivelser og egne opplevelse Velkommen til Kittys komplette læreverk i engelsk for 4. trinn! Trykk her om du ønsker å prøve link sin gratis nettressurs i engelsk for 1.-4. trinn :-) Flere oppgaver kommer, så gi gjerne tilbakemelding på hva dere synes om oppgavene Kompetansemål etter 10. trinn. Kompetansemåla etter 8., 9. og 10. trinn skal ligge til grunn for standpunktvurderinga. Læraren skal planleggje og leggje til rette for at elevane på varierte måtar får vise den samla kompetansen sin i matematikk, både skriftleg,. Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK FORDYPNING 9. TRINN SKOLEÅR 2017 - 2018 Periode 1: UKE 33 - UKE 35 Kompetansemål: eksperimentere med enkle oversettelser mellom norsk og engelsk, skriftlig eller muntlig

Kjøp 'Grip 3 Geografi Grunnbok, d-bok, Kompetansemål 8.-10. trinn' av Ingrid Værum Larsen fra Fagbokforlaget Dette undervisningsopplegget inneholder to læringsaktiviteter om Nelson Mandela og apartheid. Aktivitetenes læringsmål er å gi elevene kunnskap om Nelson Mandela, apartheid og UNESCO, samt gi elevene trening i å reflektere rundt betydningen av å bevare historiske steder som Robben Island. Denne siden inneholder en lærerveiledning og en egen, interaktiv side med elevoppgaver TEMA/FAG Engelsk SKOLEÅR 2020/2021 TRINN 4. LÆRERE Alle UKE Periode KOMPETANSEMÅL (fra LK20) KJERNEELEMENTER FRA FAG (for perioden) TEMA VURDERING (IUP-mål, prøver, kartlegginger ol) Gjør side 10 og 11 i quest workbook. Økt 2: side 18 og 19 i quest textbook

Kompetansemål engelsk fordypning 10 trinn etter 10

Engelsk - 8. trinn Halvårsplan, høsten 2018 Periode Hovedområde Kompetansemål Arbeidsmetoder Vurdering Hele høsten 2018 Grammatikk Ø Artikler ØSubstantiv og tekster Ø Adjektiv Ø Adverb Ø Pronomen Kultur, samfunn og litteratur Ø Verb og verbtider Ø Preposisjoner Ø Tekstbinding Kapittelprøver Språklæring Muntlig kommunikasjo ENGELSK MUNTLIG KOMMUNIKASJON forstå og bruke engelske ord, uttrykk og setningsmønstre knyttet til egne behov og følelser, dagligliv, fritid og interesser. 3. presentere seg, si hvor man bor og hvilke interesser man har på engelsk 4. presentere seg muntlig og fortelle om hvor man bor, venner, familie og fritidsinteresser på engelsk og kunn

Vi arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen Kompetansemål knyttet til innhold (Samfunnsfag, 10.trinn) kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordelin ÅRSPLAN ENGELSK, 8. TRINN Kompetansemål etter 10. trinn: Språklæring: Utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk. Identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller mellom engelsk og eget morsmål og utnytte dette i egen språklæring. Bruke ulike hjelpemidler kritisk og selvstendig RESSURSARK - LYTTEMATERIELL - ENGELSK . Tittel: Guide Dog (2002) - Engelsk 10. trinn . Kort beskrivelse: We meet Susan, who has raised a dog that is going to be a trained guide dog for blind people. She talks about how she trained for a year before the dog started on its more specific guide dog training RESSURSARK - LYTTEMATERIELL - ENGELSK . Tittel: Smoking (2003) - Engelsk 10. trinn . Kort beskrivelse: Four people are being interviewed about smoking. They talk about health hazards and whethersmoking should be illegal. Oppgaver for samtale om innholdet /diskusjon rundt tema eller hendelser i teksten/refleksjon over tema . 1

Lokal læreplan fransk 8 10 halsen ungdomsskole stjørdal

Engelsk Årsplan/Faglærerrapport for 10.trinn 2019/20 Hinna Skole Tema, emne Kompetansemål Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Kjennetegn på måloppnåelse World wide English and Native People Språklæring: bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk Nordlandet ungdomsskole Kjennetegn på måloppnåelse i engelsk 10.trinn etter revidert plan 2013 HOVEDOMRÅDE - Skriftlig kommunikasjon: Kompetansemål: eleven skal kunne grad Måloppnåelse / vurderingskriterier - eleven kan: karakter 1. velge og bruke ulike lese- og skrivestrategier tilpasset formålet Høy Har god sjangerforståelse ENG0012 Engelsk 10.trinn. Bokmål. Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2010. Denne veiledningen består av en felles del (Del 1) med informasjon om eksamen som. kompetansemål for faget engelsk, hentet fra. Kunnskapsløftet, de skal prøves i til eksamen Engelsk 2 for 5-10 er et fleksibelt studium innen engelsk fagdidaktikk, språk, litteratur og metode, skreddersydd for å videreutvikle kompetansen til lærere innen sentrale emner i engelskfaget. Studiet tilbys gjennom Kompetanse for kvalitet. Det legger opp til varierte arbeidsformer, med en blanding av tradisjonelle forelesninger, klassediskusjoner, gruppearbeid, nettseminar og diverse.

Engelsk 2: 5.-10. trinn er et skreddersydd studium for deg som underviser i engelsk på 5.-10. trinn i grunnskolen, og som har 30 studiepoeng i engelsk eller tilsvarende utdanning.Studiet er praktisk innrettet og profesjonsrettet. Din egen undervisningserfaring og undervisningskompetanse er utgangspunktet for å tilegne seg og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er. Engelsk fellesfag. Vi har lagt vekt på at engelsk er et språkfag, På ungdomstrinnet har vi halvert antall kompetansemål, slik at det stemmer med antall timer i faget. I dag er det én standpunktkarakter i videregående og to standpunktkarakterer etter 10. trinn

Kompetansemål De nye læreplanene inneholder tydelige mål for hva elevene skal kunne etter endt opp-læring på ulike trinn. Målene er i hovedsak angitt etter 2., 4., 7. og 10. trinn i grunnskolen. Det betyr at elevene på første og annet årstrinn arbeider i forhold til mål på 2. årstrinn osv Kompetansemål: forstå og bruke noen engelske ord, uttrykk og setningsmønstre knyttet til nære omgivelser og egne interesser. eksperimentere med å lese og skrive engelske ord, uttrykk og enkle setninger knyttet til nære omgivelser og egne interesser. lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktisk-estetiske uttrykksmåter.

Aktuelle kompetansemål for 2., 4., 7. og 10. trinn i årets FIRST® LEGO® League-oppdrag, CITY SHAPER℠ Om Fagfornyelsen og nye læreplaner 2020 I høst vil norske skoler få utsendt den nye læreplanen for Fagfornyelsen for å forberede seg til den skal tas i bruk høsten 2020 16.aug 2020 Års- og vurderingsplan Engelsk Selsbakk skole 10. trinn Kompetansemål etter 10.årstrin Kompetansemål Visuell kommunikasjon. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. bruke ulike materialer og redskaper i arbeid med bilder ut fra egne interesser; bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram; tegne bildemanus, redigere og manipulere enkle digitale opptak og vurdere bruk av egne virkemidle Kompetansemål etter 10. trinn. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. Standpunktkarakteren skal være uttrykk for den samlede kompetansen eleven har i engelsk ved avslutningen av opplæringen etter 10. trinn Engelsk 1 for 5.-10. trinn - ingress. Samlingsbasert studium skreddersydd for deg som er lærer på mellom- og ungdomstrinnet Engelsk 1 (8-13) ved NTNU er på bachelornivå, og tilbys som to moduler, hver på 15 studiepoeng, med både fagdidaktisk og faglig innhold. De fagdidaktiske delene av studiet bygger på skolens læreplaner og kompetansemål og gjenspeiler også gjennomgående mål for grunnskolelærerutdanningen

KOMPETANSEMÅL I løpet av • fordype seg i og øve på grammatikken som vektlegges i fagplanen i engelsk for 9.trinn. 10. klasse Elevene skal i løpet av 10. trinn: • fordype seg i kjente og ukjente tekster og kunne presentere disse tekstene for andre. • kunne bruke ulike skriftlige og muntlige uttrykksformer i ulike sjangre Engelsk 1 (1.-7.trinn) Engelsk 1 retter seg mot lærere som underviser eller ønsker å undervise i engelsk på trinn 1-7, og som har mindre enn 30 studiepoeng engelsk i fagkretsen sin. Videreutdanningen skal gi deg kompetanse til å undervise elever på trinn 1-7 i skriftlig og muntlig engelsk i henhold til læreplanen for faget Kompetansemål etter 3. trinn (10) bruke kommutative, assosiative og distributive eigenskapar til å utforske og beskrive strategiar i multiplikasjon (2) eksperimentere med multiplikasjon og divisjon i kvardagssituasjonar (2) eksperimentere med og forklare plasseringar i koordinatsystemet (1 Kompetansemål etter 10. trinn. Visuell kommunikasjon. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. bruke ulike materialer og redskaper i arbeid med bilder ut fra egne interesser; bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram; tegne bildemanus, redigere og manipulere enkle digitale opptak og vurdere bruk av egne virkemidler HOVEDOMRÅDER 1.-10. TRINN Årstrinn Hovedområder Språk, litteratur og kultur Skriftlig kommunikasjon 1.-10. Muntlig kommunikasjon Raes PPT Tromsø kommune, 2013 MATEMATIKK 1.-10. TRINN GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 1 MATEMATIK

Høring - læreplaner i engelsk

Hovedpunkter: Geografi, Historie, Samfunnskunnskap, Utforskaren Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Geografi. gjere greie for indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane. Naturfag for 10.trinn - kompetansemål og årsplan Nedenfor gis det en oversikt over hvilke kompetansemål (for 8.-10. trinn) som er dekket i hvert av kapitlene i Nova 10, og hvilke hovedområder de tilhører. Kompetansemålene er ifølge den reviderte læreplanen i naturfag fra 2013 Engelsk 8. trinn; Engelsk 9. trinn; Engelsk 10. trinn; FATT | KRLE; kompetansemål Ukategorisert; Nedbrutte kompetansemål i matematikk. Posted on 13. august 2015 13. august 2015 by Herbert Haslerud. Nedbrutte kompetansemål matematikk (word-dokument) Veiledende læringsmål. Kompetansemål samfunnsfag 10 trinn. Læreplan i samfunnsfag (SAF1-03) Til forside; Innholdsfortegnelse Kompetansemål etter 10. årssteget Utforskaren Mål for opplæringen er at eleven skal kunn gjere greie for indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon og drøfte samanhengar mellom Engelsk VC I YF , 01.08.20-01.10.20 Engelsk (ENG01-04) Opprettet aw Marjette Aanensen Fylkesmannen i Agder Laereplan i engelsk (ENG01-04) Delvis I 4_ Til overordnet del 0m faget Fagets relevans og sentrale verdier ifjerneelementer Tverrfaglige temaer Grunnleggende ferdigheter Kompetansemål og vurdering 2. trinn 4. trinn 7. trinn 10. trinn vgl.

Modulplan: Verdensarv 10.klasse. Norsk og samfunnsfag. Forming. Engelsk Ukene 34 - 38 Kompetansemål: Samfunnsfag: - Bruke samfunnsfaglige begreper i presentasjoner. Planlegge og gjennomføre en un-dersøkelse/funn. - Vurdere statistikk kritisk. - Framveksten av velferdsstaten - Imperialisme og avkoloniserin Kunnskapsløftets kompetansemål for norsk muntlig kommunikasjon, tilpasset elever med Asperger syndrom Operasjonalisering av mål. Tips til lærere i grunnskolen - revidert september 201 EKSAMEN 10.TRINN 2016 Eleven vil få utdelt et forberedelseshefte i norsk og engelsk og få veiledning av sammenhengen mellom tema/problemstilling og læreplanens kompetansemål for faget. Denne forberedelsesdelen starter 24 timer før eksamen gjennomføres

Kompetansemål - First Lego Leagu

Norge var tidlig ute med å innføre engelsk på 1. trinn. Men etter 20 år med engelsk for seksåringene har man i liten grad undersøkt hvilke praksiser som preger engelskundervisningen og om disse er læringsfremmende Under Tall og telling finner du Tellesang, Lær deg tallene, Skriv tallene, Stav tallordene, Pusle tallene, Tall og tellestreker, Plasser på tallinjen, Tall memory, Ordbank Frakkagjerd ungdomsskole Årsplan 10.trinn 2019-20 FAG: Engelsk Kompetansemål vi jobber med hele tiden i alle tema: Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk kommentere eget arbeid med å lære engelsk Kompetansemål. Identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom Utgått læreplan Samfunnsfag 10 trinn . Gjere greie for omgrepa haldningar, fordommar og rasisme og vurdere korleis haldningar kan bli påverka, og korleis den einskilde og samfunnet kan motarbeide fordommar og.

Kj-lyden | Vi sorterer 10 | MalimoEt lands innvandrer er et annet lands utvandrer - NorskNorsk 3Psykologi 1Filmstudieark - Veiviseren

Kompetansemål: Elevene skal kunne: eksperimentere med å lese og skrive engelske ord, uttrykk og enkle setninger knyttet til nære omgivelser og egne interesser. forstå og bruke noen engelske ord, uttrykk og setningsmønstre knyttet til nære omgivelser og egne interesser Oslo kommune Utdanningsetaten Bøler skole ÅRSPLAN TEMA/FAG Engelsk SKOLEÅR 2020 - 2021 TRINN 2. trinn LÆRERE 2.trinn UKE Periode KOMPETANSEMÅL (fra LK20 ) KJERNEELEMENTER FRA FAG for perioden TEMA VURDERIN Kompetansemål etter 10. trinn relevant for informasjonskompetanse. Norsk: Samfunnsfag: Naturfag: 10. trinn: Norsk: Samfunnsfag: LK06: Alle læreplane Aktuelle kompetansemål for 2., 4., 7. og 10. trinn i årets FIRST® LEGO® League-oppdrag, Into Orbit℠ Her er en oversikt over noen av kompetansemålene som elever får øve på i løpet av prosjektperioden i FIRST® LEGO® League Frakkagjerd ungdomsskole Årsplan 10.trinn 2018-19 FAG: Engelsk Kompetansemål vi jobber med hele tiden i alle tema: Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk kommentere eget arbeid med å lære engelsk

 • Banankake uten egg og sukker.
 • Koble til hp skriver trådløst.
 • Tanzschule casino.
 • Smash app app app latex.
 • Kompetansemål engelsk 10 trinn.
 • Pfingstler aussteiger.
 • Solkrem til ansikt med farge.
 • Toåring i barnehage.
 • Tile pro sport waterproof.
 • Poster xxl gutschein.
 • Gaver til nytt hus.
 • Tilbehør til iphone 7 plus.
 • Makeup store oslo.
 • Html encoding utf 8.
 • Dc 7.
 • Reichstag dome.
 • Mein davplus.
 • Akasien begravelsesbyrå bærum.
 • Slott ved gøteborg.
 • Holmen if.
 • Dingo kaufen auto.
 • Pianotimer tønsberg.
 • Tuva turisthytte.
 • Statsraad lehmkuhl joh c tecklenborg.
 • Langvarig diare behandling.
 • Dunning.
 • Naturmärkte in sachsen.
 • Skin ark.
 • Adria action pris.
 • Ripsvin.
 • Berry alloc stone.
 • Berry alloc stone.
 • Multi kapittelprøver 5a.
 • Fisk stjernetegn.
 • Solsidan säsong 3.
 • Hvor mange oreo er det i en pakke.
 • Kreml muren.
 • Münster anschlag.
 • Metabo vinkelsliper.
 • Mollers.
 • Imagenes de rosas blancas grandes.