Home

Årsplan musikk 8. trinn

Lund ungdomsskole : Årsplaner i alle fa

Matematikk årsplan 10. trinn : Musikk årsplan 10. trinn : Naturfag årsplan 10. trinn : Samfunnsfag årsplan 10.trinn : Spansk arsplan 10 trinn (2) Årsplan og vurderingskriterier i spansk : Tysk årsplan 10. trinn : Valgfag - Innsats for andre (høst) 10. trinn : Valgfag - Produksjon av varer og tjenester årsplan (vår) 10. trinn - kantin gjøre rede for hvordan musikk gjenspeiler trekk ved samfunnsutvikling og ungdomskultur og hvordan dette kan komme til uttrykk gjennom ulike former for rytmisk musikk, kunstmusikk og norsk, samisk og andre kulturers folkemusikk; Side 9 Av 10 Ressurser for alle fag.. Årsplan 8 trinn norsk 2019 2020. Årsplan 8-10 trinn design og redesign 2019 2020. Årsplan 8 trinn naturfag 2019 2020. Arsplan kh 8 9 10 trinn 2019 2020. Årsplaner 9.trinn. Årsplan fransk 9 trinn 2018 2019. Årsplan i Fysisk aktivitet og helse 9 trinn. Årsplan 9 trinn tysk 2019 2020 Østerås skole Bærum kommune. Årsplaner for 8. trinn. Engelsk : Fransk : KRLE : Kroppsøving : Kunst og håndver KRLE 4.trinn 2020-2021 årsplan Bøler skole.pdf; Årsplan engelsk 4. trinn.pdf; Årsplan kroppsøving 20-21.pdf; Årsplan Kunst og håndverk 4.trinn 2020 2021.pdf; Årsplan matematikk 4. trinn 2020-2021.pdf; Årsplan musikk 4.trinn.pdf; Årsplan naturfag 4.trinn 2020-2021.pdf; Årsplan norsk 4. trinn 2020-2021 - Bøler skole.pdf; Årsrsplan.

Fag: 8. trinn : 9. trinn : 10. trinn : Norsk: Norsk_8.trinn_2019_2020.pdf Årsplan_norsk_9.trinn_2019-2020.pdf: Årsplan_norsk_10_trinn_2019_2020.pdf: Engels Årsplan musikk, 9.trinn 18/19 Periode - uke Hovedområde (K-06) Kompetansemål (K-06) Delmål/læringsmål (settes på ukeplan) Lærestoff Grunnl. ferdigheter Kommentar HØST HEL KLASSE vurderingskriteriene 3 uker for musikkfaget Avklare forventninger for året fra elev og lærer + satt deg inn i Gjennomgang av vurderings-kriterier og årsplan Årsplan musikk 2015 -2016 1.trinn Tid Tema Kompetansemål innhold Sanger, rim og regler 34 - 36 Musisere - bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder - delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser - delta i framføring med sang, samspill og dans -Vi synger sammen og lærer felles sange Årsplan i Kunst og håndverk 6. trinn 2018-2019. Årsplan i mat og helse 6.trinn 2018-2019 Årsplan Musikk 6. trinn 2018-201

Årsplan i kunst og håndverk for 5-7.trinn skoleåret 2017-2018 : Læreplan i musikk 7 årstrinn : Årsplan kroppsøving mellomtrinnet 2016-2017 : Årsplan 5-7 krle 2016-2017 A versjonen læreverk VIVO : Årsplan i naturfag 5.trinn 2016-2017 : Årsplan i norsk 5.klasse16-17 : Årsplan matematikk 5.trinn 16-17 : Årsplan samfunnsfag 5 til 7. Forslag til årsplan i musikk for trinn 5, utviklet av Borgeskolene i Fredrikstad. Kompetansemål Tema Metode/Litteratur Kartleggings-verktøy Å musisere: M12: Oppfatte og anvende puls, rytme, tempo, dynamikk, klang, melodi, form og enkel harmonikk i lytting og musisering Årsplan musikk 1. trinn M U S I K K E 1. Uke 33 34 35 36 37 38 39 40 H Ø S T F E R I 41 Tema Velkommen til skolen! Bli-kjent-sanger Vennskaps-sanger Velkommen ti ÅRSPLAN MUSIKK 9.TRINN SKOLEÅRET 2019 - 2020 PERIODE 1: UKE 34- UKE 51 KOMPETANSEMÅL: • Bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill på instrumenter • Gjenkjenne og benevne forskjellige instrumenter og ensembler innenfor ulike sjangere • Kjennetegn på måloppnåelse

 1. Årsplan i KRLE 3. trinn : Årsplan i kunst og handverk 3. trinn : Årsplan i matematikk 3. trinn : Årsplan i norsk 3. trinn : Vis alle.
 2. Musikk 10.trinn 20-21 : Årsplan norsk 10. 2020-2021 : Samfunnsfag 10. trinn 2020-21 : Årsplan KRLE 10. trinn 2020-2121 : Drevet av Moava | Lenker for lærere | Lenker for elever | Lenker for foreldre | Personvern og cookies.
 3. Årsplan i naturfag 7.trinn. Kroppsøving. Læreplan kroppsøving 5. trinn. Musikk. Læreplan musikk 5.-7. trinn. Kunst og Handverk. Fagplan i kunst og handverk 5.-7. trinn. Mat og Helse. Kontaktinformasjon. Besøks - og postadresse: Gol kommune Gamlevegen 4 3550 Gol Kommunenummer 3041
 4. 1 Årsplan i musikk for 3.trinn 2016-2017 Læreverk: Musikkisum 3 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen
 5. Forslag til årsplan 8. trinn_KL2020_Word; Forslag til årsplan 9. trinn_KL2020_PDF; Forslag til årsplan 9. trinn_KL2020_Word; Nye Kontekst (utgitt 2014) Bruker du Nye Kontekst, tidligere utgave av læreverket, i undervisningen? Da finner du forslag til trinnspesifikke årsplaner her. Merk at årsplanene følger KL 2006, revidert læreplan.
 6. Årsplan i naturfag på 8. trinn, Lærebok: Trigger 8 Grunnleggende ferdigheter: Muntlige ferdigheter i naturfag er å lytte, tale og samtale for å beskrive, dele og utvikle kunnskap med naturfaglig innhold som er knyttet til observasjoner og erfaringer. Det innebærer å bruke naturfaglige begreper for å formidle kunnskap, formulere spørsmål, argumenter og forklaringer

ÅRSPLAN MUSIKK 10.TRINN SKOLEÅRET 2018 - 2019 PERIODE 1: UKE 34- UKE 24 K O M P E T A N S E M Å L KOMPETANSEMÅL: • Bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill på instrumenter • Improvisere over et eksisterende musikalsk materiale som inspirasjon for egne komposisjone Matematikk 8-10 i Skolen fra Cappelen Damm - vår nye digitale tjeneste Vil du arbeide litt digitalt, ganske digitalt eller helt digitalt? Med Skolen fra Cappelen Damm er det opp til deg. Innholdet i tjenesten har en tydelig struktur med årsplan for det enkelte trinn Årsplan i musikk, 6. trinn.U ke 1 uketime 6.trinn.Bygger bl.a. på Cappelens musikkverk, «Musikkisum, 6.» Innhold: 35 Kartlegging av 36 klassens samlede. Årsplan Frakkagjerd ungdomsskole Årsplan 8.trinn 2018-19 FAG: Engelsk fordypning Uke Kompetansemål Emne Arbeidsmåte Læremidler Vurdering 36 Get started Muntlig Spill 37-42 -ta utgangspunkt i tekster som gjenspeiler kultur og samfunn i engelskspråklige land, og bruke digitale verktøy til å produser Gjennom en systematisk, individuell helsesamtale med alle på 8. trinn, vil skolehelsetjenesten lettere kunne oppdage psykiske vansker og utfordringer, herunder ungdom som er pårørende eller som har vært utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt, og vurdere hvem som trenger oppfølging i skolehelsetjenesten og/eller henvisning til fastlege, se kapittelet Vold, overgrep og omsorgssvikt og.

Flekkefjord ungdomsskole : Årsplane

Forslag til årsplan i musikk for trinn 7, utviklet av Borgeskolene i Fredrikstad. Kompetansemål Tema Metode/Litteratur Kartleggings-verktøy Å musisere: M12: Oppfatte og anvende puls, rytme, tempo, dynamikk, klang, melodi, form og enkel harmonikk i lytting og musisering MAL ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 3.TRINN 2014 MAL ÅRSPLAN I MUSIKK FOR 3.TRINN 2014/2015. Utarbeidet av: Lidunn Jakobsen. Læreverk: Vi har ikke læreverk i musikk. UKE TEMA Musisere og 34 danse 35 36 KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD Lære sosiale danser. Danse til ulike musikksjangrer. Lære sangleker. Kunne ulike sangleker. Kunne danse ulike. ÅRSPLAN Fag: Musikk Lærere: Eva Kristin Knutsen, Erlend Alm Lerstad og Odd Morten Skår 8. trinn 2016-2017 UKE EMNE KOMPETANSEMÅL K06 LÆRINGSMÅL MATERIELL 34-51 Gitar, piano og notelære gitaren heter rytme, melodi og B ruke m si k eng nn leme te , ymbo r for besifring og akkordprogresjoner i spill på instrumenter Pianoer/keyboarde

Østerås skole : Årsplane

 1. g:arsplan-for-faget-kroppsovingsvom-8-trinn arsplan-for-faget-kroppsoving-8-trinn
 2. Årsplaner 8. trinn. Årsplaner.
 3. Årsplan 8.trinn. Årsplan 2018-19. Årsplan 2018-2019 8.trinn. Drevet av Moava | Lenker for lærere | Lenker for elever | Lenker for foreldre | Personvern og cookies.
 4. Årsplan RLE 8 trinn 2012 - 2013.pdf : Halvårsplan i musikk 8 trinn vår 13 (Siste utkast).pdf : Årsplan norsk 8trinn, 12-13.pdf : Kunst og Håndverk 8. trinn våren 2013.pdf : Årsplan matematikk 8. trinn 2012-2013.pdf : HALVÅRSPLAN KROPPSØVING VÅR 2013 8 TRINN.pdf : Halvårsplan engelsk 8 trinn vår 2013.pd
 5. Årsplaner 8. trinn. Årsplaner. Årsplan i norsk 2018-2019 : Årsplan i matematikk 2018-201
 6. 2016-17 8 trinn abcd : Halvårsplan kroppsøving 8 2016 : Årsplan naturfag 2016 - 2017 8 trinn : Årsplan Samfunnsfag 2016-17 : Årsplan, norsk 8. trinn : Halvårsplan Kroppsøving Høst 8. trinn : Halvårsplan Fysisk aktivitet helse Høst 2016 8. trinn : Halvårsplan i musikk 8 trinn 201

Gyldendal Fagtid er vår nye videokanal, der du finner alt du trenger for å vurdere høstens læremidler. Forfattere og redaktører viser frem det nye innholdet og hvordan du kan bruke det. Du finner også innhold som kan benyttes i fellestiden til skolen Her har jeg lagt ut et opplegg til musikkundervisningen, som jeg kaller Komponere et bildespill med musikk. Målgruppen er elever på 5. - 7. trinn, og går ut på at elever lager en bildeserie som de enten komponerer musikk eller lager en lydmix til Fagplan musikk U.trinn.pdf : Halvårsplan 8.trinn fransk - 2014-2015.pdf : 8. trinn årsplan RLE.pdf : Årsplan for 8.trinn revidert utgave.pdf : Årsplan UTV.pdf : Årsplan Valgfag Medier og informasjon : ÅRSPLAN i kunst og håndverk.docx : Årsplan RLE.docx : ÅRSPLAN i norsk 14-15.docx : Årsplan for 10. trinn kunst og håndverk 2014-2015.pd Lokal læreplan musikk 8. trinn . Mat og Helse. Tysk. Årsplan i tysk 8. trinn. Årsplan i tysk 9. trinn. Årsplan i tysk 10. trinn. Kroppsøving. Læreplan kroppsøving ungdomstrinnet. ALF. Lokal læreplan i arbeidslivsfag 8. trinn. Lokal læreplan i arbeidslivsfag 9. trinn. Kontaktinformasjon. Besøks - og postadresse: Gol kommun

Kroppsøving årsplan 10. trinn : Årsplan i tysk, 10. trinn 2019 - 20 : Norsk arsplan2018-2019 : Engelsk årsplan 10. trinn : Arsplan i fransk 10.trinn : fysak arsplan 10. trinn 2018-19 Årsplan i FYSAK 10.trinn: 10. trinn årsplan musikk 18-1 8. TRINN: Forslag til fordeling av aktiviteter og timer Forslag til fordeling av timer og aktiviteter i årsplan, der faget er lagt parallet med for eksempel klassens time ( X ) i partall- og oddetallsuker Årsplan Store spørsmål 8. trinn Årsplanen følger lærebokas kapittelstruktur fordi kapitlene bygger på hverandre. Vi antyder ikke timetall, da de 153 timene i KRLE vil være ulikt fordelt på årstrinn fra skole til skole. Av 38 undervisningsuker regner vi med at ca. tre-fire uker går bort til andre arrangement, årsprøver m.m. O Årsplan i norsk fordypning 8. trinn : Årsplan kroppsøving 8. trinn : Årsplan musikk 8. trinn : Vis alle.

Elevene viser og utvikler kompetanse i musikk på 5., 6. og 7. trinn når de spiller, synger, utøver andre vokale uttrykk og danser. Videre viser og utvikler de kompetanse når de får anledning til å lage musikk, vise kreativitet og fantasi i skapende arbeid,. Musikk 7 trinn Læreplan i musikk (MUS1-01) - Udi . Etter 7. årstrinn Musisere Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . oppfatte og anvende puls, rytme, form, melodi, klang, dynamikk, tempo og enkel harmonikk i lytting og musisering; synge unisont og flerstemt i gruppe med vekt på intonasjon, klang og uttryk Her har jeg lagt ut et opplegg til musikkundervisningen, som jeg kaller. Renate Andreassen Frantzen. E-post: renate.frantzen@narvikskolen.no. Lærer. Espen Steinsvik. E-post: espen.steinsvik@narvikskolen.n

Årsplaner 1.-7. trinn - boler.osloskolen.n

 1. Norsk 8-10 i Skolen fra Cappelen Damm - vår nye digitale tjeneste Vil du arbeide litt digitalt, ganske digitalt eller helt digitalt? Med Skolen fra Cappelen Damm er det opp til deg. Innholdet i tjenesten har en tydelig struktur med årsplan for det enkelte trinn
 2. Her finner du årsplaner for 5. - 7. trinn ved Breivikbotn skole 2014/2015
 3. Transcript ÅRSPLAN i Musikk FOR 5.TRINN 2014/2015 ÅRSPLAN i Musikk FOR 5. TRINN 2014/2015. Utarbeidet av: Gjertrud B. Sund Læreverk: Musikkisum 5 UKE 34 35 36 37.
 4. Musikk etter 7. trinn. Musikk i samfunnet. Musikk etter 7. trinn. Filmmusikk og orkestermusikk Årsplan i musikk 4.trinn - 2013/2014 faglærer: merete samnøen mÅl (k06) tema arbeidsform vurdering a u g u s t s e p t e m b e r o k t Forslag til konkretisering av kompetansemål i musikk for trinn 4, utviklet av Borgeskolene i Fredriksta
 5. Årsplan «Musikk» 2019 - 2020 Årstrinn:1.trinn Lærere: Elisabet B. Langeland og Kirsten G. Varkøy Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Musisere-Bruke stemmen variert i ulike styrkegrader og tonehøyder Hele året Sanger knyttet til temae
 6. Forslag til årsplan Quest 2. trinn Everyday Practice - gjennom hele året . Periode Kapittel og tema Tverfaglig og flerfaglig arbeid Ord og uttrykk Læringsmål Vurdering August- septembe r om Kapittel 1: My School Folkehelse og livsmestring: Kunne fortelle noe skolen sin. Kunst & håndverk: Lag et fellesbilde som heter My School. Sit down
 7. ÅRSPLAN TEMA/FAG Musikk SKOLEÅR 2020 - 2021 TRINN 2. trinn LÆRERE Oddvar Nyborg UKE Periode KOMPETANSEMÅL (fra LK20 ) KJERNEELEMENTER FRA FAG for perioden TEMA VURDERING 8 VINTERFERIE 9 10 . Oslo kommune Utdanningsetaten Bøler skole 11 12 13 PÅSKEFERIE 14.

Årsplaner 2019-2020 (skolens) - Haugesund kommun

Fløysbonn, musikk 8. trinn. Title: Årsplan 2006/2007 Author: Inger Merete Benum Last modified by: sigdanck Created Date: 1/2/2008 6:45:00 AM Company: Oppegård kommune Other titles: Årsplan 2006/2007. Årsplan 7. trinn - 2018/19 Vårplan TID TEMA NATURFAG SAM. FAG KRLE K & H MUSIKK GYM NORSK MATTE ENGELSK Jan Uten mat og drikke. jobbe med følgende temaer: Klima og landskap/leve-måter Verdens urfolk Islam: Koranen, lover og regler, Islam i Norge og verden. Vi fortsetter oppsetningen musikkens historie, og gjennom denn 1 ÅRSPLAN I MUSIKK 5. - 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014 - 2015 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet - 2006 og vektlegger hva eleven 16 23 30 6 13 20 27 4 10 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 5.årig grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn og 5.-10.trinn 4.årig grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn og 5.-10.trinn Musikk, faglærerutdanning (2x15 dager) Obs. b-trinn Obs. u-trinn 5.årig grunnskolelærerutdanning 1. - 7. Årsplan Kristendom 2016 - 2017 Årstrinn: 8. årstrinn Lærere: Åsmund B. S. Gundersen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tids-punkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Bibel og åpenbaring Finne fram til sentrale skrifter i Bibelen og forklare forholdet mellom Det gaml

Karl Johnny Karlsen kontaktlærer 8B/ spesialped. Verneombud: Vis e-postadresse : Sølve Nilsen Kontaktlærer 8B: Vis e-postadresse Vis e-postadresse (Privat) : Bjarte Nygård Faglære ÅRSPLAN I MUSIKK 5. - 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013 - 2014 Lærer: Knut Brattfjord og Hege Skogly Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet - 2006 og vektlegger hva eleven

Koding på 4. trinn. Om musikktilbudet. Musikk på Majorstuen skole. Læringsstøtte. Biblioteket. Valgfag og språkfag. Valgfag. Fremmedspråk. Andre tilbud til elevene. Peik - Majorstuen og Skøyen skoles musikkorps. Rødhettene og Ulvene (kor Årsplan, matematikk 9.trinn 2020-2021 1 : Årsplan valgfag utvikling av produkter og tjenester 20-21 : Årsplan i kroppsøving 9.trinn 20-21 : Årsplan engelsk 9.trinn 20-21 : Årsplan tysk 9. 2020- 21 : Årsplan norsk 20-21 : Årsplan teknologi og design

Hjemmesiden for Vågsetra barne- og ungdomsskole. André Sætervik Lærer: Epost arb.: Mobil: 45266287 : Lisa Kalvø Lærer: Epost arb. 8 trinn 10. Gjere greie for teknologiske og samfunnsmessige endringar som følgje av den industrielle revolusjonen Berøres på 8 trinn 11. Presentere hovudtrekk ved historia og kulturen til samane frå midt på 1800 talet til i dag og konsekvensar av fornorskingspolitikken og samenes kamp for rettane sine 8., 9. eller 10.trinn

Årsplan i musikk: Årsplan i matte:arsplan-6_trinn_mattematikk-2016-2017. Årsplan i finsk:arsplan-for-faget-finsk-6-lk-2016-17. Årsplan i samfunnsfag:arsplan-6-trinn-samfunnsfag-2016-2017. Årsplan i gym og svømming: Stolt drevet av WordPress. This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website 8. lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk Vigen med musikk og bilder av Chr. Krogh Bjørnstjerne Bjørnson: aderen Veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse for standpunktvurdering etter 10. trinn . 1

Vågsbygd skole - Ski/akedag!

Video: Stranden skole : Årsplane

Skibotn skol

 1. Års- og vurderingsplan 8. trinn - Sal og scene Selsbakk skole Skape Hovedområdet omfatter prosessen fra ulike ideer til produksjon. Audiovisuelle og sceniske produksjoner kan omfatte musikk, dans, drama, bilde og fortellinger som bærende elementer
 2. g Dans Basistrening Orientering Hilse, presentere, 0-20, bestemt/ ubetsemt artikkel, verbet å være. Du og jeg. Min familie
 3. Fagplaner 8 trinn. Ingen tittel. Ingen tittel. Årsplan Spansk 2019-2020: Årsplan Samfunn 2019-2020: Årsplan Norsk 2019-2020: Årsplan Naturfag 2019-2020: Årsplan Musikk 2019-2020: Årsplan Matematikk 2019-2020: Årsplan K og H 2019-2020: Årsplan KRLE 2019-2020: Årsplan Engelsk 2019-2020
 4. Med 80-tallet kom musikkvideoene. Dette gav nye og uante muligheter for artistene. Nå skulle de ikke bare høres, men de skulle også sees. En eksplosjon av pastellfarger, kreppa hår, lekre barmfagre modell-artister preger i stor grad dette tiåret som også kan kalles synthesizernes tiår. Den nye sounden på 80-tallet var synthesizer-sounden
 5. Trinn: 8, 9, 10. Pris: 2000 kr ekskl. mva. 671. Om produktet. Lærernettstedet gir tilgang til hele Her har du også mulighet til å legge inn notater. I tillegg inneholder den forslag til årsplan, periodeplaner, kapittelprøver, fasit, leker og spill, samt kopioriginaler,.
 6. Hjemmeside for Lakselvbukt skole og barnehage. Arsplan kroppsoving 1-6 trinn 2018-2019 : Årsplan musikk 1-6, 2018-2019 : Årsplan matematikk 5.trinn 2017 - 201

Skibotn skole sin hjemmeside. Årsplaner 2016-2017. Læreplan i musikk 10 årstrinn : Årsplan i kunst og håndverk 8-10.trinn skoleåret 2016-201 Kroppsøving årsplan 10. trinn : Årsplan i tysk, 10. trinn 2019 - 20 : Krle årsplan2018-2019 : Norsk arsplan2018-2019 : Engelsk årsplan 10. trinn : Arsplan i fransk 10.trinn : fysak arsplan 10. trinn 2018-19 Årsplan i FYSAK 10.trinn: 10 samfunnsfag 2018/19 : 10. trinn årsplan musikk 18-1 Årsplan i KRLE. Læreverk «Horisonter 8», 8.trinn Kapitler i perioden Læringsmål Organisering/vurdering Kompetansemål Kapittel 1 Å undre seg, å tro, å tenk

Aktivitetskassen - Din verktøykasse for kroppsøving og fysisk aktivitet. En person starter fra hvert lag, runder en kjegle og løper tilbake og henter neste mann på laget Arsplan musikk 2 a) Arsplan norsk 2 trinn 2019-2020 (1) Arsplan matematikk 2 2019-2020 (1) Årsplan matematikk 2018-2019 : Årsplan engelsk 2018-19 : Årsplan naturfag og samfunnsfag 2018-2019 : Årsplan i norsk 2018-19 : Årsplan H&K 2018 19 : Drevet av Moav Matematikk.org: 8.-10.trinn Trenger du et utprøvd og velfungerende undervisningsopplegg eller ønsker du å få ideer for hva du kan gjøre med elevene dine innefor et spesifikt tema? Da er du på riktig sted! Søke opp i en database på over 400 undervisningsopplegg! Du velger selv trinn, hovedområde eller kompetansemål

Årsplan i musikk 10. trinn, 2019/2020 NB! Det kan skje endringer underveis UKE EMNE ARBEIDSMÅTE KOMPETANSEMÅL VURDERING 34 KOMPONERE Lage en låt i Soundtrap Elevene skal lage en låt i musikkprogrammet Soundtrap til Chromebook. Dette gjør de i grupper på 2-og-2. Det er viktig å m.. Version Download 1629 Total Views 712 Stock ∞ File Size 54.75 KB File Type Create Date august 9, 2018 Last Updated august 9, 2018 Last ned he ÅRSPLAN UTD.V. 8. TRINN 2018-19.docx. Organisasjonsnummer: 997 391 853. Kontonummer: 4202.37.1533 Årsplan i musikk Klasse: 1.-2. trinn Uke Kompetansemål Ferdighetsmål Lærestoff Organisering 34-39 Imitere rytmer og korte melodier i ulike tempi, takt- og tonearter. Delta i leker med variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser. Synge, komponere ved å eksperimentere med stemmen og delta i samspill o

Forslag til årsplaner i musikk for 5

 1. 7.trinn starter 08.30 og slutter 14.00 hver dag til annen beskjed blir gitt. 7a: Møter ved hallen 7b: Stiller opp i brannrekka utenfor hovedinngangen
 2. Version 1.0.0 Download 685 Total Views 619 Stock ∞ File Size 72.25 KB File Type Create Date oktober 23, 2015 Last Updated oktober 23, 2015 Last ned he
 3. Årsplan 8. trinn hausten 2019 veke 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 tverrfaglege demokrati og medborgarskap folkehelse og livsmeistrin
 4. Google Drive's trash is changing. Starting October 13, items will be automatically deleted forever after they've been in your trash for 30 days

Årsplan Publisert: 27.11.2019 Endret: 25.8.2020 Påmeldinger viser oversikt over når påmeldinger sendes ut, når fristene er og når elevlistene sendes ut Års- og vurderingsplan 8. 9. og 10 trinn - Sal og scene Selsbakk skole Skape Hovedområdet omfatter prosessen fra ulike ideer til produksjon. Audiovisuelle og sceniske produksjoner kan omfatte musikk, dans, drama, bilde og fortellinger som bærende elementer Årsplan i engelsk Trinn 8 Skoleåret 2017-2018 Haumyrheia skole Postadresse Telefon E-postadresse 38 05 86 60 haumyrheia.skole@kristiansand.kommune.no Haumyrheia skole Haumyrveien 39 Foretaksregisteret 4637 Kristiansand NO963296746 Uke 4-7 (Vinter- ferie uke 8) forstå og bruke ulike uttryk Årsplan for skoleåret 2019/ 2020 Skoleåret 2019/ 20 består 1. trinn av 51 elever fordelt på 3 klasser med hver sin kontaktlærer: Klasse 1A: Nina Sanne Rotegård / Ojala Saghir Shamsi Klasse 1B: Kristin Hillestad Steira Klasse 1C: Kaja Meli Herseth Ressurslærer på trinnet: Kristian Grinden Hartford vikar for Sonja Wiquis

Ersfjordbotn skole : 3

Trinn 1 - 2030; Trinn 2 - 2029; Trinn 3 - 2028; Trinn 4 - 2027; Trinn 5 - 2026; Trinn 6 - 2025; Trinn 7 - 2024; Trinn 8 - 2023; Trinn 9 - 2022; Trinn 10 - 2021; Skole-hjem . Info; 1. klasse 2020/2021; Planer; Handlingsplan mot mobbing; Plan hjem-skolesamarbeid; Regler og rutiner; Branninnstruks; BTI - Stafettloggen; Digital fraværsføring og. Årsplan i musikk, 9. trinn 2009 - 2010. Faglærere:Lars-Kristian Holøs Pettersen Uke Tema Læremidler Kunnskapsmål Arbeidsmetoder Vurdering 34-39 Gjøre seg kjent med boka og de rytmiske musikkformenes opprinnelse og fram til og med rock `n roll og Beatles Lærebok diskutere særtrekk ved rytmisk musikk() og gjøre rede for egn Uke 8 Uke 9 Uke 10 Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 16 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Uke 25 Sortering, Telling, Tallene 1-10, Begrepene(form, farge, antall, plass, retning), butikk Årsplan 1. trinn Skoleåret 2020-2021 HØST, bær, sansene, årstid, høsttegn, vind BLI Eventyrlig musikk JUL tradisjon VINTER. Tromstun skole er en ungdomsskole i Tromsø kommune med over 400 elever, fordelt på 17 klasser. Skolen ligger i Tromsdal

Høknes ungdomsskole : Trinn 1

4. trinn Velg kapittel 1 1 Oppfinnelser 2 2 Tid 3 3 Tall 4 4 Kongelige 5 5 Ung - gammel 6 6 Mat 7 7 Filosofi 8 8 Kjærlighet 9 9 Musikk 10 10 Liv og død 11 11 Mot 12 12 Til eventyrlan Årsplan musikk, 9.trinn 19/20 (endringer kan forekomme) Periode - uke Hovedområde (K-06) Kompetansemål (K-06) Delmål/læringsmål (settes på ukeplan) Lærestoff Grunnl. ferdigheter Kommentar HØST HEL KLASSE vurderingskriteriene 3 uker Avklare forventninger for året fra elev og lærer + Gjennomgang av vurderings-kriterier og årsplan 2. trinn Velg kapittel 1 1 Skolen 2 2 Sansene 3 3 Kjæledyr 4 4 Følelser 5 5 Bukker og prinsesser 6 6 Være sammen 7 7 Årstider 8 8 God natt 9 9 Meninger 10 10 Store dager 11 11 På biblioteket 12 12 Mysteriet løses. Øv på skriving.

Læringsplan for 9

Lokale læreplaner 5

Naturfag for 10.trinn - kompetansemål og årsplan Nedenfor gis det en oversikt over hvilke kompetansemål (for 8.-10. trinn) som er dekket i hvert av kapitlene i Nova 10, og hvilke hovedområder de tilhører. Kompetansemålene er ifølge den reviderte læreplanen i naturfag fra 2013 Årsplan naturfag 8 trinn. Naturfag årsplan. Vedlagt ligger årsplan for naturfag 8. trinn, skoleår 2012/13 Årsplan naturfag og samfunnsfag 1.trinn 2015/2016 Uke/Tema August Uke 34 - 36 VEI September Uke 36 - 39 FAMILIER Læreplanmål «Etter 2. trinn» lage ei oversikt over normer som regulerer forholdet mellom menneske, og forklare konsekvensar ved å bryte normene samtale om variasjonar i.

8B til topps i turneringPlaner etc | Kulturskolen TromsøVassøy Skole - Uke 48 og 49

Forslag til treårsløp Gyldenda

ÅRSPLAN 1. trinn PERIODE MATEMATIKK NORSK ENGELSK NATURFAG SAMF.FAG RLE Kroppsøving Kunst - og håndverk Musikk Sosiale mål IKT ÅRS- HJUL Minisamtaler 8. 9. Aktiv Vennskaps-dag 13.09 og 20.09 Foreldremøte 21.09.Aktiv for andre 34-36 Se periodeplanene Årstider Ny på skolen Klassemiljø Vennskap Skolens regler Klasseregler Etikk og filosof Årsplan KRLE Trinn 9 Årsplan i KRLE 9. trinn Show/Hide: Kolonne ukenummer Kolonne detaljer Kolonne kompetansemål Kolonne mål Beskrivelse Detaljer File Årsplan skolesvømming på 5-7. trinn for skoleåret 2011/-12 Mål: 1. Eleven skal kunne utføre en rekke svømmearter som krål, ryggkrål, brystsvømming, elementær ryggsvømming og sidesvømming. I tillegg skal eleven kunne utføre svømmeteknikker under vann. 2 Årsplan 8-10 trinn 2014-2015 ÅRSPLAN 8. TRINN SKOLEÅRET 2014- 2015. Farsund Kristne Grunnskole. KUNST OG HÅNDVERK. Fag Lærer Per Verås. Faget er delt inn i hovedområdene visuell kommunikasjon, design, kunst og arkitektur ÅRSPLAN I NORSK FOR 6. TRINN, 2018-19 Lærer: Asbjørn Tunold Læreverk: Kaleido, Cappelen Damm Elevbøkene er lagt opp slik at man jobber med Grunnbok A i høsthalvåret og Grunnbok B i vårhalvåret. Tekstboka inneholder tekster til begge grunnbøkene og følger derfor med elevene gjennom hele skoleåret

Kunst og håndverk 8

Matematikk 8-10 fra Cappelen Damm Cappelen Damm Undervisnin

ÅRSPLAN 2018-2019 FAG: Naturfag TRINN: 8. karboksylsyrer og noen vanlige karbohydrater Grunnleggjande dugleikar er «innbakte» i kompetanse måla Muntlige ferdigheter i naturfag er å lytte, tale og samtale for å beskrive, dele og utvikle kunnskap med naturfaglig innhold som er knyttet til observasjoner og erfaringer Årsplan GYM 2.klasse 19 20 : Årsplan matematikk 2. klasse 19 20 : Årsplan KRLE 2.klasse 19 20 : Årsplan Kunst og håndverk 2. klasse 19 20 : Årsplan norsk 2. klasse 19 20 : Årsplan musikk 2.klasse 19 20 : Årsplan Naturfag og Samfunnsfag 2.klasse 19 20 : Årsplan engelsk 2.klasse 19 2 Title: ��Microsoft Word - �rsplan musikk 9. trinn. 2019-2020.docx Created Date: 8/20/2019 9:12:22 P

Årsplan i musikk, 6

Årsplan 3. trinn Skoleåret 2020-2021 Vennskap og skolemiljø Vennskap og skolemiljø. Norsk Matte Engelsk Naturfag Samf KRØ Krle Musikk Kunst og håndverk Uke 7 Å skrive fortellinger/ Tverrfaglig Uteaktiviteter Tverrfaglig prosjekt bærekraftig samfunn Tverrfaglig prosjekt bærekraftig utvikling Uke 8 Å skrive fortellinger. Uke 8 Uke 9 Uke 10 Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 16 Uke 17 Tekster som påvirker - reklame. Filosofisk samtale Bilder i ord Å være/hvere Uke 18 Årsplan 7. trinn Skoleåret 2020-2021 Arbeid med søm og tekstil. Sy bærenett. Idrettsaktivitet Fotball Kokkekamp Arbeid med søm og tekstil. Sy bærenett. Mangfold i naturen Supper. Være. ÅRSPLAN SAMFUNNSFAG FOR 7. TRINN 2017-2018 Periode Tema Kompetansemål Delmål Læreverk/ læremiddel Uke 34-37 Utforskeren Nettvett - finne og trekkje ut samfunnsfagleg informasjon ved søk i digitale kjelder, vurder

Helsesamtale 8. trinn: Alle ungdomsskoleelever bør få ..

Norsk Matte Engelsk Naturfag Samf KRØ M&H Musikk Merknad Uke 34 Koordinatsystemet Uke 35 Uke 36 Uke Uke 46 Uke 47 Uke 48 Uke 49 Uke 50 Uke 51 Uke 52 Uke 53 Uke 1 Uke 2 Terminslutt 15.1 Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 Uke 8 Uke 9 Uke 10 reserleser, KSK Uke 11 Uke 12 Gutter og jenter Uke 13 Uke 14 Uke Årsplan 4. trinn Skoleåret 2020-2021.

 • Mest populære navn 2000.
 • Yahoo kontakt mail.
 • Radio p5 stavanger.
 • Eksfoliering produkter.
 • Samsung ue65ks9005xxe.
 • Sammen råd og karriere.
 • Cirque de soleil europe 2017.
 • Bowers and wilkins zeppelin air setup.
 • Rehorik geschenkkorb.
 • Oljedirektoratet oslo.
 • Bryan cranston filme 2017.
 • Percocet.
 • Oelbestellung.de tagespreis.
 • Ü30 party baden württemberg termine.
 • Adhd voksne.
 • Crohns sykdom alkohol.
 • Sommershow kragerø.
 • Morrissey tour 2018 europe.
 • Valgfag på videregående.
 • Verdensrekord t skjorter.
 • Meine stadt niesky.
 • Italienske lamper århus.
 • Pio sindelfingen preise.
 • Primo tours ligaen tabell.
 • Bremen vier was läuft gerade.
 • Spekter frivillig.
 • Demokratiutvikling i norge problemstilling.
 • Handicapbevis golf.
 • Darmpilz natürlich behandeln.
 • Polisen stockholm twitter.
 • Atlantic hotel bremerhaven.
 • Catwoman jocelyn.
 • Gagfah invest gmbh & co kg essen.
 • Thule takstativ deler.
 • Indre og ytre årsaker til fattigdom.
 • Mediengruppe münchner merkur.
 • Hvor mange døde i dresden.
 • Brystkreft prognose stadium 3.
 • Eksfoliering produkter.
 • High hopes pink floyd.
 • Pfählen mit bambus.