Home

Spekter frivillig

REGISTRER DEG SOM FRIVILLIG HER! Registrer i løpet av våren hvis du ønsker å hjelpe oss på Spekter 2018. Som frivillig vil du være med på å skape noe stort, vakkert og unikt. Du vil få et innblikk i prosessen bak festivalen, du blir kjent med masse nye mennesker og du får vært en del av tidenes miljø - Spekter slutter seg i hovedsak til endringene regjeringen foreslår i forskrift om Nasjonalt vaksineprogram for å sikre en rask og effektiv vaksinering av befolkning mot Covid-19. Private sykehus og apotek kan gi betydelige bidrag i vaksineringen, og det burde kommet bedre frem i høringsnotatet, sier Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk i Spekter Om frivillig.no. Frivillig.no drives av de frivillige organisasjonene selv gjennom Frivillighet Norge, og er støttet av Helse- og omsorgsdepartementet, Kulturdepartementet, Oslo Kommune, Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen DNB Samleside for frivillige oppdrag fra over 1300 organisasjoner i hele landet! Finn frivillig oppdrag · Informasjon og tips · Kontakt oss · Finn flere frivillig å oppfylle kravene i hovedavtalens § 5, vil Spekter ikke ha innvendinger mot at disse forbund/foreninger er til stede i forhandlingene om de sosiale bestemmelsene. Forbund som har sentral forbundsvis avtaledel i overenskomstområde 10 Helseforetak regulerer tilsvarende forhold i en sentral avtale med Spekter. 2. De lokale forhandlingen

Spekter er delt i til sammen 13 overenskomstområder (se områdeinndeling) og det forhandles i hvert enkelt område.Det største området er område 10, spesialisthelsetjenesten. I første fase forhandles det om generelle bestemmelser (A-delen av oppgjøret) før områdeforhandlingene (B-delene) settes i gang You need to enable JavaScript to run this app Spekter område 10 Protokoll A2 YS 27.10.2020 (pdf) Spekter område 13 Protokoll A2 YS 27.10.2020 (pdf) B-delsforhandlinger Det skal ikke gjennomføres lokale forhandlinger (B-delsforhandlinger) i 2020 Spekter er et ikke-anonymt verktøy for lærere, som brukes til å avdekke mobbing og kartlegge læringsmiljøet i en skoleklasse. Spekter tilbys både digitalt og i papirversjon

Meny Spekter mener Publikasjoner Fakta Tariffavtaler Avtaler og ordninger Temaoversikt spekter.no> Fjernet all ufrivillig deltid Fjernet all ufrivillig deltid Den nye arbeidsplanen ved renholdsavdelingen på Voss har vært en suksess, og har ført til at flere har fått økt stillingene sine i tråd med egne ønsker, konstaterer Astrid Andersen, Laila Horvei og Unni Halvorsen Følgeevalueringen viser at Frivillig.no i løpet av kampanjeperioden har blitt en plattform som rekrutterer et bredt spekter frivillige. Bruk av Frivillig.no gjør det lettere å nå unge mennesker, studenter og personer med minoritetsbakgrunn Foreningen Spekteret er en brukerforening som arbeider for å styrke voksne med Asperger syndrom / autisme sine interesser. Dette gjør vi ved å skape ulike former for sosiale felleskap og jobbe sosialpolitisk. Alle som er medlem og som har lyst til å engasjere seg er velkommen til å være med i vår felles kamp for å styrke sak en.Det er frivillig å om en ønsker å engasjere seg

Frivillig - Spekterfestiva

spekter.n

Frivillig.no bidrar til å gjøre frivilligheten tilgjengelig for flere, og organisasjonene forteller at Et av de viktigste grepene for inkludering en organisasjon kan ta, er å åpne opp for flere frivillige ved å rekruttere bredt og gjennom flere kanaler Fredrikstad tingrett avviste enstemmig søksmålet mot de fire sykepleierne. - Det er gledelig at retten har tatt NSFs påstand til følge og avvist hele saken, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen Bli frivillig Vi ønsker flere frivillige ved sentralen og her kan du melde din interesse. På frivilligsentralen driver vi med et bredt spekter av aktiviteter. Aktivitetene avhenger i stor grad av frivilliges tilstedeværelse og hjelp. Tar du kontakt med oss,. YS er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon. Vi organiserer ansatte i hele arbeidslivet

Spekter Helse: Felles uttalelse fra hovedorganisasjonene og Spekter vedrørende organisering av arbeidet i sykehusene og Deltas presiseringer til fellesuttalelsen Om arbeidsgiver vil bruke overtid utover det, slik avtalene gir anledning til, skal dette være frivillig og det skal inngås individuelt samtykke fra den enkelte vil Spekter ikke ha innvendinger mot at disse forbund/foreninger er tilstede i forhandlingene om de sosiale bestemmelsene. Forbund som har sentral forbundsvis avtaledel i overenskomstområde 10 Helseforetak regulerer tilsvarende forhold i en sentral avtale med Spekter Spekter-toppen går på den smellen privilegerte mennesker som henne pleier å gå på. GJESTEKOMMENTAR: Damene på toppen i Spekter og NHO må ta med seg Erna på venninnetur og se på hvorfor noen kan velge spa og shopping, mens andre tar sin tredje jobbehelg på rad

Vinden river i håret og lukten av sjø svever gjennom luften på Snarøya i Oslo. Egentlig skulle økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe sittet på universitetskontoret nå, med stabler av papirer og bøker rundt seg Overenskomst Spekter Helse Tariffperiode 1.5.2018. til 30.4.2020 Overenskomst FO - Spekter Helse 2018-2020 3. 4 Forord Til medlemmer og tillitsvalgte i FO bedriftene om å inngå slik frivillig avtale mellom lærebedrift og lærling om forlenget læretid slik at ny prøve kan avlegges

Vi trenger deg som frivillig, og hvis du har lyst, kan du helt sikkert bidra med noe. Sammen finner vi noe som passer for deg, og noe du har lyst til å være med på. Smått eller stort. Ofte eller en sjelden gang. Trykk på knappen under, eller stikk innom oss i Kvitsøygate 3, så tar vi en prat over en kopp kaffe En frivillig organisasjon kan være forening, lag, stiftelse, ideelt aksjeselskap, forbund, nettverk eller en paraplyorganisasjon. Klassifisering av frivillig sektor De frivillige organisasjonene er delt opp i ulike kategorier etter den internasjonale ICNPOstandarden.Et viktig og grunnleggende element ved alle frivillige organisasjoner er at deres aktiviteter springer ut av et formål I tariffområdene Spekter og KS må bruk av forskjøvet arbeidstid avtales og kan ikke pålegges. Kompensasjon for forskjøvet arbeidstid Dersom arbeidsgiver ber deg om å utføre arbeid på en annen tid enn det som følger av turnusplanen, har du rett til kompensasjon for forskjøvet arbeidstid

Foreningen Spekteret - frivillig

Frivillig.n

 1. imumslønnen. Hvilken lønn har jeg krav på ved ansettelse? Hvilke lønnselementene består lønnen av etter overenskomsten?. Hvordan foregår lønnsforhandlingene i helseforetakene? Rett til årlig lønnssamtale. Jeg.
 2. Tariffavtalen inngås skriftlig mellom en arbeidstakerorganisasjon og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverorganisasjon.. Tariffavtalen består oftest av en hovedavtale og en eller flere overenskomster. Overenskomstene kalles også landsoverenskomster eller hovedtariffavtaler når de omfatter mange virksomheter, eller bare tariffavtaler når de bare omfatter en eller noen få virksomheter
 3. Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor bedre rammevilkår. Frivillighet Norge taler på vegne av frivillig sektor i overordnede frivillighetspolitiske spørsmål. Kontaktperson er Bjørn Lindstad bjorn@frivillighetnorge.n
 4. Søker frivillige artister til julekalender. Et utklipp av en notis i Budstikka skaper furore på Facebook blant landets artister. I den nesten virale posten, kan vi lese at Kultur og samarbeid i Bærum kommune «planlegger å spre glede i førjulstiden» og søker i den anledning etter artister som «hver for seg og på frivillig basis vil være en luke i julekalenderen»
 5. Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor bedre rammevilkår
 6. Spekter er en rusfri festival på Kalvøya i Bærum kommune for ungdom og unge voksne mellom 13-30 år. Festivalen ble arrangert for første gang i 2016 og samlet rundt 1500 personer. I år arrangeres Spekter fra 7. - 12. august og vil samle 2000 ungdommer fra Norge og Europa
 7. Spekter mener utvalget i større grad burde rette oppmerksomheten mot den frivillige deltiden. For å møte fremtidens arbeidskraftsbehov er det nødvendig å redusere andelen som arbeider deltid. I følge SSBs arbeidskraftsundersøkelse er 91 prosent av deltiden frivillig. Spekter har i samarbeid me

Her finner du nyheter, oppdaterte tall, informasjon og råd om koronaviruset. Har du spørsmål du ikke får besvart her kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015 Bli frivillig. På frivilligsentralen driver vi med et bredt spekter av aktiviteter. Aktivitetene avhenger i stor grad av frivilliges tilstedeværelse og hjelp. Det er viktig for oss at du trives med det du gjør som frivillig - uansett interesser. Fyll ut skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt. Spørreskjema: Bli frivillig

Bli frivillig Vi ønsker flere frivillige ved sentralen og her kan du melde din interesse. På Frivilligsentralen driver vi med et bredt spekter av aktiviteter. Aktivitetene avhenger i stor grad av frivilliges tilstedeværelse og hjelp. Tar du kontakt med oss,. Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS..

Arbeidsgiverforeningen Spekter ble etablert i 1993. Spekter er i dag en av Norges ledende arbeidsgiverforeninger med virksomheter som til sammen har omlag 190.000 ansatte. Spekter har høy organisering innenfor viktige samfunnsområder som transport/logistikk, helse og kultur Administrerende direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten, sier i en pressemelding at hun setter pris på Riksmeklerens initiativ, men at meklingen dessverre ikke førte fram. Frivillig mekling - Det er jeg som har oppfordret partene til å møtes til frivillig mekling Unios vedtaksføre organer, på vegne av forbundene, og styret i Spekter skal ha fullmakt til å godkjenne et forhandlingsresultat eller et meglingsforslag innenfor det enkelte overenskomstområde. Merknad: Det skal ved mellomoppgjøret 2019 forhandles om tilpasninger i overenskomstene som følge av eventuell implementering av ny offentlig tjenestepensjon

 1. Spekter Tariff Fagforbunde
 2. Spekter
 3. Følg med på lønnsoppgjøret 202
 4. Spekter - kartleggingsverktøy - Filmer, bøker og verktøy
 5. Fjernet all ufrivillig deltid - Spekter
 6. Rekrutterer et bredt spekter frivillige

Medlemskap - Foreningen Spektere

 1. Frivillig på Spekter
 2. Frivilligregistrering - Spekterfestiva
 3. Log in - KFUK-KFU
 4. Spekterfestival 2018 - Spekterfestiva
Rødt vil ha omkamp om etterlønn til avgått helsetoppFretex tilbyr et stort spekter av varer og tjenesterNorske ungdommer okkupanter i Pole – NRK Norge – Oversiktturervoksne — Stavanger Turistforening
 • Vaktlar ute på vintern.
 • Lyngørporten bokhotellet.
 • Viltkamera prisjakt.
 • Smigrer kryssord.
 • Åpen bok prosjekt.
 • Elvis presley songs.
 • Standesamt hamm online termin.
 • Wohnung walsum overbruch.
 • Boda de maria valverde.
 • Reise fra katt.
 • Geilo interiør og design.
 • Road to winter classics.
 • Tolltariff koder.
 • Spinning instruktør uddannelse.
 • Haakon von norwegen ausbildung.
 • Birmingham in english.
 • Rasisme i verden i dag.
 • Ukeplan mal excel.
 • Nagelform squoval.
 • Polizeinachrichten vechta.
 • Høylandsfe skinn.
 • Coop vegan.
 • Fryst kyllingfilet utgått på dato.
 • Duomo di lucca pianta.
 • Tvangsekteskap barn.
 • Fjell i alberta kryssord.
 • Fisk stjernetegn.
 • Freizeittreff berlin ü50.
 • Buddhistisk musikk wikipedia.
 • Feste tråder hekling.
 • Tanzschule wiesbaden hip hop.
 • Sims 4 gemälde verkaufen.
 • Hjemmelaget snickers iskake.
 • Grundrechte menschenrechte.
 • Legekontoret i eikelandsosen.
 • Tom hanks 2018.
 • Legemliggjorde kryssord.
 • Jamaican kultur.
 • Rhododendron lave sorter.
 • Hafjell program påske.
 • Kiwi søtpotet fries.