Home

Verdensarv riksantikvaren

Verdensarv. Vestnorsk fjordlandskap. Riksantikvaren. Om Vestnorsk fjordlandskap. De to spektakulære fjordområdene ligger 120 km fra hverandre og er eksempler på klassiske fjordlanskap i geologisk betydning. De viser utviklingen av landskapet fra siste istid og frem til i dag Riksantikvaren mener forskriften kan slå svært uheldig ut for fuglevokterne tilknyttet Vegaøyan verdensarv, siden flere av disse har bostedsadresse utenfor Vega kommune. Den enkelte kommune har anledning til å lempe på kravene

Unescos verdensarvliste 2019 Riksantikvaren deler ut millioner til norske verdensarv-steder. Rjukan-Notodden industriarv, Bergstaden Røros og Bryggen i Bergen får mest når Riksantikvaren deler ut penger til Norske verdensarv-steder fra statsbudsjettet Norges Verdensarv er en organisasjon som består av alle de 7 stedene og 4 norske punktene på Struves meridianbue som er innskrevet på UNESCOs Liste for kultur -og naturarv. De første stedene i Norge som fikk denne statusen var Bryggen i Bergen og Urne Vegaøyan ligger på Helgelandskysten i Nordland. I området har det vært drevet fiske og fangst de siste 10 000 årene. Etterhvert som de første øyene ble bosatt formet det karakteristiske landskapet seg i samspill med fiskerbonden og en ugjestmild, men rik natur Kulturmiljø som verdensarv. Riksantikvaren arbeider med kulturmiljø som inngår på UNESCOs liste over kulturarven i verda. Sjå sidene våre om UNESCO og Noregs verdsarv her. Freda kulturmiljø. Omgrepet kulturmiljø kom inn i kulturminnelova i 1992 Riksantikvaren har påklaget vedtaket i Fiskeridirektoratet som ga tillatelse til oppdrett i verdensarvområdet. Fredag 29. mai 2020 ble det klart at alt arbeid ved Rørskjæran stoppes mens klagebehandlingen pågår

Nå kan man søke Riksantikvaren om tilskudd til bevaringen av kulturhistorisk viktige kirkebygg. Tilskudd i denne utlysningsrunden kan gis til klimaskallsikring og tiltak på elektriske anlegg, og gjelder kirker fra 1850 og eldre Seksjon for internasjonalt samarbeid og verdensarv (SIV) 982 28 707: atle.omland@ra.no: Audun Skeidsvoll: Assisterende riksantikvar: Riksantikvaren: potmottak@ra.no: Bård Langvandslien: Seniorrådgiver: Kulturminneavdelingen: Seksjon for rådgivning og tilskudd (KRT) 982 02 785: bard.langvandslien@ra.no: Beate Strøm: Seniorrådgiver. Verdensarvkonvensjonen. Verdensarvkonvensjonen (konvensjonen om beskyttelse av verdens kultur- og naturarv) er rammeverket for begrepet verdensarv, og har som formål å få land til å forplikte seg til å ivareta og beskytte steder av særlig stor kultur- eller naturmessig betydning gjennom å undertegne konvensjonen.Det første utkastet til denne konvensjonen ble presentert på FN.

Vestnorsk fjordlandskap - Riksantikvaren

 1. Verdensarv. Urnes stavkirke. Riksantikvaren. Stavkirken. Stavkirkene ble bygget med den mest avanserte byggeteknikken for trekonstruksjoner som fantes i Nord-Europa fra steinalderen til middelalderen. Trolig har det totalt blitt bygget ca 1300 stavkirker. Bare noen få er bevart,.
 2. VERDENSARV I NEPAL Riksantikvaren bygger opp verdensarven i Nepal. Jobber med lokale ingeniører og arkitekter. Terje Planke (nærmest) fra Norsk Folkemuseum holder kurs for håndverkere, arkitekter og ingeniører fra Nepal og Bhutan som skal restaurere bl.a. gamle palasser som ble skadet i jorskjelvet som rammet Nepal tidligere i år
 3. ert til Verdensarvkomitéens møte i Bonn, som avholdes fra 28. juni til 8. juli 2015.De åtte oppføringene er fordelt på åtte ulike fylker og 19 kommuner. Én kommune, Alta.

Riksantikvaren mener forskriften kan slå svært uheldig ut for fuglevokterne tilknyttet Vegaøyan verdensarv. Flere av disse har bostedsadresse utenfor Vega kommune. Vega er kjent som et av. Vegaøyan er et åpent kulturlandskap med mer enn 6.500 øyer, holmer og skjær. Fiskere og jegere har drevet med fiske og fangst i området i mer enn 10.000 år. Da de lave øyene rundt hovedøya Vega ble tatt i bruk for rundt 1500 år siden, var det først som utvær - fangststasjoner for fiske, jakt og san

Riksantikvaren bygger opp verdensarven i Nepal - Tu

På Vega arrangerte Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv møte der Helgeland Museum deltok og hvor bygningsvernkonsulent Øyvind Svenning orienterte om bygningsvernarbeidet lokalt. Riksantikvaren finansierer via Nordland fylkeskommune en halv stilling som bygningsvernkonsulent som skal følge opp bygningsvernarbeidet og tiltakshavere i Vegaøyan Riksantikvaren har en rekke argumenter mot planen om et tunnelinnslag i nærheten av Kjøttbasaren, enten det er i Finnegårdsgaten eller Vetrlidsallmenningen. — Her har vi de tykkeste kulturlagene igjen fra middelalderen, og vi regner med at en utgraving av dem alene vil koste 50- 100 millioner kroner Da de første menneskene kom ut til Vega i sine skinnbåter for 10 000 - 11 000 år siden, stakk bare tre bratte fjelltopper opp fra havet. Her, langt ute i havet, etablerte de fangststasjoner rundt på de bratte øyene og med Åsgarden lengst mot vest som hovedbosetting. Vega var et av de første isfrie Verdensarv i Norge . Norge har åtte steder på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv: Bryggen i Bergen (1979) Urnes stavkirke (1979) Røros bergstad og Circumferensen (1980 og utvidet i 2010) Du finner mer informasjon om den norske verdensarven på nettsidene til Riksantikvaren. Fiskeværet Muddvær ligger 17 nautiske mil sør for Vega. Som egg- og dunvær har øya fremdeles stor aktivitet med fire-fem ærfuglvoktere. I skriftlige kilder er Muddvær nevnt som en av gårdene som hadde bosetting før 1600-tallet. Bosettingen har variert mellom seks og åtte familier med 35-48 persone

Riksantikvaren bekymret for verdensarven på Vegaøyan

Kilvær ligger nord for Vega, på høyde med Skogsholmen. Været består av 50-60 øyer, holmer og skjær. Hovedøya er lav og langstrakt, og bebyggelsen ligger på ryggen på øya. Hurtigbåten mellom Sandnessjøen og Kirkøy har anløp på signal. Det er ingen overnattings- eller spisesteder på øya Os kommune søkte om støtte til tre prosjekter innen verdensarven, og Riksantikvaren har innvilga alle tre prosjekter. Kr 300 000,- til verneverdige bygg i Narjordet. Det er tredje året vi får tilskuddsmidler her, og pengene fordeles etter søknad nå i vår. Pengene går til istandsetting og vedlikeholdsarbeider der antikvariske løsninger fører til merkostnader. Gruvåsen har fått. Vår verdensarv er fortellingen om hvordan vannet fra Møsvatn og fossefall i dagens Tinn og Notodden kommune ble gjort om til elektrisk energi. Europas og verdens største vannkraftverk ble bygd her, og ga grunnlaget for den andre industrielle revolusjon. samt en koordinator på fylkesnivå som er bindeleddet mot Riksantikvaren Bergstaden med sin unike trehusbebyggelse har vært verdensarv siden 1980. Circumferensen Kongen gav i 1646 kobberverket enerett på ressursene i et område rundt den første gruva - Circumferensen

Verdensarv i endring. I år er det 40 år siden bergstaden ble innskrevet som verdensarv, Utstillingen har blitt muliggjort med støtte fra Riksantikvaren, og med god hjelp av verdensarvkommunene i arbeidet med utvalg av bilder og lokaliseringen av fotografenes ståsteder. Du er her: Forside Riksantikvaren mener at det er en feil i saksbehandlingen at Fiskeridirektoratet som sektormyndighet med ansvar for verdensarv i sitt vedtak ikke har tatt hensyn til verdensarvverdiene, og at saken dermed ikke er tilstrekkelig opplyst, jf. Fvl. § 17 Norges verdensarv. Verdsarva i Noreg består av 7 einskilde stadar. I tillegg kjem fire punkt på Struves Meridianbue. Ein av stadane - Vestnorsk Fjordlandskap, omfattar areal som inkluderer tre fylker og seks kommunar. Dei fyrste norske stadane som ble innskrive på lista var Bryggen i Bergen og Urnes stavkyrkje, begge i 1979 Hva er Verdensarv? Arv er noe som vi overtar etter de som har levd før oss og som vi skal overlate til neste generasjon. Kulturarv, så vel som naturarv er uerstattelige kilder til kunnskap, glede og inspirasjon for alle mennesker og er våre viktigste referansepunkt i forhold til hvem vi er og hvor vi kommer fra Riksantikvaren har ansvar for tilskudd som er knyttet til bevaringsprogrammet for verdensarvstedene og skal medvirke til å sikre og sette i stand disse. Bryggen ble nominert til verdensarvsted i 1979, og er med sine dype, organiske kulturlag og bygningsmassen fra 1702, et komplekst, sårbart og unikt kulturminne

Riksantikvaren deler ut millioner til norske verdensarv

Holme besøkte som kjent Notodden og Rjukan en rekke ganger i forbindelse med verdensarv-saken før og etter selve utnevnelsen i i 2015. Holme omtales som den Riksantikvaren som fikk teknisk-industrielle kulturminner inn på det norske kulturminnekartet - og da med verdensarven Notodden-Rjukan som spydspiss Riksantikvaren og Direktoratet for Naturforvaltning har faglig ansvar i henhold til respektive lovverk. Det blir imidlertid også understreket at ansvaret for verdensarv er sektorovergripende, det vil si at ansvar faller inn i mange departements arbeidsområder Verdensarv » 7 unike treff Vegaøyan Verdensarv Stiftelsen. Nes, 8980 Vega. 75 03 55 03. Mer info Mer info · Hjemmeside · Kart · Avdelinger · Del av Nordland Fylkeskommune. Riksantikvaren. Dronningens gate 13, 0152 Oslo. 22 94 04 00. Mer info · Hjemmeside · Kart. Rørosmuseet. Malmplassen, 7374 Røros. 72 40 61 70. Mer info.

Riksantikvaren bygger opp verdensarven i Nepal Terje Planke (nærmest) fra Norsk Folkemuseum holder kurs for håndverkere, arkitekter og ingeniører fra Nepal og Bhutan som skal restaurere bl.a. gamle palasser som ble skadet i jorskjelvet som rammet Nepal tidligere i år Her finner du den nyeste tilgjengelige informasjonen om miljøet i Norge, i de ulike fylkene og kommunene. Du kan se og jobbe med miljødataene og laste ned grafer og tabeller, eller du kan lage ditt eget miljøkart og dele det med andr

Kulturminnesøk gir deg oversikt over kulturminner i Norge, og du kan også bidra med informasjon Kulturarv er mer enn bygg. Sang, dans, ritualer og ferdigheter er også kultuarv - immateriell kulturarv Riksantikvaren skal, i samarbeid med Miljødirektoratet, NP Verdensarv . Prioriteringer Styringsparametere Global implementering av verdensarvkonvensjonen gjennom det norske medlemskapet 2017 - 2021. RA har det koordinerende ansvaret. • Norske bidragi verdensarvkomiteen er basert på kultur- og naturfaglig

RIKSANTIKVAREN: Her riksantikvar Jørn Holme på Røros vedKulturmiljø - Riksantikvaren

Bryggen i Bergen, Bergstaden Røros og Rjukan-Notodden industriarv får mest når Riksantikvaren deler ut penger til Norske verdensarv-steder fra statsbudsjettet. NTB 22. feb. 2019 22:07 - Oppdatert 22. feb. 2019 22:5 I Norge er det Riksantikvaren som har det øverste ansvaret for forvaltningen av verdensarvstedene. 2007 ble Norges Verdensarv opprettet, som er stedenes egen interesseorganisasjon. I 2014 ble det etablert 3 verdensarvsentre, blant annet ett her i Alta, og det planlegges at på sikt skal alle 8 verdensarvsteder ha egne sentre Norge ratifiserte verdensarvkonvensjonen 12. mai 1977. Bryggen i Bergen og Urnes stavkirke ble skrevet inn på verdensarvlisten allerede i 1979. I år er det Rjukan-Notodden industriarv, Bergstaden Røros og Bryggen i Bergen som får mest når Riksantikvaren deler ut penger til Norske verdensarv-steder fra statsbudsjettet

verdensarv; nato; riksantikvaren; Av Ane Mestvedthagen. Publisert: 05. januar 2018, kl. 12:35 Sist oppdatert: 05. januar 2018, kl. 12:36. Artikkelen er over 2 år gammel Riksantikvaren ber Forsvaret om hensyn til verdensarvverdiene når NATO-øvelsen Trident Juncture står for tur. Til toppen Personvern. Alle verdensarvsteder skal ha sitt eget verdensarvråd. Nå har også Bergen fått sitt, og ordfører Marte Mjøs Pedersen er valgt til leder for rådet for verdensarvstedet Bryggen

Velkommen til Norges Verdensarv - Norges Verdensarv

Observatører med forslags og talerett innbefatter representanter for MIST Rørosmuseet, Anno Museum ved Musea i Nord-Østerdal, Destinasjon Røros, Riksantikvaren, fylkesmannen i Hedmark og i Trøndelag, rådmennene i verdensarvkommunene, i tillegg til byantikvaren i Røros kommune Bryggen 40 år som verdensarv - I dag er Bryggen en merkevare for Bergen. Takket være redningsaksjonen som startet i 1955, sier Hege Agathe Bakke-Alisøy. Heldigvis sa riksantikvaren plent nei til rivingen, og Asbjørn Herteig ble bedt om å lede utgravingene på branntomten

Vegaøyan - Riksantikvaren

Kulturmiljø, kulturminner og landskap - Riksantikvaren

Riksantikvaren skriver i sin klage at det er påvist usikkerhet om virkninger av akvakultur i verdensarvområdet, og mener at det mangler nødvendige utredninger. - Fiskeridirektoratet vurderer at hensynet til verdensarv-verdiene i denne saken utgjør et særegent og tungtveiende forhold som taler for utsatt iverksetting av fylkeskommunens vedtak, og vi legger avgjørende vekt på dette i. Slipper oppdrettsgigant til i verdensarv­område: - Nye jobber viktig for Nordland Fredag fikk Vegaøyan to millioner kroner fra Riksantikvaren for å utvikle området på UNESCOs verdensarvliste

Vegaøyan verdensarv

Riksantikvaren fikk i tildelingsbrev for 2015 i oppdrag av departementet, i samarbeid med Miljødirektoratet, å fremme forslag til plan for fremtidige verdensarvsentre. Basert på statusoversikten overlevert departementet 30. oktober 2015 og senere oppdateringer er statusbildet for det lokale arbeidet med å etablere verdensarvsentre følgende Innsigelsen fra Fylkesmannen i Nordland og Riksantikvaren er opprettholdt, skriver Brønnøysunds Avis. Innsigelser Kommunestyret valgte torsdag å ikke imøtekomme disse [] Filed Under: Havbruk , Næringsliv , Nyheter Tagged With: havbruk , Unesco , VEGA , Verdensarv

verdensarv; Norge; Riksantikvaren; Av RA. Publisert: 16. november 2017, kl. 09:08 Sist oppdatert: 16. november 2017, kl. 09:08. Artikkelen er over 2 år gammel Norge ble i dag valgt inn som medlem av Unescos prestisjetunge verdensarvkomité. Norges delegasjon til. Riksantikvaren ber Vega kommune om at enkelte frivillige fuglevoktere kan overnatte på hyttene sine, slik at de kan ivareta verdensarvområdet på øyene

Hjem - Riksantikvaren

Allerede i 1922 begynte Riksantikvaren å interessere seg for Røros. Da ble 8 bygninger anbefalt fredet og det ble sagt at rundt 20 andre burde vurderes nærmere. Filmer om verdensarve Disse to innsigelsene er fremmet av Riksantikvaren og Fylkesmannen i Nordland. Begge innsigelsene gjelder hensyn til Vegaøyan verdensarv. Parallelt med dette hadde departementet inne klagen fra Mowi, og det ble gitt medhold til Mowi i april To nye verdensarvsentre ser nå dagens lys - på Røros og Rjukan/Notodden. Her vil de besøkende få informasjon om verdensarven, samtidig som sentrene skal bidra til at verdensarven får en sterkere lokal forankring Verdensarv trues av masseturisme Eksperter frykter at verdensarvsteder snart vil bli eksklusive turistmål forbeholdt de rike. - Ingen god løsning for å redde verdensarven, mener Riksantikvaren

Ansatte - Riksantikvaren

Verdensarven - Wikipedi

Mowis oppdrettsplaner i Vega er satt på vent etter klage fra Riksantikvaren Fiskeridirektoratet har valgt å utsette etableringen av oppdrettslokalitet i Vegaøyan verdensarvområde. 4. juni 2020 10:4 Miljøverndepartementet ønsker med dette å sende forslag til ny, helhetlig verdensarvpolitikk ut på høring. Dokumentet som ligger vedlagt, baserer seg på en rapport fra en arbeidsgruppe, nedsatt av Miljøverndepartementet med det formål å utarbeide et sl.. Verdensarv-eksamen. - Jeg har følelsen av at vi har vært oppe til eksamen, sier Lisen Roll, som er seniorrådgiver hos Riksantikvaren munene, fylkeskommunene, Riksantikvaren og Sametinget. Ved tiltak som kan påvirke verdensarvverdiene negativt, skal det gjennonføres en konse-kvensanalyse for verdensarv (KUVA) i henhold til de operasjonelle retnings-linjene for forvaltning av verdensarven. Grunnlaget for forvaltningen hviler på eksisterende norsk lovgivning ra.brage.unit.n

Tilskot til fartøy i 2020 - Riksantikvaren

Urnes stavkirke - Riksantikvaren

Riksantikvaren gir tilskudd til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) fra statsbudsjettet 2019 kapittel 1429 post 72 på inntil kr 2 800 329, -. Samlet sum for 2019 er 8 900 901,-. Prioriterte prosjekter 2019: Ferdigstilling av Slipprosjektet med rulleramme inkludert overflatebehandling prioriteres i 2019 Oslos turistsjef mener Akerselva er verdensarv verdig. Riksantikvaren mener det er lite sannsynlig

Riksantikvaren påklaget torsdag vedtaket som ble fattet av fylkesrådet i Nordland om å gi konsesjon til oppdrettsanlegg innenfor verdensarvområdet på Vega. Uten å ha avklart konsekvensene, vil fylkesrådet i Nordland slippe verdens største oppdrettsselskap til i verdensarvområdet på Vega. Det liker Riksantikvaren svært dårlig, melder NRK Riksantikvaren påklaget torsdag vedtaket som ble fattet av fylkesrådet i Nordland om å gi konsesjon til oppdrettsanlegg innenfor verdensarvområdet på Vega. Uten å ha avklart konsekvensene, vil fylkesrådet i Nordland slippe verdens største oppdrettsselskap til i verdensarvområdet på Vega. Det like Observatører med forslags og talerett innbefatter representanter for MIST, Rørosmuseet, Hedmarks fylkesmuseum AS v/Nord-Østerdalsmuseet, Destinasjon Røros, Riksantikvaren, fylkesmannen i Hedmark og i Sør-Trøndelag, i tillegg til Kulturminneforvalter Røros kommune

Riksantikvaren bygger opp verdensarven i Nepal - Tu

Rjukan-Notodden industriarv er et verdensarvsted i Telemark, opprettet for å verne industrilandskapet rundt Rjukan og Notodden, med jernbane og jernbaneferger på Tinnsjøen.. Verdensarven er sentrert rundt utnyttelsen av vannkraft fra høyfjellsinnsjøen Møsvatn og vassdraget derfra og ned gjennom Tinnsjøen og ned til Tinnåa og Heddalsvatnet, der man bygget vannkraftverk og. Da Riksantikvaren og Direktoratet for naturforvaltning i 2006 oversendte sitt forslag til revidert tentativ liste, skulle tre prosjekt utredes videre. Riksantikvaren har nå sendt sin endelige tilrådning. Villreinfangsten som verdensarv gis honnør for faglighet, samt et stort og grundig arbeid Riksantikvaren. Tildelingsbrevet gir sammen med Instruks for virksomhets- og økonomistyring, Prop. 1 S og budsjettinnstillingene, rammer, forutsetninger, og krav for Riksantikvaren i 2019. Tildelingsbrevet og instruksen er utgangspunktet for Riksantikvarens rapportering gjennom året Riksantikvaren gir med tilskudd til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) fra statsbudsjettet 2018 kapittel 1429 post 74 på inntil kr 2 073 082, - Samlet sum for 2018 er 3 975 109,-. M / F Storegut: Overhaling senter hovedmotor og styrbord hjelpemotor. M/F «Storegut» ble bygd i 1956 ved Glommen Mek Nærøyfjorden verdsarvpark er støtta av: Riksantikvaren | VESTLAND Fylkeskommune | Miljødirektoratet KOMMUNANE AURLAND - VIK - LÆRDAL OG VOSS HERA

Søk etter nye Riksantikvaren-jobber. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 14.900+ jobbtilbud i Norge og utlandet Riksantikvaren ble opprettet som et eget embete i 1912. Jørn Holme har hatt stillingen som riksantikvar siden 2009. Verdensarv: Klima- og miljødepartementet er øverste ansvarlige myndighet for oppfølgingen av verdensarven i Norge. Riksantikvaren og Miljødirektoratet har det faglige ansvaret for å følge opp verdensarvkonvensjonen Riksantikvaren skriver i sin klage at det er påvist usikkerhet om virkninger av akvakultur i verdensarvområdet, og mener at det mangler nødvendige utredninger. Fiskeridirektoratet forventer å behandle klagene på Fiskeridirektoratets vedtak fra 30. april 2020, før 15. juli 2020 verdensarven», skrev Riksantikvaren til kommunen i fjor. Spørsmålet er hvordan en bybane foran Bryggen vil påvirke Bryggen som verdensarv. Vurderingen skal skje i to faser: Først på. 3. mars 2020 Lisbeth Sollie Bygge og bo, Natur og miljø, Nyheter, Verdensarv Røros Tilskuddsmidler fra Riksantikvaren Røros kommune har fått tildelt 10 millioner kroner fra Riksantikvaren til ulike prosjekter og tiltak knyttet til ivaretakelse av verdensarven

EØS-land: Litauen - Riksantikvaren

Verdensarven i Norge - Wikipedi

Riksantikvaren; Tekniske og industrielle anlegg / Industrial heritage; Prosjekter og programmer (teknikk og industri) / Projects and programs; Norsk industriarv. Nominasjon til Verdensarvlisten; Vis innførse Vi samarbeider med Riksantikvaren og kommunene og håper å se stedene på verdensarvlisten i 2014, sier Solheim. LES OGSÅ:Røros eneste nye fra Norden på verdensarv-listen Riksantikvaren ber Vega kommune om at enkelte frivillige fuglevoktere kan overnatte på hyttene sine, slik at de kan ivareta verdensarvområdet på øyene. Av: (NTB) NTB; - Da Vegaøyan ble verdensarv, forpliktet vi i Norge oss til å gjøre alt vi kan for å ta vare på stedet for dagens og fremtidige generasjoner

Verdensarv; Historie; Riksantikvaren; Av Ole Jon Tveito. Publisert: 08. oktober 2018, kl. 01:40 Sist oppdatert: 08. oktober 2018, kl. 18:24. Artikkelen er over 1 år gammel Riksantikvar Jørn Holme hadde siste arbeidsdag på jobben fredag, etter ni år som Riksantivar, for å gå tilbake til jusen. Tinndølene har lært Holme. Verdensarv-vennene våre ved Struves-meridianbue er månedens kulturminne hos riksantikvaren

Lokale stiftingar Ivaretaking av verdsarvarbeidet skjer òg gjennom lokale stiftingar. Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv er ei ideell stifting oppretta av kommunane Norddal og Stranda saman med Møre og Romsdal fylkeskommune. Stiftinga er lokalisert på Norsk Fjordsenter i Geiranger, og sentrale arbeidsområde er Riksantikvaren har fordelt tilskudd til de norske verdensarvstedene. Norge har åtte steder på UNESCOs verdensarvliste. Se liste over fordelingen av.. Company-town-midler på 1 million er det vi årlig får som verdensarv av Riksantikvaren. For å øke tempoet i denne tilbakeføringen, hadde det vært fint om politikerne i Tinn økte kommunes tilskudd fra kr.400.000 til 1 million. Da ville verdensarvkoordinatoren blitt glad da Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren Rjukan-Notodden industriarv Industriarven Rjukan-Notodden handler om vann som ble omformet til elektrisk kraft og brukt til produksjon av kunst-gjødsel. kjent åtte steder på Verdensarvlisten. Å bli nominert som verdensarv gir ingen form for nytt vern, men gir en ekstra anerkjennelse og status.

Mowis arbeid ved Rørskjæran stoppes — Vegaøyan verdensarv

Hopperstad stavkyrkje – restaurert med Borgund somSide 17 – RiksantikvarenTilskudd - RiksantikvarenEikelands verk - RiksantikvarenVerdsarvmarkering på Notodden og Rjukan - kongehusetRjukan og Notodden som verdensarv — Norsk institutt forTelemarksavisa - Offisielt lansert som verdensarv

Verdensarven i Norge - ressurser fra fortiden - verdier for framtiden var tittelen da Norges Verdensarv ønsket velkommen til det første Verdensarvforum på SAS hotellet Bryggen i Bergen, 8.-9. juni 2009 Riksantikvaren har sendt signaler om at Bryggen risikerer å miste Unesco-statusen hvis Bybanen legges over Bryggen. Bakgrunnen er blant annet at banen vil skape en barriere mellom Bryggen og Vågen. Direktoratet mener at Bryggen bør være mest mulig fri for motorisert ferdsel, og at utviklingen må skje på «middelalderbyens premisser» Verdensarv. Struves meridianbue. Finnmark fylkeskommune og Riksantikvaren. 2016. GJV. I 2015 startet arbeid med en Forvaltningsplan for Struves meridianbue og et samarbeid mellom Hammerfest kommune, Finnmark fylkeskommune, Alta, Kautokeino, Kartverket og Riksantikvaren.. Riksantikvaren. Har gjenskapt hvordan Bergen så ut i 1320. abonnent. Ny rapport: Dette er konsekvensene av bybane langs Bryggen. Fabrikken som skapte liv - Bryggen vil neppe miste statusen som verdensarv. DEBATT - Fem misforståelser om Bybanen over Bryggen. Hva skjedde egentlig da kommunen solgte Forum kino? - En kardinaltabbe. Riksantikvaren skal sørge for at nødvendig sikring av de fredete objektene blir fullført snarest mulig og helst innen et år, jf rapport fra A.L. Høyer datert 22. februar 2011. Riksantikvaren fattet vedtak 31. mars 2011 om fredning av følgende bygninger og konstruksjoner på tomten etter Odda smelteverk, jf kulturminneloven §§ 15 og 22

 • Adhd voksne.
 • Fotballtrener bøker.
 • Endre betaling spotify.
 • Kjøpe ak 47.
 • Tysk julemat.
 • Storebrand nettbank problemer.
 • Terror i tyskland 2017.
 • Cyclocross training plan.
 • Bergslien turistheim eidfjord.
 • Lauren german and tom ellis.
 • Nord koreas herrelandslag i fotball.
 • Yoga tights høyt liv.
 • Kobberspiral typer.
 • Ferienwohnung ahlbeck 2 personen.
 • Hvordan kutte opp ribbe.
 • København universitet psykologi.
 • Enrummare i kalix.
 • Niia montpellier.
 • Colin farrell son.
 • Oboe kaufen.
 • Single urlaub thailand all inclusive.
 • Sächsischen dialekt lernen.
 • Hochzeitslocation moers.
 • Apartamentos puerto de mogan.
 • Ekstremalpunkt derivasjon.
 • 0 05 signifikant.
 • Banankake uten egg og sukker.
 • Kreml muren.
 • Tog kiruna.
 • Fotoalbum til å lime inn bilder.
 • Kort handlingsreferat av fyrstikkguten.
 • Åhlens makeup rådgivning.
 • Tectonic plates animation.
 • Welche pflanzen mögen katzen nicht.
 • Bewegingstussendoortjes 4de leerjaar.
 • The first guillotine.
 • Skrallesett på engelsk.
 • Lyngørporten bokhotellet.
 • Clove.
 • Timeedit mf.
 • Słownik niemiecko polski pons.