Home

Brochmann utvalget

NOU 2011: 7, Brochmann-utvalget - Wikipedi

Brochmann-utvalget, eller Velferd- og migrasjonsutvalget, var et regjeringsoppnevnt utvalg, satt til å vurdere økt migrasjon og internasjonal mobilitet og konsekvenser for den norske velferdsmodellen.Utvalget ble satt ned 6. mai 2009 og den ferdige utredningen, NOU 2011:7 «Velferd og migrasjon - Den norske modellens framtid», ble overlevert til regjeringen 10. mai 2011 Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde: Utvalget skal vurdere langsiktige konsekvenser av høy innvandring og mulige tiltak som kan bidra til at innvandrere av begge kjønn kommer i arbeid og deltar aktivt i samfunnet Kapital. Nyheter. Siste 24 timer; Alle pluss-artikler; Leder; Bolig; Bør Siste fra brochmann-utvalget Frp: Norge kan hjelpe mer enn 1.500 ganger så mange flyktninger «der de er» Utvalg: Innvandring kan true oppslutningen om velferdsstate KOMMENTARER Hovedkommentar: Brochmann-utvalget Staten Norge tåler innvandringen, men det er ikke alt som betyr noe Det er den kulturelle bærekraften som vil bli tema framover

Utvalget ledes av sosiologiprofessor Grete Brochmann. Brochmann, ledet også Velferds- og migrasjonsutvalget, som i 2011 la fram en rapport om konsekvensene økt migrasjon og internasjonal mobilitet har for den norske velferdsmodellen I 2009-2011 var Brochmann leder for Velferds— og migrasjonsutvalget, også kalt «Brochmann-utvalget», som kom med flere tiltak for å sikre velferdsstaten i møte med økt innvandring Grete Brochmann, som har ledet Brochmann-utvalget, mener at Fremskrittspartiet tar feil når de påstår at lav arbeidsdeltakelse skyldes muslimsk bakgrunn. Annonse. Annonse. Annonse. Kontakt. Adresse: Grubbegata 14 0179 Oslo. Kontakt Dagens Perspektiv. Kontakt Dagligvarehandelen. Kontakt Velferd Å regne på innvandring var en gang i tiden kontroversielt i Norge. Men etter at det første Brochmann-utvalget la fram sin rapport i 2011, er motstanden mot å beregne kostnader byttet ut med en.

Utvalg om langsiktige konsekvenser av høy innvandring

Brochmann-utvalget leverte i dag sin utredning om velferd og innvandring, og i den forbindelse ble det i dag holdt en pressekonferanse hvor integreringsminister Audun Lysbakken var tilstede. På NHO-blogg skriver Baard Meidell Johannesen at det sentrale i utredningen er at innvandrerbefolkningen har for lav yrkesdeltagelse til å opprettholde velferden slik vi kjenner den Brochmann-utvalgets rapport peker i riktig retning for integreringspolitikken, men hopper i for stor grad over innvandringspolitikken. Utredningen fra Brochmann-utvalget, som på oppdrag fra inkluderingsminister Audun Lysbakken har sett på den norske velferdsmodellen i møte med migrasjon, blir viktig for innvandrings- og integreringsdebatten fremover Brochmann, Grete & Kjeldstadli, Knut (2014). Innvandringen til Norge. 900-2010.Pax Forlag. ISBN 9788253035932. 492 s NOU 0 7 P R I N T MEDI A - 2 0 4 1 0 3 7 9 M IL J Ø M E R K ET T R Y K E R I Integrasjon og tillit Langsiktige konsekvenser av høy innvandring Norges offentlige utredninger 2017: 2 NOU 2017:

brochmann-utvalget Finansavise

Grete Brochmann er professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, og har ledet to ekspertutvalg om forholdet mellom internasjonal migrasjon og den norske velferdsstaten Brochmann-utvalget Brochmann-utvalget, også kalt Velferd- og migrasjonsutvalget, er et regjeringsoppnevnt utvalg, satt til å vurdere økt migrasjon og internasjonal mobilitet i forhold til.

Utredningen til det regjeringsoppnevnte Brochmann 2-utvalget1 ble lagt fram 1. februar. Bakteppet for utredningen har vært det ekstraordinært høye antall asylsøkerne som kom til Norge i 2015, og utsiktene til at tilstrømningen skulle vedvare. Utvalget slår fast at det norske velferdssamfunnet står overfor en periode med mindre økonomisk handlingsrom og økende andel eldre Onsdag la Brochmann-utvalget frem sin rapport om hvordan innvandring påvirker det norske velferdssystemet.. Ifølge Dagens Næringsliv var utvalgsmedlem Asle Toje, forskningsdirektør ved Nobelinstituttet, så sterkt uenig med utvalget at han la frem alternative synspunkter i en egen merknad til rapporten

Siste fra brochmann-utvalget - dagen

Hovedkommentar: ;Brochmann-utvalget - Staten Norge tåler

 1. Brochmann-utvalget, eller Velferd- og migrasjonsutvalget, var et regjeringsoppnevnt utvalg, satt til å vurdere økt migrasjon og internasjonal mobilitet og konsekvenser for den norske velferdsmodellen. 14 relasjoner
 2. Brochmann-utvalget la 1. februar 2017 frem en rapport om langsiktige konsekvenser av høy innvandring. Les mer om rapporten via nettsiden du finner link til nederst på siden, og svar på disse spørsmålene
 3. Brochmann-utvalget: vi ar ikke lyktes godt nok med å få flyktningene i arbeid Innstillingen fra det nye Brochmannutvalget er ingen gave verken for innvandringskritikere eller tilhengere av friere innvandring. Men kommisjonen peker på at vi ikke har lyktes godt nok med å innlemme flyktninger i arbeid
 4. ister Audun Lysbakken har sett på den norske velferdsmodellen i møte med migrasjon, blir viktig for innvandrings- og integreringsdebatten fremover
 5. ger i uføretrygden for at det skal lønne seg å jobbe.. I Velferds- og migrasjonsmeldingen fastslår Brochmann-utvalget at den nåværende innvandringen til Norge ikke er lønnsom og at alt for mange innvandrere med bakgrunn fra den tredje verden, og med mange barn, blir for tidlig uføretrygdet

Regjeringen oppnevner nytt Brochmann-utvalg D

 1. brochmann-utvalget. Nyhetsbrev: Stortingspolitikere «persona non grata» og massiv demo i Romania. 2. februar 2017 13.46 ; av Pål Nordseth Vis innlegg. Støtt Filter! Støtt oss i dag - så kan vi ansette én Filter-journalist til. Ny t-skjorte. Få tilsendt en fjong t-skjorte med Filter-logoen
 2. Brochmann-utvalget fikk nyttige tips på Costa Blanca. Spesielt sykepleier John Haavardsholm og lege Vidar Hjelset kom med gode innspill til det regjeringsoppnevnte utvalget som besøkte Costa Blanca denne uken. Leif Kverneland leif@vikingposten.no> Publisert: 29.okt 2010 kl.10:20 Oppdatert: 29.okt 2010 kl.10:25
 3. Grete Brochmann, som har ledet Brochmann-utvalget, mener at Fremskrittspartiet tar feil når de påstår at lav arbeidsdeltakelse skyldes muslimsk bakgrunn. Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Per-Willy Amundsen sa tirsdag at innvandrere med muslimsk bakgrunn har dårligst arbeidsdeltakelse
 4. At innvandringen økonomisk sett er veldig negativ for Norge ble slått fast av det første Brochmann utvalget, og er således ikke noe nytt. Likevel så vi kort tid etter at motparten kom med sin egen undersøkelse som slo fast det motsatte
 5. Brochmann-utvalget, eller Velferd- og migrasjonsutvalget, var et regjeringsoppnevnt utvalg, satt til å vurdere økt migrasjon og internasjonal mobilitet og. NOU 2017:2 Integrasjon og tillit, eller det såkalte Brochmann II-utvalget som vi gjerne refererer rapporten til, ble publisert i går

Grete Brochmann, Brochmann-utvalget Brochmann

 1. www.civita.n
 2. Problemet med Brochmann-utvalget og debatten som har fulgt, er ikke at debattantene lyver. Problemet er hva man velger å fokusere på og hvordan man gjør det - og alt det man ikke fokuserer på. La meg bare nevne noen problematiske sider ved debatten
 3. Brochmann-utvalget, eller Velferd- og migrasjonsutvalget, var et regjeringsoppnevnt utvalg, satt til å vurdere økt migrasjon og internasjonal mobilitet og konsekvenser for den norske velferdsmodellen.Utvalget ble satt ned 6. mai 2009 og den ferdige utredningen, NOU 2011:7 «Velferd og migrasjon - Den norske modellens framtid», ble overlevert til regjeringen 10. mai 2011 Debatt: Brochmann 2.
 4. ering på arbeidsmarkedet
 5. Kulturutvalget ble stiftet i 1947, men ivaretar det som har vært Det Norske Studentersamfunds kjernevirksomhet og viktigste tradisjon siden stiftelsen i 1813, nemlig meningsytring og kritisk tenkning blant Oslos studenter
 6. Professor Grete Brochmann har ledet det såkalte Brochmann 2-utvalget som har sett på langsiktige konsekvenser høy innvandring får for norske velferdsordninger. - Innvandring kan utfordre den historisk utviklede legitimiteten til velferdsstaten gjennom to viktige mekanismer, sa Brochmann da hun la fram utvalgets rapport onsdag
Brochmann - utvalget, Grete Brochmann | - Norge er et

Det første Brochmann-utvalget la frem sin utredning om sammenhengen mellom internasjonal migrasjon og velferdsstatens bærekraft i 2011. Det andre Brochmann-utvalget la frem sin utredning om de langsiktige konsekvensene av høy innvandring den 1. februar 2017.; Utvalget ledes av Grete Brochmann, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo Mens Brochmann-utvalget I i 2011 tok for seg arbeidsinnvandring generelt, tar det nye utvalget tak i flyktningtilstrømningen og innvandring fra særlig fattige land, de fleste med lite utdanning, - Aldring og lavere oljeinntekt er de største utfordringene for den norske samfunnsmodellen, men også innvandring av personer med lave kvalifikasjoner er en stor utfordring, sier Grete Brochmann Brochmann-utvalget har antydet at det norske velferdssystemet kan bidra til at innvandrere velger Norge som destinasjonsland. Jens Ulltveit-Moe ser dilemmaet, men han vil ikke gå med på at trygdeytelsene er for gode, men han mener det stilles for lite krav for å få godene Brochmann II: Urealistisk og manglende nytenking. For tredje gang på kort tid legges frem en omfattende rapport som knuser mytene om økonomisk lønnsom innvandring, og som befester at det er en sammenheng mellom innvandring og integrering Brochmann-utvalget. I 2011 ledet professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, Grete Brochmann, det såkalte Brochmann-utvalget, som utredet hvordan migrasjon og innvandring påvirket den norske.

Brochmann-utvalget, eller Velferd- og migrasjonsutvalget, var et regjeringsoppnevnt utvalg, satt til å vurdere økt migrasjon og internasjonal mobilitet og konsekvenser for den norske velferdsmodellen. Ny!!: Grete Brochmann og NOU 2011: 7, Brochmann-utvalget · Se mer. Grete Brochmann brochmann-utvalget innvandring Arbeidsinnvandring Asle Toje. Anders Firing Lunde. Journalist . afl@morgenbladet.no. Relatert. Ideer / KOMMENTAR. Ideer / KOMMENTAR. Mehsen: Evig utlending? Hvor mange av sånne som meg kan Norge tåle, spør Nora Mehsen. Torbjørn Røe Isaksen Brochmann-utvalget ble nedsatt for å analysere konsekvensene av den sterke tilstrømningen av flyktninger høsten 2015. Men i løpet av utvalgets arbeid har tilstrømningen stoppet nesten helt opp. Listhaug sier vi må tilbake til 1997 for å finne så få asylankomster. Likevel tror hun at situasjonen vil endre seg igjen Brochmann-utvalget. Velferds- og migrasjonsutvalget om velferdsstaten og innvandring, også kjent som Brochmann-utvalget, kom i 2011 med en rekke forslag som skal gjøre velferdsstaten og.

brochmann-utvalget - Dagens Perspekti

 1. Velkommen til EØS-debatt. Stikkordene blir politisk press, tapt tillit og endring i jussutdanningen. Til debatten kommer sosiolog og leder av det kjente Brochmann-utvalget, Grete Brochmann. Fra akademia deltar førsteamanuensis ved UiO Jon Christian Fløysvik Nordrum. Og jurist og politisk kommentator Eirin Eikefjord
 2. Grete Brochmann, som har ledet Brochmann-utvalget, mener at Fremskrittspartiet tar feil når de påstår at lav arbeidsdeltakelse skyldes muslimsk bakgrunn. Av Redaksjonen - Økonomisk Rapport 27. mai 2011, 08:3
 3. Brochmann-utvalget har vært for problemorientert. Innvandringen er ingen trussel mot velferdsstaten, men er tvert imot lønnsom. Det hevder en ny rapport. Er det sant? Utrop legger i dag ut et innvandringsregnskap som skal vise at innvandring lønner seg
 4. Brochmann utvalget 2011 NOU 2011: 7, Brochmann-utvalget - Wikipedi . Brochmann-utvalget, eller Velferd- og migrasjonsutvalget, var et regjeringsoppnevnt utvalg, satt til å vurdere økt migrasjon og internasjonal mobilitet og konsekvenser for den norske velferdsmodellen.Utvalget ble satt ned 6. mai 2009 og den ferdige utredningen, NOU 2011:7 «Velferd og migrasjon - Den norske modellens.
 5. Brochmann-utvalget har på vegne av regjeringen brukt to år på å svare på om innvandringen truer den norske velferdsmodellen. Tirsdag la professor Grete Brochmann fram resultatet av arbeidet.
 6. Høringsuttalelse avgitt september 2011. En sosionom bistår barn, voksne, grupper og lokalsamfunn i deres innsats for bedre livsvilkår
Tall og fakta - Dagbladet

Brochmann-utvalget foreslår økt kontroll og større aktivitetskrav til alle trygdemottakere. Den tillitsbaserte velferdsstaten er snart historie

Grete Brochmann, Brochmann-utvalget | Brochmann

Brochmann 2-rapporten: Hvordan blir våre verdier utfordret

Onsdag la Brochmann-utvalget fram sin rapport om hvordan innvandring påvirker det norske velferdssystemet. En av utvalgets hovedkonklusjoner, er at det er en risiko for at velferdsstatens. Innlegg om Brochmann-utvalget skrevet av kristinvinje. Elin Ørjasæter skriver i sin blogg Kommentarer og korte bjeff at Høiredamene lukker øynene for utfordringer knyttet til befolkningssammensetningen i Oslo der både Berit Solli og jeg fremstilles som både kunnskapsløse og livsfjerne.. Hun refererer til et innlegg av Nina Hjerpset-Østlie på Document.no der det blant annet står. Brochmann-utvalget peker på flere utfordringer dagens velferdsmodell står overfor i et samfunn med flere innvandrere enn da den norske modellen ble utviklet på 1960- og 70-tallet. En innvandrerbefolkning på trygd er et lite hyggelig scenario, både for innvandrerne selv og det kommende norske statsbudsjett

I tillegg Jon Christian Fløysvik Nordrum, deltok Grete Brochmann, sosiolog og leder av Brochmann-utvalget og Eirin Eikefjord, politisk kommentator og jurist. Hvor smeller det neste gang?, ble det spurt. Eirin Eikefjord pekte på at det innen utlendingsretten kan være saker der man ser mange av de samme spenningene NAV-saken har vist Han var medlem av det regjeringsoppnevnte Brochmann-utvalget (Velfers- og migrasjonsutvalget) som har vurdert innvandring og internasjonal mobilitet i forhold til konsekvensene for den norske velferdsmodellen Lysbakken: Frp bløffer om å bremse innvandringen. Annonse. Annons Brochmann-utvalget, som la frem sin rapport i fjor, viste at 43 prosent av stønadseksporten fra Norge er knyttet til etniske nordmenn som. flytter utenlands, primært til Thailand og Spania. Men i perioden 2004-2008 økte stønadseksporten til EU-land i sentral- og Øst-Europa til mer enn det dobbelte, rapporterte Dagens Næringsliv nylig

Få et innblikk i livet til professor ved UiO og æresdoktor ved Roskilde Universitetet, leder for Brochmann-utvalget (om langsiktige konsekvenser av høy innvandring) og emneansvarlig for SOS2800, SOS4090 og SOS4800 Brochmann-utvalget. I 2011 ledet professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, Grete Brochmann, det såkalte Brochmann-utvalget, som utredet hvordan migrasjon og innvandring påvirket den norske velferdsmodellen. Brochmann sier hun ikke har inngående kjennskap de ferske tallene fra Nav, men sier at økt trygdeeksport peker i en uheldig retning All nødvendig informasjon og statistikk for G19 1. Div Høst, med lenker videre for flere detalje

Han har tidligere sittet i det regjeringsoppnevnte Brochmann-utvalget. Knuts artikler. Kommentar . 20 mar 19 Mer tillit, mindre kontroll. av Knut Røed. Kommentar . 03 des 18 Norge blir mer segregert. av Knut Røed. Kommentar . 04 jun 18 Er sykelønnsordningen for god? av Knut Røed. Kommentar. Velferds- og migrasjonsutvalget, det såkalte Brochmann-utvalget, avga tirsdag sin rapport om den norske velferdsmodellens økonomiske utfordringer som følge av innvandringen. Å innføre nasjonale eller bransjevise minstelønner er ett av forslagene utvalget mener myndighetene bør vurdere å innføre Et offentlig utvalg er en gruppe personer med kjennskap til et saksområde, som er utpekt av myndighetene til å vurdere bestemte spørsmål nærmere.Slike utvalg består ofte av forskere og andre fagfolk, eller representanter for interesseorganisasjoner.Mange offentlige utvalg utnevnes av regjeringen for å utarbeide en utredning i serien Norges offentlige utredninger (NOU) , eller andre. For to uker siden lanserte Brochmann-utvalget sin over 500-sider tunge rapport: «Velferd og migrasjon. Den norske modellens framtid». Der kom det blant annet fram at vi i dag har over tre ganger.

Brochmann-utvalget som har vurdert de langsiktige konsekvensene av høy innvandring, trekker fram kompetanseheving av innvandrere som avgjørende for å sikre deres deltakelse i arbeidslivet. Dette er viktig for den enkelte, men også for å opprettholde den norske velferdsmodellen Grete Brochmann, som har ledet Brochmann-utvalget, mener at Frp tar feil når de påstår at lav arbeidsdeltakelse skyldes muslimsk bakgrunn Brochmann-utvalget la nylig fram en rapport om velferdsstatens framtid i lys av økt migrasjon. Ulltveit-Moe mener utvalget har gått grundig til verks. Han mener også at utvalget kaller en spade for en spade

«Velferd- og migrasjonsutvalget», eller «Brochmann-utvalget» som det oftest blir kalt, vurderer hvilke konsekvenser innvandringen til Norge hadde for velferdsmodellen. Fokuset er først og fremst på arbeidsinnvandring fra EØS. I dag er oppgaven den samme, men situasjonen er ekstraordinær Brochmann-utvalget foreslår at barnetilleggene i uførepensjonen og sosialhjelpen dreies mot konkrete tiltak for å fremme barns deltakelse i det norske samfunnet. Utvalget anbefaler å fase ut kontantstøtten og fjerne ektefelletillegget i uføretrygden. Det synes å være klokt Den norske velferdsmodellen som en del av både problemet og løsningen når det gjelder integrering av innvandrere, mener Brochmanutvalget Brochmann-utvalget i sin utredning av de norske velferdsordningene, advarer mot etablering av et lavlønnsmarked og anbefaler å vurdere om det er behov for å utvikle et mer treffsikkert og effektivt norsk regime for fastsetting av minstelønninger som kan hindre økende press på velferdsordningene i det åpne europeiske arbeidsmarkedet Perspektivmeldingen, Produktivitetskommisjonen og Brochmann-utvalget vektlegger alle satsing på kompetansepolitikk som avgjørende for verdiskapning, konkurransekraft og for at den norske velferdsstaten skal opprettholdes. Skal vi lykkes med integreringen, må vi lykkes i kompetansepolitikken. Både høyt og lav

Brochmann-utvalget: For lav yrkesdeltagelse blant

 1. Eksempler på bruk av utvalget i setninger. Vi fant 15 eksempler på bruk av ordet utvalget i setninger på bokmål.Eksemplene er hentet fra blant annet bøker, blogger og kjente tidsskrifter. Det ser for øvrig ut til at dette ordet har flere former, så kanskje også vil prøve å søke etter utvalg, utvalga, utvalgene
 2. Vi har med vårt arbeid vært med på å bygge landet og ivareta de velferdsgoder vi alle setter pris på. Det er riktig som det sies i Meninger i Aftenposten 11.05.11 i artikkelen om Brochmann-utvalget at I utredningen er det vanskelig å finne dekning for at innvandringen kan knekke velfredsstaten økonomisk. Det er vi helt enige i
 3. Og kanskje er Brochmann-utvalget snarere for optimistisk enn for pessimistisk i sine analyser. Innvandring fra EØS-området. Den kanskje vanskeligste utfordringen fremover er knyttet til innvandringen fra EØS-området. Det bor rundt en halv milliard innbyggere i EØS-området.
 4. Grete Brochmann er en norsk sosiolog. Hun er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Hun er kjent for sin forskning på migrasjon, og er også kjent for å ha ledet de to Brochmann-utvalgene som kartla langsiktige konsekvenser av innvandring på norsk velferd og økonomi. Hun fikk Brageprisen som medforfatter av bokverket Norsk innvandringshistorie
 5. Rapporten fra Brochmann utvalget har mange viktige funn og analyser som alle riks- og lokalpolitikere nå bør sette seg grundig inn i når vi skal utvikle fremtidens integreringspolitikk. Men det er allikevel noen tydelige områder som peker seg ut når det gjelder flyktninger
 6. Grete Brochmann, som har ledet Brochmann-utvalget, mener at Fremskrittspartiet tar feil når de påstår at lav arbeidsdeltakelse skyldes muslimsk bakgrunn Odd Brochmann (1909-92) arkitekt gift med Karen Brochmann; Georg Brochmann (1894-1952) Grete Brochmann (1957-) sosiolog; Referanser. Kjøp bøker av Grete Brochmann. Toggle navigation

Brochmann-utvalget skriver i NOU 2011:7 Velferd og migrasjon på side 116 følgende: «Etter artikkel 10 i forordningen skal ikke bare personer likebehandles, men også territorier. En ytelse kan ikke reduseres, endres, suspenderes, bortfalle eller beslaglegges av den grunn at den berettigete er bosatt på en annen medlemsstats. Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo ønsker en forsøksordning der kontantstøtten fjernes i enkelte bydeler og erstattes med norskopplæring og aktivitetstilbud, melder NTB. Johansen viser til at både Brochmann-utvalget og barnefamilieutvalget anbefaler å fjerne kontantstøtten

Brochmann-utvalget viser til at det ble utbetalt kontantstøtte for 45 prosent av ettåringene med innvandrerbakgrunn i 2015. Det tilsvarende tallet for ettåringer uten innvandrerbakgrunn er 16 prosent Opplevelsen av tillit og samhold. Skuffelsen var derfor til å ta og føle på da Brochmann-utvalget ikke leverte varene, men i stedet konkluderte med en slag forbeholden variant av Angela Merkels wir schaffen das: «Det er mulig å opprettholde opplevelsen av tillit og samhold i det norske samfunnet - også under forhold med høy innvandring, men det er krevende. Burde Brochmann-utvalget hatt Ajkic som medlem? Slik at den menneskelige dimensjonen ble vektlagt sterkere, enten som et supplement til de tørre tallene eller som en erstatning for dem? Kan vi ønske oss vekk fra konklusjonen om at fortsatt høy innvandring har en (høy) kostnad? Fremmed i eget land. Jeg tror det er farlig Brochmann-utvalget: oppdatert av Andreas Tjernshaugen (SNL) 8 måneder siden Brochmann-utvalget: oppdatert av Arild Aspøy. 8 måneder siden Brochmann-utvalget: oppdatert av Andreas Tjernshaugen (SNL) 8 måneder siden Brochmann-utvalget: oppdatert av Arild Aspøy. 8 måneder.

Velferdsstatens fremtid er avhengig av en åpenhjertig diskusjon om konklusjonene i Brochmann-utvalget Brochmann-utvalget leverte nylig en 526 siders godt underbygget rapport som de har jobbet med i to år: NOU 2011: 07 Velferd og migrasjon. Den norske modellens framtid. Selv de mest tungnemme ville kunne få med seg at Norge ikke lenger kan gjemme sine i verdensmålestokk særdeles rause trygdeordninger og sosiale ytelser bak å være en ukjent og perifer utkant i verden hvis de hadde lest.

Brochmann-utvalget - Minerv

På linje med Brochmann-utvalget Svarene i Velferds undersøkelse viser at det norske folk er på linje med det regjeringsoppnevnte Velferd- og migrasjonsutvalget, også kjent som Brochmann-utvalget. Arbeidsinnvandreres mulighet til å eksportere velferdsytelser var et viktig tema da utvalget for et år siden la fram sin rapport om innvandringens påvirkning på den norske velferdsstaten Onsdag la Brochmann-utvalget fram sin rapport om hvordan innvandring påvirker det norske velferdssystemet. Dagens Næringsliv skriver at utvalgsmedlem Asle Toje, forskningsdirektør ved Nobelinstituttet, er uenig med utvalget på flere områder og at han la fram flere egne merknader til rapporten I Prop. 130 L (2010-2011) står det at regjeringen vil vurdere innretningen av barnetillegget [i uføretrygden] på nytt. Når regner statsråden med at en slik vurdering vil foreligge Som barne- og likestillingsminister mottok Lysbakken i 2011 en utredning fra Brochmann-utvalget der eksport av trygdeytelser innenfor EU var et sentralt tema. Dette ble de to opposisjonspolitikerne konfrontert med på NRKs Debatten torsdag kveld. Lysbakken sier det er viktig å finne ut hvor feilen stammer fra Brochmann-utvalget beskriver man dette som følger: «Målt i forhold til anslåtte skatter og avgifter som andel av BNP for Fastlands-Norge i 2010, tilsvarer det anslåtte inndekningsbehovet i 2060 om lag 7¼ pst. av BNP for Fastlands-Norge». Merk at dette er et tall som ikke er lett for vanlig

Han har sittet i det regjeringsnedsatte Brochmann-utvalget som har undersøkt hvordan den norske velferdsmodellen påvirkes av inn- og utvandring. Kortversjonen er at norske velferdsordninger er under press. Rask opptjening av velferdsgoder og eksportmuligheter for arbeidsinnvandrere fra EØS-land øker presset på enkelte ordninger Brochmann-utvalget: vi ar ikke lyktes godt nok med å få flyktningene i arbeid. Innstillingen fra det nye Brochmannutvalget er ingen gave verken for innvandringskritikere eller tilhengere av friere innvandring. Men kommisjonen peker på at vi ikke har lyktes godt nok med å innlemme flyktninger i arbeid Konsekvensene av innvandring for norsk økonomi på lenger sikt ved samfunnsøkonom i Civita og medlem av Brochmann utvalget - Haakon Riekeles. Haakon Riekeles arbeider som samfunnsøkonomi i Civita. Han har vært medlem av Brochmann II utvalget, som skulle vurdere de langsiktige konsekvensene av høy innvandring Røed, som også sitter i Brochmann-utvalget, gir Koopmans rett et stykke på vei. - Vi ønsker jo gode forsikringsordninger, og folk trenger det. Men samtidig så ønsker vi også å ha et system som oppmuntrer folk i størst mulig utstrekning til å være selvforsørget, sier han

Hele folket i arbeid - Integrering og innvandring - VG

Grete Brochmann - Institutt for sosiologi og

Da Brochmann-utvalget leverte sin utredning om migrasjon og velferd i 2011, ble det fokusert på disse problemstillingene. Fri flyt av arbeidskraft og innbyggere i Europa byr på utfordringer. Den vil føre til økt trygdeeksport, og resultatene det kunne få for holdningen til velferdsstaten Brochmann-utvalget understreker behovet for å unngå sosial dumping.- Nå kan arbeidsgivere hente inn billig arbeidskraft som synes det er greit å få lav lønn når de samtidig opparbeider seg gode trygdeordninger. Det blir en vinn-vinn-situasjon for både eksempelvis en litauer og arbeidsgiver. Men ikke i et langsiktig perspektiv, sier Røed Dette framgår i et «innvandrerregnskap» som den flerkulturelle avisa Utrop lanserer i dag. Rapporten viser at innvandrere (her forstått som personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre, journ. anm.) kun bruker fire prosent av det totale velferdsbudsjettet samtidig som de utgjør elleve prosent av befolkningen OSLO 2015-01-15: Professor Grete Brochmann ved universitetet i Oslo. Hun har ledet et utvalg - Brochmann-utvalget - for noen år siden som så på hvilke konsekvenser innvandringen vil få på opprettholdelse av en bærekraftig velferdsstat. Utvalget ble flittig brukt i argumentasjonen rundt årets statsbudsjett. FOTO: WERNER JUVI Temaet trygdeeksport ble drøftet i Brochmann utvalget om velferd og migrasjon, hvor politikerne ble advart. Videre har forholdet vært kjent i to år, uten at noen instanser har grepet inn og hindret at flere har blitt stemplet, dømt og ruinert

Det offentlige Brochmann-utvalget, som så på hvor bærekraftig innvandringen er, har derimot riktig konklusjon, trolig fordi de kan enkel brøkregning. Deres tall viser at EØS-innvandrerne har lavere deltakelse enn nordmenn i alle aldersgrupper mellom 25 og 64 Forskningsdirektør Asle Toje ved Nobelinstituttet mener etniske nordmenn vil bli en minoritet i fremtiden Hun forsker og publiserer blant annet om nyere norsk innvandringshistorie og innvandringspolitikk i de nordiske velferdsstatene. I 2003 fikk hun tildelt Brageprisen for medforfatterskap av Norsk innvandrings historie 900-2000 og er for tiden leder for Velferds- og migrasjonsutvalget som også kalles for Brochmann-utvalget Onsdag la Brochmann-utvalget frem sin rapport om hvordan innvandring påvirker det norske velferdssystemet. Ifølge Dagens Næringsliv var utvalgsmedlem Asle Toje, forskningsdirektør ved Nobelinstituttet, så sterkt uenig med utvalget at han la frem alternative synspunkter i en egen merknad til rapporten «- Det Brochmann-utvalget gjør, er å begrave det multikulturelle som ideologisk rettesnor for norsk integreringspolitikk.» Røe Isaksen medgir imidlertid at «multikulturalismen» «i og for seg» lenge har «vært død» som «politisk ledesnor», men erklærer at Brochmann-utvalget med sin nylig fremlagte rapport har levert «den siste spikeren i kista.

Nav-skandalen - Brochmann advarte politikerne i 201

Helfo-listen oppdateres fire ganger i året. Her finner du listen som gjelder fra 1. oktober 2020. B. Braun Medical AS, er en av flere produsenter av medisinsk forbruksmateriell som har sine produkter godkjent på blåreseptordningen, som er administrert av Helfo En thailandspensjonists refleksjoner etter utspillet om mulig nedsettelse av trygd for pensjonister i Thailand: Det er nødvendig å informere norske myndigheter om vår reelle situasjon. En viktig detalj som Brochmann-utvalget ikke har viten om, er at en eventuell nedsettelse av trygdeutbetalingen til norske pensjonister i Thailand for manges vedkommende vil.. Europas grenser må beskyttes ved økt samarbeid landene imellom

Fornuften støter mot dogmet – DocumentOmdal: Skuffende optimisme – Listhaug fikk «feil svar» fra
 • Hvor mange joule er en kalori.
 • Drosselmeyer nøtteknekker.
 • Minnekort samsung galaxy j3.
 • Shifting gears aaron kaufman.
 • Kveite oppskrifter.
 • Anna rasmussens mor.
 • Butikker sirkus.
 • Aspirin brusetablett.
 • Avl.
 • Kleine bäder grundrisse.
 • Motorrad kaufen neu.
 • Nevropsykiatriske diagnoser.
 • Prokar opoczno cena.
 • Aura farger.
 • Bredbånd via satellitt canal digital.
 • Engelsburg erfurt restaurant.
 • Hjelp med cv.
 • Canon eos lineup.
 • Bokbinding utstyr oslo.
 • Kakaonibs i øl.
 • Oversettelse fra norsk til nynorsk gratis.
 • Speiltvillingene forkle.
 • Suppe rotgrønnsaker.
 • Ikt i offentlig sektor.
 • Ringsakern.
 • Truseinnlegg bomull.
 • Guild vendors orgrimmar.
 • Oksygenvann.
 • Bild wochenhoroskop fische.
 • Han svarer ikke på melding.
 • Hund utstyr.
 • Top headphones amplifier.
 • Zweischlingen bielefeld heute.
 • Hannah montana stream.
 • Brystreduksjon sykemelding.
 • Aktueller gaspreis pro kwh.
 • Hans finne.
 • Camp david hoodie neongelb.
 • Enterovirus barn.
 • Polaris sportsman 1000 xp 2018.
 • Pilotfrue kvinneguiden.