Home

Forbruk av plastposer i norge

I Norge bruker vi en milliard plastposer i åre

 1. I Norge bruker vi en milliard plastposer i året. DEBATT: Da jeg bodde i Tyskland på 90-tallet var det ingen som ble tilbudt plastposer i butikken, og på lik linje med nøkler og penger var handlenettet alltid med i lomma
 2. En oversikt fra Handels Miljøfond viser at plastposebruken i Norge er redusert fra et forbruk på nærmere 900 millioner plastposer til anslåtte 700 millioner plastposer i 2020.
 3. Effekten av tiltakene har ført til en 10 prosent reduksjon i forbruk av plastposer i Norge. Tilsvarende tall i Irland er 90 prosent, ifølge Forbruksforskningsinstituttet SIF
 4. Norge omfattes av vedtaket, skriver plastforum.no. Plastposene EU viser til, er tynnere enn de vi tradisjonelt bruker i Norge, og de er også så tynne at de ikke kan gjenbrukes til søppel. I EU ender mer enn 8 milliarder plastposer opp som søppel, noe som fører til enorme miljøproblemer
 5. dre plastbiter ut i jordsmonn og hav, spises av dyr og organismer og havner i næringskjeden. Naturvernforbundet jobber nå for å
 6. Om vi i Norge mister eksempelvis 1% av 800 millioner plastposer årlig og de ligger i snitt 10 år ute før de går i småbiter har vi til enhver tid 80 millioner plastposer ute i norsk natur og enda mange flere småbiter av plastposer. I norske strandryddinger er plastposer i ti-på-topp av funn både ved sjøen, i ferskvann og på sjøbunnen

Tjener grovt på miljøfiendtlige plastposer

 1. Forbruk av plastbæreposer SFT har gitt Norconsult i oppgave å utrede miljøkonsekvensene ved bruk av plastposer i Norge. Med plastposer forstås her bæreposer av plast, som benyttes til å frakte varer hjem fra butikker. Poser som f.eks. fruktposer, poser på rull, søppelsekker osv er ikke med her
 2. For det andre bruker vi andre typer plastposer i Norge enn de bruker i de fleste andre land, der tynnere, mer knitrete plastposer er vanligst. De utgjør et større problem for dyrelivet en de norske posene. 3. Vi er gode til å gjenvinne plastposer i Norge, og få norske plastposer havner på avveie
 3. Chile forbyr plastposer. Chile er det første landets i Sør-Amerika som innfører forbud mot plastposer, skriver BBC. Supermarkeder får et halvt år på å tilpasse seg, mens småbutikker får 2.
 4. Vi har produsert 8,3 milliarder tonn plast - det meste ligger i veikanten og havet. Hvis all produksjon av plast hadde stoppet opp i dag, ville det tatt tusenvis av år å bli kvitt all plasten.
 5. Årlig brukes 1000 milllioner plastposer i Norge. - Vi mener det hadde vært en god ting å forby plastposer, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender. Han mener et slikt forbud ville hatt stor symbolverdi, fordi det hadde endret våre vaner, og dermed også vår bevissthet rundt klimautfordringen
 6. FORBRUK: Plastposer finnes i dag i de fleste varianter, og det er ikke bare størrelsen det kommer an på. En plastpose forteller også hvor du handler. Tenk bare på de små avlange, posene fra Vinmonopolet eller de hvite fra Rema 1000 med rød og blå skrift. I tillegg er plastposer et synlig symbol på forbrukersamfunnet

«Versting» kutter helt ut dagligvarer i plastposer

 1. Helt i bunnen ligger små land i Øst-Europa. Albania har et forbruk pr. innbygger som er 35 prosent av EUs gjennomsnitt. Det personlige forbruket pr. innbygger i Albania er en fjerdedel av forbruket i Norge, slik disse tallene måler det. Tallene sikter mot å måle forbruksvolum ved at de tar hensyn til prisforskjeller mellom landene
 2. Hvis alle i Norge hadde gjort det samme som deltagerne i Plastutfordringen, ville vi i løpet av to uker redusert forbruket av plastposer med over 10 millioner, redusert kjøp av engangskopper med lokk med over én million og plukket over 260 tonn plast
 3. I Norge bruker vi nesten 1 milliard plastposer hvert år. Det tilsvarer nær 180 poser per innbygger. Det er mye unødvendig bruk av plast når vi vet vi kan bruke handlenett i stoff
 4. Mellom 1986 og 1997 har mengden plastavfall i Norge økt med 51 prosent. Veksten fra 1993 har imidlertid vist en svak nedgang. Over 50 prosent av avfallet kommer fra husholdningene, mens emballasjeavfall utgjør 22 prosent av den totale avfallsmengden. Andelen av avfallet som går til materialgjenvinning utgjør under 3 prosent av totalmengden
 5. dre områder. På 900-tallet samlet Harald Hårfagre landet til ett rike. I løpet av de neste 400 årene erobret vikingene Island og Grønland, og dro på plyndringstokter over store deler av Europa
 6. Danskene har halvparten av vårt forbruk av plastposer pr. capita. Just sayin. Plastjaktleken avleder nemlig oppmerksomhet fra det som virkelig bør bekymre folk; at Norge fortsatt henter opp og selger så mye fossilt karbon som vi overhodet klarer
 7. I Norge var forbruket av mat og drikkevarer 4 prosent under EU-snittet. Hvor mye varer og tjenester en husholdning forbruker påvirkes av lønn, skattenivå, tilgang og priser på varer og tjenester. I land med høyt BNP per innbygger er ofte innbyggernes forbruk også høyt

Men hvis man ikke tar med effekten av plastposer i naturen, kan vi konkludere med at: Hvis man bare bruker posen én gang, er vanlige plastposer best. Polyesterposer er ifølge rapporten det nest minst miljøbelastende valget. - Polyester holder lenger enn engangsplastposer, sier Damgaard. Papirposer er ikke mer miljøvennlige enn plastposer Clas Ohlson var en av de første i norsk faghandel som tok betalt for plastposer for å redusere forbruket. Inntekter fra plastposesalget har siden 2010 gått.. Om posene hadde blitt veldig dyre her hadde jeg også endret vaner, men det hadde blitt større forbruk av plast (men ikke i form av plastposer) og dermed mer forurensning. Nå bruker jeg posene til å handle flere ganger, og så blir de brukt til å pakke ting i på turer osv og til skittentøy tilbake og mye annet og til slutt så ender de opp som søppelposer I Norge og Sverige havner ytterst få poser på avveie. Begge land har dog overforbruk av plastposer og vil få miljøgevinst i sparte naturresurser og spart energibruk ved at færre poser produseres

Plast er et syntetisk materiale som brukes til en lang rekke formål. Noen eksempler på bruk er emballasje, byggemateriale, leketøy, kirurgiske implantater, møbler og teknisk utstyr. Det finnes et stort antall ulike typer plast som har ulike egenskaper. Noen er svært myke og bøyelige, mens andre er harde og solide.Kjemisk sett består plast av én eller flere polymerer (basisplasten) og. Figur 2: Forbruk av matkorn i Norge . Figur 2 viser en mer detaljert fordelingen av matkorn til forbruk i Norge. I 2019 var dette 116 327 tonn norskprodusert, 216 223 tonn importert og 135 083 tonn kornekvivalenter importert via RÅK-import (Import av bearbeidede landbruksvarer, for eksempel bakervarer. Dette regnes om til kornekvivalenter) Verden bruker én million plastposer i minuttet. Ordføreren i Stavanger vil ha forbud mot posene. Sjekk hva bergenspolitikerne mener Ikke bare har det totale forbruket i Norge økt de siste fem tiårene. Også endringer i forbruksmønsteret trer fram. Mye pengebruk på mat og drikke har måttet vike for utgifter til bolig, transport, kultur og fritid som er viktigere nå enn tidligere. Det viser forbruksundersøkelsene fra årene mellom 1958 og 2006 Norge er fortsatt i Europatoppen når det gjelder forbruk av plastbæreposer. I dette notatet vil vi se på hvorfor Norge bruker så mange plastbæreposer per innbygger, og hvorfor analysere tiltaket har hatt begrenset effekt i Norge. Vår hypotese er at våre handlevaner og hvordan v

Bedriftene betaler inn 50 øre i avgift for hver plastpose som kundene kjøper. De fleste bæreposene har blitt dyrere på grunn av denne avgiften. Vi brukte 10 prosent mindre plastposer fra 2017 til 2018. Men nordmenn bruker ennå 750 millioner bæreposer av plast hvert år. Norge er blant landene i Europa som bruker mest plast Hvert år forbruker vi 1 milliard plastposer i Norge. Mange mener det er altfor mye. Hvor bra for miljøet ville det vært om vi bytter til papirposer? Eller bærenett i bomull Det er typisk norsk å være god, sa daværende statsminister Gro Harlem Brundtland i sin nyttårstale i 1992. Det gjelder neppe nordmenns bruk av plastposer Norge har også videreformidlet kommentarer av en mer teknisk art, som behovet for en definisjon av tynne plastposer som sikrer at regelverket ikke fører til økt bruk av plast, og behovet for økt kunnskap om miljøeffektene av å benytte biobasert og bionedbrytbar plast. Nøkkelinformasjo

I Texas, av alle steder, har de altså tatt plastproblemet på alvor. Det virker det ikke som om vi har gjort i Norge, selv om det ikke bare er gåsenebbhvaler som plages av plast, for å si det mildt. Nylig kunne vi lese om kuene som spiser plasten som pakker inn foret deres Skal vi i Norge fortsette vårt forbruk av plastposer fordi produksjon og transport av papirposer fører til CO2-utslipp, biologisk nedbrytbare poser av mais fører til økte maispriser,. Bærekraftig forbruk - tenk globalt, handle lokalt!Har du lest vår artikkel om plastikk? I dette har vi allerede forklart det enorme spredningen av plastavfall og ga deg gode ideer for gjenvinning og gjenbruk av plastruller. Bærekraftig forbruk er vårt tema igjen i dag. Aldri tro at du er for svak og ubetydelig og kan ikke.. Norge har en stor kraftintensiv industri, og elektrisitet blir i mye større grad enn i andre land benyttet til oppvarming av bygninger og tappevann. Bruken av fornybar elektrisitet gjør at det er lave klimagassutslipp knyttet til norsk stasjonært energibruk

forbruk av frukt, bær, grønnsaker og poteter i Norge TOTAL-OVERSIKTEN 2018 Endring i volum og verdi 2018 Salg i norsk dagligvare Om matsvinn APRIL 2019. FAKTA OM TOTALOVERSIKTEN Totaloversikten viser utviklingen i omsetningen av frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter i Norge Rydd Norge Sammen skal vi løse plastens miljøproblemer! Vi er Norges største private miljøfond og støtter prosjekter som reduserer plastforsøpling, øker plastgjenvinning og reduserer forbruk av plastbæreposer Lavt forbruk av antibiotika og lav forekomst av antibiotikaresistens i Norge. Situasjonen i Norge er foreløpig gunstig. Norge er av de landene som bruker minst antibiotika til dyr og som også har lavest forekomst av resistente bakterier i dyrepopulasjonen Spar mye på vårt store utvalg Plastposer og andre kontorprodukter til din bedrift eller hjemmekontor. Bestill Online i dag og få rask levering

Rapport: Plastposer er ikke et miljøproble

 1. Det sparer naturen for massevis av plastposer! Vannsjekken. Noen steder i verden har mennesker kun 30 liter vann om dagen å leve for. 30 liter kan høres mye ut, så hvor mye bruker egentlig vi? Sjekk strømmen. Dersom vi klarer å spare strøm i Norge, kan vi sende miljøvennlig strøm til reste
 2. Gjeldende verdier, historiske data, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender - Norge - Forbruk
 3. I en pressemelding fra 2015 holder Miljødirektoratet fast på at plastposer utgjør et lite forsøplingsproblem i Norge, selv om de utgjør et forsøplingsproblem i noen andre deler av Europa. I meldingen vises det til at 82 prosent av posene blir brukt til å kaste avfall, mens 15 prosent gjenvinnes til nye plastprodukter og tre prosent blir kastet som del av restavfallet
 4. Betydningen av privat forbruk. okonomi 26/11/2018 27/11/2018 Ingen kommentarer til Betydningen av privat forbruk. nevnes at i en liten åpen økonomi som Norge vil beslutninger om sparing og realinvesteringer være adskilt som følge av globale kapitalbevegelser. Hvis Norge får en større kapitalintensitet enn landene rundt oss,.

Plast - naturvernforbundet

Salg av veterinære antibiotika til kjæledyr viser en nedgang på 24 prosent i peridoen 2013 - 2016. Forbruket av antibiotika til dyr i Norge er svært lavt sammenlignet med mange andre land. Da bruk av antibiotika er den viktigste driveren for utvikling av antibiotikaresistens, er det viktig å bevare denne situasjonen Det totale bruttoforbruket av strøm her i landet var 134,1 TWh i 2017, som er en økning på 0,7 prosent siden året før og det høyeste nivået som er registrert. Det rekordhøye strømforbruket kan blant annet ses i sammenheng med økt forbruk i utvinning av råolj De kommunale vannverkene, som statistikken er basert på, produserte til sammen 742,8 millioner m3 vann i 2006. På landsbasis går om lag 1/3 av vannet tapt som lekkasjevann fra ledningsnettet, mens 42 % går til husholdningenes forbruk, 12 % brukes i næringsvirksomhet og annen industri, ca 7 % i næringsmiddelvirksomhet og 8 % til andre formål De ikke-fossile energikildene utgjorde til sammen snaut 22 prosent av energiforbruket i 2017. Ved beregning av det totale energiforbruket benyttes ulike omregningsformler for å kunne sammenlikne for eksempel vannkraft og kull. Vekst i fornybar veier ikke opp for fossilt forbruk. Fornybar energi er inne i en periode med svært sterk vekst Metoder for beregning av forbruk av heroin i løpet av ett år belyses i kapittel 2. I samme kapittel gjennomgås også de datagrunnlag som er relevante for å beregne hvor mange personer som misbruker heroin i Norge og som belyser hvordan, hvor ofte og hvor mye heroin som brukes. Selve beregningene av antal

Energi i Norge er kjennetegnet av stor tilgang til fornybare energiressurser som bioenergi, vannkraft og vindkraft og ikke-fornybare energikilder som petroleum og naturgass. Energiforbruket er forholdsvis høyt på grunn av topografiske og klimatiske forhold. Energiproduksjonen i Norge har i hovedsak vært fokusert rundt utbygging av vassdrag og utvinning av olje og naturgass Oktantall måles blant annet ved hjelp av RON (Research Octane Number). 95-oktan bensin solgt i Norge, betyr at den har et oktantall på 95 RON. For 98-oktan er altså oktantallet 98 RON. Hvis en motor kjøres på bensin med for lavt oktantall, kan bensindampen i forbrenningskammeret selvantenne av komprimeringsvarmen istedenfor av gnisten fra tennpluggen Vi er svært fornøyd med at det nå ser ut som om flere av våre kunder går over til miljøvennlige handlenett, sier informasjonsdirektør Bjørn A. Kløvstad i Coop Norge. I Coop-kjeden er det spesielt Prix-butikkene som har solgt færre plastposer. Der er nedgangen på 2,6 millioner poser de første 10 månedene i år Norge har halvparten av Europas magasinkapasitet, og over 75 prosent av den norske produksjonskapasiteten er regulerbar. Magasinkraftverkene har høy fleksibilitet og produksjonen kan justeres opp og ned raskt etter behov, og til lave kostnader. I kraftsystemet som helhet må det være balanse mellom forbruk og produksjon til enhver tid Rent forbruk? I Norge produseres det i hovedsak såkalt ren energi, altså energi fra vannkraftverk. Likevel kan vi ofte lese overskrifter i avisene som sier at nordmenn forbruker store mengder fossil energi. Dette skyldes EUs opprinnelsesgarantier. Mesteparten av energien vi lager i Norge forbrukes i Norge

Norge har et spesielt høyt forbruk av elektrisk energi som i 2016 utgjorde 23 700 kWh/innbygger. Dette skyldes rikelig tilgang på rimelig vannkraft som har bidratt til en høy grad av elektrifisering av samfunnet. Les mer om energi i Norge; Energiforbruk i utviklingslan Figur 1-1 Samlet forbruk av strøm i Fastlands-Norge er forventet å øke fra 133 TWh i 2016 til 157 TWh i 2035. Det forventes økt strømforbruk i industri, petroleumsnæringen, datasentre og transport og nedgang i husholdninger og i tjenesteytende næringer. 1 I 2015 var strømforbruket i Norge 130 TWh

Plastpose, papirpose eller bærenett - hva er mest

Hver av oss har dessuten i snitt 80 kg klær hver. Som en konsekvens av det høye forbruket har tekstilavfallet fra private husholdninger økt med 80 prosent i løpet av 15 år. Dette er noe vi aller kan ta tak i. De fleste av oss kan med fordel kjøpe både mindre, og med bedre kvalitet Høyest forbruk per innbygger. Ifølge rapporten er Norge høyt på lista over forbruket per innbygger i verden, med 44,3 tonn per person. Regjeringen har ikke satt et klart mål for hvor sirkulært Norge skal være, men ifølge rapporten kan Norge nå en sirkulærandel på 45,8 prosent gjennom tilrettelegging og omstilling av næringslivet

En gjennomgang av 10 ulike analyser av cruiseturisters forbruk i land i Norge i perioden 2005 - 2018 viser til dels ulike resultater. På nasjonalt nivå (tre undersøkelser) er det beregnet at de cruiseturistene som går i land i gjennomsnitt legger igjen fra 542 kroner til 952 kroner per landbesøk Fem ting du kan gjøre for å redusere ditt forbruk av engangsplast. av Greenpeace Norway 28 mars, 2019 | 0 Kommentarer. Del på Whatsapp Del på Facebook Del på Twitter Del via Email. #Forbruk #Forurensning #Hav Norge: Stans plastforurensningen av havet Vær med. Engangsplast er overalt! Begrens bruken av plastposer Norge har potensial til å bli et elektrisk samfunn, der all fossil energi byttes ut med fornybare kilder. Statnett lanserer nå en rapport som viser hvordan en omfattende elektrifisering kan gjøres ved hjelp av 30-50 TWh nytt forbruk av strøm I Norge er det et mål om lik tilgang til helsetjenester til hele befolkningen. Det er likevel stor variasjon i hvor ofte innbyggerne benytter seg av helsetjenestene og hvilke tjenester som benyttes. Flere faktorer kan tenkes å påvirke dette, hvor de bor, avstand til helsetjenestene, kjønn, alder, utdanningsnivå, osv

I Norge som i mange andre land har vedfyring for matlaging og oppvarming, samt for fremstilling av tretjære, vært vanlig i uminnelige tider. Ved har også vært viktig for produksjon av trekull som brukes videre for fremstilling av jern av myrmalm.Epoken da denne teknikken ble utviklet, kalles jernalder.Senere i middelalderen da jern ble utvunnet fra jernmalm fra gruver i berggrunnen, var. - Nedgangen i forbruk av antibiotika reflekterer at husdyrnæringen i Norge, sammen med veterinærer og bønder, i lang tid har jobbet systematisk med å redusere bruken av antibiotika til matproduserende dyr - både gjennom forebyggende helsearbeid, avl og gjennom riktig bruk av antibiotika, sier seniorforsker Kari Grave ved Veterinærinstituttet Norge er ett av de land i verden med det høyeste inntak av sukret mineralvann. Tall fra år 2003 viser at bare Irland og USA har et høyere forbruk enn Norge, mens Frankrike og Italia ligger på bunnen med under halvparten av forbruket i USA og Irland (fig 2) Forbruk av plastposer Som sikkert flere av dere har merket har de aller fleste merket så har nesten alle klesbutikker begynt å ta penger for posene nå etter nyttår. Personlig synes jeg dette er et helt fantastisk initiativ Plastposer: Det brukes omkring 1 milliard plastposer i Norge hvert år. De utgjør ca. 3 prosent (15 000 tonn) av den totale mengden plastavfall, og ca. 1 prosent av alt husholdningsavfall. Med plastposer menes beposer av plast, som benyttes til å frakte varer hjem fra butikker, ikke fruktposer, poser på rull, søppelsekker osv. Kilde: SF

Kineserne har et stort forbruk av plastposer; tre milliarder poser om dagen. Nå blir det begrensninger for å få ned forbruket En av mange smådetaljer som på et eller annet vis må tas tak i om man skal gjøre noe for å sørge for forsvarlig forbruk og konsekvenser. Jeg er med. Hva folk vil ser jeg ikke noen stor grunn til å bry seg om før folk går med fakler og høygafler i gat.. Plastposer er jo et eksempel på det. Vi lager og bruker plastposer som om oljen aldri tok slutt, samtidig som få ting kunne ha vært mindre sant enn akkurat det. Plastposer spiller så mange roller i dagliglivet vårt, at det ville være vanskelig for oss å klare oss uten, i alle fall over natten. Å forby plastposer ville likevel være en dårlig idé dersom argumentet er miljøvern, i. Poser med logo eller et unikt design er en glimrende måte å eksponere din bedrift. Vi produserer poser med valgt design, størrelse, trykk og pri Syk Sotra-hval hadde 30 plastposer i magen. Forskere fant 30 plastposer i magen på den syke hvalen som måtte avlives på Vindenes på Sotra sist lørdag

Plastposer til ulike formål. Kjøp på nett og hent i varehuset innen 2 timer. Biltema Appen - 19 000 produkter rett i lomma! Mitt Biltema - Digitale kvitteringer, ekstra rabatter og mye mer Vår høye velstand og store forbruk gjør at vi i Norge har høye utslipp og mye avfall. Utfordringen er å fremme en økonomisk vekst som ikke samtidig bidrar til at miljøet forringes. Noen utfordringer er: Materialgjenvinning og sirkulær økonomi skal bidra til at ressursene bevares lengst mulig i økonomien - I Norge har vi et veldig høyt forbruk av klær, så det første man kan gjøre er å redusere mengden klær man kjøper, kjøp heller dyrere plagg med høyere kvalitet som varer lengre. Har du kjøpt kvalitetsplagg som går i stykker, reparer plaggene så de kan brukes lengre Mens 35 prosent av disse dødsfallene kom som følge av bruk av opioider (som morfin, kodein og oksykodon), kom 27 prosent av dødsfallene av heroin. - Legenes ansvar. Steinar Madsen mener at det i utgangspunktet var markedsføringen av smertestillende opioider som er årsaken til at salget av medikamentene har skutt i været Samlet hadde alle helseforetak i Norge, inkludert sentrallagre og forsyningssenteret i Helse Sør-Øst da kun fire ukers normalt forbruk av kirurgiske munnbind. - Det er nærmest en skandale at vi var så dårlig forberedt ute i helseforetakene, til tross for mange beredskapsplaner og stortingsmeldinger

Bærekraftig forbruk - tenk globalt, handle lokalt!Har du lest vår artikkel om plastikk? I dette har vi allerede forklart det enorme spredningen av plastavfall og ga deg gode ideer for gjenvinning og gjenbruk av plastruller. Bærekraftig forbruk er vårt tema igjen i dag. Aldri tro at du er for svak og ubetydelig og kan ikke [ Som en slags reaksjon på at vi om en måned reiser til Uganda har jeg begynt å gruble en del over eget forbruk. Reaksjonen kommer av å tenke på dette: De rikeste 20 % av verdens befolkning (som vi nordmenn tilhører) får tre fjerdedeler av verdens samlede inntekter. Forbruket følger inntektene(Kilde). Dette skriver Fremtiden i NAF og Motor har samlet 20 av de mest solgte elbilmodellene du får kjøpt i Norge i en og samme test for å vise spennet i rekkevidde, forbruk, ladehastighet og pris.. Kort om rekkeviddetesten: Vi testet den faktiske rekkevidden til 20 elbiler på vinterføre. Vi fant ut hva som skjer når elbilene går i strømsparemodus Overforbruk - Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. For eksempel går en tredjedel av maten som blir produsert bort, uten å bli spist Av totalforbruket på 128,8 milliarder kroner representerer forbruk fra utlandet 15 prosent. Det var 103,7 millioner overnattinger i Norge i 2018. 33,8 millioner av disse var overnattinger på kommersielle overnattingssteder, mens 69,9 millioner er overnattinger som faller utenfor overnattingsstatistikken til SSB

I Norge handler vi mye mer enn det vi trenger for å overleve. I stedet for å reparere ting som er ødelagte blir de ofte kastet. Vi kjøper nye klær bare fordi de andre ikke er moderne lenger. Norge har blitt et bruk-og-kast-samfunn. Noen typer forbruk er nødvendig forbruk, f.eks. mat og klær. Andre typer forbruk e Reduksjon av forbruket krever strukturendringer, fordi økt forbruk er drivkraften bak det kapitalistiske systemet. Derfor er det en ansvarsfraskrivelse å legge ansvaret på individene. Det er Norge og andre vestlige land som må føre an, og ta ansvaret for en større omlegging av systemet vi har i dag Urettferdig fordeling av globale ressurser gir et liv i fattigdom for millioner av mennesker verden over, mens overforbruk i Nord og for lavt forbruk i Sør er en stor utfordring for en bærekraftig framtid. De fleste aktivitetene under dette temaet tar for seg ulike sider ved vårt eget forbruk for eksempel av klær, mat, bensin og vann NIBIO viser at av arealet som i dag brukes til grasproduksjon vil det sannsynligvis bare være ca. 5 % som vil omdisponeres til dyrking av planter direkte til humant konsum. Bakgrunnen for rapportene - Da vi ga Nibio i oppdrag å vurdere konsekvensene av et redusert forbruk av kjøtt i Norge, så valgte vi å kun se på forbruket av rødt kjøtt

Er papirposer verre for miljøet enn plastposer

Statnetts vurdering av kraftsituasjonen i ulike områder i Norge denne sesongen. Vurderingen er basert på statistiske data om tilførsel av vann (tilsig) til magasinene i de ulike regionene, magasinfylling, forventet forbruk og importkapasitet om gjennomsnittlig forbruk per person, såkalt spesifikt husholdningsforbruk. Man har ofte god oversikt over antall husholdninger tilknyttet vannverket, mens antall personer i husholdnin - gen estimeres ut fra gjennomsnittstall. Husholdningsforbruk i Norge Norge har lav vannmålerdekning, og dermed usikkerhet om reelt husholdningsforbruk.

Nyt Norge Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk mat . Det er mange gode grunner til at vi skal velge norsk mat i handlekurven. Her er noen av de vi mener er viktigst . Norsk mat \\ Norge Nyt Norge Turmat på primus . Så enkelt er det å lage fantastisk mat på primus! Annet \\ Norge Nyt Norge USA er tett fulgt av Luxembourg, med 18,5 tonn CO 2-ekvivalenter og Australia, med 17,7 tonn CO 2-ekvivalenter. Til sammenligning slipper hver av Kinas innbygger bare ut 1,8 tonn CO 2-ekvivalenter. Norge, med sine 10,3 tonn CO 2-ekvivalenter per innbygger, ligger tre ganger over det globale gjennomsnittet på 3,4 tonn CO 2-ekvivalenter per.

Kan vi fange plasten ved kilden? | Hold Norge Rent

I Norge har vi kommet langt i arbeidet med å nå bærekraftsmålene, men vi har fortsatt en vei å gå for å løse samfunnsutfordringene vi står overfor. Under er målene beskrevet ut fra norske forhold og utfordringer Uberettiget variasjon i forbruk av helsetjenester er av stor betydning både økonomisk og for landets helsetjenester. I Meld. St. 34 (2015-2016) Verdier i pasientens helsetjeneste - Melding om prioritering, jf. Innst. 57 S (2016-2017), peker Helse- og omsorgsdepartementet på at uønsket variasjon i forbruk av helsetjenester utfordre spesifikk energibruk. Kunnskap om drift av bygg, for eksempel ved hjelp av verktøy for energioppfølging, er viktig for å ikke bruke mer energi enn nødvendig. Byggenes åpningstider og energipriser spiller også stor rolle her. Formålsdelt energibruk er beregnet for hver av de 11 kategoriene yrkesbygg. Resultatene er oppsummert i figuren under

Forbud mot plastposer - Siste nytt - NR

som folge av innforingen av avgift pa bwreposer, foreslas det i bestemmelsens annet ledd annet punktum at ogsa slike poser skal omfattes av avgiften. Forskriftens § 3-21-1 tredje ledd Plastposer finnes i ulik kvalitet og har ulike bestanddeler. Plastbwreposer som brukes i Norge er hovedsakelig laget av PELD (Polyetylen med lay densitet) Skadelig bruk av rusmidler er det når en person har et forbruk av rusmidler som fører til problemer for helse, sosiale forhold, familie og mellommenneskelige relasjoner, arbeidsinnsats eller som fører til skader og ulykker og større sjanser for rusmiddelrelaterte lovbrudd. Skadelig bruk av rusmidler kan føre til rusmiddelavhengighet. Test av 19 ladbare hybrider: Store sprik i forbruk Vi har sett nærmere på 19 ladbare hybrider - som Mitsubishi Outlander PHEV, Passat GTE, BMW 225xe og Volvo XC 60/90 T8 - og sammenlignet dem med modellsøsken med vanlig motor. Avvikene mellom testet og oppgitt forbruk er på noen modeller enorme I Norge er kun 3 % av landarealet benyttet til å dyrke mat. Av dette er det 30 % som egner seg til å dyrke matkorn. I praksis bruker vi i dag 90 prosent av jordbruksarealet til å dyrke dyrefôr, som blir omsatt til kjøtt, melk eller egg. Les også: Denne bøtta med såkorn blir til 382 brød . Figur 2: Utvikling av kornproduksjon i Norge

Bæreposer av plast Gramvekt Resultater og konklusjon a) Finn ut omtrent hvor mange tonn plast det blir brukt og kastet i dette landet til sammen. b) Hvor mange bæreposer kunne hver av oss som bor i Norge, ha fått dersom denne plasten var blitt gjenbrukt til plastposer Det er to ulike måter å beregne forbruk av kjøtt i Norge, engrosforbruk og reelt forbruk. Engrosforbruk er ikke korrigert for svinn på noen måte, her beregnes forbruk ut fra antall tonn kjøtt som slaktes i Norge og justert for import og eksport Forbruk av heroin i Norge Sammendrag For første gang er det gjort beregninger av hvor stort forbruket av heroin er i Norge i løpet av et år. Det årlige forbruket anslås til om lag 1500 kilo. SIRUS-forskerne Anne Line Bretteville-Jensen og Ellen J. Amundsen har gjort beregningene på oppdrag av Toll- og avgiftsdirektoratet. For å. Tariff for utkoblbart forbruk, såkalt utkoblbar tariff (UKT), har vært benyttet av Statnett i mange år som et virkemiddel for å avlaste kraftsystemet i anstrengte driftssituasjoner. Det påstås at dette også har hatt positive ringvirkninger i distribusjonsnettet. Statnett har vedtatt å si opp alle sine avtaler om UKT Forbruk av heroin i Norge - Sirus . READ. Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) ble opprettet 1. januar 2001. som en sammenslåing av Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning (SIFA) og dokumentasjonsseksjonen og biblioteket i Rusmiddeldirektoratet. SIRUS har som.

Video: Vi har produsert 8,3 milliarder tonn plast - det meste

Nordmenn bruker 200 plastposer hver årlig Journale

Forbruk av heroin i Norge. 29.10.2009 | SIRUS nettrapport (2009) For første gang er det gjort beregninger av hvor stort forbruket av heroin er i Norge i løpet av et år. Det årlige forbruket anslås til om lag 1500 kilo EU er også opptatt av vern av jordkvalitet, som jordhelse og karboninnhold, og ikke bare kvantitativt for å unngå nedbygging, som det norske jordvernet. Europa fokuserer stadig mer på menneskers forbruk av areal generelt, og de konsekvenser dette får for klimagassutslipp, økosystemer, offentlige kostnader og folkehelse

BYD Norge. Hjem Dersom du vurderer å kjøpe elbil, er sikkert rekkevidde noe av det du tenker mye på før valget skal tas. NEDC var den gamle målemetoden og testsyklusen som alle bilprodusenter brukte tidligere for å angi forbruk og CO2-utslipp Forbruk av heroin i Norge - Siru Forbruk av heroin i Norge . By Anne Line Bretteville-Jensen and Ellen Johanna Amundsen. Abstract. For første gang er det gjort beregninger av hvor stort forbruket av heroin er i Norge i løpet av et år. Det årlige forbruket anslås til om lag 1500 kilo Som industriland og medlem av verdenskommisjonen for en bærekraftig utvikling, plikter Norge å se på vekst, forbruk og produksjon for å redusere de negative miljøkonsekvensene. Det kan gjøres på to måter: Vi kan redusere veksten i produksjon og forbruk, eller vi kan endre innholdet i veksten

Plastposen fyller 50 år - Stavanger Aftenbla

elektrolyse. Ved bruk av hydrogen som energibærer med mål å redusere CO 2 ­utslipp vil de mest nærliggende fremstillingsmetodene være: • Fremstilling ved elektrolyse der vann spaltes til hydrogen og oksygen. Vannelektrolyse er en velkjent teknologi som har vært benyttet i Norge i lang tid, med oppstart av Norsk Hydro i 1921 Toggle navigation. norsk; English; norsk . norsk; English; Logg inn; Toggle navigatio SIRUS, Statens institutt for rusmiddelforskning, anslår at forbruket av heroin i Norge er 1 500 kilo i året

Norsk forbruk på Europa-toppen - Aftenposte

Kraftproduksjonen i Norge står i en særstilling, med den høyeste andelen fornybar strøm i Europa. Vannkraft står for mesteparten av kraftproduksjonen, i tillegg til en økende andel vindkraft. Samtidig er Norge tett koblet til det europeiske kraftsystemet, og vi importerer strøm fra landene rundt oss gjennom utenlandsforbindelser

Green Life EB / Grønt og genialt! / Prosjekter / ForsideBærekraftMarin forsøpling - MiljøagenteneAktiviteter: Forbruk og gjenbruk - MiljøagenteneEt vanvittig forbruk
 • Laufende nebenkosten haus.
 • Wohnung mieten aichach friedberg.
 • Kalle anka tidningar 1970.
 • Familieydelse 2018.
 • Heide keller schauspielerin.
 • Turistby i tyrkia kryssord.
 • Kamera nikon d7500.
 • Rugby union norge.
 • Bauernkirche iserlohn veranstaltungen.
 • Loving vincent kino.
 • Hjemmelaget pizzasaus hellstrøm.
 • Münsterlandhalle cloppenburg cloppenburg.
 • Flyebaby til salgs.
 • Hva er grunnen til at sjiraffene har lang hals.
 • Freizeit dresden heute.
 • Heidi klum ric pipino wedding.
 • Gravlakssaus.
 • Citation danse amour.
 • Hvor får man kjøpt tamarind.
 • Schleifmaschine orthopädie.
 • Forstørret milt og lever.
 • Expressnail oslo city.
 • Morsomme bodyer til baby.
 • Patagonia argentina.
 • Bästa dejting appen.
 • David lynch wife.
 • Rain gear csgo.
 • Isbreer island.
 • Hvordan se eldre ut.
 • Generaler i luftforsvaret.
 • Snapchat weather.
 • Neil patrick harris vermögen.
 • Musculus flexor carpi.
 • Grunerløkka kommune.
 • Jerry lewis dean martin filme deutsch stream.
 • Drosselmeyer nøtteknekker.
 • Beste boligmagasin.
 • Lion king song.
 • Brimstone anmeldelse vg.
 • Huldresølv hjerte.
 • Most kryssord.