Home

Gifte seg i kommunen

Ringerike kommune - Skal du gifte deg

Borgerlig vielse - Grimstad kommun

 1. Hvem kan gifte seg i Bodø kommune? Bodø kommune tilbyr vielse til alle personer som oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge. Tid og sted. Vielser holdes på fredager mellom kl. 10.00 og kl. 15.00 i Blåsalen i Bodø rådhus. Slik går dere fram om dere vil gifte dere i Bodø. Før dere kan gifte dere må dere gjøre to ting
 2. Du kan gifte deg borgerlig på rådhuset i Lillestrøm. En av partene som skal gifte seg må være bosatt i Lillestrøm kommune
 3. I Bærum kommune kan alle gifte seg på rådhuset. Her finner du informasjon om borgerlig vielse, Nyttige lenker, bestille tid, kostnader m.m
 4. Hvor og når kan vi gifte oss? Dere kan gifte dere borgerlig i eget distrikt, i et annet distrikt i Norge, ved norske utenriksstasjoner som har vigselsrett eller for utenlandske myndigheter. I Sarpsborg kommune er det lagt opp til at vigsler gjennomføres i Sarpsborg rådhus eller i Kulåsparken. Hva koster det å vie seg i Sarpsborg
 5. Om du fortsatt har spørsmål vedrørende vielse i Lier kommune kan du ta kontakt med politisk sekretariat på e-post: Janne.Eide2@lier.kommune.no, tlf. 32220112. Det er gratis å gifte seg i Lier kommune

Gifte seg i Ås kommune - Ås kommun

Fra årsskiftet 2017/2018 ble vigselsmyndigheten overført fra tingrettene og Oslo byfogdembete til kommunene. Planlegger dere å gifte dere borgerlig må dere ta kontakt med hjemkommunen til en i brudeparet. Man kan altså søke borgelig vielse i Lørenskog hvis minst den ene i brudeparet er bosatt her Hva koster det å gifte seg i Rådhuset? For deg/dere som har folkeregistrert adresse i Oslo eller i utlandet. Onsdag og fredag: gratis; Brudepar har ansvar for å formidle informasjon mellom sine gjester og Oslo kommune ved evt. smitteoppsporing. Man skal ikke møte opp dersom man er i karantene. Har du symptomer på sykdom skal du ikke. Kommunen har nå ansvar for gjennomføring av borgelig vigsel, og ordfører og varaordfører i Kongsberg har vigselsmyndighet. Innhold. Kriterier/vilkår. Det er visse vilkår i ekteskapsloven som må oppfylles for at man skal kunne gifte seg. Se kapittel 1 i ekteskapsloven

Gifte seg i Holmestrand kommune. Kommunens vigselstilbud er rettet mot kommunens innbyggere. Det er tilstrekkelig at en av partene er folkeregistrert som bosatt i Holmestrand. Personer som ikke bor i Holmestrand kommune, har i utgangspunktet ikke rett til å inngå ekteskap her Hvor kan man gifte seg? Kommunehuset på Tinghaug; Kommunehuset på Tjøme; 1000 års stedet Fagertun (kun utendørs) 1000 års stedet Verdens Ende (kun utendørs) Innendørs på Verdens Ende ved kapasitet etter bestilling. Vigsler kan etter nærmere avtale med en av vigslerne foretas på andre steder dersom kommunen har kapasitet til dette Kort fortalt Tønsberg kommune gjennomfører vielser for de som ønsker å gifte seg borgelig. En borgerlig vielse er inngåelse av ekteskap uten medvirkning fra et religiøst trossamfunn eller annet livssynssamfunn. Vielse i Tønsberg rådhus Vielse i Tønsberg rådhus Hvem kan gifte seg borgelig Vigsel, gifte seg borgerlig. Innhold. Vil dere gifte dere borgerlig i Trondheim? I 2018 overtok Trondheim kommune ansvaret for vigsel. Vielsene foregår i Rådhuset (Munkegata 1) på fredager og enkelte lørdager (se vårt tilbud i kalenderen nedenfor)

Skal du gifte deg? - Bodø kommun

 1. Kristiansand kommune tilbyr borgerlig vigsel for egne innbyggere, personer som ikke er bosatt i Norge og andre som ønsker å vie seg i vår kommune. Utenlandske statsborgere må ha lovlig opphold for å kunne gifte seg i Norge. Vigselen vil foregå i Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18 i Kristiansand
 2. Kommunen har plikt til å ha eit tilbod om vigsel for kommunen sine innbyggjarar og personar som ikkje er busett i Noreg, men som fyller vilkåra for å inngå ekteskap, jf. ekteskapslova § 12a. Det er tilstrekkeleg at ein av brudefolka er busett i kommunen
 3. Borgerlig vigsel i kommunen. Frogn kommune; Fra 1. januar 2018 kan du gifte deg borgerlig i kommunen. Under kan du lese mer om tilbudet
 4. Alle som skal gifte seg må oppfylle vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistermyndigheten som prøver at ekteskapsvilkårene er oppfylt og utsteder prøvingsattest. Original prøvingsattest må sendes til Bergen kommune v/Bystyrets kontor, postboks 7700,.
 5. Lørenskog kommune gjennomfører som hovedregel alle vielser i Madsensalen i 6. etasje i Lørenskog hus. Her er det plass til ca. 100 gjester. Det kan søkes om å gifte seg utenfor kommunens ordinære vigselssted/ti
 6. Hvem kan gifte seg i kommunen? Kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, og som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12 a, kan gifte seg borgerlig i Fredrikstad kommune. Det er tilstrekkelig at én av brudefolkene er bosatt i Fredrikstad
 7. Lovendring: Se hvor du kan gifte deg nå. Etter at ordførerne overtok ansvaret for borgerlige vielser 1. januar, er det uante muligheter for den som vil ha et spektakulært bryllup
Sunnland barnehage - Trondheim kommune

Hvem kan gifte seg hos oss?Alle som ønsker det kan gifte seg ved borgerlig vielse i Vegårshei kommune.Slik går dere fremFor å inngå ekteskap i Norge, må staten først undersøke om dere har lov til å gifte dere. Det vil si en kontroll av at dere oppfyller alle vilkår i ekteskapsloven Borgerlig vigsel. Ønsker dere å gifte dere i Rådhuset, har dere mulighet til å bli viet i det vakre nye vigselsrommet vårt. Både ordfører og varaordfører har gjennom lov myndighet til å vie, men det vil også bli mulighet til å bli viet av politisk nøytrale personer fra administrasjonen I Rauma kommune kan du gifte deg borgerlig mandag til fredag (med unntak av helligdager) kl. 09:00-15:00 i Rådhusets vigselsrom. Vigsel kan også utføres i dette tidsrommet for personer bosatt i andre kommuner Kontakt kommunen for å reservere vigselstidspunkt. For å søke og reservere vielsestidspunkt må dere fylle ut elektronisk søknadsskjema: Søknad til kommunen om vielsestidspunkt. Det er viktig å gi beskjed i god tid dersom dere er forhindret fra å møte eller ønsker å endre reservert tid Fra 1. januar 2018 kan du gifte deg borgerlig i kommunen. I Fauske kommune er det ordførers kontor, formannskapssalen og kommunestyresalen som er våre seremonirom i denne sammenhengen

Skal du gifte deg? Tidligere var det domstolene som utførte borgerlig vigsel, men fra og med 2018 ble vigselsmyndigheten overført til kommunene. Borgerlig vigsel er en livssynsnøytral seremoni. Elverum kommune har vigselsrett, og det er ordfører Lillian Skjærvik, varaordfører Eldri Svisdal, kommunedirektør Kristian Trengereid Alle som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12 a, kan gifte seg borgerlig i Orkland kommune. Dette gjelder også personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge ette

Borgerlig vielse - Lillestrøm kommun

 1. Mange par ønsker å gifte seg borgerlig. På denne siden finner dere informasjon om borgerlig vigsel og hvordan dere skal gå frem for å kunne gifte dere hos oss. Stortinget har vedtatt endringer i ekteskapsloven som innebærer at ansvar for gjennomføring av borgerlige vielser overføres fra domstolene til kommunene
 2. Våre livssynsåpne vigsel bygger på likeverd og humanisme. Send inn deres forespørsel her! Skreddersydde seremonier etter deres ønsker. Deres dag, deres vigsel, deres avgjørelse
 3. Dette må du gjøre før du gifter deg. Mange par ønsker å gifte seg borgerlig. På denne siden finner dere informasjon om borgerlig vigsel og hvordan dere skal gå frem for å kunne gifte dere i Moss kommune
 4. Hvem kan gifte seg - og hvor? Alle som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12 a, kan gifte seg borgerlig i Ørland kommune. Kommunenes tilbud om borgerlig vigsel gjelder både for utenlandske par og for norske statsborgere som er bosatt i utlandet
 5. Gifte seg i kommunen Kommunestyret vedtok den 30.10. 2017 at ordfører, varaordfører, rådmann Torger Ødegaard og kommunalsjef Nina Halsne gis vigselsrett i kommunen. Det betyr at vi oppretter et kommunalt tilbud for borgerlig vielse fra 1.1. 2018

Hvis ingen av brudefolkene er bosatt i Halden, eller om man velger andre løsninger enn kommunens standardløsning, så koster det noe ekstra å gifte seg i Halden. I slike tilfeller vil det tas et gebyr som skal dekke ekstrakostnader kommunen har ved å gjennomføre vielsen 1. januar 2018 overtok kommunene den borgerlige vigselsmyndigheten fra domstolene. I Asker kommune gjennomføres vielsene på fredager kl. 12.00-15.30 i Asker rådhus. For å kunne gifte seg trenger man gyldig prøvingsattest fra Skatteetaten Hvem kan gifte seg hos oss? Kommunen har en plikt til å ha et tilbud om kommunal vigsel for alle kommunens innbyggere. Det er nok at en av brudefolkene står i folkeregisteret som bosatt i Jevnaker kommune for at plikten gjelder. I tillegg kan personer bosatt i utlandet gifte seg i Jevnaker

Ikke allerede gift. En person kan ikke gifte seg dersom hun eller han allerede er gift eller registrert som partner. Den som inngår ekteskap til tross for at han eller hun er gift fra før kan straffes med fengsel i inntil 1 år. Gifte personer som er bosatt i Norge kan bli straffet etter denne bestemmelsen dersom de inngår nytt ekteskap i. Færder er en øykommune i Vestfold og Telemark fylke. Kommunen er kjent for sin vakre skjærgård, og en stor del av skjærgården mot Oslofjorden ligger innenfor Færder nasjonalpark Før dere kontakter kommunen. Før dere kan gifte dere, må skattekontoret (som har ansvar for folkeregisteret) sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Hvis vilkårene er oppfylt, vil dere motta en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder. Skatteetaten har laget en oversiktlig veileder som viser hele prosessen De kommunale vigslerne er fra administrasjonen i Råde kommune. Vigsel må skje i kommunens åpningstid, til fastsatte dager. Kommunen tilbyr kommunestyresalen eller formannskapssalen til ritualet. Å gifte seg hos oss er gratis. Man behøver ikke være bosatt i Råde for å gifte seg i Råde kommun

Klart for bryllups- seremonier

Molde kommune tilbyr kirkelig og borgerlig vielse Ønsker dere å gifte dere i kirka finner dere mer informasjon om kirkelig vielse på Molde kirkelige fellesråd Ønsker dere borgerlig vielse med kommunal vigsler, finner dere informasjon og timebestilling her: Tid kan bestilles på bestemte fredager mellom 12.00 og 16.00 Når og hvor kan vi gifte oss? Fra 1. januar 2018 er ansvaret for borgerlig vigsel flyttet til kommunene. Arendal kommune tilbyr i utgangspunktet vielser mandag til fredag fra kl. 9-15. Vielser holdes i Blåsalen i Arendal gamle rådhus. Ta kontakt med servicesenteret i kommunen hvis dere har spørsmål. Vielser på lørdager i 202 Om borgerlig vigsel. Fra 01.01.2018 ble vigselmyndigheten overført fra domstolene til kommunene. Bor du i Askøy kommune og skal gifte deg borgerlig i 2018, må du derfor ta kontakt med Askøy kommune v/ Kundetorget Det er viktig at dere leser gjennom informasjon nedenfor før innsending av skjema. Registreringsskjema for vielse Se her for informasjon om utfylling av skjema og personvernserklæring. Prøvingsattest fra Skatteetaten sendes pr. epost, eller leveres Sola rådhus senest 1 uke før vielsesdato Fra 1.1.2018 ble vigelsmyndigheten fra tingretten overført til kommunene. Nedenfor finner du informasjon om hvordan du går frem dersom du ønsker borgerlig vigsel i Nordre Land kommune. Forespørsel om vigsel må sendes kommunen senest 14. dager før ønske

Kommunene har ansvaret for borgerlige vigsler i Norge. Hvem kan gifte seg borgerlig i Hammerfest kommune? Kommunens egne innbyggere kan gifte seg, og det er tilstrekkelig at en av brudefolkene er bosatt i kommunen. Personer som ikke er bosatt i Norge, og som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12 a kan vies. Bamble kommune, Politisk sekretariat Postboks 80, 3993 LANGESUND . Bestille / reservere tid. Du kan bestille/reservere dato for vielse. Send bestillingen din til postmottak@bamble.kommune.no , eller pr. post. Husk å oppgi ditt tlf.nr.! Sett gjerne opp alternative datoer dersom førstevalget skulle være opptatt Det er ikke alle som er interessert i å gifte seg i kirken. For mange er det altfor mye styr, og for noen blir det helt feil hvis de ikke er kristen. Det er selvsagt helt greit. Det er nemlig mulig å gifte seg på via kommunen (som også kalles en borgerlig vielse). Før sommeren 2017, så kunne man gifte seg på tinghuset

Gifte seg i Folldal. Mange par ønsker å gifte seg borgerlig. På denne siden finner dere informasjon om borgerlig vigsel og hvordan dere skal gå frem for å kunne gifte dere hos oss. Stortinget vedtok i juni endringer i ekteskapsloven som innebærer at ansvar for gjennomføring av borgerlige vielser overføres fra domstolene til kommunene Det holder at én av de som skal gifte seg er bosatt i kommunen. Tid og sted for vielse Vielsene kan finne sted på følgende steder avhengig av når på året vielsen finner sted: Vielse gjennomføres hovedsakelig på fredager mellom klokken 12.00 - 15.30. (Ikke på røddager. Kommunen vil deretter ta kontakt for å avtale tid og det praktiske for øvrig i forbindelse med vielsen. Alternativt kan det krysses av for at den sendes direkte til vigselskommunen når søknad om å gifte seg fylles ut. Prøvingsattest sendes til: postmottak@lillehammer.kommune.no eller Lillehammer kommune, postboks 986, 2626 Lillehamme I Skien kommune holder vi på med forberedelsene og formannskapet skal først ha saken til behandling. I november vil vi legge ut informasjon om hvordan ordningen blir. Skal du gifte deg borgelig i 2017 så ta kontakt med Nedre Telemark Tingrett. For vielse i 2018 kontakter du Servicesenteret, Skien kommune tlf. 35 58 10 00 Mange par ønsker å gifte seg borgerlig. På denne siden finner dere informasjon om kommunal vigsel og hvordan dere skal gå frem for å kunne gifte dere hos oss. Før dere gifter dere Før dere gifter dere, må skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå; ekteskap

Værøy kommune holder i utgangspunktet kun vigsler på rådhuset. Ønske om andre steder kan fremmes, men da vil det være opp til ressurser og kapasitet om det lar seg gjøre. Hva koster det å gifte seg? Å gifte seg er gratis. Man behøver ikke å være bosatt på Værøy for å gifte seg i Værøy kommune. Kjønnsnøytral ekteskapslo Fra årsskiftet ble det ikke lenger mulig å gifte seg hos sorenskriveren i Harstad. Vigselsmyndigheten ble da overført fra tingrettene og Oslo byfogdembete til kommunene i hele landet. Dette som følge av en lovendring som trådte i kraft fra 1. januar 2018. Om borgerlig vigsel. Mange par ønsker å gifte seg borgerlig Borgerlig vielse Prøvingsattest. Før dere bestiller vielse, må dere innhente prøvingsattest fra Skatteetaten. Vær oppmerksom på at dette kan ta noe tid, spesielt i vår- og sommermånedene og dersom én av dere eller dere begge er utenlandske statsborgere og dokumenter må sendes fra hjemlandet

Video: Gifte seg i rådhuset Bærum kommune Bærum kommun

Hun har beinskjørhet, astma, demens og har hatt lettere

Sarpsborg kommune - Ønsker dere å gifte dere borgerli

Gifte seg i Tolga kommune. Mange par ønsker å gifte seg borgerlig. På denne siden finner dere informasjon om borgerlig vigsel og hvordan dere skal gå frem for å kunne gifte dere hos oss. Ansvar for gjennomføring av borgerlige vielser i Tolga kommune er lagt til ordfører og varaordfører Strand kommune tilbyr vigsel for: kommunens innbyggere; innbyggere fra andre kommuner; personer som ikke er bosatt i Norge; Alle som ønsker å gifte seg borgerlig må oppfylle vilkår for å inngå ekteskap i kapittel 1 i ekteskapsloven.Brudeparet sender en søknad til Folkeregisteret for å få bekreftelse på at vilkår for å inngå ekteskap er oppfylt Hvem kan gifte seg i Lurøy Kommunen tilbyr vigsel for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge (§ 12, kap. 1). Kommunen gir også tilbud om vigsel for andre kommuners innbyggere

Velkommen til vielse i Lier kommune - Lier kommun

Gjøvik kommune har vigselsrett, og det er ordfører, varaordfører, rådmann og assisterende rådmann som har myndighet til å utføre vigselsseremonien. Vi har utsatt alle vielser i mars og april, men nå er vi glade for at vi kan ta imot giftelystne par igjen. I denne perioden med pågående pandemi så vil vi benytte Kommunestyresalen i rådhuset til borgerlig vigsel Borgerlig vielse i Nesodden kommune. Vielse Nesoddtangen gård (illustrasjonsfoto) Fra 1. januar 2018 overtok kommunen ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielse i Norge. Kriterier/vilkår. Det er visse vilkår i ekteskapsloven som må oppfylles for at man skal kunne gifte seg 1. januar 2018 overtok kommunane den borgarlege vigslarretten frå domstolane. I Ålesund kommune blir det gjennomført vigslar fredagar mellom kl. 11.00 og 14.00. For å kunne gifte seg treng ein gyldig prøvingsattest frå Skatteetaten. Det vert ikkje gjennomført vigslar i uke 52 og 53 i 2020

Atelierordning - Trondheim kommune

Borgerlig vielse i Lørenskog kommune - Lørenskog kommun

Trondheim kommune håper at mange ønsker å besøke byen vår i år. Trondheim er en attraktiv by med mange severdigheter og helt fantastisk å gifte seg i. Trondheim kommune utvider nå tilbudet for alle dem som ønsker å gifte seg i rådhuset i sommer Porsgrunn kommune holder i utgangspunktet kun vigsler i rådhuset. Ønske om andre steder kan fremmes i bestillingsskjemaet, men da vil det være opp til ressurser og kapasitet om det lar seg gjennomføre. Kostnader kan tilkomme. Hva koster det å gifte seg? Å gifte seg i rådhuset er gratis, forutsatt at vigsel gjennomføres på oppsatt dag. Beskrivelse Kommunen overtar ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielser i Norge. Det betyr at du som skal gifte deg borgerlig, kan bli viet av ordfører, varaordfører eller en annen ansatt eller folkevalgt. Ta kontakt med oss for å få vite hvilke lokaler og hvilke datoer vi kan tilby. I Kragerø har ordfører, varaordfører, Kommunalsjef for støtte og. OBS: På grunn av ferieavvikling vil det ikke gjennomføres vielser i regi av Kristiansund kommune i uke 29 og 30. Av samme årsak vil det ikke nye forespørsler om borgerlig vielser bli behandlet i juli måned. Før dere gifter dere. Før dere kan gifte dere må dere søke om ekteskapsprøving

Vielse i Oslo rådhus - Rådhuset - Oslo kommun

Kommunen vil ta stilling til muligheten for gjennomføring slik brudeparet ønsker. En eller begge av brudefolket må ha bostedsadresse i Grue kommune. Hvor og når. I Grue kommune kan man gifte seg på rådhuset på fredager i tidsrommet kl. 10.00-15.00 og første lørdag i måneden i tidsrommet kl. 11.30-12.30. Pri Dette må du gjøre før du skal gifte deg borgerlig Mange par ønsker å gifte seg borgerlig. På disse sidene finner dere informasjon om borgerlig vigsel og hvordan dere skal gå frem for å kunne gifte dere i Moss kommune. Prøvingsattest For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt Borgerlig vigsel i Vågan kommune. Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler i Norge. Mange par ønsker å gifte seg borgerlig. På denne siden finner dere informasjon om borgerlig vigsel og hvordan dere skal gå frem for å kunne gifte dere hos oss. Før dere gifter der Tidspunkt for vielser. Stavanger kommune gjennomfører vielser for de som vil gifte seg fredager fra klokken 11.00 til 14.30 og enkelte lørdager i 2020 1. januar 2018 overtar kommunen ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielser i Norge. Det betyr at du som skal gifte deg borgerlig, kan bli viet av ordfører, varaordfører eller en ansatt med vigselsmyndighet. Logg deg inn via skatteetaten.no fo

Vigsel i Kongsberg kommune - Kongsberg kommun

Lovendringene innebærer at borgerlig vigselsmyndighet overføres fra tingrettene til kommunene fra og med 1. januar 2018. Informasjon om vigsel/vielse i Vestre Toten kommune følger under. Hvem kan gifte seg hos oss? Kommunens innbyggere kan gifte seg i Vestre Toten og det er tilstrekkelig at én av partene er bosatt i kommunen I 2018 ble ansvaret for borgerlige vigsler overført fra tingrettene til kommunene. Dersom dere ønsker å gifte dere borgerlig, skjer det på rådhuset

Gifte seg i Holmestrand kommune - Holmestrand kommun

I Våler kommune er det ordfører Reidar Kaabbel og varaordfører Kai Guttulsrød som har myndighet til å vigsle. Kostnad. Det er gratis å gifte seg i Våler kommune. Kommunen kan ta betaling for nødvendige merkostnader dersom kommunen tilbyr vielse ut over det vanlige tilbudet om tid og sted De to skulle egentlig gifte seg i vår, men bryllupet ble utsatt på grunn av korona. LES OGSÅ: Mona Grudt måtte også korona-utsette bryllupet sitt - Vi bruker å dra til Trondheim når vi skal gjøre noe hyggelig, og Elin Noem som viet oss, har jeg gått på folkehøgskole med. Det ble litt personlig, forteller hun Gifte seg i Krødsherad kommune; Velkommen til Krødsherad. Gifte seg i Krødsherad kommune. Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Krødsherad kommune. Ringnesveien 10; 3536 Noresund; Organisasjonsnummer 964 962 855; Bankkontonummer 2351 09 55234; Kommunenummer; 3046; Alle fakturaer.

Trehus i jugendstil - Trondheim kommune

Hvor kan man gifte seg? - Færder kommun

Kommunens ansatte vil således ha taushetsplikt om at noen skal gifte seg i forkant av at vigselen gjennomføres. Opplysninger om at partene er gift og hvem de er gift med, må regnes som opplysninger om sivilstand, som er nevnt som ett av unntakene i § 13 annet ledd og vil ikke være underlagt taushetsplikt, med mindre opplysningene indirekte røper andre personlige forhold En person kan ikke gifte seg dersom hun eller han allerede er gift eller registrert som partner. Den som inngår ekteskap til tross for at han eller hun er gift fra før kan straffes med fengsel i inntil 1 år. Gifte personer som er bosatt i Norge kan bli straffet etter denne bestemmelsen dersom de inngår nytt ekteskap i utlandet

Borgerlig vielse - Tønsberg kommun

Kommunen har ansvaret for gjennomføring av borgarlege vigslar i Noreg. Ordførar, varaordførar og rådmann er dei som har mynde til å vigsle eit brurepar i Valle kommune. Under finn du rettleiing og informasjon om kva du må gjere dersom du yskjer å gifte Kven kan gifte seg hos oss? Alle som ønsker det kan gifte seg ved borgarleg vigsel i Åmli kommune. Vilkår for å gifte seg. For å inngå ekteskap i Norge, må staten først undersøke om de har lov til å gifte dykk. Det vil sei at dei skal kontrollere at dei som skal gifte seg oppfyller alle vilkår i ekteskapslova Hvem kan gifte seg borgelig i Sigdal kommune. Kommunen tilbyr borgelig vielse for kommunens innbyggere og andre personer som ikke er bosatt i kommunen. Kommunen kan også vie personer som ikke er bosatt i Norge, men likevel fyller vilkårene for inngåelse av ekteskap i Norge

Vigsel, gifte seg borgerlig - Trondheim kommun

Mange par ønskjer å gifte seg borgarleg. Sidan 1. januar 2018 har oppgåva med borgarleg vigsel vore lagt til kommunane. På desse sidene finn du nyttig informasjon om korleis du skal gå fram for å kunne gifte deg borgarleg i Meland kommune Modalen kommune tilbyr i utgangspunktet vigsel alle dagar i løpet året. Me avgrensar heller ikkje på klokkeslett. Slik trur me at dei som skal gifte seg kan skape seg si spesielle og unike oppleving. Modalen kommune vil gjerne bidra til dette. Det er ein føresetnad at kommunen har tilgjengeleg vigslar til ynskt tidspunkt Kommunen har etablert et kommunalt vielsesrom hvor mange velger å gifte seg, men vielsene finner sted i hele kommunen. - Noen vil ha vielsen hjemme, andre i et forsamlingslokale eller på en av de vakre gårdene her i Ringsaker

Påskeliljemarka - Aukra kommune

Vågå kommune held i utgangspunktet vigslar på kommunehuset eller kulturhuset. Ønskje om andre plassar kan fremjast, men det vil da vera opp til ressursar og kapasitet om det let seg gjennomføre. Kva kostar det å gifte seg? Å gifte seg hjå oss er gratis. Ein treng ikkje vera busett i Vågå for å gifte seg i Vågå kommun Gifte seg i kommunen Vilkår for å gifte seg Gifte seg i rådhuset Bærum kommun . Før ekteskapet kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at det skal kontrolleres at de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven ; nelig kontortid, Gifte seg i rådhuset Alle som ønskjer det, kan gifta seg i Tysnes kommune. Slik går du fram om du vil gifta deg borgarleg: For å inngå ekteskap i Noreg, må Staten først gjennomføra ei prøving av ekteskapsvilkåra. får ein melding om å logge inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som stadfestar at de kan gifte dykk

 • Fagartikkel om energi.
 • Zillertalbahn unfall heute.
 • Poldark sesong 3.
 • Beta marine kubota.
 • F 35 delivery to norway.
 • Chorizo suppe trines matblogg.
 • Tom clancy the division.
 • Waggonhalle marburg flohmarkt.
 • Hvor mye godteri er greit.
 • Matematikk spill 1 4.
 • Html encoding utf 8.
 • Klokkijken groep 7.
 • Buddhistisk musikk wikipedia.
 • Umgehung greiselbach.
 • Drosselmeyer nøtteknekker.
 • Norrøne guttenavn.
 • Heal the world michael jackson lyrics.
 • Snøkrystaller pynt.
 • Bowling for columbine reasons for gun violence.
 • Barnefilmer netflix 2017.
 • Satellitenbilder aktuell.
 • Canon eos m7.
 • Statsraad lehmkuhl joh c tecklenborg.
 • Kinetochor.
 • Laufende nebenkosten haus.
 • Hva er en god livsstil.
 • Arbeidsrettet tiltak utdanning.
 • Hund ødelegger alene hjemme.
 • Funksjoner matte.
 • Roxette the look lyrics.
 • Ghostbusters kostüm damen selber machen.
 • Wynajem mieszkań w niemczech ogłoszenia.
 • Qwerty layout.
 • Eburg facebook.
 • Alcatraz game clerk's office.
 • Enduro race dolomiti paganella.
 • Aha ballett weil der stadt.
 • Brent på bålet.
 • Norsk skovkat.
 • Helserespons pris.
 • Why does mongolia use cyrillic.