Home

Skriveramme reflekterende tekst

Hovedmeny. Kaleido 6. Hjemlenke; Tilbake; Noe å tenke på; Tilbake; Skriveramme reflekterende tekst TEKST I KONTEKST Norskfaget bygger på et utvidet tekstbegrep der elevene skal lese og oppleve tekster som kombinerer ulike uttrykksformer. • Eksempler på reflekterende tekster: logg, essay, dagboknotat, selvpresenterende skjønnlitteratur, blogg. (NORMPROSJEKTET) Å reflektere over innholdet i e

Eksempeltekst reflekterende tekst. Tekstanalyse. Vis i tekste Kreativ tekst. Denne skriveramma for kreativ tekst kan til dømes gå inn som ein del av eit opplegg om bøkene til Aina Basso.. Last ned skriveramme (PDF); Twitternovelle. Denne skriveramma for twitternoveller er laga som ein del av opplegget om twitternoveller.. Last ned skriveramme (rtf); Bokpresentasjo Argumenterende tekst Hensikt/formål: Presentere argumenter for og mot en sak for å kunne komme fram til en troverdig konklusjon som kan være med på å overbevise leseren av teksten Mottaker: Lærene ved skolen din Oppgave: Du skal skrive en argumenterende tekst om et t av de følgende temaene: 1. Bruk av internett på eksamen/p røver. 2 Skriveramme Forskerspiren Klikk her for å redigere. Kilde: Ressurshefte om argumenterende skriving, 2014, Vibeke Lorentzen og Trude Kringstad, Skrivesenteret

Kaleido 6: Skriveramme reflekterende tekst

En oprift på en argumenterende tekst. Femavsnittsmetoden er en oprift man kan bruke når man skal skrive sammenhengende tekst. Den kan sammenliknes med det å bygge et reisverk til et hus. Slik fungerer det: Du skriver en påstand (her: surrogati bør forbys) Skriv ein kreativ tekst med utgangspunkt i dei to dikta. Teksten skal vere på om lag 500 ord. «Når begynner en dag» frå Gjennom mørketida av Øyvind Berg, 2014. «Frysebokser» frå Svartere bunader av Cecilie Løveid, 2010. Kommentar En resonnerende tekst kan være en artikkel, en analyse eller en drøftingsoppgave. 1. Innledningen skal være kort; den bør være på mellom 5 og 8 linjer. Bruk ikke tid på å gruble over hva du skal innlede med. Ofte er det lettere å finne på en god innledning når du har skrevet ferdig det andre Refleksjon og skriving I denne delen skal vi øve oss på å skrive ein reflekterande tekst om eit av temaa i boka om «Bomulv». Teksten skal presenterast høgt for nokre andre elevar i klassen Hovedmeny. Kaleido 5. Tilbake; Si din mening; Tilbake; Skriveramme argumenterende tekst

 1. Argumenterende tekst: Digital mobbing - skriveramme Argumenterende tekst: Hjelp guttene mot kroppspress! - skriveramme Drøftende tekst: Ungdom og dataspill - skriveramme
 2. Informative og reflekterende tekster er saktekster. Det vil si at de gir en beskrivelse av virkeligheten. Målet med en informativ tekst er å gi leseren informasjon om noe. Du som leser skal for eksempel ha mer kunnskap om et tema etter at du har lest teksten. Å reflektere vil si at du filosoferer over noe og tenker fram og tilbake rundt et tema eller et spørsmål
 3. Reflekterende tekst. Sterke meninger Skriveramme argumenterende tekst Si din mening Portrettintervju Grunnbok 6 Kaleido. Mye skrivehjelp Klart jeg kan! (For barnehage) Barn forteller og tegner om hva de liker å gjøre, og hva de føler seg flinke til
 4. Innledning: Jeg synes at Jeg har noen argumenter for det. Hoveddel med argumentasjon: Det er mange fordeler og ulemper med å En av fordelene e
 5. Argumenterende tekst: Hjelp guttene mot kroppspress! - skriveramme; Drøftende tekst: Ungdom og dataspill - skriveramme; Novella «Jonas» - skriveramme; Novella «Hjorten i skogbrynet» - skriveramme; 4. Sammensatte tekster. Oversikt. I dette kapitlet skal du lære Test deg selv
 6. reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium Vg1 og Vg2: gjøre rede for argumentasjonen i andres tekster og skrive egne argumenterende tekster på hovedmål og sidemål Vg3: bruke kunnskap om tekst, sjanger, medium og språklige virkemidler til
 7. Hovedmeny. Kaleido 6. Hjemlenke; Tilbake; Sterke meninger; Tilbake; Skriveramme argumenterende tekst

Sterke meninger EKSEMPELTEKST Eksempeltekst om leirskole; SKRIVERAMME Skriveramme argumenterende tekst; Språk og grammatikk Adjektiv; Språk og grammatikk Adverb; Oppsummering Test deg sel Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os SKRIVEKURS Hjelp til å komme i gang! MÅL FOR ØKTA: 1. Skrive kreative , informative og argumenterende tekster, utgreiinger, litterære tolkninger, drøftinger og andre resonerende tekster på hovedmål og sidemål 2. Dere skal kunne sette opp en klar og tydelig disposisjon fo Hjem; Signatur 2 studiebok; Eksempeltekster og skriverammer; Argumenterende tekst: Hjelp guttene mot kroppspress! - skriveramme; Argumenterende tekst: Hjelp guttene mot kroppspress! - skriveramme

Kaleido 6: Eksempeltekst reflekterende tekst

 1. Skriveramme for argumenterende tekst Tittel: Innledning I denne teksten skal jeg argumentere for Hoveddel, avsnitt 1 For det første Først og fremst
 2. Mange 8-åringer er gode i muntlig argumentasjon. Kan jeg klare å overføre det til skriftlige arbeider? Denne bloggen beskriver hvordan jeg valgte å jobbe med å lese og skrive argumenterende tekster sammen med elever som akkurat hadde startet i 3.klasse. Av Gro Kristine Munkeby

Skriverammer - Nynorsksentere

 1. kjennetegner en forholdsvis god reflekterende tekst. For å utlede prototypiske trekk i tråd med Rosch (1973,1975) teori om prototyper, tar jeg utgangspunkt i den systemisk-funksjonelle lingvistikken og Ruth Grüthers (2011) teori om retoriske og refleksive spørsmål
 2. En tekst der mye av innholdet er direkte sitater, blir ofte tung og usammenhengende å lese. Teksten framstår som lite helhetlig når andres formuleringer til stadighet trekkes inn i din egen tekst. EKSEMPEL PÅ SITAT: Språket vart er i stadig endring
 3. Her får du hjelp til å skrive en argumenterende tekst. En argumenterende tekst er en oppgavetype hvor du skal undersøke et emne/en problemstilling og prøve å overbevise mottagerne dine om holdningen d (
 4. bestevenn sammen i klassen. Min bestevenn, skriveramme (1) Elevene fortalte om sin bestevenn, som kanskje bor i Bergen, på Dokka, i Kabul eller i Drammen. Vi snakket om savn og drømmer. Ikke
 5. Argumenterande tekst: Digital mobbing - skriveramme; Argumenterande tekst: Hjelp gutane mot kroppspress! - skriveramme; Drøftande tekst: Ungdom og dataspel - skriveramme; Novella «Jonas» - skriveramme; Novella «Hjorten i skogbrynet» - skriveramme; 4. Samansette tekstar. Oversikt. I dette kapitlet skal du lære Test deg sjølv.
 6. Kildehenvisninger: http://veiledninger.udir.no/flere/Fremmedspr%E5k/www.udir.no/Lareplaner/Veiledninger-til-LK06/Veileder-fremmedsprak-cont/Undervisningsveiledning.

Hva er en reflekterende tekst og hva bruker man det til? Først og fremst er reflekterende tekst en tekst der man reflekterer rundt noe. Når du f.eks. skal skrive kåseri, logg eller essay skriver man ofte en reflekterende tekst. Hva er det som kjennetegner en reflekterende tekst da? - Den er rettet mot skriveren (jeg-person Skriveramme for artikkel (Skrivesenteret) Nederst i lenka under finner du et ark med tips om hvordan du kan komme i gang med å skrive en artikkel der du skal diskutere for og imot en sak. Nettressurser. Skrivesenterets skriveramme for debattartikkel Tekst i kontekst. Kritisk tilnærming til tekst. Skriftlig tekstskaping. Når du skriver, har du tid til å planlegge, endre og forbedre teksten din. Til gjengjeld må du være enda mer mottakerbevisst enn når du snakker, for leseren kan ikke spørre deg om noe skulle være uklart Du som leser skal for eksempel ha mer kunnskap om et tema etter at du har Skrive informative og reflekterende tekster etter mønster av eksempeltekster og Drøftende tekst: Ungdom og dataspill - skriveramme Last ned skriveramma her: Man kan lære mye av mange av dataspillene, for eksempel

Skriverammer - Mæla ungdomsskole - Mæla ungdomsskol

Norsk - Femavsnittsmetoden - NDL

 1. Argumenterende tekst: Digital mobbing - skriveramme; Argumenterende tekst: Hjelp guttene mot kroppspress! - skriveramme; Drøftende tekst: Ungdom og dataspill - skriveramme; Novella «Jonas» - skriveramme; Novella «Hjorten i skogbrynet» - skriveramme; 4. Sammensatte tekster. Oversikt; Test deg selv; Lær mer! 5. Formelle tekster.
 2. Husk at en novelle skal ha konsentrasjon, dvs. én hovedkonflikt.Det lønner seg også å la den foregå på ert sted, over et kort tidsrom.Sprer du deg for mye, blir det «utflytende» og kjedelig
 3. Skriveramme resonnerende tekst Eksempeltekst reflekterende tekst. Tekstanalyse. Vis i tekste Informative og reflekterende tekster er saktekster. Det vil si at de gir en beskrivelse av virkeligheten. Målet med en informativ tekst er å gi leseren informasjon
 4. (Fig.2) Skriveramme for planlegging av argumenterende tekst: For dataspill Mot dataspill Vedlegg, veiledning til læreplan i norsk, Utdanningsdirektoratet 201
 5. erende teorier og verdier, og institusjonelle og strukturelle rammer som påvirker praksis, - og.

det skjerper evnen til å trekke ut det viktigste i en tekst. Dette arbeidskravet vil danne grunnlaget for innledningen til FoU-oppgaven som dere skal levere som hjemmeeksamen til slutt i emnet. Skriveramme arbeidskrav 2 SKUV Author: Henning Fjørtoft Subject: Arbeidskrav Innledning Hele verden er lagt til rette for A4-mennesker, mennesker som liker å stå opp klokka halv sju, gå på skolen og avslutte klokka tre Skriveramme: «Frukt og avsky Du finner teksten på s. 325. Disposisjon Uttrykk og fraser til låns Ditt forslag til tekst; Innledning (gjør greie for konteksten: Hvem er avsender? Hvor sto den på trykk? Hva slags tekst er det, og hvem er mottaker? Nivå 1 har sjangertilpasset hjelp og gir en enkel skriveramme for leserinnlegg. Nivå 2 inneholder kun oppgavekravene og en liste med bindeord. Bruk skriverammen under for å lage en god tekst. Skriverammen bruker du for å hjelpe deg i gang

I et leserinnlegg argumentere du for eller mot noe du er opptatt av. Det betyr at det er din egen mening som kommer fram i teksten. Du ønsker at den som leser innlegget ditt skal bli enig med deg.. Skrive argumenterende tekst/debattinnlegg Struktur Skrivetips Disposisjon En fengende overskrift Hva handler teksten om En kort innlednin Skriving For elever med dysleksi er skriving ofte en stor utfordring. Både når det gjelder å formulere seg, og med tanke på rettskriving. Den dysleksivennlige læreren vet dette, og tilrettelegger undervisningen slik at elevene får like muligheter som sine medelever til å uttrykke seg skriftlig på tross av sine utfordringer. Gode måter å gjøre dett

Kreativ tekst på norskeksamen Skrivesentere

Hovedmeny. Kaleido 7. Hjemlenke; Tilbake; Helt fantastisk! Tilbake; Skriv en fantasy-fortellin Teksten finner du også på s. 100-104 i Intertekst Vg1, i kapitlet Å skrive en fagartikkel.Der er oppbygningen og arbeidsprosessen beskrevet. Bør ungdoms bruk av digitale medier begrenses? Da­gens ung­dom er svært opp­tatt av In­ter­nett Her vil jeg presentere en måte du kan tenke på for å forstå forskjellen på en drøftende tekst og en argumenterende tekst. På skrivekurset får du mange flere tips og tanker om det å skrive ulike tekster på B2-nivå (og høyere). Her kan du lese om skrivekurset. Først må du vite dette: I en drøftend. Skriveramme til argumenterende tekst Overskrift Innledning Hoveddel Det første argumentet Det andre argumentet Det tredje argumentet Avslutning Underskrift. Created Date Hovedmeny. Kaleido 5. SKRIVERAMME

Hvordan skrive en resonnerende tekst - Riksmålsforbunde

En argumenterende tekst, eller en diskurs, er en tekst der man presenterer ulike sider ved en sak og veier argumenter for og mot. Det er viktig at man bruker tid på lage en god struktur i den argumenterende teksten, slik at alt kommer klart og tydelig frem, og man bør prøve så godt man kan å se saken fra forskjellige synsvinkler og ståsteder Teksten er utdrag fra en roman, men fungerer også som en selvstendig tekst. Leser man den som en selvstendig tekst, kan man påpeke at den starter In medias res. Spenningen i teksten er knyttet til Oppgave: Argumenterende tekst Skriv en tekst der du argumenterer for hvorfor man bør fokusere på HMS i det yrket du utdanner deg i. Kommentar: Teksten skal bygges opp etter 5-avsnitts metoden (se skriveramme). Du skal bruke fagbegreper fra programfaget ditt og vise til relevante kilder (f.eks bransjelæreboka) Skriveramme: «Flyktende ungdom» av C. Gill Diktet står på s. 407 i Intertekst Vg3. Disposisjon Uttrykk og fraser til låns Ditt forslag til tekst; Innledning (presenter forfatter og tekst

Skriveramme argumenterende tekst - Kaleido 5- En drøftende artikkel i norskfaget på videregående er en type resonnerende tekst. Hvis du er blitt bedt om å skrive en drøftende artikkel eller en drøftende tekst, er den beste hjelpen til oppgavetypen derfor å bruke Studienetts oprift på resonnerende tekst.Du kan bruke opriften helt uten problemer og se på den som en veiledning til å skrive en drøftende tekst

Tekst i kontekst. Kritisk tilnærming til tekst. Språket som mulighet. Språket tilbyr oss en mengde verktøy slik at vi kan få sagt alt vi vil - iallfall nesten! Men som overalt ellers: Øving gjør mester. Vi må øve på lesing, skriving og muntlig kommunikasjon slik at vi hele tida blir dyktigere språkbrukere Tekst: Marita Aksnes og Torgrim Gram Økland (CC BY-SA) Retningslinjer for bruk Kopier lenke til siden. Læringsressurser. Teorier om tekst og kultur. Fagstoff. Tekstlingvistikk Kjernestoff. Ordnivå Kjernestoff. Setningsnivå. Her sjår me korleis ein elev har laga ein argumenterande tekst etter ein skriveramme. (Håland ,2016, s.100) Eg likar tanken på å jobbe med skriverammer i skulen, men ein må hugse på å variere og at målet er at elevane skal klare til slutt å jobbe med tekstar uten slik hjelp Tips for å skrive refleksive tekster i den første personen. En reflekterende tekst, også kalt reflekterende krønike, subjektiv skriving, eller førstepersonsrapportering, er en skrivestil som rekapitulerer og evaluerer en personlig opplevelse. Denne typen tekst validerer ikke bare hele opplevelsen - det være seg en profesjonell praktik eller et utfordrende kurs - men evaluerer også.

Kaleido 5: Skriveramme argumenterende tekst

Innenfor reflekterende skriving er det flere metoder som kan brukes i læringsarbeidet. Jeg har valgt ut to eksempler for å synliggjøre hva reflekterende skriving er, og bredden i slike tekster: tenkeskriving og mappemetodikk. Noen ganger skriver vi refleksjonsnotat som et hjelpemiddel for oss selv. Opplegget øver skriving som grunnleggende ferdighet. Elevene lærer å bruke skriverammer (stillasbygging) som støtte når de skal skrive en praksisrapport på engelsk, noe som letter skriveprosessen og hjelper dem til å få god struktur på teksten.Med opplegget følger en skriveramme for My Practice Period og et evalueringsskjema med forslag til vurderingskriterier Reflekterende lesing bruker vi på stoff som er viktig å oppfatte, huske og forstå. Det passer også til argumenterende eller propaganderende tekst som reklame, politisk eller religiøs propaganda og ellers der noen forsøker å overbevise oss om noe. En strategi for reflekterende lesing består av følgende hovedtrinn: 1 Forberedels

En akademisk tekst settes også i sammenheng med andre akademiske tekster, og du bør derfor også være bevisst på hvordan du bruker kilder. Hvordan strukturere Tolke oppgavetekste Analyse av en sammensatt tekst Author: 25106401 Created Date: 10/16/2015 10:34:10 AM. hva hvordan. Problemstillingen for denne artikkelen er hvilken betydning refleksjon har i lærerutdanningen. Basert på en enkel slutning om at det som er viktig for profesjonsutøveres læring med stor sannsynlighet også vil gi kraft til studenters profesjonskvalifisering, er store deler av artikkelen viet en diskusjon av forskningsstatus når det gjelder refleksjonens betydning for læreres.

Argumenterende tekst: Digital mobbing - skriveramme

 1. Hovedmeny. Kaleido 5. Tilbake; Rett på sak; Tilbake; Skriveramme faktateks
 2. Denne artikkelen er en underside av hovedartikkelen Essay.. Essayets format kan variere, med det er viktig å ha en god komposisjon. I et essay er det ikke meningen at man skal utarbeide en dyptgående analyse av det utleverte materialet, og derfor skal man heller ikke bruke noen analysemodell
 3. Eksempeltekst reflekterande tekst. Tekstanalyse. Vis i tekste
 4. SKRIVERAMME Innledning (et avsnitt) -At du kan skrive en sammenhengende tekst med god lengde på engelsk fra en skriveramme EKSTRA HJELP Tegneserien ligger HER (the original Quest #1-5) Du kan finne en haug med spørsmål om skjønnlitteratur som kan gi deg ideer HER
 5. Title: Microsoft Word - Argumenterende tekster_skriveramme nivå 1.docx Author: anne marte Created Date: 4/25/2017 7:50:47 P
 6. Hvordan skriver man et essay? Les vår enkle guide til essay-sjangeren her. Essayer direkte oversatt betyr forsøk/prøve ut tanker..

Informative og reflekterende tekster - Mæla ungdomsskol

Skriveramme. Innramming av oppgaven, i form av skriverammer, er også nyttig for mange. Skriverammer er en mal som hjelper eleven med å holde oversikt i skrivearbeidet og tydeliggjør hvilke elementer som skal med i teksten. Skriverammer gir hjelp til å komme i gang med skrivingen, gir eleven setningsstartere og hjelp til bindeord Analysere en argumenterende tekst: Dette må du finne ut først: Hva slags sjanger er det? Hva er målgruppen til teksten? Hva er sammenhengen til teksten? Innhold, argumentasjon og appellform: Inventio Klargjør hva teksten dreier seg om. Forklar hovedmålet til forfatteren med egne ord Lurer du på hvordan du skal besvare en oppgave hvor du blir bedt om å drøfte et tema eller en påstand? Da har du kommet til riktig sted

Drøftende tekst: Ungdom og dataspill - skriveramme

Skriveramme for personlig brev Eksempeltekst, Brev til Petter Lukediktat brev til Petter Overskrifter for å sortere tekst Les mer om hvordan du kan jobbe med dette materialet. Argumenterende tekster . Eksempeltekst argumenterende-tekst-5-avsnitt Leserbrev-skriveramme Les mer her. Klassemiljø. En god klassekamerat Skriv navnet til en som. En rapport er en tekst som skal gi saklig informasjon om et saksforhold eller et utført arbeid, og den kan inneholde både faktaopplysninger, analyser og vurderinger som mottakeren har behov for. Det finnes mange ulike typer rapporter, med forskjellige krav til utforming og innhold. LK20 LK06. Vis kompetansemål. For å få det ønskede resultatet på B2-prøven og bergenstesten, må man trene seg på å skrive tekster. Det er mange ting man må beherske og ha i mente når man skal skrive en god tekst. Her er noen av de viktigste tingene man må huske på: Svar på oppgaven. Les oppgaven nøye. Ikke skriv utenom oppga.

Kaleido 6: Skriveramme argumenterende tekst

Den norske skolen har alltid hatt lekser, og det har vært naturlig å ta med seg noe av skolearbeidet hjem. I det siste har derimot debatten om vi egentlig trenger lekser dukket opp i media og blant politikerne Nettvaner og mobilbruk er et aktuelt tema, kanskje ikke minst i skolehverdagen. I dette leserinnlegget argumenterer Ingvild Elise Østby(15) for mobilfrie skoler. I undervisningsopplegget under vil elevene øves i: å gjenkjenne trekk ved leserinnlegg som sjanger å gjenkjenne ulike former for argumentasjon å argumentere skriftlig eller muntlig å bygge opp avsnitt i argumenterende tekster. Ei skriveramme for tolking av reklametekst eller haldningskampanje. Reklamar og haldningskampanjar er samansette tekstar. Dei består oftast av eit bilde i kombinasjon med ein kort tekst og ei overskrift felles tekst. •I samskrivinga foregår en viktig samtale om tekst og skriving. •Samskriving fører til at man vet hva man gjør når man skriver. •Samskriving er med på å utvikle elevene som strategiske skrivere Struktur Tekst Innledende hilsen En hilsen som gjenspeiler relasjonen til mottakeren. Kjære, hei eller til Dato Hei Petter! 16. september Innledning Hvorfor skriver jeg til deg? (Stikkord; Håper, skal, årsak) Takk for sist. Det var veldig gøy å bli kjent med deg i sommer. Det har skjedd mye side

Eksempeltekst faktatekst om vepsen. Tekstanalyse. Vis i tekste SKRIVERAMME Du har lest og reflektert over utdrag fra boka Don Fridtjof av Anna Bache-Wiig og Lisa Aisato, Cappelen Damm 2010. Skriv et brev til Don Velg ut tre problemer ved oppførselen hans, og still reflekterende spørsmål for å få ham til å innse dette selv Skriveramme/ modelltekst Hobby fact card Fortelle om egen skolehverdag Fortelle noen fakta om eget land Fortelle om egne hobbyer og interesser Bruke ord og fraser knyttet til klasserom. • Finne noen språklige likheter mellom engelsk og andre språk eleven kan. • Utforske og bruke uttalemønstre og ord og uttrykk i gåter, spill og rollespill Skriveramme 8 - 12 (VF 9) Språk og kultur Tekst og tanke Presentere Leddsetninger og komma Reflekterende tekst Tenkeskriving . Replikkstrek og andre tegn 13-15 Språk fra scenen Beskrivelser Rollespill Samskriving og særskriving Konjunksjoner.

Kaleido 6: Sterke meninge

En artikkel om ungdom, idrett, konkurranseinstinkt og doping. Skrevet i 9. klasse Kompetansemål: skrive fortellende, beskrivende, reflekterende og argumenterende tekster etter mønster fra eksempeltekster og andre kilder, og tilpasse egne tekster til formål og mottaker Læringsmål 5.trinn. Læringsmål 6 .trinn . Læringsmål 7 .trinn. Eleven skal kunne: skrive sted- og personbeskrivelse i egenproduserte tekste Skriveramme for artikkel (Skrivesenteret) Nedst i lenkja under finn du eit ark med tips om korleis du kan komme i gang med å skrive ein artikkel der du skal diskutere for og imot ei sak. Nettressurse skriveramme, ligger de i teams og jeg legger lenker til dem under. Jeg lager skriverammer til Tekst 1: Tenk deg at du reiser tilbake til Kristiania i 1820. Gi en kort beskrivelse av hva du ser, hører, lukter og føler på en liten spasertur i Dronningensgate

En ingress.. Å bruke Faktafyk 2014. Her er årets Faktafyk Faktafyk er et av Foreningen !les' bidrag til arbeidet med leseopplæring for ungdomstrinnet, et fremragende verktøy som kan brukes til å øke både den generelle og den fagspesifikke lesekompetansen. Undervisningsoppleggene vi presenterer i år er i tillegg enkle å bruke, praktiske og varierte, basert på metodikk, strategier og. Det krever ikke en lang tekst med mange ord. Det er tydelige former og rammer for skrivingen. Kompetansemål i Norsk etter 4.årstrinn fra Fagfornyelsen 2020: beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter; skrive tekster med funksjonell håndskrift og med tastatu Tegning + tekst 1 og 2 = svar på spørsmål fra 1. powerpoint (mandag 27.4) SKRIVERAMME Tekst 1: Tenk deg at du reiser tilbake til Kristiania i 1820. Gi en kort beskrivelse av hva du ser, hører, lukter og føler på en liten spasertur i Dronningensgate. Prøv å skrive i hele setninger og med egne ord så godt du kan. Du kan skrive rett Skrive argumenterende tekst/debattinnlegg Skrive argumenterende tekst/debattinnlegg Struktur En fengende overskrift Skrivetips Hva handler teksten om Disposisjon En kort innledning Meningen din, formålet med teksten Jeg skriver dette for å Jeg synes det er viktig å Hoveddel Argument 1 Jeg mener Begrunnelse Fordi

Ta ordet! - appell etter femavsnittsmetode

Bruk av skriveramme som støtte for ungdomsskoleelevers skriving av tekstanalyse i norskfaget. Olsen, Linn Natalie. Master thesi 1.10 Skriveramme: Den gylne hånd menter i en tekst - forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst - mestre sentrale regler i formverk og ortografi og vende, reflekterende og argumenterende tekster etter mønster av eksempel

 • Fahrradreparatur ulm.
 • Endre betaling spotify.
 • Basketball trening for barn.
 • Sixtinische kapelle rundgang.
 • Eksplosiv styrke bein.
 • Innkomme kryssord.
 • Hvordan laste ned alle bilder fra icloud til pc.
 • Pave kryssord.
 • Hendelsesforløp definisjon.
 • Hvordan laste ned alle bilder fra icloud til pc.
 • Farc målsetting.
 • Mittagsruhe bayern.
 • Pastellmalerei anleitung.
 • Lustige abschiedssprüche.
 • Samsung ue65ks9005xxe.
 • Tropene.
 • Kasperletheater aachen.
 • Veileder ledelse og kvalitetsforbedring.
 • Comfort hotel union brygge frokost.
 • Wohnungsgenossenschaft achim.
 • Agra restaurant bergen.
 • Invaderende mor.
 • Gruggen kryssord.
 • Kartoffel stärkegehalt.
 • Single party würzburg 2018.
 • Havre cheerios glutenfritt.
 • Kraftwerk chemnitz programm.
 • Süße pokemon namen.
 • Fm wikipedia.
 • Terror i tyskland 2017.
 • Grini.
 • Trollkarl göteborg liseberg.
 • Baby sover ikke på dagen.
 • The wanted max george.
 • Hunger games producer.
 • Alternativkostnad mikroøkonomi.
 • Makarska kroatien.
 • Puttgarden shopping butiker.
 • Tesla model s 7 seter.
 • Rebecka martinsson nrk.
 • Floaters movie.