Home

Nfi søknadsfrister

Film / NFI

Søknadsfrister kan medføre et forsert utviklingsforløp for å nå en frist. Vi har vært i dialog med Virke produsentforeningen om dette, og deres holdning er at siden meningene er for så vidt delte rundt søknadsfrister, så ser de seg ikke i stand til å gi NFI et råd 3 Søknad og søknadsfrister for innkjøp 3.1. Det er kun rettighetshaver som har utnyttelsesrett til filmen (heretter kalt søker) som kan søke om innkjøp. Søker må være registrert i Enhetsregisteret. 3.2. Det er to søknadsfrister i året, fastsatt av NFI. Saksbehandlingstid er ca. åtte uker fra søknadsfrist. 3.3. Filmene kategoriseres. Søknadsfrister 22. jan. 2020 kl. 12.00, 15. april 2020 kl. 12.00, 15. sep. 2020 kl. 12.00. Hvem kan søke? Profesjonelle spillutvikler Ny søknadsfrist 14. august. Til tross for at vi har fått inn mange og sterke søknader til den utlyste stillingen som dokumentarfilmkonsulent i NFI utvider vi nå søknadsfristen til i morgen, tirsdag 14. august. Dette fordi enkelte søkere har opplevd tekniske problemer med søknadsprosessen gjennom finn.no Velkommen til NFIs søknadsportal. Viktig informasjon til alle søkere • Frist for å be om utbetaling før jul: 16. november 2020 kl. 24:00 • På grunn av omlegging til nye forskrifter fra 2021, stenger Søknadsportalen for mottak av søknader 1. desember 2020 kl.24:0

Søknadsfrister. Alle frister for alle ordninger og utlyste stipend. Statistikk, analyse og rapporter. Tall og fakta om norske filmer, serier og spill. Aktuelt. Få med deg nytt fra NFI og nyheter om norske filmer, serier og spill. Kalender. Kurs, verksteder, seminarer, arrangementer. Filmdatabasen. Informasjon og fakta om norske filmer og. Forskningsrådets søknadsfrister er absolutte. Ved søknadsfristens utløp stenges søknadsmottaket automatisk. Det er søkers ansvar å ha levert søknaden innen fristen. Det er ikke anledning til å sende inn en søknad etter fristens utløp, og heller ikke å gjøre endringer i søknaden eller å komme med tilleggsopplysninger Denne tilskuddsordningen skal bidra til kvalitet og bredde i filmtilbudet for voksne og barn og stimulere filmkulturen i Norge. Det kan gis tilskudd til arrangementer og visning, herunder filmfestivaler og andre filmkulturelle tiltak, filmformidlingstiltak med kunstnerisk, kulturelt eller pedagogisk formål, samt tiltak som bidrar til å opprettholde en desentralisert kinostruktur Merk også at søknadsfrister hos NFI nå er kl. 12.00 på dagen for frist. Se festet post på NFI spill eller nfi.no for mer info. 14/01/2020 . Viktig melding til alle som har tilskudd fra NFI eller skal søke! Vi har i dag åpnet ny søknadsportal som skal brukes av alle søkere E-post: post@nfi.no; Telefon: +47 22 47 45 00; Besøksadresse Bergen. Media City Bergen; Lars Hilles gate 30; 5008 Bergen; Orgno. 892 211 442; Personvernerklæring . Faktura til NFI; Abonner på vårt nyhetsbre

NFI opphever søknadsfrister på spillefilm etter

Retningslinjer for innkjøpsordningen for film / NFI

 1. NFI gikk bort fra søknadsfrister for produksjon til spillefilm i høst, og vi ønsker å kjøre likt løp for produsentene som gjerne søker begge instanser. Vi opprettholder imidlertid de to årlige fristene for å søke tilskudd til utvikling. For 2020 er søknadsfristene 10. februar og 7. september
 2. NFI A/S ∙ Centervej Syd 1 ∙ DK-4733 Tappernøje ∙ Danmark ∙ Tlf. +45 5577 0307 ∙ Fax +45 5577 0337. Dudal Webdesign.
 3. Georgernes Verft 12 5011 Bergen Org. nr: 974332981 Tlf: 922 83 696 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den

Søknadsfrister. 15. februar 2021. Arbeidsbolig. Søknadsfrister. 15. mai 2021. Arbeidsbolig. Se arkivet. Siste nytt. NOPAs arbeid Svar om såkornmidler kan ventes i begynnelsen av november. Potten til såkornmidler fikk en solid økning i årets siste tildelingsrunde. Korona Hjemmekontor for NOPAs administrasjon Norsk Filminstitutt(NFI), søknadsfrister: 1. februar, 1. juni og 1. oktober. Sjekk også ut om instituttet du studerer ved kan være med å gi støtte til ditt prosjekt. Husk òg at du kan søke om ulike legater Mer viktig informasjon om søknadsfrister våren 2020 Frister og generell informasjon Fritt Ord har følgende søknadsfrister i 2020: 3. januar 2020 kl. 15.00, blir behandlet i februar 28. februar 2020 kl. 15.00, blir behandlet i april/ma Søknadsfrist i dag! Se mer av NFI LAB på Facebook. Logg in

Utvikling av spill etter kunstnerisk vurdering / NFI

NFI har i forbindelse med koronasituasjonen foretatt flere endringer i våre tilskuddsordninger. Det er viktig at du orinterer deg i disse før du søker tilskudd. Logg inn i NFIs søknadsportal. Innlogging via ID-porten skal benyttes av norske søkere Søknadsfrister; Kalender; Filmdatabasen; Aktuelt; Nøkkelbegreper; Dette gjør NFI; Øyet som ser - Mangfold og representasjon i norsk film; Dokumenter og maler; Statistikk, analyse og rapporter; English; Logg in Det er flere tiltak som allerede er på plass og en del tiltak som er under utarbeidelse. Vi vil forsøke å gi dere en samlet oversikt over hva regjeringen gjør og hvor dere skal henvende dere for å få svar når det gjelder de ulike ordningene Viken filmsenter har fra og med 2020 overtatt tilskuddsordningen «Filmkulturelle tiltak» fra Norsk filminstitutt (NFI). Søknader om lokale filmarrangement i Viken fylkeskommune og Oslo kommune skal derfor rettes til Viken filmsenter fremover. Filmsenteret har dessverre kun mottatt 583 000 kroner til tilskuddsordningen minside.nfi.n

Den harde kritikken mot kuttforslagene har preget sommeren, innrømmer NFI-direktør Sindre Guldvog. Han lover støtte til filmtidsskriftene også i 2020 Tilskudd gis etter søknad. Det er tre årlige søknadsfrister for produksjonstilskudd, 1. februar, 30. april og 15. oktober. Påminnelser kunngjøres jevnlig på våre nettsider. Produksjonssøknadene behandles og innstilles av administrasjonen ved Nordnorsk Filmsenter umiddelbart etter fristens utløp

Gnisninger / NFI

Hjemmel: Fastsatt av Norsk filminstitutt 12. oktober 2016 med hjemmel i forskrift 7. oktober 2016 nr. 1196 om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XV nr. 1j (forordning (EU) nr. 651/2014). Endret ved forskrift 28 mai 2020 nr. 1095 (i kraft 1 juli 2020) Samarbeid, klynger og nettverk. Innovasjon foregår i økende grad i samspill mellom bedrifter, kunder, leverandører og kunnskapsmiljøer. Vi hjelper deg med å knytte kontakter, bygge nettverk og øke kompetansen Oversikt søknadsfrister Publisert 06. oktober 2020 Kommende frister. 7. oktober 2020: Søknadsfrist Innkjøpsordningen for spill. 8. oktober 2020: Frist, nominere filmarbeidere til pris som deles ut i anledning BIFF. NFI sin konsulent møter bransjen!. Søknadsfrister. Vi behandler søknader fortløpende til den årlige rammen er brukt opp. Hvem kan søke? Profesjonelle manusforfattere bosatt i regionen kan søke støtte. Du må ha relevant utdanning på minimum bachelornivå eller ha relevant og dokumenterbar filmfaglig yrkeserfaring, jf.§ 2-2 § 13. Søknadsfrister § 14. Opplysningsplikt § 15. Kreditering av Norsk filminstitutt § 16. Rapportering og kontroll § 17. Sanksjoner § 18. Ikrafttredelse ; Vedlegg 1. Kvalifiseringstest - vedlegg til forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjone

Forlenget søknadsfrist dokumentarfilmkonsulent / NFI

 1. Regionale prioriteringer for landbruket. Innovasjon Norge har hatt rekordstor etterspørsel etter landbruksmidler i år. Dette har ført til at enkelte regioner har brukt opp midlene for 2020
 2. Jan Dalchow har produsert, regissert og pushet dokumentar- og kortfilm siden 1996.Han har før det bl.a. bakgrunn fra radio, TV- og musikkproduksjon, og har jobbet som både klipper, lyddesigner og filmkonsulent. Han har skrevet over hundre søknader, fått mange tilsagn (men flest avslag), deltatt på filmarenaen både nasjonalt og internasjonalt, nådd et stort publikum og vunnet priser.
 3. Innovasjon Norge - vi gir lokale ideer globale muligheter. Innovasjon Norge skal bidra til bærekraftig vekst og eksport for norsk næringsliv gjennom kapital og kompetanse
 4. nfi.no has a website text/code ratio of 10.88 %.Search engine crawlers tend to not pick up pages with inadequate content
 5. Universitetet i Oslo er det eldste og høyest rangerte universitetet i Norge. Universitetet har over 27 000 studenter og 6000 ansatte. UiO har ledende forskningsmiljøer og landets bredeste studietilbud
 6. Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene. Programmet har et budsjett på 1,46 milliarder euro i perioden 2014-2020. MEDIA-programmet består av tilskuddsordninger og ulike tiltak med et felles formål om å styrke den audiovisuelle bransjen i Europa
 7. Få stipend og gjør studiene rimeligere: Studier i USA kan være dyrt, men husk at det er få som faktisk betaler prisen som står på skolens nettsider. Ofte får studenter fra fratrekk på tuition (skolekostnad) i form av stipend. Les våre 8 tips til hvordan du gjør utdanning rimeligere. Generelt om finansiering om studier [
Wisting / NFINattens barn / NFI

Søknadsportale

Dette betyr at dere ikke skal søke Norsk filminstitutt, men Vestnorsk filmsenter om lokale filmarrangementer som ikke faller inn under ordningene NFI viderefører. Vi vil komme med nærmere informasjon om søknadsfrister og retningslinjer Det blir aldri «Game of Thrones» i Norge uten løpende søknadsfrister, sa Borch til Dagbladet. I 2017 fortalte han at målet til Truenorth, (NFI) via Kulturdepartementet 20.1.2020 Filmkulturelle tiltak / NFI nfi-xpprod.customer.enonic.io/admin/portal/preview/draft/nfi/sok-tilskudd/filmformidling/filmkulturelle-tiltak 3/ Kunngjøringen skal opplyse om søknadsfrister, søknadsprosedyrer og om hvor søkere kan innhente nærmere informasjon om tilskuddsordningene. Tilskuddsforvalter skal sørge for at søkere på en enkel måte har tilgang til nærmere informasjon om regelverket for tilskuddsordningene, søknadsprosedyrer,.

Norsk filminstitutt NFI

Søknadsfrister Departementet mener at det kan være hensiktsmessig for en forsvarlig saksbehandling og forutsigbarhet for søkerne at det er søknadsfrister. Dette vil likevel avhenge av søknadsmassen og departementet overlater derfor til Norsk filminstitutt å fortløpende vurdere om det er hensiktsmessig med løpende søknadsbehandling, eller om det anses nødvendig med søknadsfrister næringsdepartementet gjennom nfi og innovasjon norge. Øvrige forslag 19) 7) systematisk innfØring av sØknadsfrister (3.1) 8) mentorordninger (3.2) 9) flere filmrekrutteringsstipend (3.3) 10) tettere kontakt mellom produsent og kunstner (4.1) 11) telling og ny gjennomgang av prosjekter som faller utenfor (5.3.1 Finn UiOs studieprogrammer, emner, etter- og videreutdanning. Informasjon om opptak, semesteravgift, StudentWeb, og delstudier i utlandet

Påmeldingsfristen til Nordic Game Discovery Contest er utsatt til 6. januar kl 12:00, så fremdeles mulig å melde seg på FilmCamp is a regional resource and infrastructure company that accommodate needs and demands in the market for feature film and TV productions. FilmCamp also runs development and educational seminars in cooperation with national and international representatives from the media industry Søknadsfrister Filmkulturelle tiltak Planlegger du stumfilmkonsert, kortfilmarrangement, dokumentarfilmseminar? NFI gir tilskudd til filmkulturelle tiltak som underbygger de filmpolitiske målene satt av regjeringen. Søknadsfrist: torsdag 1.oktober - Fra 2018 åpner vi for løpende saksbehandling uten søknadsfrister, enten de har fått tilskudd fra NFI eller om filmskaperne har klart det uten bidrag fra oss

Frikjent (sesong 2) / NFI

Fra og med skoleåret 2020-2021 innføres nye utdanningsprogram, programområder og læreplaner i videregående opplæring. Alt som er nytt gjelder for deg som skal begynne på Vg1 høsten 2020. vilbli.no blir oppdatert i takt med at de nye planene fastsettes Søknadsfrister er 1. mars og 1. november. I november 2002 ble 37 innkomne søknader behandlet. Den samlede søknadssummen var på kr. 3 987 231, mens UDs komite kun hadde kr. 400 000 til rådighet. Følgende søkere fikk tilsagn om støtte Produsentmøter med NFI på Lillehammer. 10. juni 2014. Vi innfører søknadsfrister for utviklingsstøtte. 27. mai 2014. Among the Sleep med pris under Nordic Game. 26. mai 2014. Filmbussen på hjul gjennom Hedmark . 21. mai 2014. Ringsaker-ungdommer tolker Alf Prøysen på film

Søknadsfrister - Norges forskningsrå

Søknadsfrister 2020 Alle formater: Kortfilm, dokumentarfilm, Forskriften er felles for NFI og alle de regionale aktørene, men praksis kan variere litt fra region til region. Vestnorsk filmsenter forvalter ikke alle tilskuddsordningene som blir omtalt i Forskriften Rapporten som det britiske konsulentselskapet Olsberg SPI lager på oppdrag fra NFI, estimerer at «Snømannen» og «Downsizing» har et forbruk i Norge på 198 millioner kroner Norsk filminstitutt har 200.000 kroner i øremerkede midler til synstolking av norske kinofilmer med premiere i 2016. Vi har nå åpnet for å ta imot søknader. Søker er produksjonsselskapet og søknad med forenklet budsjett sendes til post@nfi.no. Søknader behandles fortløpende. Les mer he Ber Widvey redde «Pornopung» Norsk filminstitutt forskjellsbehandler når de nekter «Pornopung» pengestøtte fordi de har søkt for sent. Det mener flere av Norges mektigste filmfolk

UDs reisestøtte - søknadsfrister 2007. 07.02.2007. UDs reisestøtte - søknadsfrister 2007. 23.11.2006. UDs reisestøtte - tildelingene høsten 2006 er klare. 13.06.2006. UDs reisestøtte - tildelingene sommeren 2006 er klare. 23.03.2006. UDs reisestøtte - tildelingene våren 2006 er klare. 25.11.2005. UDs reisestøtte - tildelingene. NFI har til sammenlikning 57,4 millioner kroner til rådighet for insentivordningen i år, og hele denne potten er tilbudt de tre seriene som fikk tilslag. Ifølge Helgeland rangeres søknadene blant annet på grunnlag av hvor store de er og hvor mye av kostnadene som skal benyttes i Norge, hvilket internasjonalt potensiale de har og hvorvidt de vil skape vekst og økt erfaring blant norske. Ingen hos myndighetene skal være i det minste tvil om hva kinoene mener om forskriften om tilskudd til filmformidling. Fast støtte til Film & Kino er et hovedønske. Før da høringsfristen gikk ut 1. juni 2016 hos hhv. Norsk filminstitutt og Kulturdepartementet hadde over 70 ulike kinoeiere sendt inn sitt høringssvar, i tillegg til bransjeorganisasjoner [

Norske filmer på kortfilmfestivalen i Clermont-Ferrand / NFI

Filmfestivaler / NFI

Innkjøpsordningen for spill Norsk filminstitutt lyser nå ut ny frist for innkjøp av dataspill til bibliotek. Alle norske spillprodusenter kan søke sine spill inn til innkjøpsordningen uavhengig av kategori og plattform VIP-stipend til Blom, Flikke, Schei Regissørene Charlotte Blom, Yngvild Sve Flikke og Tonje Hessen Schei er tildelt hvert sitt VIP-stipend på 200.000 kroner fra Norsk filminstitutt Siste nytt fra NFI - fredag 1. april 2016 Fem norske filmer til Hot Docs De fem dokumentarfilmene Dugma, Brødre, The Crossing, Dans for livet og Mot nord er invitert til Nord-Amerikas største dokumentarfilmfestival Hot Docs i Toronto 3.4!Kravet!til!økonomisk!ogpraktisk!gjennomføringsevne! Selv!omProdusentforeningen!organiserer!de!etablerteselskapene,vilvi!pågenerelt grunnlag!be!omat!staten!skal. Filmaktuelle Sara Johnsen syns Filminstituttet bør. Etterlyser mer effektiv filmstøtte Filmaktuelle Sara Johnsen syns Filminstituttet bø

Hollywood snuser på Vestlandet med ny og enorm «James Bond». Derfor vraker de trolig Norge Den 25. James Bond-filmen skal ha rundt to milliarder i budsjett, og jubileumsproduksjonen vil til. View a detailed SEO analysis of www.nfi.no - find important SEO issues, potential site speed optimizations, and more En slik ordning bør ikke operere med søknadsfrister, da frister i betydelig grad vil forhindre et effektivt produksjonsforløp, kommer dette tilskuddet til fratrekk når NFI beregner de regnskapsførte kostnader i Norge. Til § 7 har FilmReg to hovedbemerkninger. For det første mener vi at tilskuddsnivået må øke

NFI Spill, Dronningensgate 16, Oslo (2020

søknadsfrister. • I forrige programperiode (2007-2013) mottok norske selskaper over 100 millioner kroner fra MEDIA programmet. MEDIA-programmet • Deltakere på MEDIA kurs kan søke NFI om stipend. • Norske produsenter kan markedsføre sine produksjoner på salgsmessene MIPCOM, MIPTV, Marchè du Film og EFM gjennom MEDIA stands NFI:LAB BARN og DOK I høst setter NFI:LAB fokus på barn og dokumentar. Gjennom tre arrangementer i serien BARN og DOK rettes søkelyset mot utfordringer og muligheter med å lage dokumentarer for barn; et seminar, et eget utviklingsverksted med prosjekter i tidlig utviklingsfase, og gjennom matchmaking ved Kids and Docs- seminar under IDFA NFI har rett til ikke-kommersiell visning av audiovisuelle produksjoner som har mottatt tilskudd etter denne forskriften, på festivaler og kulturelle arrangementer. Annet ledd foreslås uendret. 4 Endringer i bestemmelser om tilskudd til kinofilm . 4.1 Utviklingstilskudd til produksjon med utenlandsk hovedprodusen

VIP-stipend / NFI

— NFI gjør i dag en helhetsvurdering av lanseringsplaner, lanseringstidspunkt, publikumspotensial og produsentens egeninvestering når vi vurderer størrelsen på lanseringstilskuddet. Når det gjelder Med trekkspill til Operaen, som er utgangspunktet for Åge Hoffarts trussel om å slutte med dokumentarfilm på kino, ble produsenten gjort særskilt oppmerksom på søknadsfrister og. Viken Filmsenter As, Drammen, Norway. 1.6K likes. Viken filmsenter skal bidra til en faglig, kunstnerisk og levedyktig utvikling av den audiovisuelle bransjen i Viken fylkeskommune og Oslo kommune... ID-porten. ID-porten is an identification portal at the Norwegian Agency for Public Management and eGovernment (Difi) which provides secure logon with an electronic ID (e-ID) from MinID, BankID, Buypass and Commfides

Sørfond / NFI

- Det kom inn totalt 73 søknader fordelt på 3 søknadsfrister. I siste runde kom det inn 23 søknader, Pressemeldingen fra NFI er første gang «Board With The World»,. Forlagenes store boksalg 27. - 29. august 27. - 29. august blir det kjempesalg i Filmens Hus med bøker fra forlagene Pax, Oktober, Press, Samlaget, Spartacus, Dreyer, NFI, Kontur, Humanist, Manifest, Omnipax, Minuskel, Pegasus, Bokvennen, Solum, Transit, Vidarforlaget og Flamme.Vi har også fantastiske priser på norsk film på dvd. Les mer om Forlagenes store boksal Besøket på Filmens Hus økt med 33 % Antall besøkende til Filmens Hus har økt med hele 33 % de to siste årene. Nærmere 260.000 besøkende tok turen innom huset i Dronningens gate i 2015 Merk også at søknadsfrister hos NFI nå er kl. 12.00 på dagen for frist. Se festet post på NFI spill eller nfi.no for mer info. [01/14/20] Viktig melding til alle som har tilskudd fra NFI eller skal søke! Vi har i dag åpnet ny søknadsportal som skal brukes av alle søkere

SØKNADSFRIST 3. 2020 - Filmkraf

søknadsfrister. Dette er uheldig for den virksomheten som kinoene er avhengige av lokalt. Vi ber NFI hensynta den unike kinokulturen vi har i Norge med en desentralisert kinostruktur og forsøke å finne en løsning som ivaretar de små og mellomstore kinoene i distriktene Oversikt søknadsfrister ( 06. oktober, 2020 ) Hvem fortjener en ekstra oppmerksomhet? ( 05. oktober, 2020 ) Løpende informasjon i forbindelse med koronasituasjonen ( 05. oktober, 2020 ) BIFF starter 7. oktober! ( 02. oktober, 2020 ) Spillefilm og dramaserier - NFI sin konsulent møter bransjen! ( 02

Vi har tre årlige søknadsfrister: 15. februar, 30. april og 15. september. Behandlingstiden er normalt seks uker. Midtnorsk Filmsenters formål er å stimulere til produksjon av spill, kort- og dokumentarfilmer med høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet for offentlig visning eller omsetning, og for å bygge opp den audiovisuelle næringen i Trøndelag Filminvest har to årlige søknadsfrister for søknader om utviklingstilskudd, (§1-3. Definisjoner pkt. f), og som kvalifiserer for å søke etterhåndsstøtte hos NFI. Søknader om tilskudd til enkeltstående dokumentarfilm for tv må rettes til de regionale filmsentrene. Viktige krav til søknaden Det norske finansinitiativet (NFI) NFIs stipendordning for doktorgradsstudenter er etablert for å motivere studenter til å satse på doktorgradsstudier i finansiell økonomi ved topprangerte læresteder i verden. Stipendet er på 200 000 kroner per studieår og tildeles på årsbasis NFI melder om 14 ekstra millioner til utvikling av film, spill og dramaserier, også manusutvikling. Møt konsulenten online! Søknadsfrister Kreativt Europa 2015. Søknadsfrist 31. januar og Filmsøk.no. Nytt elektronisk søknadsverktøy og endringer i retningslinjer for 2015

Filmsamtalen er et samarbeid mellom NFI og Rushprint. Til panelet er invitert: Eva Sørhaug, Margreth Olin, Sara Johnsen (filmregissører) og Terje Eidsvåg (filmkritiker, Adresseavisen) Programleder: Kjetil Lismoen, Redaktør Rushprint. I kveld, tirsdag 6. november kl. 19.30 i Filmens Hus, 2. etasje foajé . Filmsamtalen er gratis Sjekk opp i hvilke selskaper som har fått tildelinger fra for eksempel Norsk Filminstitutt (www.nfi.no) og ta kontakt med de produksjonene som det ser ut som din musikk kan passe til. Henvendelsen Send 1-3 låter via dropbox, soundcloud eller lign som mottakeren kan spille av uten å være nødt til å laste de ned (ikke legg ved fysiske filer i e-posten) SEO analytics for site NFI.NO: // Indicators Yandex X, uScore, backlinks, Alexa rating, Yandex, Bing, Yahoo!, Google number of pages indexed. Free SEO analysis websiteNFI.NO: basic indicators of search engines, parameters of site cost & indexing I 2003 kom scenekunst-, musikk- og kunsthåndverksfeltet til gjennom etablering av samarbeidsavtaler, faste søknadsfrister og ekspertutvalg, administrert av hhv. Danse- og teatersentrum, MIC Norsk musikkinformasjon og Norske kunsthåndverkere. I 2004 fulgte arkitektur og design etter, administrert av Norsk Form Søknadsfrister. Filmene er kjøpt inn av NFI gjennom innkjøpsordningen for film ; Hva-er.no har som formål å assistere læreprosessen ved å beskrive begrep på en allmenn måte som folk flest kan forstå. Enten det er gamle filosofiske spørsmål som har trøblet mennesket i tusenvis av.

Oh, it Hertz! / NFI

Lokale kinotiltak / NFI

filminstitutt norskfilminstituttwww.nfi.no filmens hus 1 dronningensgate 161 boks 482 sentrum1n-0105 osloitlf: +47 22 47 45 00 faks: +47 22 47 45 99 1 e-post:nfi@nfi.no i bankkonto:8276 01 00400 1 org.nr.:971 032 06 Oversikt søknadsfrister ( 22. september, 2020 ) Praktiserende, ikke ventende Mariken Halle, Guro NFI sin konsulent møter bransjen! ( 07. september, 2020 ) «Skuddene på Bergenhus» ferdig innspilt ( 04. september, 2020 ) BIFF - filmslippet er i gang! ( 02. september, 2020. Styret har derfor vedtatt å redusere antall søknadsfrister og styremøter fra seks i 2020 til fire. Vi går nå over til to på våren og to på høsten. Vi utvider også vår saksbehandlingstid med to uker\, for å kunne tilby tettere oppfølging fra vår produksjonsrådgiver Marie Fuglestein Lægreid NFI:LAB Junior - manusverksted for barnefilm. NFI:LAB Junior - manusverksted for barnefilm. Manusverkstedet går over flere sesjoner i løpet av ett år. Verksted 1: 26.- 28. april. Søknadsfrist: 6. april. For mer informasjon, se NFIs nettsider Opplæringskontoret for Statlige Virksomheter, Oktavuođadieđut, Oahppofálaldat. Gå til hovedinnhold. Jo1 Jo2 ja Jo

Filmfond Nord As er et regionalt filmfond som fremmer audiovisuell produksjon i Nord-Norge og bidrar til å profilere regionen i Norge og utlandet. Filmfond Nord har investert i filmer som Mot naturen, Børning og Operasjon Arktis som alle har gjort opptak i Nord-Norge. Filmfond Nord eies av de tre nordnorske fylkeskommune; Nordland, Troms og Finnmark Frustrert filmbransje: - Norge går glipp av ny storproduksjon En ny europeisk storsatsing med norsk tilknytning styrer unna Norge som innspillingsland, forteller filmkommissær Manus-/dramaturgi-veiledning. Vi har fått med oss spillutvikler Ellen Lyse Einarson og utvider nå tilbudet om manus-/dramaturgiveiledning til også å inkludere interaktive produksjoner. Vi har flere dramaturger knyttet til filmsenteret og tilbyr deg veiledning med en av disse, eller en selvvalgt dramaturg.Dette er et tilbud uten søknadsfrister for den profesjonelle delen av bransjen

 • Earth hour 2017 earth hour 2018.
 • Geneva model l user manual.
 • Protaras sentrum.
 • Piccolo fluit kopen.
 • Smash app app app latex.
 • Enklare liv butiker.
 • Singapore population.
 • Qwerty layout.
 • Feste tråder hekling.
 • Ford transit kastenwagen konfigurator.
 • Druesukker vs sukker.
 • Fortuna düsseldorf marketing manager.
 • Oppbud av aksjeselskap.
 • Renault kangoo ze 2018.
 • Surround receiver test 2016.
 • Sharif dekk nettbutikk.
 • Strikket kjole baby.
 • Grover gutschein kaufen.
 • Schirn ausstellung.
 • Osteopathie bochum wittener str.
 • Kunstgjødsel til beite.
 • Spisekroken bergen meny.
 • Traueranzeigen express köln.
 • Marshall stanmore multiroom test.
 • Kry lege pris.
 • Integrering ndla.
 • Ford 2715e engine specifications.
 • Tse tromsø.
 • Dalen 978 bredde.
 • Utmattelse trening.
 • Vorteil vorzug rätsel.
 • Varan øgle.
 • Listefritt tak vegg.
 • Ferienhaus norderney privat mit hund.
 • Smerter i øret voksen.
 • Switch fluestang.
 • Heide keller schauspielerin.
 • Bmw adapter.
 • Abb bergen.
 • Surface book 2 displayport.
 • Senile hämangiome.