Home

Kronisk ika

Leversykdom IKA (D97) Sykmelding vanligvis ikke nødvendig ved mild sykdomsaktivitet i stabil fase, Teksten tar utgangspunkt i de fleste sykdommer i lever, deriblant alkoholisk leversykdom, autoimmun kronisk hepatitt, hemokromatose, fettlever, portal hypertensjon Kronisk iskemisk hjertesykdom er en medisinsk tilstand som resulterer i begrenset blodtilførsel til hjertemuskelen. Risikofaktorer for denne tilstanden er røyking, diabetes, og den naturlige aldringsprosessen. Vanlige symptomer på kronisk iskemisk hjertesykdom inkluderer brystsmerter, pustevansker, og hjertesvikt Hjerteinfarkt, angina pectoris og stentbehandling av hjertets koronararterier betyr at det foreligger koronarsykdom. Forebyggende behandling hos disse pasientene gir færre dødsfall, færre nye hjerteinfarkt og færre andre komplikasjoner. Det betegnes sekundærforebygging Dermatitt er en samlebetegnelse på betennelsesreaksjoner som forekommer i overhuden (epidermis) og øvre delen av lærhuden (dermis) og som ikke er infeksiøse. Den akutte sykdomsfasen kjennetegnes av rødme (erytem), væskeansamling (ødem), blemmer, væsking og skorper. Kronisk dermatitt fører til at huden fortykkes og flasser. Dette kalles lichenifisering Kronisk Hva betyr Kronisk? Kronisk betyr; Publisert av Stein den 11. august 2012 under Fremmedord. En kronisk (fra gammel gresk khronikos, «av tiden», fra gammel gresk χρόνος (khronos) «tid») tilstand er en menneskelig helsetilstand eller sykdom som er vedvarende eller på annen måte langvarig i dens virkninger.Begrepet kronisk brukes vanligvis om sykdomsforløpet varer i mer enn.

400 Den internasjonale kl

Leversykdom IKA (D97) - Helsedirektorate

Hjertesykdommer er sykelige tilstander som skyldes forandringer i hjertet eller hjertets egne blodårer, koronararteriene. Forandringene kan være medfødte, eller man kan få dem senere i livet. Hjertesykdom kan også komme som følge av andre sykdommer, for eksempel i lungene. Lungeforandringene kan øke påkjenningene på høyre hjertehalvdel på samme måte som høyt blodtrykk kan belaste. Kronisk hepatitt B er sjeldnere i industrialiserte land der forekomst er ca. 0,2-0,5 prosent, og de fleste smittes i ungdomsårene eller i voksen alder. I Norge er det høy forekomst blant innvandrere fra Asia, Afrika og Sør-Amerika. Det finnes opp mot 170 millioner tilfeller av kronisk hepatitt C i verden

Kronisk gastritt oppstår ved langvarig påvirkning, slik som hos pasienter med bakterien Helicobacter pylori i mageslimhinnen (type B-gastritt). Hos andre ser det ut til at det er en såkalt «autoimmun» reaksjon som er ansvarlig, altså en sykdomstilstand der det er kroppens eget immunforsvar som angriper mageslimhinnen (type A-gastritt). Kronisk gastritt karakteriseres av ansamling av. Kronisk hjertesvikt Hjertesvikt betegner en tilstand der hjertets pumpefunksjon er svekket i forhold til normalt nivå. Hjertet klarer ikke å pumpe tilstrekkelig med blod rundt i kroppen. Ved fremskreden hjertesvikt vil man kunne merke at pusten blir tyngre når man legger seg ned, og den. Tendinose, også kalt kronisk tendinitt, kronisk senebetennelse, kronisk tendinopati eller kronisk seneskade, er en skade på en sene på cellenivå (suffikset «ose» innebærer en patologi med kronisk degenerasjon uten betennelse). Skaden er antatt å være forårsaket av mikrorifter i bindevevet i og rundt senen og fører til en økning i reparasjonsceller i den aktuelle senen Anbefalinger Grad Immunglobulinbehandling: Ved hyppige residiverende bakterielle infeksjoner (infeksjoner med kapselkledde bakterier) kan substitusjonsbehandling med immunglobulin være aktuelt hvis vaksinasjon (pneumokokkvaksine) ikke har ført fram og hypogammaglobulinemi foreligger Nevrologiske sykdommer omfatter et vidt spekter av tilstander, mange av dem alvorlige og til dels invalidiserende. Noen av sykdommene er relativt vanlige, slik som migrene og andre former for hodepine, mens andre er svært sjeldne og kun forekommer hos noen få pasienter per år i Norge

John Willy Haukeland, PhD, spesialist i generell indremedisin og fordøyelsessykdommer, overlege, Gastromedisinsk avdeling, OUS Ullevål. Det kliniske bildet ved kroniske autoimmune leversykdommer er heterogent, og beror i stor grad på om sykdomsprosessen rammer leverparenchymet eller galleveiene, og om det utvikler seg levercirrhose, portal hypertensjon og malignitet Psykose IKA (P98) Full sykmelding benyttes ved behov for skjerming og/eller innleggelse. Remisjon inntrer vanligvis raskt, og en gradvis tilbakeføring til arbeid kan være en viktig del av rehabiliteringen. Gradert sykmelding kan være nyttig i denne perioden

Hva er kronisk iskemisk hjertesykdom? - notmywar

Hjertesykdom - forebygg komplikasjoner! - NHI

dermatitt - Store medisinske leksiko

En kronik (av gresk khronos = tid) er en artikkel i en avis eller et tidsskrift om et emne eller tema. Vanligvis skrives ikke kronikker av noen som er ansatt i publikasjonen, men av noen med særlig kjennskap til emnet. En kronikk er et partsinnlegg, og hevder ikke å fremlegge den hele og fulle sannhet Tendinose er en tilstand som innebærer at tilhelingsprosessen i senen har stoppet opp og tilstanden har blitt kronisk og degenerativ. Ved tendinoser eksisterer det ikke noen aktiv betennelse i senen og behandling av tendinoser er derfor fundamentalt forskjellig fra behandling av tendinitt

Kronisk - Fremmedord

hjertesykdommer - Store medisinske leksiko

 1. FinnKode er oppslagsverk for medisinske koder. Om FinnKode. FinnKode er en web-applikasjon for søk og oppslag i medisinske kodeverk. Per 2015 støttes kodeverkene ICD-10, NCMP,
 2. Dersom man har astma eller kronisk obstruktiv bronkitt fra før av, bør astmabehandlingen trappes opp. Kortvarig behandling med astmamedisiner kan være nyttig ved akutt bronkitt dersom man har tungt for å puste, selv om man ikke har astma fra før. Slike medisiner motvirker sammensnøring av luftveiene, noe som ofte kan gjøre det lettere å.
 3. Vi beskriver en pasient med symptomer på kronisk sinusitt som utviklet lekkasje av spinalvæske og pneumocephalus etter endonasal etmoidektomi i generell anestesi. Vi har søkt frem relevant litteratur om emnet og diskuterer årsaksfaktorer, samt viktigheten av nøyaktig preoperativ diagnostikk i de tilfeller man vurderer kirurgisk intervensjon
 4. g og seksualfunksjon), blodtrykk og temperaturreguleringen
 5. Urinveisinfeksjon kan utvikle seg til å bli en kronisk plage som virker inn på livskvaliteten. Utfordringer til deg. Studer bildet av urinsystemet i innledningen. Søk eventuelt på nett og finn et bilde. Tegn og skriv navn på de ulike delene i urinsystemet. Forklar hva urinveisinfeksjon er
 6. dre alvorlige hodetraumer hos eldre, hvor pasienten ikke oppsøkte lege ved det initiale traume, men kontakter lege når de har utviklet symptomer på krSDH, gjerne uker til måneder etter det opprinnelige traumet
 7. Kronisk leversvikt er en potensielt livstruende sykdom som svekker leverens evne til å bryte ned avfallstoffer i kroppen, bekjempe infeksjoner og fordøye maten. Prognoser. I svært mange tilfeller er det mulig å bli bedre ved leversykdom, ifølge Birgitte Seip. - Det kan stoppes og bli bra eller bedre, sier Seip

Hva er kronisk luftveissykdom? Kroniske luftveissykdommer er vedvarende forhold som forårsaker betennelse og irritasjon i lungene, luftveiene, og bihulene. Det finnes flere typer av kronisk respiratorisk sykdom, men de mest vanlige forhold er astma, kronisk obstruktiv lungesykdo Autisme er en utviklingsforstyrrelse som fører til vansker med gjensidig sosialt samspill, kommunikasjon og språk Her finner du informasjon om sykdommer i nyrer og i urinveiene. Urinveisinfeksjon hos voksne Hvis du merker en brennende eller sviende smerte når du later vannet, kan det skyldes en urinveisinfeksjon Influensa Influensa gir feber og smerter, men går som regel over av seg selv. Gravide, eldre og kronisk syke er mer utsatt for alvorlig influensasykdom Perioperative komplikasjoner etter gastrisk bypass og gastrisk sleeve Moderne fedmekirurgi har vært et tilbud i spesialisthelsetjenesten siden 2004

Med ikke-smittsomme sykdommer menes hjerte- og karsykdommer, kreft, diabetes og kronisk lungesykdom samlet. Disse fire sykdomsgruppene har flere felles risikofaktorer; tobakksbruk, usunn kost, fysisk inaktivitet og skadelig bruk av alkohol. Målet om reduksjon er en del av FNs globale mål for bærekraftig samfunnsutvikling Kronisk alkoholmisbruk er identisk med avhengighet og kan ha uheldige fysiske, psykiske og/eller sosiale konsekvenser. Avhengighet består av (P29 Psykiske symptomer/plager IKA) Sykmelding er aktuelt under diagnostisk utredning, under oppfølging og for å skjerme pasienten

Hepatitt, kronisk - NHI

 1. Kronisk laryngitt hos voksne kan være tegn på andre sykdommer og bør derfor vurderes av lege. Cystisk fibrose (R99 Luftveissykdom IKA, R89 Medfødt feil i luftveiene) Sykmelding og lengde må vurderes individuelt, symptomer, forverringer av tilstanden.
 2. Stadium3: kronisk infeksjon/sen fase. Acrodermatitt, kronisk artritt, kronisk/sekvele etter neuroborreliose; Råd om belastning/avlastning. Ved tidlig lokalisert infeksjon og allmennsymptomer kan avlastning være nødvendig. Ved senere og generalisert infeksjon kan avlastning i 2-6 uker være nødvendig
 3. Revmatoid artritt (RA) eller leddgikt er en kronisk og progressiv betennelses-sykdom. Leddgikt kan oppstå i alle aldre, men er vanligst i alderen 40 til 60 år. Man regner med at ca. 1/2-1% av befolkningen i Norge har leddgikt med ca. 25 nye tilfeller årlig per 100.000. Det er flere kvinner enn menn som får sykdommen. Hva er leddgikt
 4. Iskemisk hjertesykdom kronisk IKA-ICD Vilkårnr. I21: Akutt hjerteinfarkt-I22: Påfølgende hjerteinfarkt-I25: Kronisk iskemisk hjertesykdom-Z95.5: Status med angioplastisk koronarimplantat og -transplantat-Z95.8: Status med andre spes. impl. og transpl. i hjerte og blodkar-Vilkår
 5. Denne er definert som kronisk nasofaryngitt, kronisk faryngitt, kronisk rhinitt IKA, difteri, empyem, epiglottitt, luftveisinfeksjon forårsaket av sopp, lungeabscess, protozoinfeksjon (uten lungebetennelse) Øvre luftveisinfeksjon, sykdom i munn og tenner, mononukleose eller annen virussykdom
 6. I svært sjeldne alvorlige tilfeller der slimposebetennelsen er kronisk og tilbakevendende kan operative inngrep utført av en ortopedisk kirurg være nødvendig. Man går da inn artroskopisk og fjerner slimposen (bursektomi). Ved septisk bursitt (baktereinfeksjon) behandles tilstanden med antibiotika. Fysioterap
 7. Bakgrunn. Akutt stressreaksjon.Kan utløses av livskriser (psykisk ubalanse utløst av normal livshendelse) og traumatiske kriser (reaksjon utløst av plutselig, uventet, ofte overveldende eller truende, opplevelse eller hendelse).En psykisk krise foreligger når en hendelse, opplevelse, belastning eller påkjenning har oversteget et individs totale mestringsevne og ført til psykisk ubalanse
ICPC-2 Kodekort A Allment og uspesifisert - KITHs

Kronisk enteritt/ulcerøs kolitt-D97: Leversykdom IKA-F73: Chorioretinal betennelse-F73: Iridosyklitt INA-L88: Reumatoid artritt/reumatisk sykdom-L99: Bindevevssykdom INA-L99: Leddlidelse ved inflammatorisk tarmsykdom-L99: Psoriasisartritt-R95: Kronisk obstruktiv lungesykdom: 90: R96: Astma: 92: R97: Allergisk rinitt-R99: Lungefibrose INA-S86. Downs syndrom. Downs syndrom (Trisomi 21) er en medfødt genetisk tilstand, som kan få forskjellige følger fra person til person. Downs syndrom kan ikke kureres, men behandling og tilrettelegging kan redusere utfordringene slik at livskvaliteten blir god for den enkelte Ved kronisk myelogen leukemi får nydiagnostiserte pasienter imatinib (tyrosinkinasehemmer) som førstevalg i de fleste situasjoner. Stamcelletransplantasjon fra annet individ (allogen stamcelletransplantasjon) er dokumentert å helbrede sykdommen, men gis ikke såfremt pasientene har effekt av tyrosinkinasehemmerbehandling, på grunn av alvorlige bivirkninger ved denne typen behandling

Innlagt sykehus juni-04 pga svimmelhet. Satt på Albyl-E og Klexane i tilfelle blodpropp.Det blir tatt spinalprøve for å sjekke mot flått. Mange stikk, vanskelig å komme igjennom, 3.legen klarer det etter 40 min. Får spinalhodepine, to dager senere akutte og sterke smerter i ryggen, vondt å gå Epileptiske anfall skyldes en forbigående forstyrrelse i hjernens elektriske signaler, og kan deles inn i to hovedkategorier: generaliserte og fokale anfall

gastritt - Store medisinske leksiko

Kronisk iskemisk hjertesykdom-I26: Lungeemboli-I27: Andre pulmonale hjertesykdommer-I34: Ikke-reumatiske mitralklaffefeil-I35: Ikke-reumatiske aortaklaffefeil-I36: Ikke-reumatiske trikuspidalklaffefeil-I37: Pulmonalklaffefeil-I42: Kardiomyopati-I48: Atrieflimmer og atrieflutter-I63: Hjerneinfarkt-I74: Emboli og trombose i arterier-I80: Flebitt. - Pasienten har i gjennomsnitt de to siste årene hatt minst 3 årlige infeksjoner i nyrer/urinveier. - Pasienten bruker medikamentell behandling for en kronisk sykdom i refusjonslisten hvor sykdommen gir økt risiko for infeksjoner i nyrer/urinveier Artrose er den vanligste og mest utbredte revmatiske leddsykdommen. Artrose kan forekomme i enkelt-ledd, eller påvirke flere leddområder. Artrose kan ramme alle ledd i kroppen, men opptrer hyppigst i hofter, knær og fingerledd

Andre: sarkoidose, kronisk granulomatøs sykdom, lymfoproliferative tilstander (Castelman, ALPS), histiocytoser (LCH, Rosai-Dorfman) Samhandling: Utredning av lymfadenitt kan foregå i primærhelsetjenesten, men det må være lav terskel for å henvise til barneavdeling ved spørsmål om lymfadenitt med fare for abscessutvikling eller mistanke om kreft eller annen systemsykdom B71 Kronisk/uspecifik lymfadenit. B72 Hodgkins sygdom/lymfom. B73 Leukæmi. B74 Kræft i blod/lymfesystem IKA. B75 Godartet/uspecifik svulst i blod/lymfesystem. B76 Traumatisk miltruptur. B77 Skade på blod/lymfe/milt IKA. B78 Arvelig hæmolytisk anæmi. B79 Medfødt abnormitet i blod/lymfesystem IKA. B80 Jernmangelanæmi. B81 Vitamin B12. Bakgrunn. Svimmelhet er et uspesifikt symptom. Vertigo er en spesifikk form for svimmelhet der pasienten har en opplevelse av bevegelse i omgivelsene uten at slik bevegelse objektivt sett finner sted

Hjertesvikt, kronisk - NHI

Kronisk lymfatisk leukæmi (5 %) Myelodysplastisk syndrom (MDS) (5 %) Ikke-klassificeret (15-25 %) ICPC-2. B82 Uspecifik anæmi IKA; ICD-10/SKS-koder. D63 Anæmi ved kroniske sygdomme klassificeret andetsteds; D630 Anæmi ved neoplastisk sygdom; D638 Anæmi ved anden kronisk sygdom klassificeret andetsteds; Diagnose Diagnostiske kriterie Kronisk enteritt/ulcerøs kolitt-D97: Leversykdom IKA-F73: Chorioretinal betennelse-F73: Iridosyklitt INA-L88: Reumatoid artritt/reumatisk sykdom-L99: Bindevevssykdom INA-L99: Leddlidelse ved inflammatorisk tarmsykdom-L99: Psoriasisartritt-R95: Kronisk obstruktiv lungesykdom: 90: R96: Astma: 92: R99: Lungefibrose INA-S86: Seboréisk dermatitt.

Bronkitt er ein obstruktiv lungesjukdom som er karakterisert ved betennelse i bronkiane i lungene.Bronkitt kan vera akutt eller kronisk. Kronisk bronkitt, som i dei fleste falla rammar bybuarar frå område med sterk partikkelluftureining eller tobakksrøykjarar, blir definert klinisk som kronisk hoste som er produktiv med sputum (oppspytt frå lungene) minst tre månader samanhengande i minst. K76 Iskemisk hjertesykdom kronisk IKA K77 Hjertesvikt K78 Atrieflimmer/flutter K79 Paroksysmal takykardi K80 Hjertearytmi IKA K81 Bilyd hjerte/arterier IKA K82 Pulmonal hjertesykdom K83 Hjerteklaffesykdom IKA K84 Hjertesykdom IKA K85 Forhøyet blodtrykk IKA K86 Hypertensjon ukompliser R79 Kronisk bronkitt R79.0000 Kronisk bronkitt R84 Ondartet svulst i bronkie/lunge R84.0000 Ondartet svulst i bronkie/lunge R85 Ondartet svulst i luftveiene IKA R85.0000 Ondartet svulst i luftveiene IKA R89 Medfødt feil luftveiene R89.0000 Medfødt feil i luftveiene R95 Kronisk obstruktiv lungesykdom R95.0000 Kronisk obstruktiv lungesykdo --ICPC-2 med flere alternative termer per kode. Fil inneholder ikke prosesskoder. --Filen er oppdatert 20.10.2020 og gjelder fra 20.10.2020 --Filen er laget av.

5 : Et utvalg enkeltdiagnoser (koder) som registreres ofte hos allmennlegen, sortert for hhv. menn og kvinne Pankreatit, kronisk. 17.12.2019. Basisoplysninger Resumé. Kronisk betændelse der fører til permanent ødelæggelse af pankreas; De tidlige stadier af sygdommen består af recidiverende episoder med akut pankreatitis, normalt efterfulgt flere år senere af progressiv eksokrin og endokrin pankreassvigt og nogle gange forkalknin

Erysipelas - Lægehåndbogen på sundhed

Tendinose - Wikipedi

--ICPC-2 fulltekst med felles prosesskoder for alle kapitler (angitt med f.eks. -30, -31) --Filen er oppdatert 20.10.2020, og gjelder fra 20.10.2020 --Filen er laget. K76 Iskemisk hjertesykdom kronisk IKA. K77 Hjertesvikt. K78 Atrieflimmer/flutter. K79 Paroksysmal takykardi. K80 Hjertearytmi IKA. K81 Bilyd hjerte/arterier IKA. K82 Pulmonal hjertesykdom. K83 Hjerteklaffesykdom IKA. K84 Hjertesykdom IKA. K85 Forhøyet blodtrykk IKA. K86 Hypertensjon ukomplisert. K87 Hypertensjon med komplikasjoner. K88.

7.4 Komplikasjoner - Nasjonalt handlingsprogram med ..

 1. --Konverteringsfil fra ICPC-2 til ICD-10. Felles prosesskoder for alle kapitler (angitt med f.eks. -30, -31) --Filen er oppdatert 23.09.2019, og gjelder fra 1.1.2019.
 2. Bipolar lidelse eller manisk-depressiv lidelse (også kalt bipolar affektiv lidelse) er en psykiatrisk diagnose som beskriver en gruppe stemningslidelser preget av tilstedeværelsen av en eller flere episoder med unormalt forhøyet energinivå og stemningsleie, og en eller flere depressive episoder. Det opphøyde stemningsleiet blir kalt mani, eller hypomani hvis tilstanden er noe mildere
 3. Sykdommer i nervesystemet rammer sentralnervesystemet eller det perifere nervesystem.. Underkategorier. Denne kategorien har følgende 4 underkategorier, av totalt 4
 4. P81 Hyperkinetisk forstyrrelse P85 Psykisk utviklingshemning P86 Anorexia nervosa/bulimi P98 Psykose IKA P99 Psykisk lidelse IKA R. R78 Akutt bronkitt/bronkiolitt R79 Kronisk bronkitt R81.
 5. Kjente risikofaktorer / kronisk sykdom; Pasienten bør fortrinnsvis vurderes på telefon av lege. Legen vurderer om pasienten skal legges direkte inn i sykehus. Ved taksting, bruk kode R27 (engstelig for sykdom i luftveiene IKA). Generelt: Koronavirus spres nå i befolkningen slik andre luftveisvirus gjør
 6. ICPC-2 - KITH
402 Den internasjonale kl194 Den internasjonale kl

B82 anemi IKA A10 blødning okkult/ukjent lokalisasjon D50.9 Uspesifisert jernmangelanemi D50.0 Anemi pga blodtap D50.8 Anemi postpartum D50.9 Hypokrom anemi D50.0 Jernmangelanemi blodtap (kronisk) D50.1 Sideropen dysfagi D50.0 D50.1 D50.8 D50.9 B81 Anemi ved vitamin B12-/folsyremangel Anemi B12/folsyremangel makrocyttær anemi pernisiøs anemi T91 vitamin B12-mangel uten anemi 1) B12-mangel. Figur 2b: Bruk av allmennlegetjenesten for tilstander knyttet til muskel- og skjelettsystemet, variasjon mellom fylkene, 2016. Kilde: Norgeshelsa. Mange rammes, store kostnader. Muskel- og skjelettsykdommer er beregnet å være den diagnosegruppen som «plager flest og koster mest», selv om de fleste tilstandene ikke medfører betydelig overdødelighet (Lærum, 2013)

Muskel- og skjelettsykdommer omfatter et vidt spekter av sykdomstilstander i muskulatur, knokler, ledd og leddbånd. Denne gruppen sykdommer rammer et stort antall mennesker hvert år og er den viktigste årsaken til sykefravær og uføretrygd. Muskel- og skjelettsykdommer omfatter revmatiske- og. Kronisk ustøhet og fysisk inaktivitet som følge av en vestibulær svimmelhet kan motvirkes ved trening. Noen øvelser for vestibulær rehabilitering finnes på Balanselaboratoriets nettsider. De fleste pasienter kan trene selvstendig i stor grad, men noen trenger mer hyppig oppfølgning med fysikalsk behandling Begge tilstandene kjennetegnes ved kronisk betennelse i muskulatur og behandlingen er ganske lik. I tillegg finnes spesielle former for myositt. Disse omfatter: Amyopatisk og hypo-myopatisk myositt Definisjon: ingen symptomer, normal EMG og muskelbiopsi

Kronisk kompartment-syndrom: fremre eller bakre muskel i leggen får ikke plass i muskellommen sin. Det gjør vondt når muskelen sveller. Telefon: 23 05 18 00 E-post: post@diabetes.no Post: Postboks 6442, Etterstad, 0605 Oslo Besøksadresse: Østensjøveien 18, 0661 Oslo. Fibromyalgi Artikler om Fibromyalgi Fibromyalgi er et kronisk smertesyndrom som karakteristisk sett gir grunnlag for en rekke ulike symptomer og kliniske tegn. Her kan du lese mer om de ulike artiklene vi har skrevet om den kroniske smertelidelsen fibromyalgi - og ikke minst hva slags behandling og egentiltak som finnes for denne diagnosen Funksjonelle somatiske lidelser brukes som klinisk betegnelse for tilstander kjennetegnet ved biomedisinsk uforklarlige somatiske symptomer som forårsaker subjektiv lidelse. Opprinnelig ble funksjonell ikke brukt synonymt med psykogen, men i dag brukes funksjonell der legen mener at psykologiske forhold har sentral betydning for symptomutvikling eller utforming P29Psykiske symptomer/plager IKA korttekst: Psykiske symptomer/plager IKA inkl: avvikende atferd dårlig hygiene hallusinasjoner mistenksomhet multiple psykiske symptomer/plager spiseforstyrrelser IKA vrangforestillinger Og nå angrer jeg på at jeg gjorde dette nå, for nå er jeg sint og lei meg, for her kjenner jeg meg ikke igjen Kronisk bekkeninfeksjon (9) 13. Cyster pga. ødelagte kjertelutførselsganger (8) 12. Barnløshet pga. infeksjon eller samleieproblemer (5, 8) 9. Ansamling av gammelt menstruasjonsblod i skjeden (8)

Folkehelseinstituttet har nasjonale oppgaver innen blant annet smittevern, psykisk og fysisk helse, miljømedisin, epidemiologi og rusmidler Komplikasjoner som oppstår ved kronisk tonsillitt er delt inn i lokal og generell (paratonzillar og metatonsillar) Eksem kan være kronisk (langvarig) eller akutt, og har hos de fleste et forløp med bedring om sommeren og forverring om vinteren. Den kroniske formen karakteriseres av et kløende utslett. Som følge av kloring dannes det ofte områder med fortykket hud som lett sprekker

Nevrologiske sykdommer - Klikk

J37 - Kronisk strubekatar og luftrørskatar: J38 - Sygdomme i stemmebånd og struben IKA: J39 - Andre sygdomme i øvre luftveje: J40-J47 - Kroniske sygdomme i nedre luftveje J40 - Bronkitis ikke specificeret som akut eller kronisk: J41 - Kronisk bronkitis uden obstruktion: J42 - Kronisk bronkitis ikke nærmere specificeret: J43 - Lungeemfyse PDF | On Jun 1, 2010, Emil Kostovski and others published Komplikasjoner etter kronisk ryggmargsskade | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat Kirke og sjelesorg. Kirke og sjelesorg er naturlig og integrert del av tilbudet til pasientene på Modum Bad. Fysisk aktivitet. Aktivitet styrker kroppen slik at vi står bedre rustet mot ulike sykdommer og lidelser K73 Kronisk leverbetændelse IKA; K732G Autoimmun hepatitis UNS; Diagnose Diagnostiske kriterier. Diagnosen baseres på en kombination af kliniske og parakliniske fund (forhøjede leverenzymer, forhøjet IgG og positive glat muskelcelleantistof (SMA), typiske histologiske fund,.

Noen er imidlertid mer plaget av hodepine enn andre, og for enkelte kan lidelsen bli kronisk (varig). Livsstil er en viktig årsak til hodepine. Et stressende liv over lang tid, for lite søvn, for lavt væskeinntak, feil bruk av medikamenter eller feil arbeidsstilling er faktorer som kan utløse stresshodepine ICPC - R91: Kronisk bronkitt IKA INA; ICPC - R95: Astma kronisk m/akutt infeksjon; ICPC - R95: Astma kronisk obstruktiv; ICPC - R95: Bronkitt kronisk astmatisk; ICPC - R95: Bronkitt kronisk emfysematøs; ICPC - R95: Bronkitt kronisk m/akutt infeksjon; ICPC - R95: Bronkitt kronisk obstruktiv; ICPC - R95: Emfysem INA; ICPC - R95: Emfysem kronisk. Han mente kronisk irritasjon i stylohyoid region eller arrvev fra en kirurgisk traume kan føre ossifikasjon, eller herding, av ligament og osteitis, en tilstand der bein vokse uregelmessig. Legene har også antydet at ossification forekommende i Eagle syndrom er knyttet til hormonelle forstyrrelser i kvinner i overgangsalderen S29 Hud symptomer/plager IKA S70 . S83 Medfødt feil hud/underhud IKA . S85 Pilonidalcyste/-fistel . S86 Seboréisk dermatitt . S87 Atopisk dermatitt/eksem . S88 Kontakt-/allergisk dermatitt IKA . S89 Bleiedermatitt . S90 Pityriasis rosea . S91 Psoriasis . S92 Svettekjertelsykdom . S93 Talgcyste . S94 Inngrodd negl . S97 Kronisk hudsår . S98. I det medisinske kodeverket (ICD-10) har diagnosen psykisk utviklingshemming fått kode F70-79. I denne artikkelen går vi inn på hva som omfattes av ICD-10 og det som kjennetegner de ulike gradene av psykisk utviklingshemming Kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon 4.3.1 ICPC2 koder: K70 Infeksjon hjerte-karsystemet siste 5 år K72 Svulst i hjerte K73 Medfødt feil hjerte-karsystemet K74 Iskemisk hjertesykdom med angina K75 Akutt hjerteinfarkt K76 Iskemisk hjertesykdom kronisk IKA

 • Lokus grammatikk.
 • Norrøne guttenavn.
 • Roxette the look lyrics.
 • Personlig gave til foreldre.
 • Oslo kommune >/ kem.
 • Seaborgium.
 • Alice through the looking glass time.
 • Proteksjonistisk.
 • Manhunt: unabomber rollebesetning.
 • Bijou brigitte schmuck.
 • Hva spiser snømus.
 • Trådløs partyhøyttaler.
 • Smartdrink hasselt.
 • Internasjonalen sangtekst.
 • Møbel outlet stavanger.
 • Take that discography wiki.
 • Haus mieten suderwick.
 • Zentralmateriallager ratingen.
 • Wochenblatt tuttlingen telefonnummer.
 • Gulfstream g550 range map.
 • Toy aussie züchter bayern.
 • Jamie oliver explorer 6500.
 • Singles niesky.
 • New delhi what to do.
 • Beard types.
 • Alexis sanchez stats 17/18.
 • Ringsakern.
 • Que significa ser enamorados y novios.
 • Uni heidelberg neuenheimer feld.
 • Office key generator.
 • Barbere armhulene menn.
 • Harrison ford wiki.
 • The maze runner ildprøven.
 • Pilegrimsferd islam.
 • Blinkhinneframfall hos katt.
 • Terry pratchett norsk.
 • Påske blogg.
 • Ferienwohnungen de boer norderney.
 • Pandemi epidemi 1918.
 • Candida symptom kvinnor.
 • Jade armband.