Home

Tjenester nav no veiledning interessetest

Interessetester for jobb og studier Norge

 1. Finn ut mer om dine evner og interesser ved hjelp av interessetester, blant annet på utdanning.no. Her finner du blant annet Studievelgeren og Jobbkompasset, og du kan teste deg selv og lære mer om realfaglige og teknologiske yrker på velgriktig.no. Interessetesten på vilbli.no er for deg som skal søke videregående opplæring og som ønsker å se hvilke utdanningsprogram som kan passe.
 2. NAV har flere gode tester for deg som er ung og skal velge utdanning. De har også en egen yrkestest, og test for studenter som er i ferd med å bli ferdig med studiene og lurer på hvordan de kan bruke utdanningen på arbeidsmarkedet. Jobbkompasset hos utdanning.no er også en god ressurs
 3. Interessetest på vilbli.no. Vilbli.no er fylkeskommunenes informasjonstjeneste om videregående opplæring. Deres interessetest er for deg som skal søke videregående opplæring og som ønsker å se hvilke utdanningsprogram som kan passe for deg. Prøv interessetesten Hva kan passe for deg? hos vilbli.no
 4. NAV-kontoret kan også på eget initiativ gi informasjon, råd og veiledning hvis det kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Hvis du mottar økonomisk sosialhjelp kan opplysning, råd og veiledning bidra til å støtte opp under mulighetene dine til å klare deg selv. Taushetsplikt. Alle som jobber i NAV har taushetsplikt
 5. Kort beskrivelse av fasen. NAV-kontoret gir råd og veiledning om eget saksområde etter forvaltningsloven § 11.Tjenesten opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning i sosialtjenesteloven § 17 går lenger enn forvaltningsloven ved at den innebærer en plikt å bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Tjenesten skal utformes i samarbeid med bruker for å.
 6. NAV-kontoret gir råd og veiledning om eget saksområde etter forvaltningsloven § 11. Tjenesten opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning i sosialtjenesteloven § 17 går lenger enn forvaltningsloven ved at den innebærer en plikt å bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer

E-læringskurset skal bidra til å løfte kompetansen om saksbehandling og tildeling av tjenester. Du kan drøfte problemstillinger med kollegaer og reflektere rundt både saksbehandlernes praksis, rutiner og kommunens tilbud. Det er syv korte e-læringskurs. Hvert kurs er delt i to: Del 1 introduserer temaet og presenterer en diskusjonsoppgave Digitale tjenester og oppgaver for arbeidsgivere samlet. Privatperson. Dine saker, utbetalinger, meldinger, meldekort, aktivitetsplan, personopplysninger og flere tjenester Innloggede tjenester Du kan logge på NAVs tjenester med ulikt sikkerhetsnivå. Med MinID kan du blant annet sende meldekort og sjekke utbetalinger

NAV-kontoret må sørge for at alle som henvender seg får sine interesser ivaretatt. Dette innebærer at NAV-veileder har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse til å gi informasjon og veiledning om tjenester, identifisere hjelpebehov og bistå med å søke, og tilrettelegge for at taushetsbelagte opplysninger utveksles på skjermet sted Nettressursene til NAV er i hovedsak videoer som gir overordnet veiledning og informasjon om noen av NAVs digitale tjenester. Ressursene er i utgangspunktet utviklet for sluttbrukere, men de egner også som kompetanseheving dersom veiledere i kommunen ønsker å lære mer om noen av NAVs digitale tjenester Privatperson. Dine saker, utbetalinger, meldinger, meldekort, aktivitetsplan, personopplysninger og flere tjenester

I bemannet åpnigstid kan du få veiledning i å fylle ut søknader, du kan levere dokumentasjon og få veiledning i å bruke nav.no. Vi har pcer tilgjengelig. NAV Tønsberg, bygg D, Statens park. Mandag - fredag: 11.00 - 14.00. Dørene vil være åpne fra kl. 09.00 - 15.00 for de som har timeavtale utenom åpningstiden Kommunale tjenester i NAV-kontoret. NAV-kontoret har som mål å fremme overgang til arbeid og aktivitet, bidra til sosial og økonomisk trygghet, og gi kommunens innbyggere mer helhetlig tjenester. NAV Ringerike har ansvar for følgende sosiale tjenester: Råd og veiledning; Økonomisk sosialhjelp; Kvalifiseringsprogramme Søknadskjema om opplysning, råd og veiledning (pdf Må printes ut) Tjenester Arbeidsmarkedstiltak. NAV jobber med et mangfold av tjenester og ytelser. På lokalkontoret er hovedoppgaven å følge opp personer slik at flere kommer i arbeid og aktivitet, og NAV har en rekke virkemidler for å få til dette. Her kan man lese mer om NAV Helsenorge har kvalitetssikret informasjon om helse, sykdom og rettigheter, og digitale tjenester som bytt fastlege, e-resepter og kjernejournal NAV har åpent hele døgnet på www.nav.no. Vi oppfordrer til bruk av digitale tjenester så langt det lar seg gjøre under koronasituasjonen for å hindre smitte og press på telefonlinjene. Du kan også ringe oss på 55 55 33 33 (08.00-15.30)

NAV-kontoret kan gi deg informasjon og veiledning om hvilke rettigheter du har og hvilke tjenester kommunen tilbyr. Hvem kan få tilbudet? Du må ikke nødvendigvis være i en vanskelig livssituasjon for å få råd og veiledning hos NAV-kontoret. Å få råd og veiledning forutsetter vanligvis at du selv tar kontakt med NAV-kontoret ditt NAV Brønnøy hjelper deg som skal søke om sosiale tjenester. Få hjelp av NAVs veiviser til økonomisk sosialhjelp her. Les mer om NAV på deres egen nettside her. Søknad om økonomisk stønad Nav Gjeldsrådgivning økonomirådstelefon i NAV Kvalifiseringsprogrammet - et tilbud for oppfølging og arbeidstrening Råd og veiledning Økonomisk sosialhjelp   NAV - Arbeids- og velferdsforvaltningen. NAV Risør leverer en enhetlig tjeneste som skal bidra til å fremme økonomisk og sosial trygghet og fremme overgang til arbeid og aktivitet. Tjenester ved NAV . Veiledning og oppfølgin

NAV har ansvaret for flere sosiale tjenester, og skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Vår hovedoppgave er å bistå til at kommunens innbyggere kommer ut i jobb, eller på andre måter blir økonomisk selvhjulpen Hjemmesiden til Gimsøy skole. Linken under er interessetesten på 120 spørsmål som er hentet fra NAV

Foreldrepenger skal sikre deg inntekt når du skal ha foreldrepermisjon. Hvis du ikke har hatt inntekt, kan du få en engangssum isteden Tilbakemeldingen nedenfor gjelder nettstedet vilbli.no. E-postadresse (valgfri) Vi lagrer e-postadressen din for å kunne komme i kontakt med deg om denne tilbakemeldingen. E-postadressen din blir ikke brukt til andre formål enn dette NAV Egersund. På NAV-kontorene jobber ansatte fra Arbeids- og velferdsetaten og kommunen sammen om å finne gode løsninger for brukerne. Kommunen ved rådmannen og NAV ved fylkesdirektøren har inngått en samarbeidsavtale som beskriver hvilke kommunale tjenester kontoret skal tilby Tjenestetilbudet fra NAV Sunndal omfatter: Vi utfører veiledning på våre selvbetjeningsløsninger på www.nav.no Innsending av skjemaer: Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge riktig skjema og riktig adresse. Andre skjema sendes pr. post. Skriv til oss: På www.nav.nokan dulogge deg på NAVs tjenester. NAV-kontoret gir råd og veiledning og økonomisk sosialhjelp. Dersom du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare å komme i en slik situasjon, kan du få hjelp gjennom Kvalifiseringsprogrammet.Du kan også få generell informasjon og veiledning om økonomisk sosialhjelp på NAV sitt telefonnummer, 55 55 33 33

Utdanningstest - interessetest - yrkestest Utdanning

Offentlige Tjenester og Service » Interessetest » 1 unike treff Nav- arbeids- og velferdsetaten. Økernveien 94, 0579 Oslo. 21 07 00 00. Mer info · Hjemmeside · Kart. Trykk for å vise flere 1 Ingen flere treff å vise. Hele landet . Nord-Norge 0 Vestlandet 0 Trøndelag 0 Østlandet 1 Sørlandet 0 I følge Lov om sosiale tjenester i NAV § 17 skal «Kommunen gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer». Slik ber du om tjenesten. Har du behov for tjenesten, kontakt NAV på telefon 55 55 33 33. Vilkå Spesialistbedriften tilbyr veiledning i forbindelse med utdanning og arbeid for alle som er i kontakt med personer med Asperger syndrom, eller som selv har diagnosen. Hvem som helst kan bestille veiledningstime hos oss, som f.eks. NAV, foreldre, ansatte i bedrifter som leverer tjenester til NAV, ansatte i skoleverket,. Opplysning, råd og veiledning. Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kan kommunen ikke selv gi slik hjelp, skal den så vidt mulig sørge for at andre gjør det. Rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV Hva betyr opplysning, råd og veiledning? Alle offentlige kontorer har plikt til å veilede om sin egen virksomhet. Hvis du trenger hjelp fra andre offentlige instanser, skal kommunen og NAV-kontoret hjelpe deg med å opprette kontakt slik at du får den hjelpen du trenger. Det kan også være behov for at flere instanser samarbeider for å kunne gi deg best mulig hjelp

Sykmeldte kan logge inn på nav.no og finne sykmeldingen sin under «Ditt sykefravær». Her kan man se sykmeldingen og sende den til arbeidsgiveren. Arbeidsgiveren finner sykmeldingen i innboksen i Altinn der den ansatte er innmeldt gjennom A-ordningen. Se mere på disse sidene:Informasjon om digital sykmeldingOppfølging av sykmeldte arbeidstaker Tjenester på helsenorge.no. På helsenorge.no finnes mange tjenester du kan benytte for å følge opp din helse. Flere er under utvikling. Du ser også tjenester som er under utprøving i utvalgte områder i Norge

Interessetester utdanning

 1. istrerer tjenester og ansatte fra både stat og kommune. Det er regionalt samarbeid på Hadeland om tiltaks- og markedsarbeid. I tillegg til økonomisk sosialhjelp, som er obligatorisk for alle NAV-kontorer, har Jevnaker kommune valgt å tilby tjenester for flyktninger og økonomisk råd/veiledning som en del av tilbudet
 2. Søk etter ledige stillinger. Heltid- og deltidsjobber i offentlig og privat sektor i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og alle kommuner i Norge
 3. Her finner du informasjon om tjenester som går inn under Lov om sosiale tjenester i NAV, som økonomisk sosialhjelp, økonomisk råd og veiledning, samt kvalifiseringsprogrammet. Formålet med loven er å bedre levekårene til vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet
 4. NAV Hustadvika ligger vegg i vegg med rådhuset i Elnesvågen. Åpningstider for besøkende: mandager 10.00-12.00 og onsdager 10.00-12.00. Pga koronasituasjonen har vi innført begrensninger på antall besøkende i vårt mottak. Vi vil i vår åpningstid ta imot 3 personer om gangen
 5. NAV-kontoret gir råd, veiledning og økonomisk sosialhjelp. Dersom du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan du få hjelp gjennom Kvalifiseringsprogrammet. NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy kan motta digital søknad om økonomisk sosialhjelp, se nav.no/sosialhjel
 6. NAV Sauda leverer tjenester på vegne av Arbeids- og velferdsetaten og Sauda kommune

Opplysning, råd og veiledning - www

NAV gir opplysning, råd og veiledning - Veivisere

 1. Personlig veiledning. Publikum må nå ha timeavtale for å få personlig veiledning. Åpningstidene for drop-in, når du ikke har timeavtale på NAV Elverum, er tirsdag og torsdag kl. 09.00-11.00. I tidsrommet 08.00 - 15.30 kan du ringe NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33. Du kan også kontakte oss via Ditt NAV på www.nav.no.
 2. Koronavirus - informasjon fra NAV. Tjenester som hører til en livssituasjon. Dødsfall og arv; Skilsmisse; Flytte; Få barn; Inngå ekteskap; Miste og finne jobb; Ny i Norge; Studere; Norge.no er en veiviser utviklet av Digitaliseringsdirektoratet. Til toppen. Hjelp til innlogging
 3. De kommunalt ansatte som arbeider med sosiale tjenester er en del av NAV. Postadresse: Postboks 4120, 2307 Hamar Besøksadresse: Torggata 63-65, Triangelgården, Hamar Telefon: 55 55 33 33 E-post: nav.kundesenter.hedmark@nav.no OMBYGGING I TRIANGELGÅRDEN Grunnet ombygging av vårt publikumsmottak vi

Usikker på hva du vil bli? Velg et område du er interessert i, og finn yrker som passer. Kanskje finnes det yrker du ikke visste eksisterte NAV Stange har som visjon å gi mennesker muligheter. Målet er å bidra til at få flest mulig er i arbeid og aktivitet. Slik får du kontakt med NAV: Nav.no. Du finner raskest svar på de fleste spørsmål på Navs nettsider. Litt lengre ned på siden er det lenket direkte til mer informasjon o

Opplysning, råd og veiledning. Hos NAV får du informasjon, råd og veiledning som kan hjelpe deg med å løse eller forebygge sosiale problemer. NAV - sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp. Kontakt NAV Nordre Follo. Se nettsiden NAV.no . Kontaktinformasjon. 02178 (08:30 - 15:00) Send e-post NAV-reformen er den største velferdsreformen i nyere tid, hvor kommune og stat samarbeider om å levere tjenester til innbyggerne. Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) omfatter både den statlige Arbeids- og velferdsetaten og de delene av kommunens tjenester som finnes på det enkelte NAV-kontor Ditt NAV. NAV har egen tjeneste som kalles Ditt NAV. Her kan du sende meldekort, sjekke utbetalinger, registrere deg, søke om pensjon og finne ut om andre tjenester. Hva kan NAV Gjøvik hjelpe deg med? Har du behov for rådgivning eller veiledning, kan vi hjelpe deg på følgende områder: Oversikt over ledige stillinger i Gjøvikregione

Opplysning, råd og veiledning fra NAV inkl

Veileder for saksbehandling av tjenester etter helse- og

 1. Ønsker du opplysning, råd og veiledning vedrørende din situasjon, kan du ta kontakt med NAV Moss. Gjeldsrådgiving Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgivning. NAV Moss har egen gjeldsrådgivere som kan hjelpe deg. Du kan også finne nyttig informasjon om hva du kan gjøre selv på nav.no
 2. Tjenestetilbudet fra NAV Tingvoll omfatter:NAV Tingvoll er stengt for besøkende for å begrense smittefare. Vi ber om at det tas kontakt på 40 10 86 27, eller at du benytter deg av våre tjenester på NAV.NOSøknad om økonomisk sosialhjelp Sosiale tjenesterArbeid og aktivitetYtelser og pensjonerStartlån, tilskudd og bostøtte fra HusbankenGjeldsproblemerVi gir veiledning på.
 3. Sunndal kommune ved NAV ønsker at alle som har rett på sosiale tjenester, får de tjenestene de har krav på i disse tider. Dette gjelder også personer som er i karantene hjemme, eller i isolasjon.Flere kan ha behov for økonomisk stønad, råd og veiledning, særlig økonomisk veiledning, i tiden som kommer

Min side - Arbeidsgiver - NAV

Vestby kommune, Rådhusgata 1, 1540 Vestby Postboks 144, 1541 Vestby Telefon: 64 98 01 0 Interessetest » 2 unike treff Nav- arbeids- og velferdsetaten. Økernveien 94, 0579 Oslo. 21 07 00 00. Mer info · Hjemmeside · Kart. Nav Hjelpemiddelsentral S-Trøndelag. Brøttemsvegen 105, 7072 Heimdal (+73) 43 84 00. IO.no Firmasøk. Regnskapssøk Rollesøk Kart Om IO Vi bruker cookies. Telefon 55 55 33 33 Adresse: NAV holder til i Skolegaten 2, Grimstad Åpningstider: Se nettsidene til NAV Grimstad Postadresse: Skolegaten 2, 4876 Grimstad De kommunale oppgavene i NAV Grimstad «Lov om sosiale tjenester i NAV» som omhandler: Økonomisk sosialhjelp, midlertidig bolig, gjeldsrådgivning og råd og veiledning

Ditt NAV - www.nav.no

Sosiale tjenester er ikke en del av selvbetjeningsløsningene nevnt ovenfor. Dette er tjenester som er omfattet av Lov om sosiale tjenester i NAV og som ivaretas av NAV Kvæfjord. NAV Kvæfjord gir hjelp som skal bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Hjelpen kan gis i form av: opplysning, råd og veiledning; økonomisk støna NAV Skaun tilbyr også innbyggerne arbeids- og velferdsrelaterte tjenester. NAV Skaun har kontor i Skaun rådhus. Er besøket nødvendig? For å forebygge spredning av smitte ber vi våre besøkende, om mulig, om å kontakte oss på alternative måter. Kontakt oss på nav.no («Ditt NAV») eller ta kontakt med oss på følgende telefonnummer NAV Molde tilbyr tjenester du tidligere fikk fra NAV arbeid, NAV trygd og Molde kommunes sosialtjeneste. Ved å samordne tjenestene våre ønsker vi å gi deg et bedre tilbud enn vi greier hver for oss. Vi ønsker å få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. Vi ønsker å; bidra til et inkluderende samfunn med muligheter for alle de som kan og vil. NAV Molde utfører f. Lov om sosiale tjenester i NAV § 17 sier at alle kan søke om tjenesten opplysning, råd og veiledning. Vi kan hjelpe med å forebygge eller løse sosiale problemer som for eksempel

Rundskriv til Lov om sosiale tjenester i NAV - Lovdat

• Hvis en person på eget initiativ flytter fra statlig innkvartering, kan NAV-kontoret avslå søknad om sosiale tjenester, med mindre dette etter en konkret vurdering anses som åpenbart urimelig. • Personene har i utgangspunktet ikke rett til tjenester etter loven, med unntak av opplysning, råd og veiledning etter § 17. Januar 2018 Dette er tjenester som reguleres av andre lover, og disse tjenestene omtales heller ikke her. NAV-kontoret skal bidra til sosial og økonomisk trygghet for dem som oppholder seg i kommunen. Herunder skal NAV-kontoret forbygge at det oppstår sosiale problemer og bedre levekårene for vanskeligstilte Alle offentlige kontorer har plikt til å veilede om sin egen virksomhet. Hvis du trenger hjelp fra andre offentlige instanser, skal kommunen og NAV-kontoret hjelpe deg med å opprette kontakt slik at du får den hjelpen du trenger. Mer informasjon om opplysning, råd og veiledning på nettsiden til NAV. Søknadsskjema - kommunale tjenester i NAV Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgivning. Hensikten med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv. Har du økonomiske problemer. Ring NAV Gjeldsrådgivning. 55 55 33 39. Her finner du eget søknadsskjema for økonomisk råd og veiledning (DOCX, 51 kB

Nettressurser til veiledning fra NAV - K

Tjenester og veiledning. Her følger veiledning for følgende tjenester. Ledige stillinger. Følg denne lenken for å komme til ledige stillinger (ekstern lenke - nav.no) Boligtjenester. Bostøtte - følg denne lenken for informasjon vedrørende bostøtte. Startlån/tilskudd - følg denne lenken for informasjon vedrørende startlån/tilskud NAV Verdal - tilgjengelighet sommer 2020. Fra og med 15.06.2020 er det normale åpningstider hos NAV Verdal. Vi oppfordrer publikum til å benytte seg av våre digitale tjenester på nav.no / Ditt NAV. Disse er døgnåpne, alle dager

Til Hovedinnhold - NAV

NAV Hadeland er interkommunalt NAV kontor og tilbyr tjenester til innbyggerne i Gran og Lunner kommune. Den kommunale delen av NAV handler om sosiale tjenester Veiviser for økonomisk sosialhjelp (nav.no) Relevant regelverk. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (Lovdata) Økonomi- og gjeldsrådgivning. Alle har rett på opplysninger, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer NAV-kontorene skal ivareta kommunens oppgaver etter lov om sosiale tjenester i NAV. Kontaktinformasjon NAV leder Pål Ronny Bråthen kontorets E-post: nav.nesodden@nav.no Telefon: Hovednummer 55 55 33 33 Vakttelefon NAV Nesodden betjent alle hverdager 09:00-15:00 Tlf : 41 28 63 03 eller 40 72 37 65 ; NAV Nesodden - kontakt, postadresse og åpningstider Hjemmesiden til NAV. NAV-leder Siljan, tlf. 913 77 037 eller· kommunens sentralbord 35 94 25 00; eventuelt send e-post: elin.mandt@nav.no; Publikum finner mye nyttig informasjon på nav.no, og det anbefales at man undersøker om svarene på spørsmålene man har finnes der før man tar kontakt på annet vis. Det samme gjelder om man ringer vårt kontaktsenter Formålet med individuelle sosiale tjenester er å bedre levekårene for vanskligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Loven skal bidra til at utsatte barne og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet.

Veiledning for arbeidssøke

Gamle trygdekontor, gamle a-etat og kommunens sosialtjeneste er flyttet fra sine kontorer. Det nye NAV kontoret holder til i Øvregata 124 med inngang fra Djupaskarsveien. Enhetsleder ved den den kommunale sosialtjenesten er Jonny Danielsen Vedtak om opplysning, råd og veiledning kan påklages til Fylkesmannen i fylket. Les mer her: • Nav`s nettsider om økonomisk rådgivning. • Nav`s nettsider om generelle råd og veiledning. Relevant regelverk: • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Våre tjenester Råd og veiledning. NAV Nittedal tilbyr opplysning, råd og veiledning til alle som oppholder seg i kommunen innenfor temaer som arbeid og aktivitet, helse, fritid, hjemmesituasjon, omsorgsoppgaver, boligforhold, nettverk, økonomi og så videre. Ta kontakt om du har behov NAV Numedal kommunale tjenester er opprettet som en interkommunal tjeneste for de 3 kommunene i Numedal med samarbeidsavtale etter kommunelovens § 28b. Av dette følger at Rollag kommune er verts- og arbeidsgiverkommune med de forpliktelsene dette innebærer. Flesberg og Nore og Uvdal kommuner er samarbeidskommuner NAV Vadsø. Dersom du har behov for bistand til å skaffe deg jobb, eller har spørsmål om dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, foeldrepenger eller lignende ber vi deg benytte NAV.no eller vårt kontaktsenter på telefon 55553333

NAV-tjenester i Tønsberg - Tønsberg kommun

NAV åpner kontoret med begrenset åpningstid fra mandag 08.06.20. Åpningstider: mandag, onsdag og fredag fra 12-14. Ved spørsmål om disse tjenestene kan vi kontaktes gjennom: Telefon 412 58 696 mandag til fredag mellom 09.00 - 15.00 På nav.no gjenno NAV Bardu har åpent for avtaler hver onsdag fra klokken 10:00 - 13:00. Vi ber deg vurdere om du må møte opp personlig, eller om du kan finne svar på dine spørsmål på www.nav.no som er tilgjengelig hele døgnet; Vakttelefon NAV Bardu: 406 32 768. Søknader og andre dokumenter kan leveres i sort postkasse merket NAV

Ringerike kommune - NAV Ringerik

For å søke sosialhjelp digitalt, må du logge seg inn vi ID-portenpå «Ditt NAV» på nav.no. Se lenke nedenfor. Trenger du hjelp? Trenger du hjelp til utfyllingen, kan du ringe NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33 (hverdager 08:00 - 15:30) og få veiledning over telefon. Du kan også få hjelp på NAV-kontoret i åpningstiden NAV opplever stor pågang fra arbeidsgivere som trenger bistand og veiledning for å sikre at varsel om permitteringer eller oppsigelser gjøres på en god måte. Her kommer noen råd, tips og anbefalinger som kan bidra til en god prosess for både arbeidsgiver og berørte ansatte

NAV-Kongsberg - Kongsberg kommun

Flere sosiale tjenester. NAV organiserer og drifter flere av kommunens sosiale tjenester. Du finner beskrivelser og søknadsskjemaer på NAVs nettsider: Økonomiske sosialhjelp fra NAV (ekstern lenke) NAVs kvalifiseringsprogram (ekstern lenke) Introduksjonsprogram (ekstern lenke) Råd og veiledning fra NAV (ekstern lenke NAV Valdres har besøksadresse på Rådhuset i Fagernes, Jernbanevegen 22. Brukere kan henvende seg til NAV-kontoret på Fagernes i åpningstiden, som du finner nederst. Våre veiledere jobber i alle Valdres-kommunene, og kan avtale møter med brukere, arbeidsgivere og andre samarbeidsparter også; utenfor NAV-kontoret.Se egne retningslinjer for NAVs drift under koronapandemien her Trenger du mer hjelp til utfyllingen, kan du ringe NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33 og få veiledning over telefon.Hvis du av ulike årsaker ikke kan benytte deg av den digitale søknaden om sosialhjelp, kan du ringe vårvakt telefon 467 49 332 og avtale et møte med en av våre veiledere.Mer informasjon og chattetjeneste på nav.noPå menyen på nav.no, under Sosiale tjenester og økonomisk. Skriv til oss. Postadresse: Ringsaker kommune Navn på tjenestested Postboks 13, 2381 Brumunddal. Org nr: 864950582 Bank nr: 1810 07 00146 Kommunenummer: 341 NAV Eigersund - Bjerkreim Fra 1. oktober er det inngått vertskommunesamarbeid mellom NAV Egersund og NAV Bjerkreim. NAV- kontoret har fått navnet NAV Eigersund-Bjerkreim. Kontor- og kontaktinformasjon finner du her Kontordag i kommunehuset på Vikeså: Fra 14. oktober har NAV åpent for publikum i de tidligere lokalene til NAV Bjerkreim hver onsdag fra kl. 12.00 til kl. 14.00..

Helsenorge - din helse på nett - helsenorge

Sosiale tjenester i NAV. Sosiale tjenester i NAV omhandler opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning, samt økonomisk sosialhjelp, midlertidig bolig og kvalifiseringsprogram. Nedenfor finner du generell informasjon om de ulike ordningene. For mer opplysning og regelverk kan du gå inn på www.nav.no eller du kan kontakte. NAV omfatter både den statlige Arbeids- og velferdsetaten og de delene av kommunens tjenester som finnes på det enkelte NAV-kontor. Det er innbyggere som av ulike grunner har behov for bistand, råd og veiledning til å skaffe arbeid, beholde arbeid eller øke sin deltakelse i arbeidslivet som henvender seg til det lokale NAV kontoret NAV Tinn utfører oppgaver på vegne av kommunen og staten. det lokale NAV-kontoret har ansvaret for følgende kommunale tjenester

Sosiale tjenester/ NAV. Bostøtte; Boligtilpasning; Sosiale tjenester i NAV; Midlertidig botilbud; Tilrettelagt varig arbeid VTA' Startlån; Kreftkoordinator; Folkehelse; Oppdatert informasjon, råd og veiledning i forbindelse med koronautbruddet. Her finner du oppdatert informasjon. Du er her: Forsiden; Tjenester; Helse og omsorg Oppsøk NAV-kontoret i din kommune og finn ut hvilke tjenester de tilbyr kommunenes innbyggere. Hvis du ikke har mulighet til å oppsøke dette kontoret, kan du orientere deg gjennom dette NAV-kontorets websider. Ta utgangspunkt i det faget du har valgt i yrkesfaglig fordypning og finn ut om NAV tilbyr tjenester som er relevante for for dette. NAV Karasjok gir råd, veiledning og økonomisk sosialhjelp til vanskeligstilte. NAV med tjenester på samiskNAV Karasjok har samiskspråklige veiledere som kan hjelpe brukere i deres eget språk. Veiledere ved NAV Karasjok har lokal kunnskap om kommunen og den samiske kultur. Det gjør at sakene kan raskere behandles og brukere får den hjelpen som de har behov for. Med dette verkt. Sosiale tjenester / NAV Sosiale tjenester / NAV. NAV- kontoret i Råd og veiledning dersom du har behov for sosialhjelp eller står i fare for å komme i en slik situasjon. Økonomisk rådgivning hvis du har betalings- og gjeldsproblemer. Å søke arbeid dersom du har mistet jobben, har lite jobberfaring, er permittert,.

 • Brimnes nattbord.
 • Regenbogenhautentzündung.
 • Ringsakern.
 • Tv 4 play.
 • Skagakaia.
 • Koordinatsystem definisjon.
 • Huckfest 2017.
 • Selena quintanilla costume.
 • Cs go name tag symbols.
 • Sofie cappelen psykolog.
 • Imperativ definisjon.
 • Barilla norge.
 • Andy serkis star wars.
 • Tulip fever netflix.
 • Smartfoto kalender.
 • Hochzeitstorte karlsruhe.
 • 3zimmerwohnung bad dürrheim.
 • Zell am ziller bezienswaardigheden.
 • Malin nesvoll kjæreste.
 • Jomfru maria alder.
 • Min side for studenter hioa.
 • Kim kardashian model.
 • Golf scoring.
 • Ehering welche hand italien.
 • Słownik niemiecko polski pons.
 • Barrows puzzle.
 • Silberpfeil kart bahn.
 • Did we land on the moon.
 • Beta marine kubota.
 • Frisør sandnes sentrum.
 • Idrettsmerket krav voksne.
 • Abstrakt forlag as oslo.
 • Värmesulor coolstuff.
 • Robert herjavec diane plese.
 • Hva er et godt læringsmiljø i barnehagen.
 • Legendary pokémon.
 • Ruth cohn schule.
 • Vintage fabrik düsseldorf.
 • Bitcoin island.
 • Skilsmissebarn.
 • Adidas hoodie women's.