Home

Wikipedia ellipse

En ellipse er i matematikk en type kjeglesnitt, en plan kurve dannet som skjæringslinjen mellom et plan og en kjegleflate. Andre typer kjeglesnitt er parabler og hyperbler.. En ellipse kan defineres geometrisk som en samling av punkt der avstanden til et gitt punkt og avstanden til en gitt rett linje har et konstant proporsjonalitetsforhold, og der proporsjonalitetskonstanten er mindre enn 1 Historie. Ellipse har vært i bruk på engelsk siden 1588, og da besto ellipsen av streker, ikke prikker. ( Bruken var i en oversettelse av Terences komedie Andria.) Ellipsetegnet. Termen ellipse i skrift henviser til en rad med tre punkter () som markerer en bevisst utelatelse. Ellipsetegnet er et eget typografisk symbol. Tastekombinasjonen for å skrive ellipsen i Microsoft Windows er. Ellipse betegner i retorikk og narratologi en utelatelse i den fortløpende rekka av begivenheter som det berettes om.. Ellipser kan ha to ulike funksjoner. På den ene sida brukes ellipser for å utelate hendelser som er uten betydning. En mer bevisst bruk av ellipse finner en når fortelleren utelater hendelser som det er umulig å fortelle om fordi de er for traumatiske eller for nærgående

An ellipse is a shape that looks like an oval or a flattened circle.. In geometry, an ellipse is a plane curve which results from the intersection of a cone by a plane in a way that produces a closed curve.. Circles are special cases of ellipses, obtained when the cutting plane is perpendicular to the cone's axis. An ellipse is also the locus of all points of the plane whose distances to two. For alternative betydninger, se ellipse (flertydig). (Se også artikler, som begynder med ellipse)En ellipse er en plan kurve. Populært sagt en cirkel, der er blevet mast flad.Mere præcist er den det geometriske sted for alle de punkter, fra hvilke summen af afstandene til to såkaldte brændpunkter er konstant. Som sådan er det en generalisering af en cirkel som er en speciel type ellipse. Eine Ellipse ist der geometrische Ort aller Punkte der Ebene, für die die Summe der Abstände zu zwei gegebenen Punkten und gleich einer gegebenen Konstante Konjugierte Durchmesser (erstrangig von Ellipsen) werden auch auf einer eigenen Wikipedia-Seite behandelt, ebenso der Satz des Apollonius (samt Beweis)

The Ellipse (sometimes referred to as President's Park South) is a 52-acre (21 ha) park south of the White House fence and north of Constitution Avenue and the National Mall.Properly, the Ellipse is the name of the five-furlong (1.0 km) circumference street within the park. The entire park, which features various monuments, is open to the public and is part of President's Park Le nom ellipse a été construit au xvi e siècle à partir du latin ellipsis (« omission »), lui-même issu du grec ἔλλειψις (« manque, insuffisance »).L'adjectif elliptique qualifie ce qui est en rapport avec une ellipse. Mathématiques. Ellipse, une forme géométrique de la famille des coniques.; Ellipse de Steiner, une figure géométrique du triangle

 1. Als Ellipse (von altgriechisch ἔλλειψις élleipsis, deutsch ‚Zurücklassen, Unterlassen, Auslassen') bezeichnet man in der Linguistik das Auslassen von Satzteilen, aber auch die Sätze mit diesen Auslassungen. Häufig wird das Prädikat ausgelassen.. Elliptische Auslassungen lassen sich mit Hilfe des sprachlichen oder situativen Kontextes rekonstruieren
 2. L'ellipse est une courbe plane qui fait partie de la famille des coniques.Elle est obtenue par l'intersection d'un plan avec un cône de révolution (non dégénéré à une droite ou un plan) lorsque ce plan traverse de part en part le cône. Le cercle est alors un cas particulier de l'ellipse (quand le plan de coupe est perpendiculaire à l'axe du cône, sans passer toutefois par son.
 3. Choose an ellipse and a hyperbola, which are a pair of focal conics: Ellipse: = (⁡, ⁡,) and Hyperbola: = (⁡ ⁡), = − with the vertices and foci of the ellipse = (), = (), = (−), = (−). and a string (in diagram red) of length .; Pin one end of the string to vertex and the other to focus .The string is kept tight at a point with positive y- and z-coordinates, such that the.

Ein ellipse er i matematikken ein geometrisk figur som er ein «flattrykt sirkel». Den inneheld punkt som har ein fast samla avstand frå to brennpunkt.Når brennpunkta møtast går ellipsen over til ein sirkel. Den interne linja som går gjennom begge brennpunkta kallast hovudaksen.. Ein ellipse kan beskrivast som fylgjer Ellipse er i språkvitenskap en forkortet uttrykksmåte. Den vanligste typen ellipser er setninger der noe er underforstått, men ikke uttalt. Noen eksempler: «Jeg valgte rødt, Jens blått.» i stedet for «Jeg valgte rødt, Jens valgte blått.» «Jeg er eldre enn Jens, men han er større.» i stedet for «Jeg er eldre enn Jens, men han er større enn meg.» The ellipsis..., . ., or (in Unicode) , also known informally as dot-dot-dot, is a series of (usually three) dots that indicates an intentional omission of a word, sentence, or whole section from a text without altering its original meaning. The word, (plural ellipses) originates from the Ancient Greek: ἔλλειψις, élleipsis meaning 'leave out' Elliptiske galakser er ellipseformede galakser, stort sett jevne i formen og uten særlige visuelle trekk. Elliptiske galakser er stort sett sammensatt av eldre stjerner med lite tett gass tilgjengelig for videre stjernedanning.I Hubble-serien er elliptiske galakser beskrevet ut ifra den tilsynelatende formen: fra E0 for de mest sfæriske galaksene, til E7 for de flateste Una elipse es una curva cerrada con dos ejes de simetría que resulta al cortar la superficie de un cono por un plano oblicuo al eje de simetría con ángulo mayor que el de la generatriz respecto del eje de revolución. [2] Una elipse que gira alrededor de su eje menor genera un esferoide achatado, mientras que una elipse que gira alrededor de su eje principal genera un esferoide alargado

En ellips är den geometriska orten för en punkt, vars avstånd till två givna punkter, brännpunkterna, har en konstant summa. Ett mått på ellipsens form är dess excentricitet, e = c/a där c är halva avståndet mellan brännpunkterna och a halva tranversalaxelns längd.Ju större excentriciteten är, desto mer tillplattad är ellipsen En ellipse er en begrenset plan kurve med en bestemt form. Den kan defineres ved den geometriske egenskap at summen av avstandene fra ethvert av dens punkter til to bestemte punkter, brennpunktene, er konstant.På figuren er B og Bʹ brennpunktene, og BP + BʹP = AAʹ = den store akse. En rett linje gjennom brennpunktene deler ellipsen symmetrisk og kalles den store akse; den lille akse aaʹ. For alternative betydninger, se ellipse (flertydig). (Se også artikler, som begynder med ellipse)I sprogvidenskab er en ellipse udeladelsen af et eller flere ord, der kan forstås ud fra sammenhængen.. Et elliptisk udtryk er altså et udtryk der ved nærmere grammatisk analyse er ufuldstændigt, men som i daglig tale er fuldt forståeligt.. Eksempelvis erstattes Jeg ønsker Dem en god dag. A elipse é o conjunto dos pontos do plano tais que a soma das distâncias de a dois pontos fixos (focos) é constante.O teorema de Dandelin mostra que esta caracterização da elipse é equivalente à definição como secção cónica.. Ou seja, se (,) =, então a elipse é o conjunto dos pontos tais que (,) + (,) = em que > (no caso especial do círculo, os pontos coincidem então = =, com. L'ellipse (substantif féminin) (du grec ancien ἔλλειψις / élleipsis, « manque, défaut, insuffisance ») est un procédé grammatical qui consiste à omettre un ou plusieurs éléments en principe nécessaires à la compréhension du texte, pour produire un effet de raccourci.Elle oblige le récepteur à rétablir mentalement ce que l'auteur passe sous silence

Ellipse (skrift) - Wikipedia

The Ellipse (offisielt kalt President's Park South) er en 210 mål stor park like sør for det Det hvite hus i Washington, D.C. Parken er åpen for publikum, og er den del av den større President's Par In triangle geometry, an inellipse is an ellipse that touches the three sides of a triangle.The simplest example is the incircle.Further important inellipses are the Steiner inellipse, which touches the triangle at the midpoints of its sides, the Mandart inellipse and Brocard inellipse (see examples section).For any triangle there exist an infinite number of inellipses

Opprinnelig fil ‎ (SVG-fil, standardstørrelse 658 × 516 piksler, filstørrelse: 27 KB). Denne filen er fra Wikimedia Commons og kan brukes av andre prosjekter. Informasjonen fra filbeskrivelsessiden vises nedenfor Ellipse eller utelatingsteikn; er i typografien eit skriftteikn - tre prikkar - som markerer at noko er utelate i ein tekst. Ein brukar mellomrom før og etter teiknet dersom det markerer at eitt eller fleire ord er utelatne i ein tekst. Dersom bokstavar i eit ord er utelatne, brukar ein ikkje mellomrom

Ellipse (retorikk) - Wikipedia

Ellipse - Simple English Wikipedia, the free encyclopedi

ellipse (third-person singular simple present ellipses, present participle ellipsing, simple past and past participle ellipsed) To remove from a phrase a word which is grammatically needed, but which is clearly understood without having to be stated. typografisk ellipse on Norwegian Nynorsk Wikipedia In geometry, the n-ellipse is a generalization of the ellipse allowing more than two foci. n-ellipses go by numerous other names, including multifocal ellipse, polyellipse, egglipse, k-ellipse, and Tschirnhaus'sche Eikurve (after Ehrenfried Walther von Tschirnhaus).They were first investigated by James Clerk Maxwell in 1846 Ellipse is the third studio album from British singer-songwriter Imogen Heap. After returning from a round the world writing trip, Heap completed the album at her childhood home in Essex, converting her old playroom in the basement into a studio En ellipse [1] er i matematikken en geometrisk figur som ser ut som en «flattrykt sirkel ». Den består av samlingen av punkter hvor summen av avstandene til to andre punkter, brennpunktene , er konstant. Når brennpunktene møtes, går ellipsen over til å bli en sirkel

Exzentrizität (Mathematik) – Wikipedia

Ellipse har flere betydninger: . Ellipse (geometri) - en geometrisk figur Ellipse (sprog) - udeladelse af ord Andet navn for udeladelsesprikker - Typografisk tegn for udeladelse (); Ellipse (film) - dansk dokumentarfilm fra 199 Elipse (Serbian Cyrillic: Елипсе; trans. The Ellipses ) were a Serbian and former Yugoslav rock and roll / beat and later soul group from Belgrade , notable as one of the pioneers of the Serbian and former Yugoslav rock scene Ellipsanime (formerly known as Le Studio Ellipse, Ellipse Programme and Ellipse Animation) is a French animation studio that produces television programs.It was founded in 1987. In February 2000 it merged with Expand SA; Expand sold the company to Dargaud in 2003 and it became Ellipsanime in 2004. In 2014, Ellipsanime bought the assets of Moonscoop SA.. Formelen er ei generalisering av formelen for ein ellipse der n = 2. For n større enn 2 får ein ein superellipse, og for n mellom 0 og 2 får ein ein subellipse. Kurvene vart først skildra av den franske fysikaren og matematikaren Gabriel Lamé (1795-1870), men dei vart gjort kjent og namngjevne superellipse av Piet Hein Ellipse eller utelatingsteikn; er i typografien eit skriftteikn - tre prikkar - som markerer at noko er utelate i ein tekst. Ein brukar mellomrom før og etter teiknet dersom det markerer at eitt eller fleire ord er utelatne i ein tekst. Dersom bokstavar i eit ord er utelatne, brukar ein ikkje mellomrom

Unha elipse é o lugar xeométrico dos puntos do plano tales que a suma das distancias a dous puntos fixos chamados focos é unha constante positiva e igual á distancia entre os vértices. Unha elipse é a curva cerrada que resulta de cortar a superficie dun cono por un plano oblicuo ao seu eixo de simetría -cun ángulo maior que o da xeratriz respecto do eixo de revolución. [ 1 An eclipse is an astronomical event that occurs when an astronomical object or spacecraft is temporarily obscured, by passing into the shadow of another body or by having another body pass between it and the viewer. This alignment of three celestial objects is known as a syzygy. Apart from syzygy, the term eclipse is also used when a spacecraft reaches a position where it can observe two.

Ellipse (geometri) - Wikipedia, den frie encyklopæd

Wikipedia is a free online encyclopedia, created and edited by volunteers around the world and hosted by the Wikimedia Foundation En Ellipse isch e spezielli gschlossnigi owali Kurve.Si isch äini vo de Chäigelschnitt, die andere si d Parable, d Hyperble, dr Kräis, und in spezielle Fäll dr Punkt, die graadi Linie oder zwäi graadi Linie, wo sich chrütze.. In dr Natur chömme Ellipse zum Bischbil in dr Form vo ungstöörte keplersche Blaneetebaane um d Sunne vor. Au bim Zäichne git s vilmol Ellipse, wil e Kräis dur. The circle-ellipse problem in software development (sometimes called the square-rectangle problem) illustrates several pitfalls which can arise when using subtype polymorphism in object modelling.The issues are most commonly encountered when using object-oriented programming (OOP). By definition, this problem is a violation of the Liskov substitution principle, one of the SOLID principles

National Christmas Tree (United States) - Wikipedia

The Ellipse - Wikipedia

Formlen er en generalisering af formlen for en ellipse hvor n = 2. For n større end 2 fås en superellipse, og for n mellem 0 og 2 fås en subellipse. Kurverne blev først beskrevet af den franske fysiker og matematiker Gabriel Lamé (1795-1870), men de blev gjort kendte og navngivet superellipse af Piet Hein In mathematics, an ellipse is a curve on a plane surroondin twa focal pynts such that a straicht line drawn frae ane o the focal pynts tae ony pynt on the curve an then back tae the ither focal pynt haes the same length for every pynt on the curve. As such, it is a generalization o a circle which is a special type o an ellipse that haes baith focal pynts at the same location

This is the talk page for discussing improvements to the Ellipse article. This is not a forum for general discussion of the article's subject.: Put new text under old text. Click here to start a new topic.; Please sign and date your posts by typing four tildes ( ~~~~).; New to Wikipedia? Welcome! Ask questions, get answers Define ellipse. ellipse synonyms, ellipse pronunciation, ellipse translation, English dictionary definition of ellipse. n. 1. A plane curve, especially: a. A conic section whose plane is not parallel to the axis, base, or generatrix of the intersected cone. b. Encyclopedia, Wikipedia. el·lipse

File:Blue oval

In geometry, the semi-major axis is the distance from the center of an ellipse to the farthest point on the perimeter of the ellipse. The semi-major axis is half of the major axis, which goes all the way across the ellipse at the widest part. The semi-minor axis is a line segment that is at 90 degrees with the semi-major axis. For the circle, the lengths of the semi-axes are both equal to the. Size of this PNG preview of this SVG file: 658 × 516 pixels. Other resolutions: 306 × 240 pixels | 612 × 480 pixels | 765 × 600 pixels | 979 × 768 pixels | 1,280 × 1,004 pixels Ellipse definition is - oval. The property of an ellipse. b: a closed plane curve generated by a point moving in such a way that the sums of its distances from two fixed points is a constant : a plane section of a right circular cone that is a closed curv How to Hand Draw an Ellipse. Drawing an ellipse is often thought of as just drawing a major and minor axis and then winging the 4 curves. This is good enough for rough drawings; however, this process can be more finely tuned by using..

Perimeter of an Ellipse. On the Ellipse page we looked at the definition and some of the simple properties of the ellipse, but here we look at how to more accurately calculate its perimeter.. Perimeter. Rather strangely, the perimeter of an ellipse is very difficult to calculate!. There are many formulas, here are some interesting ones I have just added archive links to one external link on Ellipse (album). Please take a moment to review my edit. If necessary, add {} after the link to keep me from modifying it. Alternatively, you can add {{nobots|deny=InternetArchiveBot}} to keep me off the page altogether. I made the following changes

Ellipse — Wikipédia

Ellipse (forma geometric), un typo de section conic Iste pagina esseva modificate le plus recentemente le 17 maio 2020 a 14:43. Le texto es disponibile sub le licentia Creative Commons Attribution-ShareAlike; additional conditiones pote esser in vigor. Vide Conditiones de uso pro detalios. Politica de. En Ellipse isch e spezielli gschlossnigi owali Kurve. Si isch äini vo de Chäigelschnitt, die andere si d Parable, d Hyperble, dr Kräis, und in spezielle Fäll dr Punkt, die graadi Linie oder zwäi graadi Linie, wo sich chrütze. D Ellipse geometrisch. D Ring vom Saturn gseen elliptisch us

Ellipse (Linguistik) - Wikipedia

File:Elliptic cylinder abh

ellipse - språkvitenskap - Store norske leksiko

Lissajous curve - WikipediaFile:Gibbous-Crescent-half-ellipse-in-circleArchivo:Ellipse Properties of Directrix and String
 • Yoga frogner.
 • Depeche mode party boot.
 • Veisalt kjøpe.
 • Hvordan lage hjemmelaget eplevin.
 • Steilkurve aus holz bauen.
 • Autocad schneiden.
 • Bokbinding utstyr oslo.
 • Peyronies ny behandling.
 • Potsdam aktivitäten.
 • Embedsmann kryssord.
 • Birmingham in english.
 • Camp trondheim erfaringer.
 • Audi mitarbeiter ingolstadt.
 • American staffordshire terrier livslängd.
 • Bild borussia mönchengladbach.
 • Katze vermisst altdorf.
 • Slemme bakterier.
 • Strikket kjole baby.
 • Fretex nardo.
 • Delft university of technology bachelors in english.
 • Mountainbike radtouren.
 • Nye snusbokser 2017.
 • 1967 corvette.
 • Støttehåndtak dusj.
 • Gynekolog arendal.
 • Pure dab wake up light.
 • Motorrad kaufen neu.
 • Bygging av stall.
 • Hestehov blader.
 • Robert kardashian 2018.
 • Kortkommandon tangentbord mac.
 • Png in jpg umwandeln iphone.
 • Copenhagen dip sverige.
 • International harvester 444.
 • Undervisningsopplegg språklige virkemidler.
 • Hjelpemiddelsentralen haugesund.
 • Spellen voor 30 personen.
 • Jeep wrangler bruktbil.
 • Järnvägstunnel schweiz.
 • Arbeidsmiljøsenteret stavanger.
 • Parks and recreation rollebesetning.