Home

Nasjonalkonventet 1792

Nasjonalkonventet var den franske grunnlovgivende forsamling som ble innkalt etter Ludvig 16s suspensjon i august 1792. Nasjonalkonventet satt samlet fra september 1792 til oktober 1795. Under franska revolutionen var nationalkonventet eller bara konventet den representantförsamling som efterträdde den konstituerande och den lagstiftande församlingen och som verkade från 20 september 1792 till 26 oktober 1795.Konventet efterträddes i sin tur av direktoriet.. Som en följd av resningen 10 augusti 1792, då en folkmassa i Paris stormade Tuilerierna och krävde att monarkin.

Nasjonalkonventet - Store norske leksiko

 1. Den første franske republikken (fransk: République française) ble i Frankrikes historie opprettet den 22. september 1792 under den franske revolusjon.Den første republikken varte fram til erklæringen det første franske keiserdømme i 1804 under Napoléon Bonaparte.Denne perioden var preget av monarkiets fall, etableringen av nasjonalkonventet og deretter skrekkveldet, opprettelsen av.
 2. Nationalkonventet var Frankrigs herskende lovgivende folkeforsamling i perioden under den Franske Revolution.Nationalkonventet fungerede fra den 21. september 1792 til 26. oktober 1795, hvor det blev afløst af Direktoriet.Nationalkonventet betegnede den officielle begyndelse på den Første franske republik.Mange af medlemmerne af Nationalkonventet var opdelt i forskellige partier.
 3. NASJONALKONVENTET. 1792-95. Etter at . revolusjonskrigen. starter . 20.april 1792, og. 2. Etter stormen på . Tuileriene den 10. August. samme år . blir . Ludvig ble.
 4. Den første franske republikken i fransk historie vart oppretta den 22. september 1792 under den franske revolusjonen.Republikken varte fram til erklæringa av det første franske keisardømet i 1804 under Napoléon Bonaparte.Denne perioden var prega av fallet til monarkiet, etableringa av nasjonalkonventet og deretter skrekkveldet, skipinga av direktoriet og Thermidor-reaksjonen, og til sist.
 5. oktober 1792) Fransk revolusjon: kong Ludvig XVI av Frankrike blir stilt for retten for forræderi av Landsmøtet. (11. 1792) Konge Louis XVI av Frankrike er formelt arrestert av National Tribunal, og erklærte en fiende av folket. (13. august 1792) La Marseillaise (den franske nasjonalsangen) er komponert av Claude Joseph Rouget de Lisle. (25.

Den franske revolusjon betegner de store sosiale og politiske omveltningene i Frankrike i perioden 1789-1799. Året 1789 markerer det første viktige vendepunktet under revolusjonen. 14. juli dette året brøt det ut masseopprør i Paris og fengselet Bastillen ble stormet. Perioden 1787-1789 kalles gjerne førrevolusjonen, men langsiktige årsaker til revolusjonen strekker seg naturligvis. 1792 i den gregorianske kalender var et skuddår som begynte på en søndag. Hendelser Frankrike. Den franske revolusjon. 10. august - sanskulottene starter opprør i Paris. Den første koalisjonskrigen (1792-1797) 20. april - Kong Louis XVI av Frankrike erklærte krig mot Østerrike etter press. Girondinerne, eller gironden, var en politisk gruppe under den franske revolusjon. Navnet er dannet av departementet Gironde, der flere av lederne kom fra. Blant lederne var Jaques Brissot og Madame Roland. Girondinerne dannet venstre fløy i den lovgivende forsamlingen, hadde regjeringsmakten i mars-juni 1792 og drev gjennom krigserklæringen mot Østerrike Ved kongedømmets fall i 1792 gikk gruppen i oppløsning, og flere av medlemmene ble halshogd i giljotinen. 1792 fikk Frankrike et nytt parlament, Nasjonalkonventet, der det stadig var hissige debatter mellom dødelig uenige politikere Maximilien Robespierre var en fransk advokat og revolusjonær politiker under Den franske revolusjon. Han blir gjerne ansett som Frankrikes faktiske leder i perioden 1793-1794, også kalt skrekkveldet eller terroren. På grunn av sin prinsippfasthet fikk han det hedrende tilnavnet den ubestikkelige (l'incorruptible), men han var og er også den enkeltperson som i størst grad symboliserer.

Berget var en radikal gruppe som satt på de høyeste plassene i forsamlingssalen i det franske nasjonalkonventet i 1792-1795, under den franske revolusjon.Berget, som hadde Maximilien Robespierre, Georges Jacques Danton og Jean-Paul Marat blant sine ledere, dominerte Jakobinerklubben og søkte å støtte seg på det revolusjonære småfolk i Paris i striden med girondinerne Sanskulottene er et begrep som ble skapt av det franske aristokratiet ca. 1790-1792, under den franske revolusjon, for å kunne vise til de fattigere medlemmene av tredjestanden. Dette fordi disse til vanlig benyttet langbukser, og ikke knebuksene som var på moten Sep 21, 1792. Nasjonalkonventet Lederne av revolusjonen dannet en ny nasjonalforsamling som het Nasjonalkonventet. Georges Danton blir innvalgt. Jan 21, 1793. Kong Ludvig 16. blir henrettet Etter. Nasjonalkonventet møttes for første gang i september 1792. dominert av 2 radikale fløyer, begge med bakgrunn i jakobinerklubben. Girondinerne og fjellet. Girondinerne fryktet at den revolusjonære volden skulle komme ut av kontroll, mens fjellet var mer kompromissløs gruppe politikere Den 10. august 1792, da monarkiet omsider ble avskaffet, var det en stor personlig seier for Danton. Allerede dagen etter ble han valgt til justisminister, og i september samme år ble han medlem av nasjonalkonventet

Nationalkonventet - Wikipedi

 1. Nasjonalkonventet Etter at kongen ble fengslet i august 1792, ble Frankrike styrt av Nasjonalkonventet. Det kan være lett å tenke at det nå ville bli fredelig i Frankrike, men den gang ei. Akkurat som politikerne ikke blir enige på Stortinget i Norge i dag, var de heller ikke enige i Frankrike
 2. Period: 1792 to 1795. Nasjonalkonventet Nye nasj.forsamlingen etter at jakobinerne avsatte det forrige. Ga stemmerett til menn over 21. Ny grunnlov, mer demokratisk. Arverett for kvinner, skilsmisser lov, uekte barn får rettigheter. Kirker --> templer til å hedre opplysningsfilosofer. Brøt.
 3. Louis Antoine Léon de Saint-Just (født 25. august 1767 i Decize nær Nevers, død 28. juli 1794 i Paris), kjent som kun Saint-Just, var en fransk revolusjonær og militær leder.. Liv og virke. Saint-Just ble født som sønn av en rytteroffiser. Han skrev i 1789 et anonymt dikt, Organt, au Valican, som viser løs moral og stor lettsindighet.Men gjennom studiet av oldtiden vendtes hans.
 4. Hylles av Nasjonalkonventet. ''Autel de la Convention nationale'' eller ''Autel républicain'', sklupturgruppe gjort av François-Léon Sicard, Panthéon de Paris, Frankrike, 1913 Nasjonalkonventet (fransk: Convention nationale) var representantforsamlingen i et kammer som etterfulgte den konstituerende og den lovgivende forsamlingen under den franske revolusjonen. 24 relasjoner
 5. Jean-Baptiste Carrier (født 16. mars 1756 i Yolet ved Aurillac i Auvergne, henrettet 16. desember 1794 i Paris) var en fransk revolusjonær og medlem av det franske nasjonalkonventet.Han var kjent for sin grusomhet i forfølgelsen av det han anså som den franske revolusjons motstandere, særlig mot det katolske presteskap
 6. 12 Hvilke reformer innførte Nasjonalkonventet i 1792? 13 Hva ligger i begrepet «revolusjonen spiste sine barn»? 14 Hvordan kom Napoleon til makten i Frankrike? 15 Hvordan ble Danmark-Norge trukket med i Napoleonskrigene? 16 Hvorfor fikk Karl Johan løfte om å få Norge

Republikk -˚Nasjonalkonventet (1792) Krig med utlandet (1792) Kongen og dronningen henrettes (1793) Skrekkveldet (1794) Napoleon statskupp (1799) Napoleon keiser (1804) Fransk flåte ødelegges (Trafalgar 1805) Konstitusjonelt kongedømme (1791) Napoleons felttog mot Russland (1812) Napoleons nederlag Leipzig (1813) Napoleons nederlag. Jean-François Delacroix (født 3. april 1753 i Pont-Audemer, Frankrike, død 5. april 1794 i Paris) var en fransk politiker og medlem av komiteen for offentlig sikkerhet under den franske revolusjon.Han var innsatt som Frankrikes midlertidig president i 14 dager mellom 4. oktober 1792 og 18. oktober 1792.Han ble etterfulgt som president av Marguerite Élie Guadet, som fikk sitte frem til 1

Timetoast's free timeline maker lets you create timelines online. Make educational timelines or create a timeline for your company website. How to make a timeline? Well, it's easy as toast Nasjonalkonventet hadde vedtatt en ultrademokratisk grunnlov, men utsatte den i påvente av fred. I den situasjonen landet var i, måtte landet ha en revolusjonær ledelse. Dermed tok parlamentet også rollen som regjering (velferdskomiteen). Dette stred med maktfordelingsprinsippet til Montesquieu. Også rettsstatsprinsippene ble satt. 1792: Nasjonalkonventet Konventet (ny nasjonalforsamling) opprettet i 1792. Robespierre var leder i samarbeid med bystyret, skulle snu den militære situasjonen. Greide å endre den militære situasjonen kongen anklaget for landssvik og henrettet økte hevnlysten hos de kongevennlige

Europa - Fra

Nasjonalforsamlingen svarte med å suspendere kongens makt og skrive ut valg til en ny grunnlovgivende nasjonalforsamling; Nasjonalkonventet. Republikk. Nasjonalkonventets 800 mann trådte sammen den 20 september 1792 og erklærte Frankrike for republikk Våren 1792 gikk Frankrike til krig mot Østerrike og Preussen, seinere mot Spania, Nederland og Storbritannia. Krigen gikk først dårlig for de franske troppene. Den nye forsamlingen fikk navnet Nasjonalkonventet og bestod kun av republikanere

Krigstilhengere fikk sin vilje, og våren 1792 gikk Frankrike til angrep på de eneveldige statene Østerrike og Preussen. Mens fiendene ble jaget ut av Frankrike, satte Nasjonalkonventet seg til å lage en ny tidsregning. Året 1972 ble satt til år 1, og månedene fikk nye navn I april 1792 erklærte den nyvalgte lovgivende forsamlingen krig mot Østerrike og Preussen, Nasjonalkonventet den nye nasjonalforsamlingen avskaffet kongedømme og innførte republikken. Period: 1792 to 1794. Terrorstyre Årene fra 1792 til 1794 var revolusjonens blodigste fase. I disse.

Den første franske republikk - Wikipedi

I september 1792 møttes nasjonalkonventet for første gang. Deres første vedtak var å avskaffe det konstitusjonelle kongedømmet og innføre republikk. Nasjonalkonventet ble startet etter at nasjonaforsamlingen ble tvunget til å oppløse seg etter at angrep folk som de mistenkte støttet kongen. Nasjonalkonventet besto av to radikale fløyer Nasjonalkonventet møttes for første gang i september 1792 med girondinerne på den ene siden og Fjellet på den andre. Nasjonalkonventet ville avskaffe kongdømmet og innføre republikk som førte til henrettelsen til Ludvig 16. Aug 10, 1792. Ludvig 16. arrestert. Ny nasjonalkonventet tok over, og hadde sitt første møte i 1792. Hvilke grupper utgjorde nasjonalkonventet? - Girodinerne - Redde for at volken skulle komme ut av kontroll - Fjellet - Mer kompromissløse. - Søkte støtte fra sanskulottene. Hva ver nasjonalkonventets første store avgjørelse Revolusjoner Den amerikanske revolusjonen. Misnøye i kolonien: England brukte koloniene som råvareprodusent/marked Sjuårskrigen 1757-1763: Frankrike vs. Storbritannia - nye skatter The Boston Tea Party 6. desember 1773 med påfølgende straffetiltak. Kongress 5. september 1774 (First Continental Congress Etablert i 1792. Nasjonalkonventet. Navnet på Nasjonalforsamlingen i årene 1792-95. 21. januar 1793. Ludvig 16. henrettes. Velferdskomiteen. Utøvende makt i Frankrike fra 1793-95. Terroren. Skrekkvelde i årene 1793-94. Robespierre. Ledet Terroren

Sommeren 1792: de mest radikale stormet slottet, arresterte kongen og avsatte nasjonalforsamlingen. Angrep prester, adelsmenn og motstandere av revolusjonen, seprembermassakrene Nasjonalkonventet Fase 2, 1792-94. Blodigste fase. Krigen gikk dårlig. Frykten for at kongen skulle vokse ble større. Radikale + sanskulottene angrep mulige tilhengere av kongen. Uro - nyvalg til nasjonalkonventet. September 1792. Dominans av to radikale grupper. Girondinerne Volden kommer ut av kontroll! Fjelle I 1791 ble han med ed opptatt i Høyesterett, og oble med i ledelsen av forvaltningen av departementet Mayenne; derfra ble han i september 1792 deputert til Nasjonalkonventet. Han sluttet seg til girondistene og gikk inn for at Frankrike utyvidet sitt territorium ved anneksjoner Hva erstattet Nasjonalkonventet i 1795? En republikk styrt av fem direktører. Sanskulottene er et begrep som ble skapt av det franske aristokratiet ca. 1790-1792, under den franske revolusjon, for å kunne vise til de fattigere medlemmene av tredjestanden Tale til nasjonalkonventet 5. november 1792, Réponse à J.- B. Louvet. Engelsk: Citizens, did you want a revolution without revolution? Fransk: Citoyens, vouliez-vous une révolution sans révolution? Mer om: Revolusjon. Maximilien Robespierre. Nasjonalitet: frans

Hvorfor ble kongedømmet avskaffet og republikk innført i 1792? Hvilke reformer kom med den nye nasjonalforsamlingen, Nasjonalkonventet? Hvorfor brukte de revolusjonære terror? Hvorfor ble Robespierre henrettet og Nasjonalkonventet oppløst? Hvorfor og når ble Napoleon fransk keiser, og hvordan endte livet hans 21) Hvorfor ble kongedømmet avskaffet og republikk innført i 1792? De revolusjonære innførte republikken fordi de mente konge og adel støttet Frankrikes fiender. 22) Hvilke reformer kom med den nye nasjonalforsamlingen, Nasjonalkonventet Maximilien de Robespierre (6. mai 1758-28. juli 1794) var ein fransk jurist og revolusjonær.Han var medlem av stenderforsamlinga i 1788, den franske grunnlovsforsamlinga (1789-91), nasjonalkonventet frå 1792, og av Velferdskomitéen (Comité de salut public), som leidde Frankrike under skrekkveldet, frå 1793.. Robespierre var ein jakobinar som trudde fast på idéane til Rousseau og.

Tillagt franske demonstrantar Opphavleg mål: Fransk År: 1793 Periode: Den franske revolusjonen Kontekst: Under den franske revolusjonen skal ei gruppe vaskekoner skal ha ropt til Nasjonalkonventet etter mangelvarene brød og såpe. A deputation of washwomen petitioned the Convention for soap, and their plaintive cry was heard round the Salle de Manége, `Du pain et du savon! Historie. Flagget er teikna av den franske målaren Jacques-Louis David (1748-1825) på vegner av Nasjonalkonventet (La Convention), den regjerande lovgjevande folkeforsamlinga under den franske revolusjonen (22. september 1792 - 26. oktober 1795), og har vore det offisielle nasjonalflagget sidan 1794, for krigsmakta sidan 1812, med unnatak for to periodar då Frankrike gjekk attende til.

Nationalkonventet - Wikipedia, den frie encyklopæd

 1. I april 1792 ble det vedtatt en krigserklæring mot Østerrike og Preussen og å opprette en nasjonalgarde på 20 000 mann som skulle forsvare Paris. De neste par årene var (1792-94) var revolusjonens blodigste fase. Etter Robespierres fall vedtok nasjonalkonventet en ny grunnlov
 2. 12 Kva reformer innførte Nasjonalkonventet i 1792? 13 Kva ligg i omgrepet «revolusjonen åt barna sine»? 14 Korleis kom Napoleon til makta i Frankrike? 15 Korleis vart Danmark-Noreg trekt med i Napoleonskrigane? 16 Kvifor fekk Karl Johan lovnad om å få Noreg
 3. Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now! Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu! This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs. Ludvig den sekstende.. 1774—179

Nasjonalkonventet 1792-1795 Nasjonalkonventet Nettmobbing Digital mobbing Nettroll Nett-troll Nett-troll Novemberrevolusjonen 1918-1919 Novemberrevolusjonen Nudler Odia litteratur Oriya litteratur Odia språk Oriya språk Odisha Orissa Ostindiske øyer Overgangsjustis Parfymer Parfyme Parterriket Partia Partnervold Pedagogisk ledelse Pedagogisk. HistorieRevolusjoner på 1700tallet Flashcards Quizlet ~ La Marseillaise Kampsang som ble Frankrikes nasjonalsang Den første franske republikk Etablert i 1792 Nasjonalkonventet Navnet på Nasjonalforsamlingen i årene 179295 21 januar 1793 Ludvig 16 henrettes Velferdskomiteen Utøvende makt i Frankrike fra 179395 Terroren Skrekkvelde i årene 17939 I Frankrike var Marseille frihavn fra 1669, men ble fratatt denne av foredelen av nasjonalkonventet (1792-95). Referanse: Wikipedia.

I 1789 var det valgkamp i Frankrike, og debatten handlet mye om korrupsjon, maktmisbruk og dårlig styre. Tredjestanden var 98% av befolkningen og fikk dobbelt så mange mandater, men hver stand fikk en stemme. 17 juni erklærte de seg som Frankrikes rettmessige nasjonalforsamling, som nå skulle utarbeide en grunnlov, og godkjente dermed i prinsippet oppløsningen av eneveldet Revolusjonstribunalet var to politiske domstoler under den franske revolusjon. De mest berømte ofrene var Marie Antoinette, hébertistene, dantonistene og en rekke girondister. Lignende tribunaler fantes også i provinsene single-chamber assembly in France from 21 September 1792 to 26 October 1795. Upload medi Vitenskapsåret 1793 er en oversikt over hendelser, prisvinnere, fødte og avdøde personer med tilknytning til vitenskap i 1793. 67 relasjoner

Den første franske republikken - Wikipedi

 1. I september 1792 ble han valgt fra Eure-et-Loir til Nasjonalkonventet. WikiMatrix WikiMatrix Gustave Le Bon (født 7. mai 1841 i Nogent-le-Rotrou i departementet Eure - et - Loir , død 13. desember 1931) var en fransk sosialpsykolog, sosiolog og amatørfysiker
 2. Send inn søk Søk. Alfabetisk; Hierarki; A; B; C; Ç; D; E; F; G; H; I; J; K; L; M; N; O; Ô; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; Æ; Ä; Ø; Ö; Å; 0-
 3. 1792. 1792 (MDCCXCII) i den gregorianske kalender var et skuddår som begynte på en søndag. Ny!!: Skrekkveldet og 1792 · Se mer » 1793. Ingen beskrivelse. Ny!!: Skrekkveldet og 1793 · Se mer » 1794. Ingen beskrivelse. Ny!!: Skrekkveldet og 1794 · Se mer » Omdirigeringer her: Jakobinerterroren, La Terreur, Terroren, Terrorveldet
 4. I september 1792 ble han valgt fra Eure-et-Loir til Nasjonalkonventet. Im September 1792 wählte ihn das Département Eure-et-Loir in den Nationalkonvent..
 5. Jean-Paul Marat (født 24. mai 1743, død 13. juli 1793) var en sveitsiskfødt fransk vitenskapsmann og lege, som gjorde mye av karrieren i England.Han er best kjent for sin aktivitet under den franske revolusjon.. Liv og virke Bakgrunn. Faren kom fra Sardinia og var katolikk før han konverterte og ble kalvinist.Han flyttet til Sveits der han virket som lege, giftet seg og fikk seks barn.
 6. Nasjonalkonventet Hylles av Nasjonalkonventet. ''Autel de la Convention nationale'' eller ''Autel républicain'', sklupturgruppe gjort av François-Léon Sicard, Panthéon de Paris, Frankrike, 1913 Nasjonalkonventet (fransk: Convention nationale) var representantforsamlingen i et kammer som etterfulgte den konstituerende og den lovgivende forsamlingen under den franske revolusjonen
 7. Français : 26 décembre 1792. Interrogatoire de Louis le dernier. Date: 19 th century . Source: Augustin Challamel, Histoire-musée de la république Française, depuis l'assemblée des notables, Paris, Delloye, 1842 . Author: Éléonore Sophie Rebel.

Våren 1792 erklærte Frankrike krig mot Østerrike og Preussen. Krigen ble støttet av begeistrede revolusjonstillhenger som å få en mulighet til å spre revolusjonære ideer utover i Europa. Share Etter at kongedømmet var falt, ble det holdt valg på en ny grunnlovgivende forsamling som fikk navnet nasjonalkonventet.. Den nye nasjonalforsamlingen ble kalt nasjonalkonventet og erklærte Frankrike for republikk i september 1792. Det oppsto motsetninger i nasjonalkonventet, og de som sikret seg makten feide vekk all annen motstand, både i og utenfor konventet. Jakobinerne var de ivrigste og forsvarte terroren 20. april 1792 erklærte Frankrike krig mot Østerrike, og 10. august ble Kong Ludvig 16 fengslet, anklaget for h øyf orræderi. Et nytt nasjonalkonvent ble valgt etter at kongen var blitt fengslet. Dette avskaffet kongemakten, og erklærte den første franske republikk. Kong Ludvig 16 ble henrettet 21. januar 1793 I en berømt deklarasjon fra 15. desember 1792 instruerte nasjonalkonventet hærstyrkene om å proklamere i den franske nasjons navn folkenes suverenitet, undertrykkelse av alle etablerte autoriteter og avskaffelse av alle privilegier. Derved ble militær erobring og revolusjon slått sammen Den første franske republikken i fransk historie vart oppretta den 22. september 1792 under den franske revolusjonen.Republikken varte fram til erklæringa av det første franske keisardømet i 1804 under Napoléon Bonaparte.Denne perioden var prega av fallet til monarkiet, etableringa av nasjonalkonventet og deretter

i 1792 dro han tilbake til Paris, og ble medlem av kommunestyret og Nasjonalkonventet. Deretter angrep han motstandere enda hardere enn det han hadde gjort før. Han fikk også drept og arrestert girodinere i mai 1793. Han måtte stille seg for domstolen, men ble frikjent. Straks fikk han mange fiender I 1792 brøt det ut ville tilstander i Paris som gjorde at kongeparet forsøkte å flykte, ble nasjonalkonventet. Også han hadde stemt for henrettelsen av Ludvig XVI og hundrevis av andre. 4 David kommer inn denne ettermiddagen for å lette vennens redaksjonelle hjerte Mens fiendene ble jaget ut av Frankrike, satte Nasjonalkonventet seg til å lage en ny tidsregning. Året 1972 ble satt til år. - Folket ble lei av sult og nød, og de raste over forholdene i samfunnet. - Kong Ludvig 16. og Marie Antoniette hadde omtrent all makten i Frankrike på den tiden Nasjonalkonventet: etter kongedømmets fall, ble det holdt valg på en ny grunnlovgivende forsamling som ble kalt nasjonalkonventet. Konventet proklamerte Frankrike som republikk, dømte kongen til døden for forræderi og henrettet ham 21. januar 1793. I oktober samme år ble også dronningen henrettet

Nasjonalkonventet avskaffer kondedømmet og innfører republikk. 1793. Januar: kongen henrettes - hadde forsøkt å flykte. Oktober: dronningen halshugges. Ny forfatning i 1793. Allmenn stemmerett. Ny tidsregning: - år 1792 som år 1. Kristendommen skulle erstattes av fornuft - kirkene omdannet til politiske møtelokaler(templer for fornuften. Den første fasen var fra 1789-1792, den andre fasen var fra 1792-1794, og den siste fasen var fra 1793-1795. Vi skal begynne å se på den første fasen. Videre gikk nasjonalkonventet sammen der de lover støtte til folket, de avskaffet føydale privilegier og skattla alle de rike i de erobrede landene

Franske revolusjonens siste strid | Allverdenshistorie

Mai 1789 - august 1792: Generalstendene møttes, men tredjestanden og liberale representanter fra de andre stendene dannet en ny nasjonalforsamling i juni 1789. Masseopprøret og stormingen av Bastille14. juli hindret kongen i å oppløse den nye nasjonalforsamlingen. 26. august 1789 vedtok nasjonalforsamlingen menneskerettighetserklæringen Preussen deltok i krigen mot Frankrike i 1792-1795, men trakk seg under Fredrik Vilhelm 3 (1797-1840) tilbake fra koalisjonskrigene, blant annet på grunn av motsetningen til Østerrike. I 1806 sluttet Preussen allianse med Russland og Storbritannia mot Frankrike. De prøyssiske armeer ble slått (Jena, Auerstädt), og Napoleon erobret Berli La Marseillaise ~ La Marseillaise chantée par les Parisiens lors du Feux dartifice du 14 Juillet. La Marseillaise Wikipedia ~ La Marseillaise French pronunciation la maʁsɛjɛːz is the national anthem of song was written in 1792 by Claude Joseph Rouget de Lisle in Strasbourg after the declaration of war by France against Austria and was originally titled Chant de guerre pour lArmée du Rhin. Maximilien de Robespierre (6. mai 1758-28. juli 1794) var ein fransk jurist og revolusjonær. Han var medlem av stenderforsamlinga i 1788, den franske grunnlovsforsamlinga (1789-91), nasjonalkonventet frå 1792, og av Velferdskomitéen (Comité de salut public), som leidde Frankrike under skrekkveldet, frå 1793.Robespierre var ein jakobinar som trudde fast på idéane til Rousseau og. Han er så å seie propagandaministeren i det nye regimet, og alt 12. desember 1792 vedtek Nasjonalkonventet ei lov som inneber at instituteurs, skulelærarar, skal sendast utover i heile republikken. Lærarane skal spreie språket til republikken, fridomsspråket, som fransk blir kalla,.

Årstal for opprettinga av nasjonalkonventet: 1792: 77.7%: Slagordet for revolusjonen: Fridom, likskap og brorskap: 76.5%: Namnet på den nye styreforma som erstatta kongedømmet: Republikken: 76.3%: Radikal klubb av revolusjonær som stod for ein meir brutal revolusjon: Jakobinarane: 76.1%: Hint Sva Nasjonalkonventet. National Convention single-chamber assembly in France from 21 September 1792 to 26 October 1795. National-Konvent France. Nationale Conventie Frankrijk. Nationalkonvent Gesetzgebende Versammlung. 國民公會 法國在1792年9月21日到1795年10月26. The men of the First French Republic : political alignments in the National Convention of 1792 by Alison Patrick ( Book ) The Girondins by M. J Sydenham ( Book ) Commercial policy in the French Revolution; a study of the career of G.J.A. Ducher by Frederick Louis Nussbaum.

Viktige Hendelser I Året 1792

Ludvig XVI (fransk: Louis XVI) (født 23. august 1754, død 21. januar 1793) var Frankrikes konge fra 1774 til 1792.Han var den siste franske eneveldige konge, og ble til slutt offer for revolusjonen.Med én stemmes overvekt ble han dømt til døden, og henrettet ved giljotinering den 21. januar 1793.. Liv og virk Study Opplysning flashcards from Anastassia Andersen's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition Loven av 16. mars 1791, og deretter loven av 11. august 1792, innførte i det franske lovverket ideen om sikkerhetspoliti, som skulle få en lang historie i moderniteten. I debattene før disse lovene ble vedtatt, viste det seg tydelig at politi og sikkerhet var gjensidig definert balkankrig i 1913 mot Bulgaria , og utmerket seg her slik at han ble tildelt Mikael den tapres orden , Romanias høyeste tapperhetsmedalje, da han tjenestegjorde som stabsoffiser i første kavaleridivisjon i Dobrudsja . [3] I august 1916 gikk Romania inn i første verdenskrig på Ententemaktene

Den franske revolusjon - Store norske leksiko

Jeg har valgt å følge politikeren Siv Jensen som er finansminister og partileder i Fremskrittspartiet (FrP). Hun er utdannet diplomøkonom ved Norges handelshøyskole, og har vært stortingsrepresentant for Oslo siden 1997. I oktober 2013 ble hun utnevnt til finansminister i Høyre sin regjering. Før de.. Hva husker du om den franske revolusjonen? Test deg selv Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo Alain Badiou kunngjorde nylig at han ville slutte å forelese, og snart publisere Sannhetenes immanens (l'Immanence des vérités). Dermed fullendes trilogien med Væren og Hendelsen (l'Être et l'Événement, 1988) og Verdenenes logikk (Logiques des mondes, 2006).. Den skarpe åttiåringen er langt fra ferdig med å skrive, og er aktuell med tre bøker: Jeg vet at dere er mange (Je vous.

1792 - Wikipedi

Nasjonalkonventet (1792-1795) Franske revolusjon (1789-1799) Meksikanske revolusjon (1910-1917) Novemberrevolusjonen (1918-1919) Russiske revolusjon (1905) Russiske revolusjon (1917) Agrarhistorie (Faget) Bosettingshistorie (Faget) Familiehistorie (Faget) Krigshistorie (Faget) Lokalhistorie (Faget) Militærhistorie (Faget) Politisk historie (Faget Lazare Nicolas Marguerite, Comte Carnot (13. mai 1753 - 2. august 1823), var en fransk politiker, revolusjonær, ingeniør og matematiker. Som et ledende medlem av Nasjonalkonventet spilte han en avgjørende rolle i organiseringen av den franske revolusjonshæren, noe som gjorde det mulig for republikken å overleve angrepene fra de øvrige europeiske monarkiene i 1792 og 1793 Œuvres de Robespierre- Maximilien Robespierre Next. Œuvres de Robespierre- Maximilien Robespierr

girondinerne - Store norske leksiko

Mens fiendene ble jaget ut av Frankrike, satte Nasjonalkonventet seg til å lage en ny tidsregning From the Duolingo Swedish Dictionary: See the translation of frankrike with audio pronunciation, conjugations, and related words I 1440 ble adelsmannen dømt for å ha drept og torturert hundrevis av barn Frimurer-revolusjonen i Frankrike 1789 Del 3 Tilegnet EU's undersåtter. Kirkens simultane angrep på frimureri og opplysning drev mange frie ånder inn i logene, flinke mænn som gjerne ville utrette noe og riste av seg tvangstankene წყარო: Augustin Challamel, Histoire-musée de la république Française, depuis l'assemblée des notables, Paris, Delloye, 1842 . ავტორი: Éléonore Sophie Rebel, née Massard (1790-18.. Frimurer-revolusjonen i Frankrike 1789 Del 1 Tilegnet EU's undersåtter EU - pan-Europa-Unionen - er i dag den mest illevarslende utvekst og den største trussel mot Europa. Paradoks? Nei, bare for den som ikke har noe forhold til europeisk historie og kultur. Det torde virke opplagt at denne sammenslutning - om det e

Den franske revolusjon: Slik forløp Frankrikes blodigste

Maximilien Robespierre - Store norske leksiko

Tuileriene översättning i ordboken norskt bokmål - svenska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk

Berget - Store norske leksiko

 • Skattelister bodø 2016.
 • Horoscopo de mañana cancer solteros.
 • Oboe kaufen.
 • Breddeidretten i norge.
 • Ndr hamburg journal live.
 • Cube elsykkel 2018.
 • Ikea personal.
 • Nwz zeitung kündigen.
 • Nybygg fjordline.
 • Best i test dunjakke dame.
 • Landøya svømmehall.
 • Moster svensk.
 • Fragilt x syndrom kjennetegn.
 • Irland bildergalerie.
 • Anna rasmussens mor.
 • Tectonic plates animation.
 • Iran embassy oslo.
 • Pure dab wake up light.
 • Font awesome regular.
 • Wow warships.
 • Waffen aus filmen kaufen.
 • 013 tilburg capaciteit.
 • Eksempel på overtakelsesprotokoll.
 • Termisk energi kraftverk.
 • Martinsumzug arnstadt 2017.
 • Bauernhof im oderbruch kaufen.
 • San giovanni rotondo sehenswürdigkeiten.
 • Darmpilz natürlich behandeln.
 • Tangram matematikk.
 • Nrk skole vann.
 • Weilstetten unfall.
 • Agnes the voice 2017.
 • Solfaktor vilkår.
 • Restaurangtips london 2017.
 • High hopes pink floyd.
 • Side om side bloopers.
 • Michael caine age.
 • 50 cal bullet.
 • Kreuznacher wochenspiegel.
 • Human rights service wiki.
 • Fotoalbum til å lime inn bilder.